Nediscriminarea Unui Cetatean Strain In Ceea Ce Priveste Mentinerea Unei Masuri Preventive » Consultă Avocat
caut avocat bun
Necunoasterea de catre inculpat a faptului ca este interzisa producerea de tigarete in afara antrepozitului fiscal
31 martie 2020
avocati bucuresti
Nelegalitate administrare probe, Lezarea dreptului inculpatilor la un proces echitabil
31 martie 2020

Nediscriminarea unui cetatean strain in ceea ce priveste mentinerea unei masuri preventive

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti


Nediscriminarea unui cetatean strain in ceea ce priveste mentinerea unei masuri preventive

Faptul ca inculpatul este cetatean strain nu se constituie in mod singular intr-un risc serios de sustragere a acestuia de la judecata in apel (in conditiile in care in fata instantei de fond s-a administrat un probatoriu amplu si pentru faza de judecata in apel are angajat un avocat ales) ori de impiedicare a bunei desfasurari a procesului penal, concluzie confirmata si prin conduita procesuala corecta, acesta prezentandu- se impreuna cu aparatorul ales de fiecare data cand a fost chemat in fata organelor judiciare si respectand programul de prezentare stabilit de organul desemnat cu supravegherea pe durata masurii controlului judiciar.

In prezent, la aproximativ 1 an 8 luni si 2 saptamani de la luarea masurii preventive a controlului judiciar, dupa administrarea de catre instanta de fond a unui probatoriu amplu si dupa pronuntarea de catre prima instanta a unei hotarari care a fost apelata de catre Ministerul Public si de catre inculpat, masura preventiva a controlului judiciar nu mai este nici proportionala si nici necesara penmtru asigurarea scopului masurii preventive, respectiv buna desfasurare a procesului penal, in conditiile in care nu exista date ca acesta se va sustrage judecatii in apel (acesta din urma avand angajat un avocat ales pentru faza de judecata a apelului) sau ca va savarsi alte infractiuni.

Art. 215 Noul Cod procedura penala Art. 242 alin. 1 Cod procedura penala Legea nr. 302/2004

Se constata ca prin incheierea de sedinta din data de 25.07.2017 a Tribunalului Constanta, pronuntata in dosar nr../118/2015/a13, s-a hotarat:

„In baza art.399 alin.10 Cod procedura penala raportat la art. 242 alin. 1 Cod procedura penala in referire la art.211-215/1 Cod procedura penala,

Respinge ca nefondata cererea de revocare a masurii controlului judiciar formulata de inculpatul [...].

Respinge ca nefondata cererea subsidiara formulata de inculpat, privind luarea masurilor necesare in vederea supravegherii respectarii de catre autoritatile din Regatul Unit al Marii Britanii a obligatiilor stabilite in cadrul controlului judiciar .

In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala,

Obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a apreciat ca temeiurile care au determinat luarea si ulterior mentinerea masurii controlului judiciar,se mentin.

Astfel, la acest moment procesual, cand s-a pronuntat o hotarare de condamnare, nedefinitiva, probele administrate reflecta presupunerea rezonabila ca inculpatul [...] a savarsit infractiunea de care este acuzat, fiind de netagaduit existenta unor fapte sau informatii in masura sa convinga un observator obiectiv si neutru ca persoana in cauza ar fi putut comite acte materiale ce pot intruni elementele constitutive ale infractiunii de trafic de migranti, prev. de art.263 alin.1 si alin.2 lit.a Cod penal.

Natura si gravitatea infractiunii de care inculpatul este acuzat, reflectata si prin limitele speciale de pedeapsa (inchisoare de la 3 la 10 ani) contextul in care se retine comiterea presupusei fapte penale(ca la data de 08.11.2015, ar fi racolat, calauzit si transportat cetatenii iranieni care s-au prezentat sub o identitate falsa, respectivi sirieni, sub numele de [...] si [...], in scopul ca acestia sa treaca ilegal granita in Romania), denota un grad ridicat de pericol social al prezumtivei fapte penale si justifica si in prezent masura preventiva.

