PROPRIETATE INTELECTUALAPROPRIETATE INTELECTUALA


 
 

Avocat Proprietate Intelectuală

 

Drepturi Autor - Taxe OSIM

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 
   

  Drepturi Autor Avocat Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Proprietate Intelectuală Drepturi Autor

  Proprietate Intelectuala (PI): inevitabil, o parte din succesul dumneavoastră.

  Fiind unul dintre considerentele de bază ale dezvoltării, PI este deseori cheia deciziilor noastre economice.

   

  De ce să ne alegi

  Pentru a fi utilizată eficient în strategia de afaceri a fiecărei companii, exploatarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi de autor ) trebuie să aibă ca obiectiv:

  • Crearea unor noi oportunitati de desfacere;
  • Cresterea veniturilor si reducerea costurilor;
  • Dezvoltarea culturii si identitatii organizationale;
  • Dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor oferite;
  • Adaptarea strategiei de marketing la conditiile economice actulale;
  • Impiedicarea concurentei de a copia sau imita produsele companiei dumneavoastra.

   

  Cum vă putem ajuta 

  Reușim sa asiguram servicii de consultanta si consiliere dar si asistenta si reprezentare juridica in domeniul proprietatii industriale referitor la:

  • Inregistrarea marcilor, desenelor, modelelor industriale si inventiilor:

   • pe plan national la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM);
   • pe plan european la Oficiul pentru Armonizarea Pietei Interne (OHIM);
   • pe plan international la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO).
  • Inscrierea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA):

   • in Registrul National al Copiei Private;
   • in Registrul National al Fonogramelor;
   • in Registrul National al Programelor pentru Calculator si  obtinerea de la ORDA a certificatului/ autorizatiei de inregistrare, a marcajelor holografice.
  • Protectia drepturilor de proprietate industriala asupra:

   • Marcilor;
   • Numelui de domeniu;
   • Indicatiilor geografice;
   • Inventiilor;
   • Designului;
   • Modelelor industriale.
  • Elaborarea si redactarea contractelor, notificarilor, inclusiv a cererilor de chemare in judecata ce implica si procedura concilierii prealabile;

  • Solutionarea litigiilor privind dreptul de PI;

  • Negocierea si redactarea contractelor de:Cesiune;

   • Licenta;

   • Distributie a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;

  • Elaborare contracte de:

   • Editare,

   • Inchiriere a unei opere,

   • Reprezentare teatrala sau executie muzicala;

  • Franciza drepturilor de PI;

  • Combaterea concurentei neloiale.

  Alte servicii pe care le oferim le găsiti în pagina: Avocat.
   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Cuantumul taxelor  în vigoare de la 01.01.2018 - OSIM

  ANEXA Nr. 1

  CUANTUMUL Şl TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie 

  Avocat Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  |                       1 euro =       4.5991 lei

  Nr.

  crt

  Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

  actualizat

  (lei)

  Cuantumul

  (euro)

  1 Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM. 3 luni de la data înregistrării -
  a) pe suport hârtie 138 30
  b) prin mijloace electronice 92 20
  2 Publicarea cererii de brevet de invenţie după 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii revendicate 6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorităţii 230 50
  Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data plăţii: în 3 luni de la data solicitării, din luna a 4 a şi până în luna a 30 a inclusiv de la data depozitului - -
  3 a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 1380 300
  b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 23 5
  c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a) 46 10
  4 Publicarea si tipărirea brevetului de invenţie (descriere, revendicări si desene care nu depasesc 20 de pagini), precum si eliberarea acestuia* 4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului 460 100
  pentru fiecare pagină în plus 23 5
  Publicarea cererii de brevet de invenţie - -
  c a) înainte de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii revendicate odată cu solicitarea publicării 460 100
  b) după declasificarea informaţiei 3 luni de la data

