RECUPERARI CREANTERECUPERARI CREANTE


 
 

Recuperări Creanțe

 

Procedurile de recuperări creanțe

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Recuperări Creanțe Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Avocat Recuperare Creanțe

  Cabinetul nostru de avocatură se ocupă de recuperări creanțe civile și comerciale.

  Nu de putine ori am reușit să identificăm cu succes situația financiară reală a debitorului.

   

  De ce să ne alegi

  Pentru a fi cu un pas înaintea concurenței și a celorlalți creditori, clienții noștri beneficiază în mod gratuit de analize juridice și financiare ale debitorilor.

  Vă susținem în minimalizarea riscurilor punându-vă la dispoziție informații utile despre clienții, partenerii dumnevoastră, dar și despre potențialii clienți.

  Înainte de încheierea unui parteneriat sau a unei tranzacții importante este indicat să studiați un raport de bonitate.

  Acesta trebuie să cuprindă date privind solvabilitatea, seriozitatea și antecedentele comerciale ale persoanelor fizice sau juridice, partenerilor de afaceri actuali sau viitori.

  Știm că trecutul juridic nu minte niciodată.

   

  Cum vă putem ajuta 

  Vă putem reprezenta cu succes la negocierea inițială în vederea obținerii unei soluții amiabile de plată a datoriilor civile sau comerciale.

  În cazul în care debitorul este de rea-credință, vom proceda la acționarea sa în judecată.

  Vizualizați serviciile nostre juridice din meniul principla avocat .

   

  Recuperări Creanțe 

  Procedurile sunt particularizate în funcție de fiecare caz concret:

  • Procedura amiabilă Exrajudiciară

  • Procedura judiciară

  • Somatia de plată

  • Ordonanța de plată

  • Procedura insolvenței – Legea 85/2006

      • Procedura generală

      • Procedura falimentului

      • Procedura simplificată

  Aceasta amiabilă implică cele mai mici eforturi financiare și se dovedește a fi extrem de eficientă.

  Se evita astfel agravarea situației financiare a ambelor părti.

  Încercăm să rezolvam totul pe cale amiabila. Astfel relațiile comerciale cu firmele partenere sa fie menținute în continuare.

  În urma demersurilor efectuate, dacă debitorul nu satisface în mod real cerințele dumneavoastră pecuniare, este demarata procedura litigioasa de recuperare debite prin folosirea unei metode judiciare dintre cele prezentate anterior.

  Trimiteți solicitarea dumneavoastră completând formularul de la secțiunea Întreabă Avocat Online și unul dintre specialiștii noștri vă va contacta.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Actualizare recuperari creante 23-10-2017

  Ordinul nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe

  LISTA ENTITATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANTE CARE FIGUREAZA IN EVIDENTA ANPC

   Nr. crt DENUMIRE ENTITATE RECUPERARI CREANTE
  CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARI CREANTE
  1 AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentata de SC KI DEBTSERVICE SRL
  2 SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
  3 SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
  4 SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
  5 SC B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
  6 SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
  7 SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
  8 SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
  9 SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
  10 SC CYCLE EUROPEAN SRL
  11 SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
  12 SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
  13 EOS CREDIT FUNDING DAC
  14 EOS CREDIT FUNDING BL DAC
  15 SC EOS NEXT SERVICES SRL
  16 SC EOS KSI ROMANIA SRL
  17 SC FIRE CREDIT SRL
  18 SC GETBACK RECOVERY SRL
  19 GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentata de SC TOP FACTORING SA
  20 SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
  21 SC INTEGRAL COLLECTION SRL
  22 INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG reprezentata de SC TOP FACTORING SA
  23 INVESTCAPITAL MALTA LTD reprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
  24 SC KIRIARCHOS NET SRL
  25 SC KI DEBTSERVICE SRL
  26 SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
  27 KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentata de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
  28 SC KRUK ROMANIA SRL
  29 KRUK S.A. reprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
  30 SC MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
  31 SC MEGA COLLECTION SRL
  32 SC MELLON ROMANIA SA
  33 SC MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
  34 SC OTP FACTORING SRL
  35 OTP FAKTORING ZRT reprezentata de SC OTP FACTORING SRL
  36 PROSPEROCAPITAL SaRLreprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
  37 SC RECOVERY SOLUTIONS SRL
  38 SC RE COLLECTION SRL
  39 SECAPITAL SaRLreprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
  40 SC SUPORT COLECT SRL
  41 SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentata de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
  42 SC TOP FACTORING SA
  43 SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL
  44 ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA reprezentata de SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
  45 SC VM ASSET MANAGEMENT SRL
  46 NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED
  47 NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
  48 EOS INVESTMENT RO Gmb H
  49 EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH
  50 EOS FINANCE GmbH
  51 CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentata de  SC  COLECTARE  RECUPERARE CREANTE CRC SRL
  52 SC NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL

   

  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC - Ordin nr. 1/2017 din 06 ianuarie 2017

  Ordinul nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperari creanţe

  în vigoare de la 11 ianuarie 2017

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11 ianuarie 2017.

  Având în vedere prevederile:

  • 128 alin. (1) lit. bl şi alin. (51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
  • 95^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010. cu modificările şi completările ulterioare;
  • 5 alin. (51 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - în înţelesul prezentului ordin, prin "caz" se înţelege creanţele rezultate dintr-un singur contract încheiat cu consumatorul.

  Art. 2. - în vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, entităţile de recuperari creanţe au obligaţia de a depune următoarele documente:

  1. certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;
  2. certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;
  3. actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;
  4. dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;
  6. declaraţie pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societăţii comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum şi o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare şi motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii şi de persoanele din conducerea societăţii comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;
  7. succintă descriere cu privire la activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate - de exemplu: activităţi de recuperare creanţe şi/sau obţinerea drepturilor asupra unor debite scadente.

  Art. 3. - Entităţile de recuperari creanţe care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau/desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informaţii:

  1. numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
  2. suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente - cazuri în curs de derulare;
  3. numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
  4. numărul de cazuri aflate în curs de derulare şi suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

  Art. 4. - După înregistrare, toate entităţile de recuperari creanţe vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

  1. numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
  2. suma totală recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
  3. numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
  4. numărul de cazuri derulate în anul anterior şi suma recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

  Art. 5. - Documentele menţionate vor fi transmise prin poştă sau depuse la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poştal 011865, sectorul 1, Bucureşti.

  Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Bogdan Marcel Pandelică

  Bucureşti, 6 ianuarie 2017. Nr. 1.

   Citește ce informații trebuie să conțină o Plangere Penala