Cerere De Transfer Formulata De O Persoana Detinuta Intr-o Institutie De Corectie Din Statele Unite Ale Americii » Consultă Avocat
caut avocat bun
Cerere de punere in executare a sanctiunilor pecuniare  
31 martie 2020
caut avocat bucuresti
Cerere executare a mandatului european de arestare
31 martie 2020

Cerere de transfer formulata de o persoana detinuta intr-o institutie de corectie din Statele Unite ale Americii

avocat bun

avocat bun


Cerere de transfer formulata de o persoana detinuta intr-o institutie de corectie din Statele Unite ale Americii

Avand in vedere ca pedeapsa inchisorii urmeaza a fi executata de catre condamnat pe teritoriul Romaniei, Curtea va adapta regimul de executarea al pedepsei potrivit legii de executare a pedepselor privative de libertate pe teritoriul Romaniei, respectiv Legea nr. 254/2013, in sensul ca va inlatura interdictia de eliberare sub supraveghere, condamnatul putand beneficia de dispozitiile privind liberarea conditionata in cazul indeplinirii conditiilor prev. de art.95 din Legea nr. 254/2013 cu referire la art.100 cod penal in cazul pedepsei inchisorii.

Se constata ca, dispunand astfel, nu se agraveaza situatia condamnatului, acesta putand beneficia de liberare conditionata inainte de executarea in intregime a pedepsei inchisorii, fiind indeplinite astfel si conditiile prev. de art.135 alin.8 lit.a) din Legea nr.302/2004: „Pedeapsa stabilita de instanta romana, potrivit alin. (7), trebuie sa corespunda, pe cat posibil, din punctul de vedere al naturii sau duratei, cu cea aplicata de statul emitent si nu va agrava situatia persoanei condamnate. Pedeapsa aplicata in statul emitent nu poate fi convertita intr-o pedeapsa pecuniara ”.

Art.2 pct.1,2 din Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate din 21.03.1983, Legea nr. 76/1996

Art.135 alin.8 lit.a), art 136 alin.1, 2 din Legea nr.302/2004

 1. Obiectul cauzei

Constata ca la data de 17.03.2014 Curtea de Apel Constanta a fost sesizata prin adresa nr.134/n/5/2014 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta cu solicitarea privind transferul numitului [...] intr-un penitenciar din Romania in vederea executarii pedepsei de 33 luni inchisoare, fara eliberare sub supraveghere, pronuntata de autoritatile judiciare din S.U.A. prin Hotararea nr. 91782-279 pronuntata de Tribunalul Districtual Connecticut - S.U.A. in dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH).

 1. Dispozitiile legale incidente

Curtea constata ca transferarea persoanelor condamnate este o forma de cooperare internationala ce are la baza in primul rand ratiuni umanitare si ca obiectiv facilitarea reintegrarii sociale a condamnatilor, care este mult mai usor de realizat in tara de origine.

Avand in vedere ca Statele Unite ale Americii (S.U.A.) nu este stat membru al Uniunii Europene, ci stat tert fata de U.E., Curtea constata ca in cauza sunt incidentele dispozitiile Legii nr.302/2004 republicata privind cooperarea judiciara in materie penala din cuprinsul Capitolului II - Sectiunea 1 privind „Transferarea persoanelor condamnate, detinute in state terte, in vederea executarii pedepsei sau a masurii privative de libertate intr-un penitenciar sau unitate sanitara din Romania”, respectiv dispozitiile prevazute in art.134, art.135 si art.136.

Curtea retine ca sunt incidentele si prev. art.2 pct.1,2 din Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptata la Strasbourg la 21.03.1983, Conventie la care sunt membre si state nemembre ale Consiliului Europei, printre care si S.U.A., Conventie care a fost ratificata de catre Romania prin Legea nr.76/1996.

 1. Verificarea competentei instantei

Competenta de solutionare a sesizarii privind recunoasterea si executarea hotararii judecatoresti straine pronuntata intr-un stat tert fata de U.E. revine, potrivit art.134 alin.1 din Legea

nr.302/2004 republicata, Curtii de Apel in a carei circumscriptie teritoriala domiciliaza persoana condamnata.

