Cerere De Punere In Executare A Sanctiunilor Pecuniare   » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Apel „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere”
31 martie 2020
avocat bun
Cerere de transfer formulata de o persoana detinuta intr-o institutie de corectie din Statele Unite ale Americii
31 martie 2020

Cerere de punere in executare a sanctiunilor pecuniare  

caut avocat bun

caut avocat bun

Cerere de punere in executare a sanctiunilor pecuniare  

Potrivit prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004, in referire la art. 243 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 modificata si completata, procedura recunoasterii si executarii unei hotarari straine prin care s-a aplicat o pedeapsa pecuniara, este guvernata de legea romana.

Potrivit prevederilor art. 425

1

alin. 5 Cod procedura penala, contestatia impotriva unei hotarari pronuntate in prima instanta este de competenta instantei ierarhic superioare aceleia care s-a pronuntat pe fond.

Drept urmare, contestatia formulata de intimat impotriva unei hotarari pronuntate in prima instanta de Judecatoria Constanta trebuie solutionata de instanta ierarhic superioara, respectiv Tribunalul Constanta, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 425

1

alin. 5 Cod procedura penala raportat la art. 260 din Legea nr. 302/2004 modificata si la art. 50 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, se va admite exceptia de necompetenta materiala a Curtii de Apel Constanta si se va declina competenta de solutionare a contestatiei ce face obiectul dosarului nr. 7102/212/2014 al Curtii de Apel Constanta in favoarea Tribunalului Constanta.

Art. 425

1

alin. 5 Cod procedura penala Art. 240, 243 din Legea nr. 302/2004

Pronuntand sentinta penala nr. 433 din 05.05.2014, in dosarul nr. 7102/212/2014, Judecatoria Constanta a hotarat, in temeiul prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, recunoasterea deciziei de impunere a sanctiunii financiare aplicata in dosarul cu numarul de referinta EGS-174760435, emisa de autoritatea centrala Centraal Justitieel Incassobureau (denumirea oficiala Officier van Justitie), la data de 23.08.2013, definitiva la data de 4.10.2013, prin care intimatului [...] i s-a aplicat sanctiunea financiara in cuantum de 102 euro.

Pentru a se pronunta in sensul celor mentionate, judecatoria a retinut urmatoarele;

„Analizand inscrisurile depuse, respectiv adresa si certificatul aferent in care este mentionat numarul de referinta al dosarului, respectiv EGS 174760435, in care a fost data decizia de obligare a intimatului [...] la plata sumei de 102 euro, la data de 23.08.2013 si definitiva la data de 04.10.2013 emisa de autoritatea olandeza Centraal Justitieel Incassobureau, intrucat a depasit cu 14 km/ora viteza legala maxima admisa pe autostrada - savarsind o contraventie la Legea administratiei juridice pentru respectarea regulilor de circulatie, fiind incidente dispozitiile legale ale legislatiei olandeze, respectiv articolul 2 reprezentand conduita contrara normelor de trafic rutier.

Art. 240 din Legea nr.302/2004 stabileste ca autoritatile judiciare romane de executare recunosc o hotarare fara alte formalitati si iau imediat toate masurile necesare pentru executarea acesteia, cu exceptiile prevazute.

Art. 243 stabileste ca, fara a aduce atingere dispozitiilor art. 244 din Legea nr. 302/2004, executarea hotararii este guvernata de legea romana in acelasi mod ca in cazul unei pedepse pecuniare aplicate de o instanta judecatoreasca romana. Numai autoritatile romane au competenta de a decide asupra procedurilor de executare si de a stabili toate masurile legate de aceasta, inclusiv motivele de incetare a executarii.

In speta, nu exista niciun motiv de nerecunoastere si neexecutare prevazut de art. 241 din Legea nr. 302/2004, astfel ca in baza art. 240 din Legea nr. 302/2004 rep. privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, va recunoaste decizia de impunere a sanctiunii financiare aplicata in dosarul cu nr. de referinta EGS - 174760435 emisa de autoritatea centrala Centraal Justitieel Incassobureau (denumirea oficiala Officier van justitie) la data de 23.08.2013, definitiva la data de 04.10.2013, prin care intimatului [...] i s-a aplicat sanctiunea financiara in cuantum de 102 euro.”

