Nelegalitate Administrare Probe, Lezarea Dreptului Inculpatilor La Un Proces Echitabil » Consultă Avocat
caut avocat bucuresti
Nediscriminarea unui cetatean strain in ceea ce priveste mentinerea unei masuri preventive
31 martie 2020
Plangere Penala
Nerespectarea principiului nemijlocirii Desfiintarea hotararii primei instante si trimiterea spre rejudecare  
31 martie 2020

Nelegalitate administrare probe, Lezarea dreptului inculpatilor la un proces echitabil

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Nelegalitate administrare probe, Lezarea dreptului inculpatilor la un proces echitabil

Conform art.10 Cod procedura penala, este consacrat dreptul la aparare al partilor si subiectilor procesuali principali in virtutea caruia „ suspectul are dreptul de a fi informat de indata si inainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectueaza urmarirea penala si incadrarea juridica a acesteia”.

Dispozitia generala este completata cu dispozitiile din partea speciala, respectiv art.307 cod procedura penala care prevede ca organul de urmarire penala are obligatia de a aduce la cunostinta calitatea de suspect persoanei cercetate inainte de prima sa audiere, dar si art.311 cod procedura penala privind obligatia de informare a suspectului in cazul extinderii urmaririi penale.

Din cele trei dispozitii legale trebuie sa intelegem ca suspectul/inculpatul are dreptul la aparare care presupune si asistarea personala sau prin aparatori la efectuarea unora dintre actele de urmarire penala, insa trebuie ca si organul de urmarire penala sa aiba posibilitatea determinarii momentului indeplinirii obligatiei prev. de art.307, art.311 cod procedura penala asa incat sa nu fie periclitata nici ancheta.

In art.102 alin.(2) din codul de procedura penala este instituit principiul potrivit caruia „probele obtinute in mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal ”.

Ori, in cauza, nerespectandu-se conditiile de dispunere si efectuare a constatarii „ tehnico-stiintifice in materie fiscala”, rapoarte veritabile de constatare financiar contabila vizand „legalitatea operatiunilor derulate, modalitati de inregistrarea in evidentele contabile si eventualul prejudiciu produs bugetului consolidat al statului”, acestea sunt lovite de nulitate relativa conform art.281 alin.(1) cod procedura penala.

Art.10 alin.3 cod procedura penala Art.307, art.311 cod procedura penala Art.102 alin. (2) cod procedura penala

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta nr.37/P/2012 din

 1. s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
 • [...], pentru comiterea, in concurs real, a infractiunilor prev. de art.297 cod penal cu aplic. art.5 al. 1 cod penal; art.47 cod penal in ref. la art.244 al.2 cod penal cu aplic. art.5 cod penal; art.47 cod penal in ref. la art.322 cod penal in cond. art.35 al. 1 cod penal cu aplic. art.5 al. 1 cod penal; in cond. art.38 al. 1 cod penal, prin aceea ca,
  in calitate de consilier micro la BCR - Sucursala ... in luna aprilie 2010, prin incalcarea atributiilor de serviciu, l-a determinat pe suspectul [...], in calitate de administrator la SC [...] SRL sa incheie contractul de credit nr. ,../13 aprilie 2010pentru ca ulterior sa-i prezinte suspectului [...] facturile fiscale nr. 1031/19 aprilie 2010 si nr. 1032 din 21 aprilie 2010, prin care se atesta, in mod nereal, ca SC [...] SRL ar fi executat lucrari de constructie in beneficiul SC [...] SRL.
 • [...], pentru comiterea, in concurs real, a infractiunilor prev. de art.48 cod penal rap. la art.244 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 cod penal; art.322 cod penal in cond. art.35 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal; art.280

  1

  din Legea 31/1990; art.9 al. 1 lit.b) din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 alin.1 cod penal; in cond. art.38 alin.1 cod penal, prin aceea ca,
  in calitate de administrator al SC [...] SRL Constanta, a procedat la intocmirea in fals a facturilor fiscale nr. 1031 din 19 aprilie 2010 si nr. 1032 din 21 aprilie 2010 prin care se atesta, in mod nereal, ca SC [...] SRL Constanta ar fi executat lucrari de constructie in beneficiul SC [...] SRL [...] inducand astfel in eroare BCR - Sucursala ...; a procedat la cesionarea partilor sociale ale SC [...] SRL Constanta conform hotararii nr.1/2010 a asociatilor persoanei juridice, cesiunea neavand drept scop derularea in continuare a activitatii comerciale in numele SC [...] SRL Constanta, ci in scopul ingreunarii posibilitatii de a identifica si examina documentele contabile ale societatii comerciale iar in luna aprilie 2010 a omis inregistrarea in evidentele contabile ale SC [...] SRL Constanta a veniturilor obtinute in baza contractului de prestari servicii incheiat la data de 1 aprilie 2010 cu SC [...] SRL [...], cu consecinta prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 51.680 lei reprezentand impozit pe profit.

