CONSULTANTA FISCALACONSULTANTA FISCALA


 
 

Consultanta Fiscala

 

Avocat Drept Fiscal

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Consultanță Fiscală Online

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email

   

  Avocat Fiscal

  Venim în întampinarea societăților comerciale, ONG-urilor și PFA-urilor oferind servicii specializate de consultanță fiscală în domeniul financiar pentru a vă ajuta să economisiți timp și bani.

  Planificarea și consultanța fiscală eficientă a devenit obligatorie pentru a supraviețui mediului de afaceri actual.
   

  De ce să ne alegi

  Alături de noi, clienții reușesc să rezolve problemele generale legate de impozite și taxe.

  Sfatul nostru ține cont de implicațiile fiscale și de problemele specifice ce derivă din tranzacțiile dumneavoastră curente.
   

  Cum vă putem ajuta

  Obiectivul nostru este de a vă asista în maximizarea profitabilității societății dumneavoastră.

  Împreună cu specialiștii noștri în domeniul consultanței în afaceri veți obține maximum financiar cu minimum de investit.

  Detalii suplimentare despre noi regasiti în pagina principala: Avocat.

   Împreună cu partenerii noștri vă oferim:

  • Consultanță în domeniul dreptului financiar-fiscal (identificarea taxelor și contribuțiilor cu privire la Societăți/IMM-uri/PFA-uri);
  • Valorificarea oportunităților fiscale;
  • Consultanță fiscală și financiară;
  • Consultanță juridică privind legislația financiar-contabila și fiscală;
  • Consultanță juridică pentru obținerea de credite, finanțări, studii de fezabilitate și planuri de afaceri;
  • Asistența juridică în materie de taxe și impozite, în special cu privire la optimizarea activității fiscale a firmei și interpretarea corectă a legislației;
  • Înștiințarea periodică cu privire la modificările legislative din domeniul fiscal;
  • Asistența juridică cu prilejul efectuării controalelor/inspecțiilor fiscale;
  • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată și a autorităților fiscale.

   Verifică o societate - http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html

   

  Programează Consultație - Contact Avocat

   

  Extras din Codul Fiscal

  Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

  (1) Prezentul cod stabilește: cadrul legal privincd impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale; modul de calcul și de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și a legilor de ratificare a convențiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.

  (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.

  (3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.

  (4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat.

  Sistemul fiscal roman (drept fiscal)
   

  Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

  (1) Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

  a) impozitul pe profit;

  b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

  c) impozitul pe venit;

  d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

  e) impozitul pe reprezentanțe;

  f) taxa pe valoarea adăugată;

  g) accizele;

  h) impozitele și taxele locale;

  i) impozitul pe construcții.

  (2) Contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

  a) contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

  b) contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

  c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

  d) contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj;

  e) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

  f) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

   

  Principiile fiscalității

  Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:

  a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin;

  b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

  c) justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;

  d) eficiența impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză;

  e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii.

   

  Modificarea și completarea Codului fiscal

  (1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

  (3) În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2).

  (4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.

   

  Norme metodologice, instrucțiuni și ordine

  (1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.

  (2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

  (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (4) Ordinele și instrucțiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu excepția bugetelor locale, se emit de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F. , și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

  (5) Sub sancțiunea nulității absolute, instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod.

  (6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și publică această colecție oficială.

   

  Aplicarea unitară a legislației

  Aplicarea unitară a prezentului cod și a legislației subsecvente acestuia se asigură prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală.

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
   

  Servicii Persoane Juridice

  Vizualizează pagina Recuperări Creanțe - Consultanță Persoane Juridice

   

  Caută un cabinet de avocatură - click aici