Impotriva sentintei penale nr. 433 din 05.05.2014 a Judecatoriei Constanta a formulat, in termen legal, contestatie intimatul [...], contestatie inaintata Curtii de Apel Constanta si inregistrata sub nr. 7102/212/2014 din 3 iunie 2014.

La termenul de judecata din 19.06.2014, curtea a pus in discutie exceptia necompetentei sale materiale in privinta solutionarii contestatiei formulate de intimatul [...] impotriva sentintei penale nr. 433/5.05.2044 a Judecatoriei Constanta.

Raportat la actele si lucrarile dosarului, in lumina exceptiei de necompetenta invocata din oficiu, se retine ca, potrivit prevederilor art. 240 din Legea nr. 302/2004, in referire la art. 243 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 modificata si completata, procedura recunoasterii si executarii unei hotarari straine prin care s-a aplicat o pedeapsa pecuniara, este guvernata de legea romana.

Potrivit prevederilor art. 425

1

alin. 5 Cod procedura penala, contestatia impotriva unei hotarari pronuntate in prima instanta este de competenta instantei ierarhic superioare aceleia care s-a pronuntat pe fond.

In speta, sentinta penala nr. 433 din 05.05.2014 pronuntata in dosarul nr. 7102/212/2014 apartine Judecatoriei Constanta, iar instanta ierarhic superioara acesteia este Tribunalul Constanta, iar nu Curtea de Apel Constanta.

Drept urmare, contestatia formulata de intimatul [...] impotriva unei hotarari pronuntate in prima instanta de Judecatoria Constanta trebuie solutionata de instanta ierarhic superioara, respectiv Tribunalul Constanta, motiv pentru care in temeiul prevederilor art. 425

1

al. 5 Cod procedura penala raportat la art. 260 din Legea nr. 302/2004 modificata si la art. 50 alin. 1 si 2 Cod procedura penala, se va admite exceptia de necompetenta materiala a Curtii de Apel Constanta si se va declina competenta de solutionare a contestatiei ce face obiectul dosarului nr. 7102/212/2014 al Curtii de Apel Constanta in favoarea Tribunalului Constanta, jud. Constanta.

Totodata, vor fi mentinute actele si masurile dispuse in cauza de Curtea de Apel Constanta.

Decizia penala nr. 137/P/C/19.06.2014 Judecator redactor Viorica Lungu


  1. Cerere de transfer formulata de un cetatean roman, detinut intr-un penitenciar dintr-o tara straina.

Potrivit art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004 rep. si modif., atunci cand constata ca statul emitent a transmis inscrisurile si informatiile prevazute la art.132 privind recunoasterea si punerea in executare a

hotararilor judecatoresti straine prin care au fost aplicate sanctiuni de drept penal, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, le inainteaza parchetului de pe langa judecatoria in a carui circumscriptie teritoriala domiciliaza persoana fata de care s-a aplicat respectiva sanctiune sau care a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare, in vederea sesizarii instantei competente.

Art 134-136 din Legea nr.302/2004 Art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004

La data de 17.03.14, in temeiul disp. art.134-136 din Legea nr.302/2004, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, modificata si completata prin Legea nr.300/2013, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a solicitat instantei recunoasterea deciziei penale nr.25/17.01.2013 a Tribunalului Regional Ruse, pronuntata impotriva cetateanului roman [...], in ceea ce priveste pedeapsa cumulativa privind interzicerea dreptului de a desfasura o activitate comerciala cu produse accizabile pe o durata de doi ani, prev. de art.234 alin.2 rap. la art.37 alin.1 din Codul penal bulgar.

Potrivit art.139 alin.(2) din Legea nr.302/2004 rep. si modif., atunci cand constata ca statul emitent a transmis inscrisurile si informatiile prevazute la art.132 privind recunoasterea si punerea in executare a hotararilor judecatoresti straine prin care au fost aplicate sanctiuni de drept penal, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, le inainteaza parchetului de pe langa judecatoria in a carui circumscriptie teritoriala domiciliaza persoana fata de care s-a aplicat respectiva sanctiune sau care a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare, in vederea sesizarii instantei competente.

Prin urmare, intimatul condamnat [...] fiind domiciliat pe raza municipiului Constanta, inscrisurile si informatiile prevazute la art.132 transmise din eroare Curtii se vor trimite Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru a sesiza instanta competenta.

Decizia penala nr. 70/P/C/16.04.2014 Judecator redactor Adriana Ispas


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.