Interesul Procesual. Valorificarea Unui Drept Ce Nu A Facut Obiectul Actiunii Care A Investit Instanta. » Consultă Avocat
firma avocatura
Accesoriile aplicare unei creante nascuta anterior deschiderii procedurii insolventei, fata de debitorul impotriva caruia s-a deschis procedura insolventei, nu pot fi datorate de acesta.
18 martie 2020
avocat online bun
Contencios administrativ. Competenta materiala.
18 martie 2020

Interesul procesual. Valorificarea unui drept ce nu a facut obiectul actiunii care a investit instanta.

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Interesul procesual. Valorificarea unui drept ce nu a facut obiectul actiunii care a investit instanta.

 

Interesul procesual este o cerinta a oricarui  demers initiat in justitie ce trebuie a se verifica pe intreaga  durata a derularii procesului civil, el trebuie sa  fie personal, actual si legitim, iar nu mediat, eventual nelegitim sau pur teoretic, conditii care nu se verifica in ce priveste apelul  declarat de paratul S L  G.

 Art.132 c.pr.civ. Modificarea actiunii. Obiectul unei noi cereri este limitat la obiectul cererii principale si nu se pot valorifica alte drepturi decat cele solicitate de catre reclamanta prin cererea introductiva.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 82 din 3 octombrie 2012.

 

Prin decizia nr. 82/3.10.2012 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti s-a respins  apelul formulat de  reclamanta R impotriva sentintei nr. 1285 din data de 02.04.2012, pronuntata de Tribunalul Dambovita – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in contradictoriu cu intimata parata IES.           

  In ce priveste apelul declarat de  paratul S L G, Curtea a apreciat ca exceptia lipsei de interes invocata de  recurenta reclamanta S.C. R S.A, este intemeiata, motiv pentru care a admis si a respins apelul ca lipsit  de interes.

   Asa cum rezulta din considerentele sentintei atacate, fata de cadrul procesual stabilit de catre parti, tribunalul a apreciat ca nu se impune introducerea in cauza in calitate de reclamant si parat a apelantului S  L  G pentru SC I E S SRL.

    In aceste conditii, fata de disp. art. 41 c.pr.civ., prima instanta a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a societatii mai sus mentionate si a respins atat cererea  de chemare in judecata formulata impotriva acesteia, cat si cererea reconventionala .

 Or, cata vreme  instanta  de fond a respins cererea  formulata de reclamanta parata, respectiv apelanta S.C. R S.A de introducere in cauza a paratului S L G, demersul acestuia de a apela hotararea este inutil, intrucat lipseste folosul practic pentru o astfel de  conduita procesuala.

     Prin apelul formulat, S  L  G a solicitat sa se respinga tocmai aceasta cerere de introducere in cauza, respectiv „de a se judeca cu mine in calitate de fost administrator al societatii”.

     Interesul apelantului parat nu se justifica nici in ce priveste cererea reconventionala respinsa de prima instanta, intrucat aceasta a fost formulata de societatea SC I E S SRL si  nicidecum de paratul apelant, iar aceasta a fost respinsa in mod corect si de altfel de  necontestat de nici una dintre parti, pentru lipsa capacitatii de folosinta.

             A critica o hotarare care nu stabileste in sarcina partii apelante vreo obligatie apta de a fi dusa la indeplinire in vreuna din formele de executare prescrise de lege este  lipsit de eficienta, intrucat o astfel de hotarare nu este in vreun fel vatamatoare pentru partea apelanta si nu poate fi de natura a-i genera o nemultumire procesuala valabila, susceptibila de a justifica interesul procesual pentru etapa caii de atac.

     Interesul procesual este o cerinta a oricarui  demers initiat in justitie ce trebuie a se verifica pe intreaga  durata a derularii procesului civil, el trebuind sa  fie personal, actual si legitim, iar nu mediat, eventual nelegitim sau pur teoretic, conditii care nu se verifica in ce priveste apelul  declarat de paratul S L G.

