Cai De Atac De Retractare » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Încredințare minor
23 mai 2019

Cai de atac de retractare

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Am depus cerere de stramutare a unui dosar si a fost respinsa. Procedura de citare a fost incorecta. Am fost citata si s-a judecat in camera de consiliu, fara public desi e vorba de un dosar nou, un fond nou, consider ca sunt vicii de procedura.Mentionez ca judecatorul desemnat a facut cerere de abtinere si i s-a refuzat abtinerea. Hotararea ar fi trebuit sa fie sentinta din aceste considerente. Art. 40 cererea de stramutare nu e supusa niciunei cai de atac si asta nu inseamna ca e irevocabila. Ce cai de atac am? Contestatia in anulare sau revizuirea? Multumesc.

Buna ziua,

Aveti mai jos o decizie a ICCJ:

Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (4) C. proc. civ., hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și nu este supusă niciunei căi de atac.

Sintagma folosită de legiuitor cuprinde atât căile de atac ordinare, cât și pe cele extraordinare, din modul în care este redactat textul rezultând că legea nu face nicio distincție între aceste căi de atac.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1756/2017

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 9 noiembrie 2017.

Decizia nr. 1756/2017

Asupra contestației în anulare constată următoarele:

Prin încheierea nr. 1417 din data de 29 septembrie 2017 pronunțată în Dosarul nr. x/1/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a respins cererea formulată de petentul A. privind strămutarea cauzei ce formează obiectul Dosarului nr. x/90/2011 al Tribunalului Vâlcea.

Împotriva acestei încheieri, petentul a formulat contestație în anulare, înregistrată pe rolul instanței supreme la data de 5 octombrie 2017.

Examinând contestația în anulare, în raport de excepția de inadmisibilitate, invocată din oficiu, a cărei analiză este prioritară în conformitate cu dispozițiile art. 137 C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

În respectarea principiului fundamental al legalității, căile de atac, termenele și condițiile în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, legiuitorul având în vedere interesul general de a înlătura orice cauze care ar putea ține în loc, în mod nedefinit, judecata unui proces.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac de retractare ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătorești irevocabile (art. 317 C. proc. civ.), respectiv împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele de recurs (art. 318 C. proc. civ.), doar pentru ipotezele expres determinate de lege.

În speța dedusă judecății, contestația în anulare a fost formulată împotriva încheierii nr. 1417 din data de 29 septembrie 2017 prin care a fost soluționată o cerere de strămutare.

Or, potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (4) C. proc. civ., hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și nu este supusă niciunei căi de atac.

Sintagma folosită de legiuitor cuprinde atât căile de atac ordinare, cât și pe cele extraordinare, din modul în care este redactat textul rezultând că legea nu face nicio distincție între aceste căi de atac.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru considerentele expuse, constatând că încheierea prin care a fost soluționată cererea de strămutare nu poate forma obiect al contestației în anulare, Înalta Curte urmează a respinge, ca inadmisibilă, calea de atac.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva încheierii nr. 1417 din data de 29 septembrie 2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 9 noiembrie 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.