  declasificării

  informaţiei

  230 50
  întocmirea şi publicarea unui raport de documentare: odată cu solicitarea - -
  a) pentru o cerere naţională 460 100
  6 b) pentru o cerere internaţională la care s-a deschis faza naţională 230 50
  c) extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 1380 300
  Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data depozitului: 3 luni de la data depozitului - -
  7 a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 2300 500
  b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 46 10
  c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 69 15
  8 Revendicarea unei priorităţi: - - -
  a) odată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie 4 luni de la data înregistrării cererii 230 50
  b) în cazul unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în România odată cu deschiderea fazei naţionale 230 50
  c) după data înregistrării cererii de brevet de invenţie odată cu solicitarea 920 200
  d) corectarea datelor referitoare la revendicarea priorităţii 4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naţionale 460 100
  e) când cererea este depusă după expirarea dreptului de prioritate odată cu depunerea cererii de revendicare a priorităţii 1380 300
  f) în cazul unei cereri în care se revendică o prioritate internă 4 luni de la data înregistrării cererii 230 50
  9 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului 92 20
  10 Menţinerea unei cereri de brevet de invenţie la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe câte o perioadă de un an odată cu solicitărea pentru primul an şi, respectiv, cu o lună înainte pentru fiecare din anii următori 460 100
  11 Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documetele de brevet odată cu depunerea cererii 230 50
  12 Completarea cererii de brevet de invenţie: - - -
  a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi/sau a desenelor odată cu depunerea 46 10
  b) depunerea traducerii în limba română odată cu depunerea 460 100
  c) depunerea părţii lipsă a descrierii invenţiei, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet 4 luni de la data depunerii cereri de brevet 138 30
  d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsă depuse odata cu depunerea cererii de retragere 92 20
  13 Publicarea modificărilor aduse la o cerere de brevet de invenţie odată cu depunerea modificărilor 46 10
  14 înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie: odată cu

  înregistrarea actului

  - -
  a) transmiteri de drepturi 460 100
  b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a) 184 40
  c) modificări referitoare la: actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoană îndreptăţită, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc. 115 25
  15 Transformarea unei cereri de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate 2 luni de la data înregistrării cererii de transformare 46 10

  Avocat Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  16 Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, copie odată cu

  înregistrarea

  solicitării

  46 10
  17 Publicarea unei corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare pagină odată cu

  înregistrarea

  solicitării

  23 5
  18 Prelungirea unui termen de procedură cu până la 3 luni odată cu

  înregistrarea

  solicitării

  46 10
  19 înregistrarea cererii de repunere în termen odată cu

  înregistrarea cererii

  230 50
  20 Examinarea unei contestaţii odată cu depunerea contestaţiei 690 150
  21 Examinarea unei cereri de revocare odată cu depunerea cererii 1380 300
  22 Revalidarea brevetului de invenţie, respectiv a brevetului de perfecţionare odată cu depunerea cererii de revalidare 1380 300
  Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, inclusiv a brevetului de perfecţionare, pentru fiecare an de protecţie conform art. 12 - -
  - anul 1 0 0
  - anul 2 0 0
  - anul 3 690 150
  - anul 4 736 160
  - anul 5 828 180
  - anul 6 920 200
  - anul 7 1012 220
  23 - anul 8 1104 240
  -anul 9 1196 260
  - anul 10 1288 280
  - anul 11 1380 300
  - anul 12 1472 320
  - anul 13 1564 340
  - anul 14 1702 370
  - anul 15 1840 400
  - anul 16 2300 500
  - anul 17 2300 500
  - anul 18 2300 500
  - anul 19 2300 500
  - anul 20 2300 500
  24 înregistrarea şi examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicament sau produs de uz fitosanitar odată cu solicitarea 2300 500
  Menţinerea în vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecţie : - -
  25 - anul 1 4599 1000
  - anul 2 5059 1100
  - anul 3 5519 1200
  - anul 4 5979 1300
  - anul 5 6439 1400
  26 Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale odată cu

  deschiderea fazei naţionale

  138 30

  Avocat Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  27 Publicarea traducerii în limba română a unei cereri internaţionale, pentru care s- a deschis faza naţională: odată cu solicitarea publicării - -
  a) în termenul de publicare legal 230 50
  b) înainte de expirarea termenului de publicare legal 368 80
  Taxe privind procedurile de brevetare prin PCT - -
  28.1 Transmiterea cererii internaţionale de la OSIM, ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al OMPI până în luna a 13-a de la data priorităţii 460 100
  28.2 Taxa de înregistrare internaţională, conform regulii 15.1 .(i) din Regulamentul de aplicare a PCT o lună de la data depunerii cererii internaţionale cuantumul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentul de aplicare a PCT
  28 28.3 Taxa de documentare internaţională, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a PCT o lună de la data depunerii cererii internaţionale cuantumul publicat de Biroul Internaţional al OMPI
  28.4 Depunerea ulterioară a traducerii cererii internaţionale într-o limbă acceptată de Administraţia însărcinată cu documentarea internaţională, conform regulilor 12.3(c)ii) şi (e) din Regulamentul de aplicare a PCT 2 luni de la data depunerii cererii internaţionale contravaloar ea în lei 25% din cuantumul prevăzut la pct. 28.2
  28.5 Taxa suplimentară, conform Regulamentului de aplicare a PCT, pentru depăşirea termenului de plată a fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1-28.3 o lună de la data notificării 50% din cuantumul prevăzut la pct. 28.1-28.4
  29 Publicarea traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea traducerii 276 60
  30 Publicarea unei versiuni corectate a traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea versiunii corectate 138 30
  Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european cu efecte în România, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:
  31 a) în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului 3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului 460 100
  - pentru fiecare pagină în plus 23 5
  b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la pct. a) 6 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european 920 200
  - pentru fiecare pagină în plus 23 5

  Avocat Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european menţinut aşa cum a fost modificat în urma procedurii de opoziţie la OEB, care nu depăşeşte 20 pagini şi care a fost depusă:
  32 a) în termen de 3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii de modificare a brevetului 3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată 230 50
  - pentru fiecare pagină în plus 23 5
  b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicării de către OEB menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată 460 100
  -pentru fiecare pagină în plus 23 5
  33 Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european în cerere de brevet naţional, pentru fiecare ţară 3 luni de la data la care cererea europeană este considerată retrasă 230 50
  34 înregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european 2 luni de la înregistrarea cererii 138 30
  35 Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul european odată cu

  înregistrarea

  documentului

  460 100
  36 Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte în România la data depunerii 92 20
  37 Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european in Romania[*] [†] 3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizaţia Europeana a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european 46 10
  38 Publicarea unei corecturi privind conţinutul paginii de capăt a brevetului european pentru înlăturarea erorilor datorate titularului odată cu

  înregistrarea

  solicitării

  23 5

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  CUANTUMUL Şl TERMENELE

  privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate*

  1 euro = 4.5991 lei
  Nr.

  crt

  Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

  actualizat

  (lei)

  Cuantumul

  (euro)

  1 Depunerea cererii de certificat de înregistrare de model de utilitate 2 luni de la data depunerii - -
  a) pe suport hârtie 138 30
  b) prin mijloace electronice 92 20
  2 Deschiderea întârziată a fazei naţionale două luni de la data expirării termenului de 30 de luni de la data priorităţii revendicate în cererea internaţională 414 90
  3 întocmirea şi publicarea unui raport de documentare două luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către un terţ 460 100
  4 Conversia unei cereri de model de utilitate înntr-o cerere de breevet de invenţie două luni de la data depunerii cererii de conversie 46 10
  5 Publicarea modelului de utilitate (descriere,revendicări, desene însoţite de raportul de documentare, care nu depăş e 20 de pagini), eliberarea certificatului de model de utilitate şi menţinerea în vigoare a modelului centru nrimii două luni de la data transmiterii către solicitant 1840 400
  6 ani de protecţie a raportului de documentare
  pentru fiecare pagină în plus - 23 5
  6 a) Reînnoirea protecţiei pentru anii 7—8 920 200
  b) Reînnoirea protecţiei pentru anii 9—10 1380 300

  Taxe stabilite prin art. 31 din Legea 350/2007 privind modelele de utilitate

  1 euro = 4.5991 lei
  Nr.