Fapte de acest gen aduc atingere relatiilor sociale referitoare la asigurarea respectarii regimului juridic instituit de autoritati in domeniul migratiei, urmarea imediata a acestei infractiuni ,constand in producerea unei stari de pericol pentru autoritatea statului,in ceea ce priveste respectarea regimului frontierei de stat iar patrunderea in conditii de clandestinitate pe teritoriul Romaniei, poate constitui o reala amenintare pentru tara noastra si spatiul comunitar european.

Tribunalul a avut in vedere cu ocazia verificarii periodice a masurii si situatia particulara a inculpatului, cetatean strain, care si-a cautat o locuinta pe teritoriul Romaniei, pentru a respecta obligatiile impuse prin masura preventiva, persoana tanara, apta sa fie integrata social, insa nu prezinta relevanta doar circumstantele personale favorabile ci si circumstantele cauzei.

De asemenea, nu constituie un element determinat in aprecierea mentinerii masurii preventive a controlului judiciar nici faptul ca inculpatul a respectat masurile instituite, in conditiile in care acestea au caracter obligatoriu, iar nerespectarea acestora atrage revocarea masurii restrictive de libertate a controlului judiciar si instituirea unei masuri privative de libertate.

Nu pot fi negate aspectele negative, in plan personal, profesional si familial cu care se confrunta inculpatul, reiterate de fiecare data la termenele la care masura a fost pusa in discutie in oficiu, invederate si la acest termen, insa aceste probleme erau de actualitate si la momentul la care inculpatul a venit pe teritoriul Romaniei pe de alta parte,nu toate sustinerile privind situatia familiala, problemele medicale, sunt si dovedite, astfel incat instanta sa le poata aprecia ca fiind suficient.

Pe de alta parte, sustinerile de la acest termen privind situatia familiala, problemele medicale, nu sunt in totalitate dovedite, oferit argumente concrete care sa sprijine aceasta cerere, respectiv probleme medicale sau personale, gasirea unui loc de munca sau prestarea altor activitati ce presupun deplasarea in afara limitelor teritoriale stabilite, astfel incat instanta sa le poata aprecia ca fiind suficient de serioase, de natura sa conduca la admiterea unei astfel de cereri.

In ceea ce priveste perioada care a trecut de la momentul luarii masurii controlului judiciar, instanta constata ca este o durata semnificativa, dar care nu depaseste limita prevazuta de art. 215/1 alin.8 Cod procedura penala si nici o durata nerezonabila, care trebuie apreciata prin prisma gravitatii
acuzatiilor, a specificului probatoriului administrat in cauza, perioada in care in care procesul penal a parcurs faza de urmarire penala, procedura camerei preliminare iar cercetarea judecatoreasca a fost finalizata, dupa ce comisia rogatorie incuviintata la cererea apararii, s-a efectuat dupa o perioada de sapte luni.

Totodata, instanta subliniaza ca mentinerea masurii arestarii preventive nu incalca prezumtia de nevinovatie, intrucat elementele de fapt si de drept ce trebuie examinate si analizate in cazul masurilor preventive nu sunt aceleasi cu cele care trebuie examinate de instanta si care fundamenteaza faptele si vinovatia celui acuzat,iar hotararea de condamnare nu este definitiva.

Chiar daca inculpatul beneficiaza in continuare de prezumtia de nevinovatie, el trebuie sa-si asume neajunsurile implicarii intr-o procedura judiciara in statul roman, considerate in prezenta cauza ca fiind adecvate nevoilor procedurii si proportionala cu scopul urmarit.

In consecinta, s-a apreciat de catre instanta de fond ca masura preventiva este adecvata si proportionala cu scopul urmarit, privind asigurarea bunei desfasurari a procesului penal, in acceptiunea art. 202 alin. 1 si 3 Cod procedura penala.

Pentru considerentele expuse, intrucat temeiurile masurii preventive nu au incetat si nu au aparut elemente noi de la precedenta verificare care sa justifice revocarea masurii de la precedenta verificare, conform art. 207 alin. 5 in referire la art. 242 alin.1 Cod procedura penala, va respinge cererea de revocare a controlului judiciar,ca nefondata.

