CABINET AVOCATURA


 
 

Cabinet Avocatură

 

Persoane Juridice

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Cabinet Avocatură Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Cabinet Avocat

  Ținem întotdeauna cont de necesităţile dumneavoastră din punct de vedere strategic şi operaţional.

  Suntem  permanent la curent cu modificările legislative şi cu practica asociată în domeniul Dreptului Comercial, Societăţilor comerciale. Atât noi cât şi partenerii noştri, acoperim o gamă largă de nevoi ale clienţilor: consiliere, consultanță juridică dar şi reprezentare în instanţă. 

   

  De ce să ne alegi

  Raportul dintre calitatea serviciilor oferite şi investiţia societății este gândit în favoarea dumneavoastră.

  Reușim să organizăm şi să punem în valoare documentele oficiale ale societăţii dumneavoastră. Înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului nu va mai fi o problemă.

  Alături de partenerii noştri, furnizam soluţii care îi sprijină pe clienţi să se dezvolte. Vă ajutăm să vă dezvoltați produsele şi serviciile actuale și să creați noi oportunităţi de desfacere.

   

  Cum vă putem ajuta

  În colaborarea cu persoanele jurdice consideram că este importantă susţinerea persoanelor cheie în deciziile ce privesc viitorul societății. Urmărim astfel maximizarea rentabilităţii societăţii din care faceţi parte.

  Vă putem sprijini împotriva "surprizelor" provocate de către ceilalţi asociaţi, acţionari și vă putem reprezenta cu succes în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, Acţionarilor.

  În cazul semnării contractelor cu clienţii sau furnizorii, în scopul prevenirii pierderilor de timp, bani, eventuale litigii, este bine să aveţi susţinerea şi îndrumarea unui avocat. Veţi putea înţelege mai bine clauzele contractuale şi veţi putea înlătura potenţiale repercusiuni negative.

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Declarație beneficiar real

  1. Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original)
  2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original)
  3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

  Notă:

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC
  • Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

   

  Modificarea denumirii

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani - original;
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);
  3. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
  4. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie);
  5. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original);
  6. Certificatul de înregistrare (original);
  7. Actul constitutiv actualizat (original);
  8. Dacă este cazul:
   • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  9. Dovezile privind plata tarifului legal:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Schimbarea formei juridice

  1. Cererea de înregistrare (original);
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic original);
  3. Actul constitutiv, corespunzător noii forme juridice de societate (original);
  4. Certificatul de înregistrare (original);
  5. Dacă este cazul:
   • dovezile privind efectuarea vărsămintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social (copii);
   • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
    • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (original);
    • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);
   • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Dovezile privind plata tarifului legal:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Schimbarea sediului în acelaşi judeţ

  Schimbarea sucursalelor

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 - pct. 6, Nota de subsol - original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
  3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original) - detalii;
  4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie - detalii;
  5. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
  6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;
  7. Certificatul de înregistrare (original) - detalii;
  8. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
  9. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original)
   • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie - detalii);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  10. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Schimbarea sediului în alt judeţ

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
  3. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
  4. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  5. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului (original) - detalii;
  6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie - detalii;
  7. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
  8. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;
  9. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
  10. Certificatul de înregistrare (original) - detalii;
  11. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
   • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  12. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Prelungirea duratei de funcţionare

  Etapa I

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original)
  2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original) - detalii;
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  Etapa a -II- a

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
  3. Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original) - detalii;
  4. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
  5. Dacă este cazul:
   • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv.
  1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
  2. Actul modificator  poate fi autentificat de notarul public, poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC, poate  fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
  3. Înregistrarea menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare se face într-o singură etapă, dacă termenul de opozabilitate de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial s-a îndeplinit înlăuntrul termenului fixat pentru durata societăţii;
  4. În cazul în care, în actele constitutive sau modificatoare s-a prevăzut clauza potrivit căreia, durata societăţii prevăzută pentru o perioadă determinată se prelungeşte de drept cu aceeaşi perioadă, cererea de înregistrare va fi însoţită de confirmarea scrisă a asociaţilor privind prelungirea de drept a duratei, dovada că publicitatea prin Monitorul Oficial s-a realizat anterior datei expirării duratei, precum şi de dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
  5. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
  6. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

   

  Modificare obiect activitate

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original) - detalii;
  3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:
   • hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
   • pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
   • pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original);
  4. Actul constitutiv actualizat - detalii;
  5. Dacă este cazul:
   • declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
    • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social,la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol ) – original;
    • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
   • certificatul de înregistrare, în original - detalii;
   • certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității;
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
  6. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Actualizarea obiect de activitate CAEN

  1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original)
  2. Certificatul de înregistrare, în original - detalii;
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) - detalii.