 1. Sesizarea Tribunalului.

Cauza s-a inregistrat la Tribunalul Constanta la data de 15.01.2016 cu numarul 272/118/2016.

In procedura de camera preliminara, inculpatul [...], prin aparator, a formulat o cerere de constatare a neregularitatii actului de sesizare, a nelegalitatii actelor de urmarire penala si de excludere a probelor administrate in faza de urmarire penala.

 1. Un prim aspect a vizat imprejurarea ca au fost nerespectate disp. art.10 alin.3 cod procedura penala si procurorul, desi avea obligatia de a informa, de indata, suspectul despre calitatea sa si faptele pentru care este cercetat, nu a procedat conform acestor dispozitii legale. Prin Ordonanta emisa de procuror la data de 19.09.2014 s-a dispus extinderea urmaririi penale si fata de [...] pentru respectivele infractiuni.

Cu toate acestea, pentru calitatea de suspect a fost emisa citatia de catre procuror la data de 01.10.2015, act prin care i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect, si faptele pentru care este invinuit, pentru data de 16.10.2015, iar invinuirea i-a fost adusa la cunostinta la data de 22.10.2015.Inculpatului i-a fost incalcat dreptul la aparare si impiedicarea participarii la efectuarea actelor procesuale si procedurale realizate in perioada 19.09.2014 si 22.10.2015 si se impun a fi excluse. S-a facut referire, exemplificativ, la excluderea Ordonantei din 01.10.2015 a procurorului privind preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanta din aceeasi zi, a procurorului privind ridicarea documentelor de la BCR SA, Ordonanta procurorului din 01.10.2015 prin care s-a dispus efectuarea in cauza a unui Raport de constatare tehnico-stiintifica si probele administrate in temeiul acestor ordonante. Fata de disp. art.280 cod procedura penala, s-a solicitat sa se constatate si

nulitatea rechizitoriului, intrucat nulitatea actelor procesuale si procedurale iradiaza si asupra sa, intre acestea existand o legatura directa.

 1. S-a mai solicitat si inlaturarea inscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I u.p.. reprezentand listarea SMS-urilor trimise si primite de la numitul [...], de pe numarul de telefon [...] deoarece nu reprezinta un mijloc de proba legal admis si administrat prin prisma dispozitiilor legale incidente. Acestea sunt niste foi in format A4 pe care se afla tehnoredactate o serie de texte, fara a purta o semnatura sau stampila a unei persoane sau autoritati, institutii, iar continutul lor este nereal.

Intre [...] si [...] nu s-au transmis niciodata mesajele SMS despre care se pretinde ca ar fi cuprinse in cele 55 de pagini de „inscrisuri” aflate in dosarul de urmarire penala. S-a considerat ca proba nu este relevanta (art.100 alin.4 lit.a) cod procedura penala, iar administrarea acesteia este contrara legii, nu au fost respectate disp. art.139 si urm. Cod procedura penala.

 1. Cu referire la Raportul de constatare tehnico-stiintifica, s-a solicitat inlaturarea acestuia pentru urmatoarele motive: - nu erau indeplinite cerintele prevazute de textul art.172 cod procedura penala; - nu a fost comunicat inculpatului care nu a avut posibilitatea de a-l contesta; - a fost incalcat dreptul inculpatului la efectuarea unei expertize in aceeasi materie; - au fost incalcate disp. art.172 si urm. Cod procedura penala, art.177 si urm. Cod procedura penal rap. la art.64 cod procedura penala.

Specialistul care a intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica, [...] a fost, in trecut, reprezentant al BCR SA - Sucursala ... si intre acesta si inculpatul [...] au existat relatii tensionate, de dusmanie, existand astfel o suspiciune rezonabila ca impartialitatea specialistului a fost afectata.