In ceea ce priveste cererea formulata in temeiul art. 170/4 din Legea nr. 302/2004, privind luarea masurilor in vederea supravegherii respectarii obligatiilor stabilite in cadrul controlului judiciar ,pe teritoriul tarii de origine, Tribunalul a apreciat ca nu este oportuna admiterea ei, la acest moment, urmand a fi respinsa, pentru a se asigura prezenta inculpatului pe parcursul procesului penal , aceasta solicitare ar fi putut fi luata in calcul doar daca cercetarea judecatoreasca s-ar fi prelungit in timp.

O cerere similara a mai fost formulata la termenele la care s-a revocat controlul judiciar ,insa masura a fost mentinuta in calea de atac, cand instanta de control judiciar a respins si aceasta solicitare.

Impotriva acestei incheieri a formulat contestatie inculpatul [...].

Motivele de contestatie au fost invocate oral cu ocazia dezbaterilor de la termenul din data de 11.08.2017, fiind cuprinse in practicaua prezentei decizii, solicitand:

  1. in principal:
  • revocarea masurii controlului judiciar,
  1. in subsidiar:
  • executarea masurii controlului judiciar in Regatul Unit al Marii Britanii,

- sau sa se constate imposibilitatea asigurarii unei locuinte stabile pe teritoriul Mun. Constanta si, prin urmare, inlocuirea masurii controlului judiciar cu masura arestului preventiv.

In sustinerea motivelor de contestatie s-a aratat ca inculpatul este un cetatean strain, aflat pe teritoriul Romaniei de aprox. 2 ani, fara resurse financiare pentru a-si asigura o resedinta stabila in Mun. Constanta si fara vreo posibilitate de a se sustine material, fiind pur si simplu lasat pe strazi.

In ceea ce priveste solicitarea executarii masurii controlului judiciar in Regatul Unit al Marii Britanii au fost invocate prevederile art.170

4

din Legea nr. 302/2004.

In procedura contestatiei nu s-au administrat mijloace de proba noi.

Examinand contestatia formulata in raport de motivele de contestatie invocate si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca este fondata contestatia formulata de catre inculpatul [...], sub aspectul solicitarii de revocare a masurii preventive a controlului judiciar, pentru urmatoarele:

Curtea retine ca si in prezent, dupa ce instanta de fond a pronuntat o hotarare de condamnare, nedefinitiva, probele administrate reflecta presupunerea rezonabila ca inculpatul [...], a savarsit
infractiunea de care este acuzat, fiind de netagaduit existenta unor fapte sau informatii in masura sa convinga un observator obiectiv si neutru ca persoana in cauza ar fi putut comite acte materiale ce pot intruni elementele constitutive ale infractiunii de trafic de migranti ,prev.de art.263 alin.1 si alin.2 lit.a Cod penal.

Dispozitii legale aplicabile:

Curtea mai retine ca potrivit art.242 alin.1 Cod procedura penala: ”(1)
Masura preventiva se revoca, din oficiu sau la cerere, in cazul in care au incetat temeiurile care au determinat-o

ori au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii, dispunandu-se, in cazul retinerii si arestarii preventive, punerea in libertate a suspectului ori a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.”

Potrivit art.208 alin.5 cod procedura penala: „In tot cursul judecatii, instanta verifica, prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri. Dispozitiile art.207 alin.3-5 se aplica in mod corespunzator.”

Art. 207 alin. 5 Cod procedura penala prevede: „Cand constata ca au incetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea masurii arestarii preventive si nu exista temeiuri noi care sa o justifice ori in cazul in care au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii preventive, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere revocarea acesteia si punerea in libertate a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.”

Scopul si conditiile generale de aplicare a masurilor preventive (inclusiv controlul judiciar) sunt reglementate de art.202 alin. 1, 3 Cod procedura penala:

„(1) Masurile preventive pot fi dispuse daca exista probe sau indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca o persoana a savarsit o infractiune si daca sunt necesare in scopul asigurarii bunei desfasurari a procesului penal, al impiedicarii sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata ori al prevenirii savarsirii unei alte infractiuni.