  Prin apelul formulat reclamanta S.C. R S.A a solicitat anularea in parte a sentintei atacate in ce priveste  solutia de respingere a cererii de introducere in cauza a paratului, in calitate de asociat unic al SC I E S SRL, pentru angajarea raspunderii acestuia in  temeiul art. 237/1 alin. 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 modificata.

      Sustinerile apelantei in sensul ca cererea sa de introducere in cauza a reprezentat modalitatea procesuala normala de angajare a raspunderii succesorului in obligatii al persoanei juridice care si-a pierdut personalitatea juridica, pentru obligatiile al caror titular a  devenit sunt  nefondate si vor fi cenzurate ca atare de Curte.

     Astfel, obiectul cererii de chemare in judecata, asa cum a fost  precizat la termenul de judecata  din data de 14.01.2011, il  formeaza pretentiile  reclamantei apelante impotriva paratilor SC I E S SRL si S L G, in sensul obligarii solidare a acestora la plata unor sume de bani datorate  in baza contractului de vanzare cumparare din data de 15.04.2010. De asemenea, s-a solicitat obligarea societatii parate la restituirea filei CEC transmisa de aceasta pentru garantarea transei a IV –a din pretul vanzarii, iar in cazul in care pana la data judecarii cererii parata prezinta la plata fila CEC, obligarea in solidar a paratelor la restituirea diferentei incasate intre suma inscrisa pe aceasta suma CEC si valoarea  abonatilor I net din Anexa 3 din actul aditional nr. 1/11.05.2010, precum si la plata penalitatilor de intarziere de 1% pe zi de intarziere calculate asupra  diferentei mentionate.

     In drept s-au invocat disp. art. 948, 953,959, 969, 970 c.civ.

     Prin concluziile scrise depuse la dosar, reclamanta apelanta, a solicitat introducerea in cauza a numitului S L G pentru SC I E S SRL, in calitate de asociat unic si administrator, care prin  activitatea  s-a  diminuat activul societatii si a fraudat creditorii, cerere formulata in temeiul art. 237/1 alin. 3 si 4 din Legea 31/1990 republicata.

     Or, asa cum in mod corect a retinut si instanta de fond cererea apelantei reclamante intemeiata pe dispozitiile textului de lege mai sus citat  presupune  o modificare a actiunii initiale care nu se poate face decat in conformitate  cu art. 132 c.pr.civ. De altfel, raportat la faza procesuala a procesului, aceasta modificare nici nu mai era posibila.

     Obiectul unei noi cereri este limitat la obiectul cererii principale si nu se pot valorifica alte drepturi decat cele solicitate de catre reclamanta prin cererea introductiva.

     Cum, dispozitiile art. 237/1 din Legea nr. 31/1990 reglementeaza
ipoteza raspunderii nelimitate a asociatului pentru obligatiile neachitate ale societatii dizolvate, respectiv lichidate
,de  natura sa modifice obiectul actiunii initiale, in mod corect, prima instanta a respins cererea de introducere in cauza a numitului S L G.

     Dovada in sensul ca aceasta cerere presupune un nou cadru procesual si o noua abordare a  problematici juridice deduse judecatii este si faptul ca numitul S L G are deja  calitatea de parat in cauza, dar raportat la pretentiile initiale ale reclamantei, adica la obiectul cererii introductive.

  De asemenea, in cauza, nu poate fi vorba de o transmisiune a calitatii procesuale pasive  catre paratul S L G in calitate de succesor in obligatii asa cum pretinde apelanta,pe langa considerentele mai sus expuse si pentru faptul ca  in cazul persoanelor juridice transmisiunea legala a calitatii procesuale are loc numai pe calea reorganizarii persoanei juridice, parte in proces, prin comasare sau divizare.

Fata de aceste considerente, Curtea in baza art. 296 c.pr.civ. a respins apelul  formulat de reclamanta S.C. R S.A, ca nefondat si a mentinut sentinta atacata ca fiind legala si temeinica.

 

 (Judecator Mariana Tanasescu)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.