De altfel, raportul de constatare tehnico-stiintifica, in materie fiscala, a fost contestat, in mod expres, de catre inculpatii carora le-a fost comunicat - memoriu depus de [...], inainte de emiterea rechizitoriului.

In raport de aceasta contestare a raportului de constatare tehnico-stiintifica, se impunea efectuarea unei expertize tehnico-stiintifice in aceeasi materie, ceea ce nu s-a realizat. Rechizitoriul este lovit de nulitate intrucat urmarirea penala, nu a avut in vedere si un raport de expertiza.

Inculpatul [...] a invocat, de asemenea, cazul de incompatibilitate in care s-a aflat specialistul [...] care a intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica si care se afla in relatii de dusmanie cu inculpatul [...], potrivit sustinerilor acestuia. S-a mai invocat si imprejurarea ca nu au fost respectate cerintele art. 172 cod procedura penala.


 1. Hotararea de inchidere a Camerei preliminare.

Prin incheierea de sedinta nr.135 pronuntata la data de 27 aprilie 2016 in dosarul nr. 272/118/2016/a1 (dosar asociat dosarului de fond creat conform art.98 alin.1 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti), Tribunalul Constanta - Judecatorul de Camera Preliminara a respins exceptiile formulate de inculpatii [...] si [...] privind constatarea neregularitatii actului de sesizare, a nelegalitatii actelor de urmarire penala si de excludere a probelor administrate in cauza si a constatat, in baza art.346 alin.(2) cod procedura penala, competenta materiala si legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.37/P/2012 din data de 11 ianuarie 2016 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala, dispunand inceperea judecatii.

Pentru pronuntarea hotararii, judecatorul de camera preliminara a considerat criticile aduse de inculpati neintemeiate pentru urmatoarele argumente:

- a) prin ordonanta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta din data de 19.09.2014 -dosar nr.37/P/2012, s-a dispus extinderea urmaririi penale fata de inculpatul [...] sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz in serviciu” prev.de art.297 cod penal cu aplic. art.5 al. 1 cod penal, „instigare la inselaciune” prev. de art.47 cod penal in ref. la art.244 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal si „instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata” prev. de art.47 cod penal in ref.la art.322 cod penal in cond. art.35 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal. La data de 01.10.2015 a fost emisa de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta citatia pe numele lui [...], in calitate de suspect, fiind invitat sa se prezinte in data de 16.10.2015, cercetat, sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz in serviciu” prev.de art.297 cod penal cu aplic. art.5 al. 1 cod penal, „instigare la inselaciune” prev. de art.47 cod penal in ref. la art.244 alin.2 cod penal cu aplic. art.5 al. 1 cod penal si „instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata” prev. de art.47 cod penal in ref.la art.322 cod penal in cond. art.35 al. 1 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal. Potrivit procesului-verbal incheiat la data de 16.10.2015, suspectul [...] s-a prezentat, impreuna cu aparatorul sau, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, convenind sa se prezinte din nou la data de 22.10.2015.

La data de 22.10.2015, potrivit procesului-verbal incheiat si semnat de suspect si aparatorul sau, in fata procurorului, in baza art.309 alin.2 cod procedura penala si art.108 cod procedura penala, suspectului [...] i-au fost aduse la cunostinta infractiunile pentru care este cercetat si potrivit art.10 si art.83 cod procedura penala drepturile procesuale, potrivit art.108 al.2 cod procedura penala obligatiile ce-i revin. La data de 05.11.2015, suspectul [...] a fost ascultat de catre procuror, in prezenta aparatorului sau ales.

Nu a fost incalcat dreptul la aparare al suspectului [...] in perioada 19.09.2014 - 22.10.2015 iar actele procedurale procesuale invocate precum: Ordonanta din 01.10.2015 a procurorului privind preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanta din aceeasi zi, a procurorului privind ridicarea documentelor de la BCR SA, reprezinta masuri pe care procurorul a inteles sa le dispuna si care nu necesitau participarea sau confirmari din partea suspectului.

De altfel, prezentandu-se la procuror, la data de 16.10.2015, cat si la data de 22.10.2015, si luand cunostinta de calitatea de suspect si de infractiunile pentru care este cercetat, [...] nu a formulat plangeri impotriva masurilor sau a actelor efectuate de organele de urmarire penala sau de procuror, ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta in cadrul procedurii reglementate de disp. art.336-339 cod procedura penala.