Curtea retine ca condamnatul [...] figureaza cu ultimul domiciliu in Mun. Constanta, ... (astfel cum reiese din copia de pe cazierul judiciar) si prin urmare competenta de solutionare a prezentei cauzei revine Curtii de Apel Constanta.

 1. Hotararea judecatoreasca straina

Prin Hotararea nr. 91782-279 pronuntata de Tribunalul Districtual Connecticut - S.U.A. in dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) cetatean roman [...] (fost [...]) a fost condamnat la pedeapsa de 33 luni inchisoare fara eliberare sub supraveghere pentru savarsirea infractiunii de asociere pentru comiterea de frauda bancara, prev. de titlul 18, sectiunea 1349 din Codul penal al S.U.A., obligandu-l si la plata sumei de 100.000 USD, din care condamnatul a achitat 75.000 USD.

In fapt, s-a retinut ca condamnatul [...] (fost [...]) era membru al unei bande de skimming de la automate bancare, implicata in amplasarea si recuperarea de dispozitive de skimming la sediile unor banci din Connecticut si New York.

Condamnatul [...] (fost [...]) impreuna cu alte persoane au planuit si pus in practica o schema de fraudare a mai multor institutii financiare, prin amplasarea acestor dispozitive de skimming, prin care, fara stirea clientilor, se capturau toate datele codificate din benzile magnetice ale card-urilor, care apoi erau utilizate pentru realizarea unor dispozitive de acces neautorizate si se retrageau astfel sume de bani din conturile bancare compromise.

In luna octombrie 2011 au fost comise patru acte de skimming de la automate apartinand bancii J.P. Morgan Chase Bank, prejudiciul cauzat acestei banci fiind de 75.744,19 USD.

Condamnatul [...] (fost [...]) si-a recunoscut vinovatia pentru acuzatia de asociere in vederea savarsirii de frauda bancara.

 1. Verificarea conditiilor privind recunoasterea si executarea hotararii judecatoresti

straine

Potrivit art.135 alin.3 din Legea nr.302/2004 republicata - „obiectul procedurii de recunoastere a hotararii judecatoresti straine il constituie verificarea conditiilor prevazute la art.136”

Potrivit art.136 alin.(1) din Legea nr.302/2004 „o hotarare judecatoreasca straina poate fi recunoscuta in Romania daca este de natura sa produca efecte juridice potrivit legii penale romane si sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. hotararea este definitiva si executorie;
 2. fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa ar fi constituit, in cazul in care ar fi fost savarsita pe teritoriul Romaniei, o infractiune. In cazul in care pedeapsa a fost aplicata pentru mai multe infractiuni, verificarea conditiei se face pentru fiecare infractiune in parte;
 3. persoana condamnata a consimtit la executarea pedepsei in Romania, in afara de cazul in care aceasta, dupa executarea pedepsei, ar fi expulzata in Romania. Daca este necesar, in raport cu varsta ori cu starea fizica sau mintala a persoanei condamnate, consimtamantul poate fi dat de reprezentantul acesteia;
 4. nu este incident vreunul din motivele de nerecunoastere si neexecutare prevazute la alin. (2). In cazul in care este incident vreunul din motivele prevazute la alin. (2), instanta poate dispune recunoasterea numai daca exista convingerea ca executarea pedepsei in Romania ar contribui semnificativ la reintegrarea sociala a persoanei condamnate;
 5. executarea in Romania a pedepsei detentiunii pe viata sau a inchisorii ori a masurii privative de libertate este de natura sa faciliteze reintegrarea sociala a persoanei condamnate ”.

