ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE » Consultă Avocat
avocat online bun
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE
19 aprilie 2019
avocat consultanta juridica
 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE BUNURI
6 iunie 2019

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

avocati bucuresti online

avocati bucuresti onlineANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

(model orientativ)

 

 

Intervenit astazi ........intre:

 

1.     
...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de
vanzator
şi

2.     
...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de
cumparator.

 

OBLIGATIILE PARTILOR

 

  1. Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat in...compus din...camere, ...dependinte si teren in suprafata de .....cu vecinatatile............la N, ........la S, .........la  E si ............la V, imobil pe care il detin in baza actului........( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor etc) autentificat sub nr. ... din ... si il stapanesc netulburat de la data dobandirii.
  2. Cumparatorul intra de drept si de fapt in posesia imobilului la data autentificarii actului de vanzare-cmparare, data de la care vanzatorul nu mai are nici un drept asupra imobilului vandut.
  3. Taxele de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului ( sau a ambilor etc).
  4. Partile se vor prezenta pentru incheierea actului autentic la data.....la Biroul Notarial......, data la care vanzatorul va avea asupra sa toate actele necesare.
  5. Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.

 

PRETUL

 

Pretul vanzarii este de..........lei,  suma care se achita astfel:

  1. avans astazi, la data incheierii prezentului contract, in suma de ........lei;
  2. restul de suma la data autentificarii.

 

SANCTIUNI

 

  1. Daca vanzatorul revine asupra vanzarii este obligat sa restituie cumparatorului de doua ori suma platita ca avans;
  2. In situatia in care cumparatorul se razgandest sau nu respecta temenul, va pierde avansul platit.

 

CADRU JURIDIC

 

Acestui act ii sunt aplicabile dispozitiile art. 969 si urmatoarele din Codul Civil.

 

Prezentul contract a fost incheiat astazi...........in localitatea.................in ........exemplare, cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

 

Vanzator, Cumparator,

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *