Avocat Divort - Consultă Un Avocat Specializat în Dreptul Familiei
 

DREPTUL FAMILIEIDREPTUL
FAMILIEI


 
 
4.8/524 voturi

Avocat Divort : Cum ne protejam relatiile de dreptul familiei in caz de divort?

Întreabă Avocat – Simplu, Rapid, Eficient
1. Adaugă Întrebare; 2. Avocatul Răspunde; 3. Ești notificat pe email

Adaugă Întrebare

Stim cat de importanta este familia pentru clientii nostri. De aceea, cabinetul nostru de avocatura si-a propus sa va asigure asistenta si reprezentare juridica si in litigiile reglementate de dreptul familiei. avocat divort

Inainte de orice demers juridic, discutam toate aspectele juridice relevante pentru cazul dumneavoastra. In acest mod interesele va sunt aparate intr-o maniera eficienta iar sfaturile pe care vi le acordam sunt orientate spre protejarea vietii dumneavoastra de familie.

In cadrul consultatiei initiale gratuite in materia problemelor de familie incercam sa raspundem la toate intrebarile dumneavoastra. Cu ajutorul primit de la avocatii nostri nu veti mai avea de luat hotarari atat de dificile pentru dumneavoastra dar mai ales pentru cei dragi. Vizualizati pachetul complet de servicii accesand pagina: Avocat .

Avocat Divort : Care sunt serviciile de dreptul familiei pe care vi le oferim?

Oferim servicii in dreptul familiei prin:

 • Avocat divort si incredintare minori

  • Negociere pentru stabilirea divortului prin acord;
  • Consultanta si consiliere juridica;
  • Asistenta si reprezentare juridica;
  • Redactare actiune/intampinare/reconventionala divort;
  • Redactare actiune si reprezentare in procedura de incredintare minori si a stabilirii pensiei de intretinere;
  • Redactare si sustinere actiune in stabilirea/tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara casatoriei;
  • Reprezentare juridica a cetatenilor romani din strainatate in fata instantelor din Romania;
  • Consultanta juridica privind procedura de recunoastere a divortului efectuat in strainatate;
  • Apostilarea, traducerea si autentificarea actelor de stare civila si a hotararilor judecatoresti;
  • Recunoasterea in Romania a sentintelor de divort pronuntate in strainatate – Exequatur.
 • Avocat partaj

  • Negociere pentru stabilirea partajului prin acord;
  • Consultanta si consiliere juridica;
  • Asistenta si reprezentare juridica in partajul bunurilor comune;
  • Redactare actiune/intampinare/cerere reconventionala partaj;
  • Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia;
  • Redactarea de tranzactii.
 • Avocat adoptii si plasamente

Cereti parerea unui avocat specializat in dreptul familiei utilizand formularul din pagina CONTACT.

Extras CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 – Republicare

Avocat Divort – Dreptul Familiei

Procedura divorţului

CAPITOLUL I: Dispoziţii comune

Instanţa competentă

(1) Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia
îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.
(2) Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

Avocat Divort – Dreptul Familiei
Cererea de divorţ

(1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia.
(2) Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.
(3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale
copiilor minori.
(4) La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Cererea reconvenţională

(1) Soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal, pentru faptele petrecute înainte de această dată. Pentru faptele petrecute după această dată pârâtul va putea face cerere până la începerea dezbaterilor asupra fondului în cererea reclamantului.
(2) Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va judeca împreună cu cererea reclamantului.
(3) În cazul în care motivele divorţului s-au ivit după începerea dezbaterilor asupra fondului la prima instanţă şi în timp ce judecata primei cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanţa învestită cu judecarea apelului.
(4) Neintroducerea cererii în termenele arătate la alin. (1) şi (3) atrage decăderea soţului pârât din dreptul de a cere divorţul pentru acele motive. Dacă cererea reclamantului a fost respinsă, soţul pârât poate cere divorţul pentru motive ivite ulterior.

Art. 918: Calitatea procesuală activă
(1) Desfacerea căsătoriei prin divorţ poate fi cerută numai de soţi.
(2) Cu toate acestea, soţul pus sub interdicţie judecătorească poate cere divorţul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că are capacitatea de discernământ neafectată.

Cereri accesorii şi incidentale

(1) La cerere, instanţa de divorţ se pronunţă şi cu privire la:
a) exercitarea autorităţii părinteşti, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, locuinţa copilului şi dreptul părintelui de a avea legături personale cu acesta;
b) numele soţilor după divorţ;
c) locuinţa familiei;
d) despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii căsătoriei;
e) obligaţia de întreţinere sau prestaţia compensatorie între foştii soţi;
f) încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora.
(2) Când soţii au copii minori, născuţi înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorţ.
(3) De asemenea, instanţa se va pronunţa din oficiu şi asupra numelui pe care îl vor purta soţii după divorţ, potrivit prevederilor Codului civil.

Avocat Divort – Dreptul Familiei

Art. 920: Măsuri vremelnice
Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei.

Art. 921: Prezenţa personală a părţilor
(1) În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.
(2) Instanţa va încerca la fiecare înfăţişare împăcarea soţilor.
(3) În toate cazurile, instanţa este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 922: Absenţa reclamantului
Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

Art. 923: Citarea pârâtului
Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de
judecată, instanţa va cere dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul îşi are locuinţa la locul indicat în cerere şi, dacă va constata că nu locuieşte acolo, va dispune citarea lui la locuinţa sa efectivă, precum şi, dacă este cazul, la locul său de muncă.

Art. 924: Renunţarea la judecată
Reclamantul poate renunţa la judecată în tot cursul judecăţii, chiar dacă pârâtul se împotriveşte. Renunţarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divorţ făcute de pârât.

Împăcarea soţilor

(1) Soţii se pot împăca în tot cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost plătite taxele de timbru. În acest caz, instanţa va lua act de împăcare şi va dispune, prin hotărâre definitivă, închiderea dosarului, precum şi restituirea taxelor de timbru, dacă au fost achitate.
(2) Oricare dintre soţi va putea formula o cerere nouă pentru fapte petrecute după împăcare şi, în acest caz, se va putea folosi şi de faptele vechi.

Citeste despre http://anes.gov.ro/Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație4.8/524 voturi


Articole recenteBună ziua,

Adăugați întrebarea pe https://consultantavocat.ro/intreaba-avocat-online/

Cu stimă,
Av. Marius Todeancă

10 luni ago

Bună ziua,

Adăugați întrebarea pe https://consultantavocat.ro/intreaba-avocat-online/

Cu stimă,
Av. Marius Todeancă

10 luni ago
E M
Avocat Marius Todeancă

Impartirea bunurilor intre soti este posibila? Daca da, care sunt conditiile?

6 luni ago

Evaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.