Curtea constata ca in prezenta cauza sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, pentru urmatoarele:

 1. Hotararea nr. 91782-279 pronuntata de Tribunalul Districtual Connecticut - S.U.A. in dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) este definitiva si executorie, astfel cum reiese din rezumatul certificat al cauzei si din inscrisul privind administrarea pedepsei;
 2. Fapta comisa de catre condamnatul [...] (fost [...]) pe teritoriul S.U.A., pentru care a fost condamnat prin hotararea mentionata mai sus, ar fi constituit infractiune si daca ar fi fost savarsita pe teritoriul Romaniei, fiind incriminata in:
 • infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 cod penal,
 • infractiunea de detinere a dispozitivelor artizanale montate la automate bancare prev. de art.365 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 cod penal,
 • infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art.360 alin.1,2,3 cod penal,
 • infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prev. de art.250 alin.1 cod penal,

toate cu aplicarea prev. art.35 alin.1 cod penal si art.38 alin.1 cod penal privind unitatea infractiunii continuate, respectiv concursul de infractiuni;

 1. condamnatul [...] si-a exprimat consimtamantul pentru transferarea sa in Romania in vederea executarii pedepsei aplicate de autoritatile judiciare din SUA;
 2. nu este incident vreunul din motivele obligatorii de nerecunoastere si neexecutare prevazute la alin. (2) al art.136, avand in vedere ca:
 • recunoasterea si executarea pe teritoriul Romaniei a hotararii judecatoresti straine nu este contrara principiilor fundamentale ale ordinii de drept a statului roman;
 • hotararea judecatoreasca nu se refera la o infractiune de natura politica sau o infractiune conexa unei infractiuni politice ori la o infractiune militara care nu este infractiune de drept comun;
 • pedeapsa nu a fost aplicata pe motive de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, opinii politice sau ideologice ori de apartenenta la un anumit grup social;
 • [...] (fost [...]) nu a fost condamnat definitiv in Romania pentru aceleasi fapte penale, astfel cum reiese din fisa de cazier a acestuia;
 • [...] (fost [...]) nu a fost condamnat intr-un alt stat pentru aceleasi fapte penale, astfel cum reiese din fisa de cazier a acestuia;
 • [...] (fost [...]) nu beneficiaza in Romania de imunitate de jurisdictie penala;
 • [...] (fost [...]), in varsta de 42 ani la data comiterii faptelor, raspunde penal potrivit legii romane, nefiind incidente prev. art.18-art.22 cod penal, respectiv art.23-art.31 cod penal, privind cauzele justificative, respectiv cauzele de neimputabilitate;
 • pedeapsa aplicata este de 33 luni inchisoare fara eliberare sub supraveghere, neconstand astfel intr-o masura care consta in asistenta psihiatrica sau medicala care nu poate fi executata in Romania sau, dupa caz, prevede un tratament medical sau terapeutic care nu poate fi supravegheat in Romania, in conformitate cu sistemul national juridic sau de sanatate;
 • [...] (fost [...]) nu a parasit Romania si nu si-a stabilit domiciliul intr-un alt stat, iar legaturile sale cu statul roman sunt semnificative avand in vedere ca fosta sotie si cei doi copii locuiesc in Mun. Constanta, potrivit rezumatului certificat al cauzei;
 •  [...] (fost [...]) nu a comis o infractiune grava, de natura sa alarmeze societatea, sau a intretinut relatii stranse cu membri ai unor organizatii criminale, de natura sa faca indoielnica reintegrarea sa sociala in Romania;
 • nu exista indicii obiective ca hotararea judecatoreasca a fost data cu incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentele, in special ca pedeapsa a fost aplicata pentru a sanctiona persoana condamnata pe motive de sex, rasa, religie, origine etnica, cetatenie, limba, convingeri politice sau orientare sexuala, iar persoana condamnata nu a avut nicio posibilitate de a contesta aceste circumstante in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului sau a unei alte instante internationale.