Nu s-au constatat incalcari ale textelor de lege care sa atraga sanctiunea nulitatii absolute conform disp. art.281 cod procedura penala sau producerea vreunei vatamari care sa faca operabile disp. art.282 cod procedura penala privind nulitatea relativa.

 1. cu referire la solicitarea de inlaturare a inscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.1 u.p. reprezentand listarea SMS-urilor trimise si primite de la inculpatul [...], acestea vor fi evaluate in ansamblul probator de la dosar, in faza de judecata; in interesul aflarii adevarului, conform art.5 cod procedura penala, nu se impune inlaturarea acestora si se va aprecia in cursul judecatii daca este oportuna verificarea sau o eventuala completare a acestor inscrisuri.
 2. in ceea ce priveste Raportul de constatare tehnico-stiintifica, administrarea acestui mijloc de proba s-a realizat in conformitate cu cerintele textului art. 172 cod procedura penala.

- potrivit art.172 al.9 cod procedura penala „Cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt ori este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, organul de urmarire penala poate dispune prin ordonanta efectuarea unei constatari”. In referire la data sesizarii organelor judiciare, prin plangerea penala formulata de SC [...] SRL - 19.07.2010 - s-a apreciat de catre procuror urgenta de lamurire a faptelor sau imprejurarilor cauzei, in interesul si a aflarii adevarului, astfel ca sub acest aspect nu se constata elemente de nelegalitate.

Imprejurarea ca, in cauza, procurorul nu a procedat si la efectuarea unei expertize, in aceeasi materie cu raportul de constatare tehnico-stiintifica, acest aspect nu afecteaza valabilitatea raportului.

Cu privire la necesitatea de a se efectua si un raport de expertiza, se constata ca prevederile art.172 alin.12 cod procedura penala lasa la latitudinea organului judiciar daca apreciaza ca este necesara si opinia unui expert.

In faza de judecata, administrarea unei astfel de probe -expertiza - ar putea fi solicitata si pusa in discutie, in completarea ansamblului probator de la dosar, in respectarea si a disp.art.374 alin.9 cod procedura penala daca este necesar pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

Potrivit acestui text de lege, procurorul, persoana vatamata si partile pot cere administrarea de probe noi si in cursul cercetarii judecatoresti, neexistand nicio limita de a propune efectuarea unui raport de expertiza, cu respectarea si a principiilor specifice procesului penal.

Referitor la cazul de incompatibilitate invocat - art.64 alin.1 lit.f) cod procedura penala - in care s-ar fi aflat specialistul [...], in raport de inculpatul [...], se constata ca acest caz nu poate fi retinut.

Conform art.174 alin.1 cod procedura penala, persoana aflata in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de art.64 nu poate fi desemnata ca expert, iar in cazul in care a fost desemnata, hotararea judecatoreasca nu se poate intemeia pe constatarile si concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce il invoca.

In cauza, desi l-a invocat, inculpatul [...] nu a putut dovedi existenta acestui caz de incompatibilitate.

In adresa de raspuns din data de 13.04.2016 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, s-a aratat ca inspectorul antifrauda [...] a reprezentat BCR -Sucursala ..., in perioada iunie 2012 - iulie 2013, perioada care nu are nicio legatura cu activitatea infractionala dedusa judecatii si prin urmare nu se poate aprecia ca acesta a reprezentat interesele BCR - Sucursala . in dosarul nr.37/P/2012 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta,

Dispozitiile art.174 cod procedura penala, se refera strict la incompatibilitatea expertului, fara a se face trimitere la specialistii care functioneaza in cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.

- in referire la aspectele invocate privind efectuarea raportului de constatare tehnico- stiintifica nu se retin aspecte de nelegalitate, acesta constituie doar un mijloc de proba in sensul art.97 al.2 lit.e) cod procedura penala, in ansamblul probator de la dosar, ce urmeaza a fi pus in discutie cu privire la temeinicie in cursul cercetarii judecatoresti in cadrul procedurii prevazute de art.374 alin.7 cod procedura penala.

Pe de alta parte, judecatorul are in vedere si principiul liberei aprecieri a probelor reglementat de disp. art.103 alin.1 cod procedura penala, evaluarea si retinerea acestei probe, aprecierea sa, se va face doar in urma evaluarii tuturor probelor administrate in cauza.