(3) Orice masura preventiva trebuie sa fie proportionala cu gravitatea acuzatiei aduse persoanei fata de care este luata si necesara pentru realizarea scopului urmarit prin dispunerea acesteia.”

Aprecierea Curtii:

Curtea retine ca inculpatul [...] se afla sub puterea masurii preventive a controlului judiciar din data de 18.11.2015, ca urmare a pronuntarii incheierii nr. 158/JDL/18.11.2015 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Constanta, dosar nr..../118/2015, deci de o perioada de aproximativ 1 an 8 luni si 2 saptamani.

In toata aceasta perioada de timp inculpatul [...] a avut un comportament procesual corect, s-a prezentat in fata instantei de fond, a propus probe si nu a influentat in nici o modalitate buna desfasurare a procesului penal care il viza.

Avand in vedere ca inculpatul [...] este cetatean britanic, este evident ca acesta a avut dificultati evidente atat in asigurarea unei locuinte in Mun. Constanta, cat si in asigurarea celor necesare traiului zilnic.

In acest sens, Curtea retine ca a fost nevoit sa-si schimbe de mai multe ori locuinta, beneficiind si de sprijinul unei organizatii caritabile, prin incheierea de sedinta din 06.06.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. .. ,/118/2015/a5 retinandu-se ca acesta nu si- a incalcat cu rea-credinta obligatia de a anunta schimbarea locuintei.

Curtea constata ca pana in prezent inculpatul [...] a beneficiat atat de sprijinul familiei sale din Marea Britanie, cat si suportarea in comun cu inculpatul [...] (tot cetatean britanic) a cheltuielilor privind inchirierea unei locuinte.

Avand in vedere ca prin sentinta penala nr. 287/19.06.2017 a Tribunalului Constanta, pronuntata in dosar nr. .../118/2015 s-a dispus achitarea inculpatului [...] pentru infractiunea pentru care a fost trimis in judecata si, in consecinta, s-a constat incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar luata si mentinuta fata de inculpatul [...].

In consecinta, este evident ca in prezent inculpatul [...] se afla in dificultate in a-si asigura inchiriere unei locuinte in Mun. Constanta, raportat la:

  • reducerea semnificativa a eforturilor familiei inculpatului [...] de sustinere financiara a acestuia pe teritoriul Romaniei, raportat atat la perioada mare de timp de aprox. 1 an 8 luni si 2 saptamani in care a fost ajutat de catre familie precum si la situatia finaciara destul de dificila in prezent a familiei inculpatului (tatal sau fiind pensionat pe caz de boala);
  •  nu mai isi poate imparti cheltuielile de inchiriere a unei locuinte cu inculpatul [...],
  •  are dificultati in a-si gasi un loc de munca sau de a inchiria o locuinta, avand in vedere ca la o cautare pe internet a numelui sau se poate afla acuzatiile pentru care este judecat in Romania. Prin urmare, Curtea constata ca nu se poate crea o situatie de discriminare a unui cetatean

strain pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste mentinerea unei masuri preventive doar sub aspectul cetateniei sale, in conditiile in care scopul masurilor preventive astfel cum este reglementat prin art.202 cod procedura penala nu prevede si impiedicarea sustragerii inculpatului de la executarea unei eventuale pedepse privative de libertate.

In acelasi sens, Curtea retine ca Legea nr. 302/2004 republicata privind cooperarea judiciara in materie penala cuprinde dispozitii privind punerea in executare a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii aplicata unui cetatean strain de catre o instanta din Romania, cetateanul strain putand solicita si transferul executarii pedepsei pe teritoriul statului al carui cetatean este.

Curtea mai retine ca, desi infractiunea de trafic de migranti este o fapta cu un pericol social generic de necontestat, circumstantele concrete ale cauzei, conturate de probele existente la dosar, nu evidentiaza un pericol social concret ridicat si nici periculozitate din partea inculpatului [...] care nu a impiedicat pana in prezent buna desfasurare a procesului penal (pe o durata semnificativa de timp de aprox. 1 an 8 luni si 2 saptamani), de natura a justifica in continuare masura preventiva, astfel ca si din aceste considerente masura nu este proportionala cu gravitatea acuzatiilor aduse in concret acestuia si nu se impune in scopul bunei desfasurari a procesului penal ori in scopul impiedicarii acestui inculpat sa comita noi infractiuni, neexistand pana in prezent date in acest sens.