Curtea constata ca nu este incident nici vreunul din motivele facultative de nerecunoastere si neexecutare prevazute la alin.(3) al art.136, avand in vedere ca:

 • [...] (fost [...]) nu este cercetat in Romania pentru aceeasi fapta penala pentru care a fost condamnata in strainatate, din procesul - verbal incheiat la data de 19.02.2014 de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta reiesind ca din aplicatia ECRIS GLOBAL PERSONS SEARCH a reiesit ca numitul [...] (fost [...]) nu figureaza ca fiind cercetat in vreo cauza penala pe teritoriul Romaniei;
 • S.U.A. nu a respins cererea formulata de condamnatul [...] (fost [...]) in temeiul art. 134 alin. (1), din inscrisul de la fila 22 dosar reiesind ca S.U.A. a aprobat cererea formulata de catre acest condamnat privind transferarea sa in Romania in vederea executarii pedepsei.
 1. executarea in Romania a pedepsei inchisorii este de natura sa faciliteze reintegrarea sociala a persoanei condamnate, avand in vedere ca familia sa se afla in Romania, fosta sotie si cei doi copii locuind in Mun. Constanta, potrivit rezumatului certificat al cauzei.

Curtea mai constata ca nu este incident nici vreunul din motivele obligatorii de nerecunoastere si neexecutare prevazute la alin. (5) al art.136, avand in vedere ca potrivit legii penale romane, raportat la data comiterii faptelor si la natura infractiunilor comise, nu se poate constata ca a intervenit amnistia, gratierea, dezincriminarea faptei, sau vreun alt caz prevazute de lege care inlatura raspunderea penala sau care inlatura executarea pedepsei.

 1. Recunoasterea si executarea hotararii judecatoresti straine

Constatandu-se indeplinite conditiile prev. de art.136 din Legea nr.302/2004 republicata, Curtea urmeaza a pronunta una dintre solutiile prevazute de art.135 alin.6 lit.a), b), alin.7 din Legea nr.302/2004 republicata:

 1. recunoasterea si executarea pedepsei aplicate de instanta straina,
 2. in cazul in care natura sau durata pedepsei aplicate de instanta straina nu corespunde cu natura sau durata pedepsei prevazute de legea penala romana pentru infractiuni similare:
 1. adapteaza pedeapsa privativa de libertate aplicata de instanta straina;
 2. stabileste si aplica pedeapsa pentru infractiunea savarsita.

Curtea constata ca pedeapsa de 33 luni inchisoare fara eliberare sub supraveghere aplicata condamnatului [...] (fost [...]) prin Hotararea nr. 91782-279 pronuntata de Tribunalul Districtual Connecticut - S.U.A. in dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH)
nu corespunde sub aspectul regimului de executare al pedepsei inchisorii
(respectiv eliberare sub supraveghere) cu regimul de executare pe teritoriul Romaniei al pedepsei inchisorii prev. de Legea nr.254/2013 privind privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal (in vigoare de la 01.02.2014) care prevede in art.95 ca “Persoana condamnata poate fi liberata conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei privative de libertate, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 99 sau, dupa caz, la art. 100 din Codul penal.

Prin urmare, Curtea constata ca pentru toate pedepsele constand in inchisoare in regim de detentie care se executa pe teritoriul Romaniei este posibila liberarea conditionata inainte de executarea in intregime a pedepsei, neexistand modalitatea de executare a pedepsei inchisorii fara eliberare sub supraveghere prevazuta in legislatia S.U.A.

In consecinta, Curtea constata ca sunt aplicabile prev. art.135 alin.7 lit.a) rap. la art.136 alin.6 lit.b) pct.(i) din Legea nr.302/2004 republicata:

„In cazul prevazut la alin. (6) lit. b) pct. (i), instanta de judecata adapteaza pedeapsa aplicata de instanta straina, atunci cand:

 1. natura acesteia nu corespunde, sub aspectul denumirii sau al regimului, cu pedepsele reglementate de legea penala romana”

Avand in vedere ca pedeapsa inchisorii urmeaza a fi executata de catre condamnatul [...] (fost [...]) pe teritoriul Romaniei,
Curtea va adapta regimul de executarea al pedepsei potrivit legii de executare a pedepselor privative de libertate pe teritoriul Romaniei, respectiv Legea nr. 254/2013, in sensul ca va inlatura interdictia de eliberare sub supraveghere
, condamnatul [...] (fost [...]) putand beneficia de dispozitiile privind liberarea conditionata in cazul indeplinirii conditiilor prev. de art.95 din Legea nr. 254/2013 cu referire la art.100 cod penal in cazul pedepsei inchisorii.

