Accesoriile Aplicare Unei Creante Nascuta Anterior Deschiderii Procedurii Insolventei, Fata De Debitorul Impotriva Caruia S-a Deschis Procedura Insolventei, Nu Pot Fi Datorate De Acesta. » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Procesul verbal al comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, nu reprezinta un act administrativ unilateral cu caracter individual in intelesul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.
18 martie 2020
caut avocati bucuresti
Interesul procesual. Valorificarea unui drept ce nu a facut obiectul actiunii care a investit instanta.
18 martie 2020

Accesoriile aplicare unei creante nascuta anterior deschiderii procedurii insolventei, fata de debitorul impotriva caruia s-a deschis procedura insolventei, nu pot fi datorate de acesta.

firma avocatura

firma avocatura

Accesoriile aplicare unei creante nascuta anterior deschiderii procedurii insolventei, fata de debitorul impotriva caruia s-a deschis procedura insolventei, nu pot fi datorate de acesta.

 

Dispozitiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, prevad ca, nicio dobanda, majorare sau penalitate de orice fel, ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii.

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Sentinta nr. 4525 din  10 octombrie 2012.

                           

Prin sentinta nr.1191  din data de 25.06.2012  pronuntata de Tribunalul Dambovita – Sectia a II Civila, de Contencios Administrativ,
s-a admis

contestatia la tabelul definitiv formulata de debitoarea SC S SRL,  prin administrator special S.S., in contradictoriu cu creditoarea R.B. SA, s-a dispus rectificarea tabelului definitiv de creante in sensul inscrierii creditorului R. B. SA cu suma de 199.600,33 lei in loc de 338.732,18 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca, creditoarea R.B. SA a fost mentionata in tabelul preliminar al creantelor cu suma de 390.605,33 lei, conform declaratiei de creanta formulata de aceasta si la data de 23.02.2011 garantul ipotecar D.C.I. a facut o plata de 183.610 lei, insa creditoarea R B SA pretinde ca dupa aceasta plata, suma de inscriere la masa credala ar fi de 338.732 lei.

Astfel, pentru suma imprumutata initial creditorul R B SA a procedat la recuperarea creantei sale uzand de dispozitiile codului de procedura civila si a recuperat o parte din creanta de la garantul ipotecar D C I si a mers in paralel si cu procedura insolventei.

Se retine ca pe calea executarii silite creditoarea a recuperat suma de 181.722,30 lei de la garantul ipotecar D C I si suma de 9.162,7 lei din diverse vanzari in contul debitoarei, conform expertizei contabile intocmita de expert contabil B. M., din expertiza contabila efectuata in cauza  rezultand ca aceasta creditoare este indreptatita sa se inscrie la masa credala cu suma de 199.600,33 lei.

Creditoarea R.B. SA s-a aparat aratand ca avand calitatea de creditor garantat are dreptul sa-si calculeze accesorii la creanta conform dispozitiilor art.41 alin.2 si 3 din legea insolventei, insa  fata de debitorul contra caruia s-a deschis procedura nu se mai calculeaza dobanzi conform dispozitiilor art.41 alin.1 din Legea nr.85/2006, dar nu si fata de creditorii solidari cu acesta.

In consecinta, se retine prin sentinta, creditorul isi va calcula, in continuare, dobanzile, majorarile, penalitatile de intarziere si cheltuielile fata de acesti codebitori si ca dobanzile creantelor garantate pot fi cerute numai asupra sumelor provenind din vanzarea bunurilor cu care s-a garantat creanta, dobanzile nu vor putea fi imputate asupra masei chirografare, pentru a nu fi prejudiciati creditorii negarantati.

Prin prisma acestor considerente, in baza disp. art.75 din Legea nr.85/2006, judecatorul-sindic a admis contestatia la tabelul definitiv al creantelor si a dispus rectificarea tabelului definitiv de creante in sensul inscrierii creditorului R. B. SA cu suma de 199.600,33 lei in loc de 338.732,18 lei.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea SC R B SA   criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie
, invocand motivul de recurs  prev. de disp. art. 304 pct. 9 c.pr.civ., potrivit carora hotararea este data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.

