Angajare | Consultanță Juridică Online 24/7 - Avocat On Line

Angajare

cabinet de avocat
Minciuna
16 august 2017
caut avocat bun
Pensia alimentara
25 august 2017
Show all

Angajare

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Angajare

Te poti angaja in sistemul de penitenciare daca o ruda a avut condamnare ?

 

Bună seara!

Statutul funcționarilor publici cu statut special din administrația națională a penitenciarelor este reglementat de Legea nr. 293 din 28 iunie 2004, stabilind condițiile pentru a dobândi calitatea de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, incompatibilitățile și posibilele conflicte de interese, după cum urmează:
– Conform art. 11 din prezenta lege pot dobândi calitatea de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
f) îndeplinesc condițiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălțime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiției;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

– Articolul 50 stabilește că funcționarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt chemați să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care sunt soț/soție, rude de gradul I sau, după caz, au relații cu caracter patrimonial;
b) sunt chemați să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soțul/soția sau o rudă de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale soțului sau rudelor lor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcționarii publici cu statut special care sunt soți sau rude de gradul I.

– Cu privire la incompatibilități, articolul 51 indică faptul că funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.

Avocat
Avocat
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.