  crt

  Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul actualizat (lei) Cuantumul

  (euro)

  1 Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective sau de certificare odată cu depunerea cererii* 46 10
  2 Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului naţional reglementar odată cu depunerea cererii* - -
  - alb-negru - 138 30
  - color - 460 100
  3.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale: 3 luni de la data depunerii cererii** - -
  a) pentru o clasă de produse sau servicii - - -
  - alb-negru - 506 110
  - color - 874 190
  b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii - 230 50
  3 c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială - 138 30
  3.2 Reînnoirea unei mărci individuale: odată cu depunerea cererii de reînnoire - -
  a) pentru o clasă de produse sau servicii - - -
  - alb-negru - 552 120
  - color - 920 200
  b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii - 230 50
  c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială - 138 30
  4.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective sau de certificare: 3 luni de la data depunerii cererii** - -
  a) pentru o clasă de produse sau servicii - - -
  - alb-negru - 1794 390
  - color - 2254 490
  b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii - 322 70

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  4 c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială - 276 60
  4.2 Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare: odată cu depunerea cererii de reînnoire - -
  a) pentru o clasă de produse sau servicii - - -
  - alb-negru - 1840 400
  - color - 2300 500
  b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii - 276 60
  c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială - 276 60
  5 Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs Taxele datorate se majorează cu 50%***
  6 Depunerea documentelor de invocare a priorităţii odată cu depunerea cererii 230 50
  3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii 920 200
  7 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu solicitarea eliberării certificatului 138 30
  8 înscrierea în Registrul mărcilor, publicarea,şi eliberea certificatului de înregistrare a mărcii. 2 luni de la data deciziei de înregistrare a mărcii 230 50
  9 înscrierea în Registrul mărcilor, publicarea,şi eliberea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii de reînnoire a înregistrării mărcii 230 50
  10 Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii 230 50
  11 Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare sau de reînoire a mărcii de la O.S.I.M. la Biroul Internaţional al OM.PI. odată cu depunerea cererii pentru o clasă de produs/serviciu 322 70
  pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu 138 30
  12 Transmiterea la OMPI a modificării de titular şi/sau a schimbării de adresă odată cu depunerea cererii 138 30
  13 Examinarea unei opoziţii la înregistrarea unei mărci odată cu depunerea cererii de opoziţie - -
  pentru o clasă de produs/serviciu - 276 60
  pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu - 138 30

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  14 Acordarea, la cerere, a unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărcii odată cu cererea de acordare a termenului suplimentar 46 10
  15 Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a mărcii 3 luni de la data solicitării divizării cererii 230 50
  16 Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii 3 luni de la data depunerii cererii 138 30
  a) Examinarea unei contestaţii a solicitantului împotriva unei decizii de respingere sau admitere parţială odată cu depunerea contestaţiei 690 150
  17 b) Examinarea unei contestaţ împotriva unei decizii a comisiei de examinare opoziţ ii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi odată cu depunerea contestaţ iei 1150 250
  înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a mărcii odată cu depunerea cererii de înscriere a modificării - -
  a) transmitere de drepturi - 460 100
  b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului - 115 25
  c) rezilierea a actelor de la pct. a) - 184 40
  18 d) introducerea mandatarului în procedură după depunerea cererii, pe cale naţională sau pe cale internaţională - 115 25
  e) orice alte modificări pentru care legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, nu prevede explicit scutiri de taxe - 115 25
  19 Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte legate de situaţia juridică a unei mărci odată cu depunerea solicitării 46 10
  20 înregistrarea unei indicaţii geografice odată cu depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice 1840 400
  21 înscrierea în Registu şi eliberarea certificatului de înregistrare a indicaţiei geografice 2 luni de la data publicării indicaţ iei geografice în B.O.P.I. 230 50
  22 Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicaţii geografice odată cu depunerea cererii de reînnoire 1840 400
  Reclasificarea listei de produse
  23 pentru care se solicită odată cu depunerea 138 30
  înregistrarea unei geografice indicaţii cererii

  * Solicitantul poate plăti această taxă în termen de 3 luni de la depunere, însă data de depozit va fi data plăţii şi nu data depunerii cererii.

