Cerere Executare A Mandatului European De Arestare » Consultă Avocat
avocat bun
Cerere de transfer formulata de o persoana detinuta intr-o institutie de corectie din Statele Unite ale Americii
31 martie 2020
Avocat Online
Comiterea infractiunii de inselaciune
31 martie 2020

Cerere executare a mandatului european de arestare

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti


Cerere executare a mandatului european de arestare

Datorita lipsei emiterii unui mandat de arestare in vederea predarii, s-a apreciat ca s-a ivit un impediment la executare, motiv pentru care, in ceea ce priveste persoana solicitata [...] ar fi aplicabile dispozitiile art. 103 alin. 11 si 13 din Legea nr. 302/2004 in referire la art. 107 alin. 3 raportat la art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004.

Prin decizia penala nr. 791/P din 26.09.2018 Curtea a respins apelul inculpatului [...] impotriva sentintei penale nr. 606 din 02.05.2018 a Judecatoriei Tulcea, in conditiile in care unul din considerentele pentru care termenul de judecata din data de 27.09.2018 a fost preschimbat la data de 25.09.2018, iar a doua zi, cu maxima celeritate, cauza a fost solutionata si s-a comunicat de indata Judecatoriei Tulcea ca instanta de executare, care in aceeasi zi a emis mandatul de executare a pedepsei nr. [...] din 26.09.2018, iar cauza care a constituit motiv de amanare a predarii, a incetat, fiind aplicabile pe deplin prevederile art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004.

Astfel, de la acea data, persoana solicitata a fost la dispozitia nemijlocita a organelor judiciare si politienesti, predarea putand fi efectuata fara niciun impediment, emiterea unui nou mandat de arestare preventiva nefiindjustificata in nici un mod.

Art. 598 alin. (1) lit c) Cod procedura penala Art. 107alin.l, raportat la art. 103 alin.6 din Legea nr.302/2004 Art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004

Prin cererea formulata la data de 28 septembrie 2018, Biroul de Executari Penale din cadrul Curtii de Apel Constanta, in temeiul art.598 lit c Cod procedura penala, a sesizat Curtea de Apel Constanta cu privire la faptul ca;

Prin sentinta penala nr, 160/P pronuntata la data de 22.08.2018 de Curtea de Apel Constanta in dosarul penal nr... ./36/2018, definitiva de la pronuntare, s-a dispus:

„In baza art, 103 alin. 5 din Legea nr. 302/2004,

Ia act de consimtamantul la predare al persoanei solicitate [...] - cetatean roman, fara antecedente penale.

In baza art. 107 alin.l, raportat la art. 103 alin.6 din Legea nr. 302/2004, admite cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate [...] la data de

  1. de Tribunalul din Hechingen, Germania.

In baza art. 103 alin.6 din Legea nr.302/2004, dispune predarea persoanei solicitate [...] catre autoritatile judiciare din Germania, cu respectarea regulii specialitatii predarii, prevazuta de art. 115 din Legea nr. 302/2004.

In baza art. 103 alin.9 si 10 din Legea nr. 302/2004, mentine masura arestarii in vederea predarii fata de persoana solicitata [...] pe o durata de 30 de zile, cu incepere de la data de 29.08.2018 pana la data de 27.09.2018.

In baza art. 112 alin.l raportat la art.58 alin.l din Legea nr.302/2004, dispune amanarea predarii persoanei solicitate [...] pana Ia solutionarea definitiva a cauzei inregistrate pe rolul Curtii de Apel Constanta sub nr. .../327/2017.

Predarea persoanei solicitate se realizeaza de catre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in conditiile prevazute de art. 111 si art. 112 raportat la art. 58 alin.l din Legea nr.302/2004.

In baza art. 107 alin.2 din Legea nr.302/2004, solutia se comunica autoritatii judiciare emitente a mandatului european de arestare, Ministerului Justitiei si Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

In baza art.275 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica astazi 22.08.2018.”