Nu se identifica aspecte de nelegalitate care sa conduca la excluderea acestei probe din materialul probator de la dosar.

In cauza, au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, a dreptului la aparare, iar urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal administrate.


 1. Contestatia. Motivare.

In sustinerea contestatiilor declarate in termenul legal, prin aparatori, cei doi inculpati au reiterat cererile si exceptiile formulate in camera preliminara in prima instanta.

Astfel, inculpatul [...] a motivat ca nu s-au respectat disp. art.10 alin.3 cod procedura penala, in sensul ca procurorul, desi avea obligatia de a informa, de indata, suspectul despre calitatea sa si faptele pentru care este cercetat, nu a procedat conform acestor dispozitii legale, imprejurare in care inculpatului i s-a incalcat dreptul la aparare prin aceea ca acesta nu a cunoscut actele efectuate in lipsa sa; contestatorul a solicitat si inlaturarea inscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I dosar urmarire penala privind listarea SMS-urilor trimise si primite de pe numarul de telefon [...] deoarece nu reprezinta un mijloc de proba legal admis si administrat prin prisma dispozitiilor legale incidente (nu emana de la operatorul de telefonie mobila, nu sunt semnate de o persoana fizica sau juridica, nu sunt insusite de inculpatul [...], desi se pretind ca emana de la acesta); in fine, apararea a solicitat inlaturarea raportului de constatare tehnico-stiintifica intrucat nu erau indeplinite cerintele prevazute de textul art.172 cod procedura penala; -nu a fost comunicat inculpatului care nu a avut posibilitatea de a-l contesta; - a fost incalcat dreptul inculpatului la efectuarea unei expertize in aceeasi materie;-au fost incalcate disp. art.172 si urm. Cod procedura penala, art.177 si urm. cod procedura penal rap. la art.64 cod procedura penala, specialistul care a intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica, [...] fiind in trecut, reprezentant al BCR SA - Sucursala ..., si intre acesta si inculpat existand relatii tensionate, de dusmanie, creand astfel o suspiciune rezonabila ca impartialitatea sa a fost afectata, iar potrivit art.172 alin.12 cod procedura penala, exista obligativitatea efectuarii in cauza a unei expertize de aceeasi natura cu raportul efectuat, in situatia in care acesta din urma era contestat.

In motivarea contestatiei, inculpatul [...] a invocat, de asemenea, cazul de incompatibilitate in care s-a aflat specialistul [...], care a fost angajatul ambelor parti civile - directorul BCR - care se presupune ca a fost fraudata, respectiv inspector ANAF, precum si imprejurarea ca nu au fost respectate cerintele art. 172 cod procedura penala.

Totodata, a solicitat excluderea mijlocului de proba constand in listarea interceptarilor de tip sms efectuate de una dintre parti intrucat acestea nu sunt inscrisuri deoarece, in situatia retinerii unei astfel de ipoteze s-ar eluda dispozitiile care reglementeaza supravegherea tehnica si conditiile in care aceasta se dispune; conditiile in care se efectueaza interceptarile de tip sms nu au fost respectate, prin aceea ca nu au fost confirmate de procuror sau de organul de cercetare penala, nu se cunoaste in ce conditii si de cine au fost realizate si nu poarta o certificare din partea cuiva in legatura cu continutul acestora.


4. Aprecierea Curti

Conform art.342 cod procedura penala, obiectul procedurii camerei preliminare il constituie verificarea legalitatii sesizarii instantei precum si verificarea legalitatii administrarii probelor, dar si a efectuarii actelor de urmarire penala.

In procedura camerei preliminare in prima instanta, in temeiul art.344 - art.345 cod procedura penala, inculpatii [...] si [...] au formulat cereri si exceptii cu privire la nelegalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organul de urmarire penala.