Arata recurenta ca, instanta de fond a retinut corect in motivarea sentintei recurate faptul ca interdictia de a calcula si adauga accesorii la creantele nascute anterior datei deschiderii procedurii nu opereaza impotriva unui tert garant ipotecar, judecatorul sindic apreciind ca fata de debitorul contra caruia s-a deschis procedura nu se mai calculeaza dobanzi conform dispozitiilor art.41 alin 1 din Legea 85/2006, dar nu si fata de debitorii solidari cu acesta, retinand ca dobanzile creantelor garantate pot fi cerute numai asupra sumelor provenind din vanzarea bunurilor cu care s-a garantat creanta .

Desi instanta subliniaza dreptul creditoarei de a calcula in continuare accesorii fata de tertul garant ipotecar D C I si de a le acoperi din sumele provenind din vanzarea bunului ipotecat, aplica incorect in hotararea pronuntata dispozitiile legale si dispune rectificarea tabelului definitiv de creante in sensul inscrierii creditoarei R B SA cu suma de 199.600,33 lei, determinata de expert prin raportare la suma din declaratia de creanta a recurentei, fara a lua in calcul tocmai dreptul creditoarei de a calcula accesorii fata de garant.

Mai arata recurenta ca, in mod eronat instanta de fond nu a aplicat in totalitate norma de drept prevazuta de art.41 din Legea 85/2006, in sensul ca,  suma obtinuta din vanzarea imobilului garantului ipotecar trebuia imputata creantei pe care acesta o datora recurentei la momentul vanzarii bunului adus in garantie, intrucat fata de garant aceasta putea sa calculeze accesorii, astfel cum corect a  retinut judecatorul sindic, in acest sens fiind si prevederile art.71 alin.2 din Legea nr. 85/2006 care permit creditorului comun al garantului si debitorului insolvent de a solicita sa se plateasca de debitoarea principala pana la achitarea integrala a creantei, cota cuvenita garantului.

In acceptiunea recurentei, sintagma „pana la achitarea integrala a creantei" uzitata de legiuitor in cuprinsul art.71 (2) din Legea nr. 85/2006, reprezinta creanta plus accesoriile acestea, pentru ca respectivul alineat al art.71, reglementeaza platile facute de garanti/codebitori fata de care creditorii pot aplica accesorii la creanta principala.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei si respingerea contestatiei.

Recursul este nefondat.

 La data deschiderii procedurii fata de debitoarea SC S SRL, recurenta a depus declaratie de creanta prin care a solicitat inscrierea in tabelul preliminar cu suma de 390.605,33 lei, in categoria  creditorilor garanti, suma cu care a si fost inscrisa in tabelul preliminar, ulterior pe calea executarii silite,  recurenta a procedat la executarea imobilului garantului ipotecar D C I, fiind valorificat  imobilul proprietatea acestuia si s-a recuperat suma de  181.722,30 lei,  suma care a fost achitata recurentei creditoare, de asemenea  s-a mai recuperat si suma de 9.162,70 lei, din diverse vanzari in contul debitoarei, astfel ca  dupa scaderea acestor sume recurenta creditoare  era indreptatita sa fie inscrisa la masa credala cu suma de 199.600,33 lei.

Accesoriile pe care recurenta le-a calculat, sustinand ca,  creanta sa este in cuantum de 338.732,18 lei, nu pot fi datorate de  debitorul contra caruia s-a deschis procedura, in speta intimata debitoare SC S SRL, deoarece dispozitiile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, prevad ca, nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel, ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii, astfel incat in mod corect si legal judecatorul sindic a respins contestatia recurentei, considerand ca aceasta trebuie inscrisa in tabelul creantelor cu suma de 199.600,33 lei, ramasa dupa scaderea sumei de 181.722,30 lei, rezultata din vanzarea silita a imobilului garantului ipotecar si a sumei de 9.162,70 lei, rezultata din diverse vanzari in contul debitoarei, dobanzile  creantelor garantate pot fi cerute  numai asupra sumelor provenind din vanzarea bunurilor cu care s-a garantat creanta.

Acestea au fost considerentele pentru care recursul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat.

 

(Judecator Elena Chirica)

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.