  După caz, dacă se solicită eliberarea extrasului de registru - detalii.

  1. Cererea comandă eliberare acte (original) 
  2. Dovada privind plata tarifului legal pentru eliberarea extrasului de registru - detalii:
   • 45 lei.

   

  Majorarea capitalului social

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original) - detalii;
  3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată - detalii); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original - detalii;
  4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original) - detalii;
  5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) - detalii;
  6. Actul constitutiv actualizat - detalii;
  7. Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (în formă autentică) - detalii;
  8. Dacă este cazul:
   • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului - detalii;
   • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial - detalii;
   • în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice - detalii;
   • situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, în copie;
   • actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în copie;
   • dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni;
  9. Dacă este cazul:
   • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
   • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate;
   • certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  10. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip;
  11. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

   

  Reducerea capitalului social al societăţilor

  Etapa I 

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte
  2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic (original) - detalii;
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  Etapa a- II- a - detalii

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Actul modificator al actului constitutiv (original) - detalii;
  3. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a în care a fost publicată hotărârea de reducere a capitalului social;
  4. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii;
  5. Dacă este cazul:
   • avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevăzut de legi speciale (original);
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip;
  7. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru notificarea privind depunerea textului actualizat al actului constitutiv.

   

  Transmiterea părţilor de interes

  Transmiterea părţilor sociale

  Etapa I – numai pentru transmiterea către persoane din afara societăţii la SRL, cu excepţia cazului în care dobândirea de părţi sociale are loc prin succesiune sau act de adjudecare

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte, original
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic), în original - detalii;
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  Etapa a – II – a - detalii

  1. Cererea de înregistrare
  2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
  3. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic); pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se întocmeşte în formă autentică (original) - detalii;*
  4. Actul constitutiv actualizat, în original - detalii; *
  5. Contractul de cesiune, în original; dacă actul modificator conţine toate clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile cedenţilor şi cesionarilor şi a fost semnat şi de aceştia, contractul de cesiune nu se mai prezintă;
  6. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi - detalii;
  7. În cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, se vor depune, după caz: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate (copii), în cazul în care s-a prevăzut clauza continuării societăţii cu moştenitorii, declaraţia asociaţilor din care să rezulte că sunt de acord cu continuarea societăţii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelară, în situaţia în care moştenitorii sunt minori;
  8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
  9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii - detalii;
  10. Certificatul, original sau copie - detalii, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
  11. Dacă este cazul:
   • actul de adjudecare;
   • hotărârea de respingere a opoziţiei;
   • actul de transmitere în forma cerută de lege pentru contractul de donaţie, în cazul transmiterii prin donaţie a părţilor sociale/părţilor de interes;
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  12. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip;
  13. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  *Actele prevăzute la pct. 4 şi 5 nu se solicită/prezintă în cazul în care dobândirea părţilor sociale are loc prin succesiune la societăţile cu asociat unic, caz în care actul transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României este rezoluţia directorului/persoanei desemnate.
   

  Suspendarea temporară a activităţii

  Reluarea activităţii societăţilor

  Cererea de înregistrare (original)

  1. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani
  2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor  (original) - detalii;
  3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

   

  Puncte de lucru

  Agenţii, reprezentanţe

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (modei 3);
  3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original) - detalii;
  4. La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare - detalii, (copie) - detalii;
  5. La desfiinţare, certificatul constatator  de autorizare a activităţii;
  6. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  7. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este cazul.

   

  Excluderea asociaţilor

  Retragerea asociaţilor

  1. Cererea de înregistrare (original)
  2. Hotărârea judecătorească irevocabilă de excludere sau, după caz, de retragere, în copie legalizată de instanţă (original) - detalii /  Hotarârea adunării generale de manifestare a acordului pentru retragere;
  3. Dacă este cazul:
   • actul constitutiv actualizat, original - detalii;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  4. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip;
  5. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  Notă:

  • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnatecare poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

   

  Servicii Persoane Fizice

  Vizualizează pagina Birou Avocatură - Consultanță Persoane Fizice

   

  Caută un cabinet de avocatură - click aici