Contestand solutia judecatorului de camera preliminara de respingere a cererilor si exceptiilor de nelegalitate formulate de inculpati, contestatorul [...] a reiterat criticile cu privire la aducerea la cunostinta cu intarziere a Ordonantei emisa de procuror la data de 19.09.2014 de extindere a urmaririi penale- pentru calitatea de suspect fiind emisa citatia de catre procuror la data de 01.10.2015, act prin care i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect, faptele pentru care a fost invinuit, pentru data de 16.10.2015, iar invinuirea i-a fost adusa la cunostinta la data de 22.10.2015, fiindu-i incalcat dreptul la aparare, ceea ce i-a impiedicat participarea la efectuarea actelor procesuale si procedurale realizate in perioada 19.09.2014 si 22.10.2015, impunandu-se a fi excluse; cu privire la legalitatea probelor, apararea ambilor contestatori [...] si [...] a solicitat excluderea inscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I dosar urmarire penala privind listarea SMS-urilor trimise si primite de pe numarul de telefon [...], nerespectandu-se art.139 si urm. cod procedura penala, respectiv si a raportului de constatare tehnico-stiintifica, intocmit cu nerespectarea art.64 si art.172 cod procedura penala.

Examinand legalitatea si temeinicia hotararii atacate, pe baza actelor dosarului, prin prisma criticilor formulate de catre contestatori si din oficiu, Curtea - judecatorul de camera preliminara constata contestatiile intemeiate in parte pentru considerentele expuse in continuare.

Conform art.10 cod procedura penala, este consacrat dreptul la aparare al partilor si subiectilor procesuali principali in virtutea caruia „suspectul are dreptul de a fi informat
de indata
si inainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectueaza urmarirea penala si incadrarea juridica a acesteia”. Dispozitia generala este completata cu dispozitiile din partea speciala, respectiv art.307 cod procedura penala care prevede ca organul de urmarire penala are obligatia de a aduce la cunostinta calitatea de suspect persoanei cercetate inainte de prima sa audiere, dar si art.311 cod procedura penala privind obligatia de informare a suspectului in cazul extinderii urmaririi penale.

Din cele 3 dispozitii legale trebuie sa intelegem ca suspectul/inculpatul are dreptul la aparare care presupune si asistarea personala sau prin aparatori la efectuarea unora dintre actele de urmarire penala, insa trebuie ca si organul de urmarire penala sa aiba posibilitatea determinarii momentului indeplinirii obligatiei prev. de art.307, art.311 cod procedura penala asa incat sa nu fie periclitata nici ancheta.

Mai mult, potrivit art.281 alin.(1) cod procedura penala, este sanctionata cu nulitatea absoluta incalcarea dreptului de asistare de catre avocat a suspectului sau a inculpatului, atunci cand participarea este obligatorie; deci si daca s-ar aprecia ca organele de urmarire penala au actionat cu intarziere, nerespectarea obligatiei de „informare de indata” a suspectului/inculpatului despre fapta ori extinderea urmaririi penale nu se afla printre incalcarile care sa fie sanctionata cu nulitatea absoluta asa incat critica contestatorului [...] privind actele procesuale si procedurale realizate in perioada 19.09.2014 si 22.10.2015 - precum Ordonanta din 01.10.2015 a procurorului privind preluarea documentelor de la BIN [...], Ordonanta din aceeasi zi a procurorului privind ridicarea documentelor de la BCR SA, actele administrate in baza acestora este neintemeiata cu exceptia cererii de inlaturarea a materialului intocmit in materie fiscala de inspectorul antifrauda la 15.10.16 care nu i-a fost comunicat si care urmeaza a fi examinat ulterior, fiind alte temeiuri de fapt si de drept ce au lezat dreptul la aparare si implicit dreptul la un proces echitabil.

Nu este aplicabila nici sanctiunea nulitatii relative raportat la art.282 cod procedura penala deoarece pe de o parte, apararea nu a invocat aceste neregularitati imediat ce inculpatul a fost incunostiintat si a studiat materialul de urmarire penala, iar pe de alta parte nu a facut dovada vreunei cauze/motivatii de informarea inculpatului in octombrie 2015 cu privire la extinderea urmarii pentru infractiunile prev. de art.297 cod penal cu aplic. art.5 alin.1 cod penal, art.47 cod penal in ref. la art.244 al.2 cod penal cu aplic. art.5 cod penal, art.47 cod penal in ref. la art.322 cod penal cu aplic. art.35 al. 1 cod penal, art.5 al. 1 cod penal care sa exceada tacticii de efectuare a urmaririi penale potrivit procedurii si bunei credinte a organelor de urmarire penala si nici a vreunei vatamari in conditiile in care „actele realizate” nu necesitau consimtamantul apararii, nu se puteau fizic administra in prezenta partilor asistate sau nu si nici nu au fost ascunse apararii.