Curtea constata ca, dispunand astfel, nu se agraveaza situatia condamnatului [...] (fost [...]), acesta putand beneficia de liberare conditionata inainte de executarea in intregime a pedepsei inchisorii, fiind indeplinite astfel si conditiile prev. de art.135 alin.8 lit.a) din Legea nr.302/2004: „Pedeapsa stabilita de instanta romana, potrivit alin. (7), trebuie sa corespunda, pe cat posibil, din punctul de vedere al naturii sau duratei, cu cea aplicata de statul emitent si nu va agrava situatia persoanei condamnate. Pedeapsa aplicata in statul emitent nu poate fi convertita intr-o pedeapsa pecuniara ”.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.135 alin.6 lit.b) pct.i) rap. la art.135 alin.7 lit.a), alin.8 din Legea nr.302/2004 republicata cu referire la art.2 pct.1,2 din Legea nr.76/1996, Curtea va adapta pedeapsa aplicata condamnatului [...] (fost [...]) prin Hotararea nr. 91782-279 pronuntata de Tribunalul Districtual Connecticut - S.U.A. in dosar nr. 3:12CR00050-1 (JCH) din 33 luni inchisoare fara eliberare sub supraveghere in pedeapsa de 33 luni inchisoare.

Curtea va dispune executarea pe teritoriul Romaniei a pedepsei de 33 luni inchisoare aplicata condamnatului [...].

Se va deduce din durata pedepsei perioada executata in penitenciar de 216 zile si de la 16.11.2012 la zi, astfel cum reiese din datele mentionate in inscrisul privind administrarea pedepsei.

Curtea nu va scadea din durata pedepsei si perioada de 54 zile dobandite pentru buna purtare avand in vedere ca in anexa certificata la rezultatul cauzei intocmit de catre Departamentul de Justitie al SUA, Divizia penala - Biroul Executari Penale - Unitatea Transferari Internationale de Detinuti, se mentioneaza in mod expres ca daca detinutul [...] este transferat, acesta nu va obtine credit pentru buna purtare iar „calculul pedepsei se face potrivit legilor statului de executare”, data preconizata pentru punerea in libertate a acestui detinut aplicandu-se numai „daca detinutul ramane in Statele Unite”.

Constatand existenta consimtamantului condamnatului [...] pentru transferarea sa in Romania in vederea executarii pedepsei aplicate de autoritatile judiciare din SUA si fiind indeplinite conditiile prev. de art.136 alin.1 din Legea nr.302/2004 republicata pentru recunoasterea si executarea hotararii judecatoresti straine si neexistand vreunul dintre cazurile obligatorii sau facultative de nerecunoastere si neexecutare a hotararii judecatoresti straine prev. de art.136 alin.2, respectiv art.136 alin.3 din Legea nr.302/2004 republicata, Curtea va dispune transferarea persoanei condamnate [...] (fost [...]) din locul de detinere de pe teritoriul S.U.A. intr-un penitenciar din Romania pentru executarea pedepsei aplicata condamnatului in SUA, astfel cum a fost adaptata prin prezenta hotarare.

In baza art.135 alin.12 din Legea nr.302/2004 republicata, Curtea va dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii, punerea in executare urmand a se face potrivit dispozitiilor codului de procedura penala.

Hotararea definitiva si mandatul de executare al pedepsei inchisorii se va comunica directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, potrivit art.135 alin.12 din Legea nr.302/2004 republicata.

Transferul condamnatului [...] se va realiza de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul IGPR.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

Incheierea penala nr. 22/P/04.04.2014 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.