Mandatul de arestare provizorie a expirat la data de 27.09.2018, totodata persoana solicitata a fost judecata definitiv in cauza penala nr. .. ./327/2017, in care Curtea de Apel Constanta a pronuntat decizia penala nr.791/P la data de 26.09.2018:

„In baza art. 421 pct. 2 lit. b C. proc. pen. respinge apelurile declarate de catre apelantii inculpatii [...] si [...], impotriva sentintei penale nr. 606/02.05.2018 a Judecatoriei Tulcea, ca nefondate.

In baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala obliga inculpatii apelanti [...] si [...], la plata sumei de cate 500 lei, fiecare, reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat in apel.

In baza art. 72 Cod penal rap. la art. 424 alin.2 si 3 C. proc. pen deduce din pedeapsa aplicata inculpatilor [...] si [...] si perioada arestului la domiciliu de la data de 02.05.2018 la data de 3006.2018.

Conform art.400 alin. 3 cod procedura penala, minuta s-a intocmit in 2 ex.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi 26.09.2018.”

Sentinta penala nr.606 din data de 02.05.2018 a Judecatoriei Tulcea pronuntata in dosarul penal nr. .../327/2017, in raport de care s-a dispus amanarea predarii, a ramas definitiva prin decizia penala nr. 191 !P din data de 26.09.2018, pronuntata de Curtea de Apel Constanta.

In baza sentintei penale nr.606/02.05.2018, s-a emis M.E.P.I nr. [...] la data de 26.09.2018.

Verificand aspectele formulate de autorul sesizarii, Curtea retine ca, datorita lipsei emiterii unui mandat de arestare in vederea predarii, se apreciaza ca s-a ivit un impediment la executare, motiv pentru care, in ceea ce priveste persoana solicitata [...] ar fi aplicabile dispozitiile art. 103 alin. 11 si 13 din Legea nr. 302/2004 in referire la art. 107 alin. 3 raportat la art. 103 alin. 13 din Legea nr. 302/2004.

Potrivit art.110 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, mandatul de arestare emis pe numele persoanei solicitate se executa
in regim de urgenta.
Totodata, conform art. 111 din aceeasi lege, termenul de 10 zile este un termen maxim.

Este evident ca prin decizia penala nr. 791/P din 26.09.2018 Curtea a respins apelul inculpatului [...] impotriva sentintei penale nr. 606 din 02.05.2018 a Judecatoriei Tulcea, in conditiile

in care unul din considerentele pentru care termenul de judecata din data de 27.09.2018 a fost preschimbat la data de 25.09.2018, iar a doua zi, cu maxima celeritate, cauza a fost solutionata si s-a comunicat de indata Judecatoriei Tulcea ca instanta de executare, care in aceeasi zi a emis mandatul de executare a pedepsei nr. [...] din 26.09.2018, iar cauza care a constituit motiv de amanare a predarii, a incetat, fiind aplicabile pe deplin prevederile art. 110 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 302/2004.

Astfel, de la acea data, persoana solicitata a fost la dispozitia nemijlocita a organelor judiciare si politienesti, predarea putand fi efectuata fara niciun impediment, emiterea unui nou mandat de arestare preventiva nefiind justificata in nici un mod.

De altfel, prin adresa nr. [...]/SIRENE/DIM/RAF din data de 01.10.2018 emisa de IGPR - Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - Biroul Sirene rezulta indubitabil ca persoana solicitata [...], in conformitate cu dispozitiile sentintei penale nr. 160/P din 22.08.2018 a Curtii de Apel Constanta, va fi predata autoritatilor germane la data de 05.10.2018, orele 12,25, iar escorta Germana va pleca in directia Frankfurt.

In consecinta, deoarece asa cum s-a aratat mai sus, nu exista niciun impediment la executare, sesizarea va fi respinsa ca neintemeiata.

Drept urmare, in baza disp.art. 597 rap la art.598 alin.1 lit.c Cod procedura penala, va respinge contestatia la executare formulata de catre Biroul Executari Penale din cadrul Curtii de Apel Constanta, prin judecatorul delegat, privind sentinta penala nr.160/P/22.08.2018 a Curtii de Apel Constanta, (dosar penal nr /36/2018 al Curtii de Apel Constanta), ca nefondata .

Sentinta penala nr. 177/P/02.10.2018 Judecator redactor Cristian Deliorga


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.