Sub aspectul termenului, conform art.282 alin.(4) cod procedura penala, nulitatea relativa poate fi invocata
„pana la inchiderea procedurii de camera preliminara
’, dar numai in situatia in care contestatorul [...] nu a putut sa o faca din motive justificate in cursul sau imediat dupa ce a aflat de efectuarea actului potrivit alineatului (3), ceea ce nu a fost cazul.

Cu privire la solicitarea celor doi contestatori [...] si [...] de excludere a inscrisurilor aflate la filele 22-76 vol.I dosar urmarire penala privind listarea SMS-urilor trimise si primite de pe numarul de telefon [...], nu este admisibila deoarece constituie mijloace de proba efectuate de parti conform art.139 alin.(3) cod procedura penala, fiind depuse de catre martorul [...], initial in calitate de suspect ca participant la comiterea infractiunii de inselaciune pentru care procurorul a renuntat la urmarirea penala (pagina 20 din rechizitoriu);nu se pune problema administrarii in mod ilegal pentru ca au fost efectuate anterior declansarii vreunei cercetari penale cu ocazia contactelor dintre inculpatul [...] si martorii [...] si fiul acestuia-[...].

Inculpatii [...] si [...] pot avea rezerve asupra acestora, dar cata vreme nu a fost contestata autenticitatea lor in cursul urmaririi penale pana la sesizarea instantei, critica excede procedurii camerei preliminare, tinand de competenta instantei de judecata care are competenta exclusiva de examinare a valabilitatii de apreciere a valorii probei administrata in mod legal.

In legatura cu constatarile „tehnico-stiintifice in materie fiscala”, prin ordonanta nr.37/P/2012 din 01.10.2015, conform art.324 cod procedura penala si art.3 alin.1 lit.c din OUG 74/2013, s-a dispus „delegarea inspectorilor antifrauda din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta in vederea formularii unui punct de vedere cu privire la
stabilirea implicatiilor financiar fiscale ale activitatii infractionale desfasurate de suspecti asupra bugetului consolidat al statului”;
ca urmare, dl [...], inspector antifrauda in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta a intocmit un „punct de vedere” la data de 15.10.15.

Potrivit art.3 alin.(3,4) din OUG nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in cadrul structurii centrale a Directiei generale antifrauda fiscala functioneaza pe langa structurile de prevenire si control Directia de combatere a fraudelor, care acorda suport tehnic de specialitate procurorului in efectuarea urmaririi penale in cauzele avand ca obiect infractiuni economico-financiare, inspectorii antifrauda din cadrul acestei directii sunt detasati in cadrul parchetelor in acest scop, in conditiile legii, pe posturi de specialisti, iar in exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei de combatere a fraudelor efectueaza, din dispozitia procurorului: a) constatari tehnico-stiintifice, care constituie mijloace de proba, in conditiile legii; b) investigatii financiare in vederea indisponibilizarii de bunuri; c) orice alte verificari in materie fiscala dispuse de procuror;fata de dispozitiile legale, materialul de intocmit de catre inspectorul antifrauda si intitulat „punct de vedere” constituie o „constatare tehnico- stiintifice”, avand in vedere si „aspectele precizate sa fie lamurite, de structura si modalitatea de efectuare/redactare, determinarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului” chiar daca s-a indicat art.3 litera c) inspectorul nerezumandu-se numai la verificari ci a analizat si a formulat concluzii, regasindu-se si in raportul de constatare tehnico-stiintifica din 02.12.15; pe cale de consecinta, cererea de inlaturare a acestei probe va face obiectul verificarii prin prisma obiectiilor apararii si la constatarea din decembrie 2015, in caz contrar fiind lipsita de eficienta analiza si masurile asupra raportului de constatare tehnico-stiintifica in materie fiscala realizat de catre acelasi inspector antifrauda.

Trebuie precizat ca apararea a solicitat inlaturarea acestei probe ca urmare a nerespectarii art.10 alin.(3) cod procedura penala, dar in contestatie judecatorul de camera preliminara nu este tinut numai de temeiurile de drept invocate, examineaza legalitatea administrarii probei prin prisma tuturor dispozitiilor din codul de procedura penala sau alte acte normative aplicabile, conform art.347 alin.(4) cod procedura penala, neputand fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau exceptii, interdictia nevizand noi motive de fapt ori de drept in sustinerea celor formulate in prima instanta.