Intrucat in cauza nu rezulta ca inculpatul [...] ar mai fi intrat in conflict cu legea penala, nu exista date din care sa se concluzioneze ca ar exista riscul ca acesta sa comita noi fapte penale ori ca ar frecventa anturaje nefavorabile.

Faptul ca inculpatul [...] este cetatean strain nu se constituie in mod singular intr-un risc serios de sustragere a acestuia de la judecata in apel (in conditiile in care in fata instantei de fond s-a administrat un probatoriu amplu si pentru faza de judecata in apel are angajat un avocat ales) ori de impiedicare a bunei desfasurari a procesului penal, concluzie confirmata si prin conduita procesuala corecta, acesta prezentandu-se impreuna cu aparatorul ales de fiecare data cand a fost chemat in fata organelor judiciare si respectand programul de prezentare stabilit de organul desemnat cu supravegherea pe durata masurii controlului judiciar.

Relativ la notiunea de conduita procesuala a inculpatului, Curtea retine ca aceasta nu presupune neaparat recunoasterea ori nerecunoasterea faptei ce i se imputa, ci mai cu seama
comportamentul adoptat de acuzat in timpul procesului penal, in sensul de a nu ingreuna ancheta ori cercetarea judecatoreasca, iar in speta, inculpatii, dupa declansarea procesului penal, nu pot fi acuzati de o atare atitudine.

Avand in vedere argumentele expuse mai sus, Curtea constata ca in prezent, la aproximativ 1 an 8 luni si 2 saptamani de la luarea masurii preventive a controlului judiciar, dupa administrarea de catre instanta de fond a unui probatoriu amplu si dupa pronuntarea de catre prima instanta a unei hotarari care a fost apelata de catre Ministerul Public si de catre inculpatul [...], masura preventiva a controlului judiciar nu mai este nici proportionala si nici necesara penmtru asigurarea scopului masurii preventive, respectiv buna desfasurare a procesului penal, in conditiile in care nu exista date ca acesta se va sustrage judecatii in apel (acesta din urma avand angajat un avocat ales pentru faza de judecata a apelului) sau ca va savarsi alte infractiuni.

In acelasi sens, astfel cum s-a aratat mai sus, Curtea are in vedere si dificultatile evidente din prezent ale inculpatului [...], cetatean britanic, necunoscator al limbii romane, de a-si asigura o locuinta si cele necesare traiului zilnic, dupa o perioada mare de timp in care a fost sustinut financiar de familia sa, ceea ce ar putea determina nerespectarea unor drepturi esentiale ale omului.

In consecinta, Curtea constata ca sunt indeplinite in prezent cerintele baza art. 242 alin. 1 Cod procedura penala privind revocarea masurii preventive a controlului judiciar, ca urmare a incetarii temeiurilor care au determinat-o.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.425

1

alin.7 pct.2 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite contestatia formulata de catre inculpatul [...] impotriva incheierii de sedinta din data de 25.07.2017 a Tribunalului Constanta, pronuntata in dosar nr. ,../118/2015/a13, pe care o va desfiinta in parte si, rejudecand, in baza art. 242 alin.1 cod procedura penala raportat la art.399 alin.10 cod procedura penala, va admite cererea inculpatului [...] de revocare a masurii preventive a controlului judiciar luata fata de acesta prin incheierea nr. 158/JDL/18.11.2015 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Constanta, aceasta dispozitie urmand sa fie adusa la cunostinta organelor si institutiilor prevazute de art.215 alin.4, 5 cod procedura penala.

Avand in vedere aceasta solutie, Curtea constata ca nu se mai impune examinarea motivelor de contestatie invocate in subsidiar de catre inculpatul [...].

Curtea va mentine restul dispozitiilor incheierii contestate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat vor ramane in sarcina acestuia.

Decizia penala nr. 110/P/C/03.08.2017 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.