Contestatie Amenda - Plangere Contraventionala | Avocat Contraventii
 

CONTESTATIE AMENDACONTESTATIE
AMENDA


 
 
4.7/515 voturi

Contestatie Amenda : Cum formulam o Plangere Contraventionala?

Întreabă Avocat – Simplu, Rapid, Eficient
1. Adaugă Întrebare; 2. Avocatul Răspunde; 3. Ești notificat pe email

Adaugă Întrebare

In ceea ce priveste dreptul contraventional, in anumite situatii, anularea procesului verbal de contraventie nu mai este o problema. Cabinetul nostru de avocatura va va reprezenta cu succes in litigii cu institutiile statului (Politie, Serviciul Rutier, Garda Financiara, ANAF, DGFP, ITM) si nu numai. Descoperiti gama completa de servicii pe care le oferim accesand pagina: Avocat 

Contestatie Amenda – Plangere contraventionala : Care sunt serviciile in materie de contraventii pe care vi le oferim?

Asadar, in numele vostru si pentru dumneavoastra, putem:

  • formula plangeri contraventionale;
  • formula contestatie la amenda;
  • formula contestatie la procesul verbal de contraventie;
  • asista si reprezenta in procedura contraventionala;
  • formula contestatii la executare (ordonante presedintiale in situatii urgente, suspendarea executarii etc.)

In materia dreptului contraventional, pe langa anularea procesului verbal de contraventie, putem obtine (Contestatie amenda – Plangere contraventionala):

  • inlocuirea amenzii aplicate cu avertisment;
  • anularea sanctiunii suspendarii permisului de conducere in materie de circulatie rutiera;
  • exonerarea contravenientului de la plata amenzii aplicate;

  • restituirea bunurilor confiscate.

Speram sa nu aveti nevoie de noi! In caz contrar, apelati cu incredere la serviciile noastre specializate de drept contraventional.

Contactati-ne pentru o contestatie la amenda sau la un proces verbal utilizand formularul din pagina CONTACT.

Extras ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  (proces verbal)

Art. 5
(1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c) închiderea unităţii;

d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
Art. 6
(1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică.
(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane fizice.
Art. 7
(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei
săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
Art. 8
(1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu poate depăşi:
a) 1 miliard lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 500 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 50 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 25 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit
integral la bugetele locale. Contestatie amenda – Plangere contraventionala

Art. 9
(1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.
(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.
(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea
definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale
prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa
judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
(4) La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.
(5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanţa procedează la
înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă numai apelului.
Art. 10
(1) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţă pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(la data 29-oct-2003 Art. 10, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 108/2003 )
(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Art. 11
(1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită.
(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată.

Contestatie amenda – Plangere contraventionala

 Citeste integral ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Vezi si pagina  Proprietate IntelectualaDrepturi autor – Taxe OSIMAvocat Marius Todeancă

Programează o Consultație4.7/515 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.