Contestație Amendă- Plângere Contravențională | Model 2020
 

CONTESTATIE AMENDACONTESTATIE
AMENDA


 
 

Contestație Amendă

 

Plângere Contravențională

Avem grijă să răspundem prompt şi cu maximă seriozitate tuturor solicitărilor.

Dacă nu primiți răspuns, vă rugăm să verificati și folderul junk/spam/trash mail.

 

Consultă Avocat

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată de servicii juridice

 

Pentru Programări / Urgențe, contactează-ne telefonic sau pe whatsapp  0745 034 638 

 

Cum poți Contesta o Amendă?

 

Cum formulezi o Plângere Contravențională?

Pentru Consultanță Juridică Pro Bono, accesează Platforma de Servicii Juridice - Consultații Online

Proiect Sfat GRATUIT, Consultanță Juridică Online

 

Întreabă Avocat Online 

1. Adaugi Întrebare

2. Avocatul Răspunde

3. Ești notificat pe email

 

Model contestație amendă

În dreptul contraventional, în anumite situații, anularea procesului verbal de contravenție nu mai este o problemă.

Cabinetul nostru de avocatura va poate reprezenta cu succes în litigii cu instituțiile statului

Amendă poliție locală

Contestație amendă poliție locală

Amenda Poliție

Amendă Rutieră

Amendă Garda Financiară

Amendă ANAF

Amenzi anaf persoane fizice

Amendă Garda de Mediu

Amenzi Mediu

Amendă ITM

Citește mai mult

Ghid Juridic contestarea și anularea amenzilor rutiere

 

De ce să ne alegi

În materia dreptului contravențional, pe lânga anularea procesului verbal de contraventie, putem obține (Contestație amendă Plângere contravențională):

 • înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment;

 • anularea sancțiunii suspendării permisului de conducere;

 • exonerarea contravenientului de la plata amenzii aplicate;

 • restituirea bunurilor confiscate.

Dacă ați fost sancționați contravențional, apelati cu încredere la serviciile noastre specializate de drept contravențional Contestație amendă și Plângere contravențională

 

Cum vă putem ajuta

Vă oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică

 • plângere contravențională;

 • contestație amendă;

 • contestație proces verbal de contravenție;

 • asistență și reprezentare în procedurile contravenționale;

 • contestații la executare

 • ordonanțe președințiale în situații urgente

 • suspendarea executării

 

Ai o problemă Juridică? Contactează Avocat

 

Extras ORDONANŢA 2 din 2001

Regimul juridic al contravenţiilor

(proces verbal)

Art. 5
(1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:

a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

c) închiderea unităţii;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activităţii agentului economic;

f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;

g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
 

Art. 6
(1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică.
(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane fizice.

Art. 7
(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei
săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
 

Art. 8
(1) Amendă contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu poate depăşi:
a) 1 miliard lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 500 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 50 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 25 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale. Contestație amendă - Plângere contravențională

Art. 9
(1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.
(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.
(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
(4) La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.
(5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă numai apelului.

 

Art. 10
(1) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţă pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Art. 11
(1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită.
(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată.

 

Contestație amendă Plângere contravențională - Citeste integral ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 

Alte Servicii - PI Drepturi Autor

 

Vizualizează pagina Avocat Proprietate Intelectuala | Drepturi Autor – Taxe OSIM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.