DREPTUL FAMILIEIDREPTUL
FAMILIEI


 
 

Avocat Divorț

 

Avocat Specializat Divorțuri

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

  Declar că sunt de acord cu colectarea datelor mele cu caracter personal de către website-ul Consultant Avocat în scopul utilizării acestora în procesul de comunicare.

   

  Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

   

  Avocat Divorț

  Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

  Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

   

  Întreabă Avocat Divorț Online 

  1. Adaugi Întrebare

  2. Avocatul Răspunde

  3. Ești notificat pe email


   

  Avocat Divorțuri

  Știm cât de importantă este familia pentru clienții noștri. Cabinetul nostru de avocatura și-a propus să asigure asistență și reprezentare juridică și în litigiile reglementate de dreptul familiei. avocat divorț

  Înainte de orice demers juridic discutam toate aspectele relevante pentru cazul dumneavoastră.

  În acest mod interesele vă sunt apărate într-o manieră eficientă iar sfaturile pe care vi le acordăm sunt orientate spre protejarea vieții dumneavoastră de familie.

   

  De ce să ne alegi

  În cadrul consultației inițiale gratuite în materia problemelor de familie încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră.

  Cu ajutorul primit de la avocați divorțuri nu veti mai avea de luat hotărâri atât de dificile pentru dumneavoastră dar mai ales pentru cei dragi.

  Vizualizați pachetul complet de servicii accesand pagina: Avocat .

   

  Cum vă putem ajuta

  Oferim servicii specializate în dreptul familiei prin:

  • Avocat divorț

  • Avocat încredințare minori

   • Negociere pentru stabilirea divortului prin acord;
   • Consultanta si consiliere juridica;
   • Asistenta si reprezentare juridica;
   • Redactare actiune/intampinare/reconventionala divort;
   • Redactare actiune si reprezentare in procedura de incredintare minori si a stabilirii pensiei de intretinere;
   • Redactare si sustinere actiune in stabilirea/tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara casatoriei;
   • Reprezentare juridica a cetatenilor romani din strainatate in fata instantelor din Romania;
   • Consultanta juridica privind procedura de recunoastere a divortului efectuat in strainatate;
   • Apostilarea, traducerea si autentificarea actelor de stare civila si a hotararilor judecatoresti;
   • Recunoasterea in Romania a sentintelor de divort pronuntate in strainatate – Exequatur.
  • Avocat partaj

  • Avocat Succesiune

   • Negociere pentru stabilirea partajului prin acord;
   • Consultanta si consiliere juridica;
   • Asistenta si reprezentare juridica in partajul bunurilor comune;
   • Redactare actiune/intampinare/cerere reconventionala partaj;
   • Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia;
   • Redactarea de tranzactii.
  • Avocat adopții și plasamente

   

  Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

   

  Extras COD PROCEDURA CIVILA  

  Avocat Divorțuri 

  Procedura divorţului

  Instanţa competentă

  (1) Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.
  (2) Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.
   

  Dreptul Familiei
  Cererea de divorț

  (1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia.
  (2) Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.
  (3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale
  copiilor minori.
  (4) La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.
   

  Cererea reconvenţională

  (1) Soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal, pentru faptele petrecute înainte de această dată. Pentru faptele petrecute după această dată pârâtul va putea face cerere până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului.
  (2) Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va judeca împreună cu cererea reclamantului.
  (3) În cazul în care motivele divorţului s-au ivit după începerea dezbaterilor asupra fondului la prima instanţă şi în timp ce judecata primei cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanţa învestită cu judecarea apelului.
  (4) Neintroducerea cererii în termenele arătate la alin. (1) şi (3) atrage decăderea soţului pârât din dreptul de a cere divorţul pentru acele motive. Dacă cererea reclamantului a fost respinsă, soţul pârât poate cere divorţul pentru motive ivite ulterior.
   

  Calitatea procesuală activă

  (1) Desfacerea căsătoriei prin divorţ poate fi cerută numai de soţi.
  (2) Cu toate acestea, soţul pus sub interdicţie judecătorească poate cere divorţul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că are capacitatea de discernământ neafectată.

  Cereri accesorii şi incidentale

  (1) La cerere, instanţa de divorţ se pronunţă şi cu privire la:

  a) exercitarea autorităţii părinteşti, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, locuinţa copilului şi dreptul părintelui de a avea legături personale cu acesta;
  b) numele soţilor după divorţ;
  c) locuinţa familiei;
  d) despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii căsătoriei;
  e) obligaţia de întreţinere sau prestaţia compensatorie între foştii soţi;
  f) încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora.

  (2) Când soţii au copii minori, născuţi înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorţ.
  (3) De asemenea, instanţa se va pronunţa din oficiu şi asupra numelui pe care îl vor purta soţii după divorţ, potrivit prevederilor Codului civil.

  Măsuri vremelnice

  Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei.

   

  Prezenţa personală a părţilor

  (1) În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.
  (2) Instanţa va încerca la fiecare înfăţişare împăcarea soţilor.
  (3) În toate cazurile, instanţa este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil.
   

  Absenţa reclamantului

  Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

   

  Citarea pârâtului

  Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de
  judecată, instanţa va cere dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul îşi are locuinţa la locul indicat în cerere şi, dacă va constata că nu locuieşte acolo, va dispune citarea lui la locuinţa sa efectivă, precum şi, dacă este cazul, la locul său de muncă.

  Renunţarea la judecată

  Reclamantul poate renunţa la judecată în tot cursul judecăţii, chiar dacă pârâtul se împotriveşte. Renunţarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divorţ făcute de pârât.

  Împăcarea soţilor

  (1) Soţii se pot împăca în tot cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost plătite taxele de timbru. În acest caz, instanţa va lua act de împăcare şi va dispune, prin hotărâre definitivă, închiderea dosarului, precum şi restituirea taxelor de timbru, dacă au fost achitate.
  (2) Oricare dintre soţi va putea formula o cerere nouă pentru fapte petrecute după împăcare şi, în acest caz, se va putea folosi şi de faptele vechi.
   
  Info Persoane abuzate - Violență Domestică http://anes.gov.ro/
   

  Vizualizează pagina Plângere Penală

  .