Referitor la critica formulata de catre contestatori impotriva raportului de constatare tehnico- stiintifica in materie fiscala, aceasta este intemeiata pentru urmatoarele motive:

 • in ordonanta nr.37/P/2012 din 30.11.15 nu se motiveaza existenta vreuneia dintre conditiile prev. de alineatul 9 - temei al dispunerii acestei probe si din actele dosarului, nu rezulta indeplinirea acestor conditii-pericol de disparitie a unor mijloace de proba (acestea constau in inscrisuri depuse la dosar), urgenta lamuririi unor fapte sau imprejurari;
 • exista o suspiciune rezonabila asupra impartialitatii dlui [...], inspector antifrauda in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta fata de calitatea acestuia de fost angajat al BCR, Sucursala ... aflata in subordinea partii civile Banca Comerciala Romana, respectiv de angajat ANAF considerat detasat (prin efectul legii) la organul judiciar, ceea ce se afecteaza credibilitatea rapoartelor intocmite. Codul de procedura penala prevede expres incompatibilitatea judecatorului, procurorului, organului de cercetare penala, magistratului asistent, a grefierului si a expertului, insa aceasta nu inseamna ca independenta, impartialitatea „specialistului care functioneaza in cadrul organelor judiciare” poate fi ignorata; raportat la dispozitiile legale nationale, in contextul jurisprudentei instantei europene, inculpatii trebuie sa aiba asigurate garantiile la un proces echitabil printre care si onestitatea celui chemat sa lamureasca aspecte esentiale la solicitarea acuzarii, fiind putin probabil ca legiuitorul sa fi intentionat ca cel care initiaza si consolideaza prin lamuririle „tehnico-stiintifice” pe care le da intr-o cauza sa fie partinitor sau sa existe aceasta aparenta asupra sa.

In art.102 alin.(2) din codul de procedura penala este instituit principiul potrivit caruia „probele obtinute in mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal”. Ori, in cauza, nerespectandu- se conditiile de dispunere si efectuare a constatarii „tehnico-stiintifice in materie fiscala”, „punctul de vedere” din 15.10.15 si raportul din 02.12.15 intocmite de dl. inspector antifrauda, in realitate rapoarte veritabile de constatare financiar contabila vizand „legalitatea operatiunilor derulate, modalitati de inregistrarea in evidentele contabile si eventualul prejudiciu produs bugetului consolidat al statului” sunt lovite de nulitate relativa conform art.281 alin.(1) cod procedura penala; in cauza, dovada vatamarii adusa conform art.281 alin.(1) cod procedura penala consta in lezarea dreptului celor doi inculpati la un proces echitabil, privit ca o garantie, precum si a dreptului la o aparare efectiva, iar sub aspectul termenului, nelegalitatea a fost invocata cu respectarea art.281 alin.(3) si (4) lit.a) cod procedura penala, intai, imediat dupa ce raportul a fost studiat de catre aparare si ulterior, in fata judecatorului, pana la inchiderea procedurii de camera preliminara.

Pe de alta parte, in jurisprudenta Curtii Europene, in principiu, nu este interzisa utilizarea unei probe administrate in mod nelegal, daca procedura in ansamblul ei este echitabila. necomunicandu-se raportul din 15.10.15 niciunuia dintre contestatori, respingand nejustificat obiectiunile inculpatului [...] la raportul din 02.12.15 comunicat numai acestuia si, ca urmare, cererea acestuia de administrare a probei cu expertiza contabila, este evident ca nu s-a respectat principiul egalitatii de arme, incalcandu-se dreptul inculpatilor la o aparare efectiva si eficienta, producandu-se vatamarea drepturilor celor doi inculpati ce nu poate fi acoperita decat prin inlaturarea celor 2 probe.

Pentru considerentele expuse, fiind intemeiate criticile contestatorilor inculpati, contestatiile vor fi admise si, in temeiul art.425

1

alin.(7) pct.2 lit.a) si art. 347 cu ref. la art.346 alin. (4) cu referire la art. 172 alin. (9) cod procedura penala, desfiintand incheierea atacata se vor exclude cele 2 rapoarte de constatare intocmite de inspector antifrauda [...] in dosarul nr.37/P/2012 aflate in vol.VI, filele 2-17, 95-109 din dosarul de urmarire penala.

incheierea penala nr. 134/P/C/30.06.2016 Judecator redactor Adriana Ispas

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.