  ** Art. 22, (2) din Legea nr. 84/1998: Sub condiţia achitării, la data depunerii cererii, unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare şi de examinare prevăzute la pct. 1 şi 3.1/4,1 din tabel, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de ***Art. 24, O.G. nr. 41/1998, republicată.

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor

  1 euro = 4.5991 lei
  Nr.

  crt

  Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

  actualizat

  (lei)

  Cuantumul

  (euro)

  înregistrarea cererii în Registrul naţional al cererilor depuse: odată cu depunerea cererii - -
  1 a) pentru primul desen/model - 138 30
  b) pentru fiecare desen/model suplimentar - 46 10
  Publicarea desenului sau modelului: o lună de la depunerea cererii - -
  a) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), alb-negru - 92 20
  2 b) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), în culori - 460 100
  c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte) 46 10
  3 Amânarea publicării odată cu depunerea cererii 92 20
  4 Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii 92 20
  Examinarea cererii de înregistrare o lună de la publicarea cererii - -
  5 a) pentru primul desen/model - 230 50
  b) pentru fiecare desen/model suplimentar - 46 10
  6 Eliberarea certificatului de înregistrare: o lună de la comunicarea hotărîrii de admitere - -
  a) pentru 1-20 desene/modele - 92 20
  b) pentru 21-50 desene/modele - 138 30
  c) pentru 51-100 desene/modele - 230 50
  7 Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioada de protecţie de 5 ani o lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioada de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de protecţie de 5 ani - -
  a) pentru1-20 desene/modele - 460 100
  b) pentru 21-50 desene/modele - 575 125
  c) pentru 51-100 desene/modele - 690 150
  Eliberarea certificatului de reînnoire odată cu depunerea cererii - -
  8 a) pentru1-20 desene/modele - 92 20
  b) pentru 21-50 desene/modele - 115 25
  c) pentru 51-100 desene/modele - 138 30
  9 Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 ani până la începerea următoarei perioade de protecţie - -
  a) pentru 1-20 desene/modele - 460 100
  b) pentru 21-50 desene/modele - 575 125
  c) pentru 51-100 desene/modele - 690 150
  10 Eliberarea certificatului de prioritate - 138 30
  11 Examinarea unei contestaţii - 690 150
  12 Examinarea unei opoziţii la înregistrarea desenului/modelului - 138 30
  13 Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului 460 100
  înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: - -
  a) transmitere de drepturi - 138 30
  14 b) modificări cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/titularului şi mandatarului - 46 10
  c) rezilierea actelor de la lit. a) - 46 10
  15 Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, copii certificate, extras din registru odată cu înregistrarea solicitării 46 10
  16 Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare/reînnoire de la OSIM la OMPI odată cu cererea - -
  a) pentru primul model - 368 80
  b) pentru modelele următoare - 92 20
  17 Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 de zile odată cu cererea 46 10
  1 euro =       4.5991 lei

  Nr.

  crt

  Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

  actualizat

  (lei)

  Cuantumul

  (euro)

  1 Depunerea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 138 30
  2 Examinarea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plătii 460 100
  3 înregistrarea unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 138 30*
  4 Publicarea înregistrării unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 69 15
  5 Eliberarea unui certificat de înregistrare odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii 69 15
  6 Examinarea unei contestaţii odată cu depunerea contestaţiei 460 100
  7 înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: odată cu înregistrarea solicitării - -
  a) transmitere de drepturi - 460 100
  b) alte modificări - 115 25
  8 Consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementar odată cu înregistrarea solicitării 46 10
  9 Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor odată cu înregistrarea solicitării 46 10

  ‘Cuantumul taxei de 30 Euro corespunde taxei de 138 lei, suma de 300 Euro din textul OG 41/98 republicat în MO 959/29..09.2006 fiind o eroare materială

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor

   Proprietate intelectuala - Drepturi autor

   

  Depunere electronică cereri de înregistrare

  Proprietate intelectuala - Drepturi autor