Amnistia | Consultanță Juridică Online 24/7 - Avocat On Line
cabinet avocatura
Actele preparatorii
12 noiembrie 2012
firma avocatura
Minoritatea faptuitorului
12 noiembrie 2012

Amnistia

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Amnistia

Este actul de clemenţă al Parlamentului României prin care, din considerente de politică penală, este înlăturată răspunderea penală, executarea pedepsei şi celelalte consecinţe ale condamnării pentru infracţiuni comise până la data apariţiei legii de amnistie.

Clasificare:

I. după aria de cuprindere, de întindere:

1. amnistie generală: când priveşte orice infracţiune indiferent de gravitate

2. amnistie specială: când priveşte anumite infracţiuni, particularizate prin cuantumul pedepsei, natura lor, ori calitatea infractorilor.

II. după condiţiile în care amnistia devine incidentă:

1. amnistia necondiţionată (pură sau simplă): când incidenţa ei nu este subordonată îndeplinirii vreunei condiţii speciale;

2. amnistia condiţionată: incidenţa acesteia este subordonată îndeplinirii anumitor condiţii.

III. după momentul în care intervine:

1. amnistia antecondamnatorie: când intervine după săvârşirea infracţiunii, dar înainte de condamnarea definitivă pentru aceasta;

2. amnistia postcondamnatorie: când intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

Efectele amnistiei

I. Efectele amnistiei antecondamnatorie

Amnistia are ca efect înlăturarea răspunderii penale pentru fapta săvârşită. Astfel, dacă nu a fost declanşat procesul penal, acesta nu va mai fi pornit, iar dacă procesul a început deja, acesta va înceta în momentul aplicării actului de amnistie. Există o excepţie în acest caz, atunci când procesul va continua la cererea inculpatului pentru ca acesta s ă-şi poată dovedi nevinovăţia. Dacă la finalizarea procesului inculpatul este găsit nevinovat instanţa va pronunţa o soluţie de achitare. În cazul în care se constată vinovăţia inculpatului el nu va fi condamnat, făcându-se aplicarea prevederilor actului de amnistie.

II. Efectele amnistiei postcondamnatorie

Amnistia are ca efect încetarea executării pedepsei, precum şi înlăturarea tuturor consecinţelor care decurg din condamnare. Aceasta înseamnă că respectiva condamnare nu se ia în considerare la stabilirea stării de recidivă şi că nu va constitui un impediment la acordarea liberării condiţionate.

Efectele amnistiei postcondamnatorie se produc întotdeauna numai pentru viitor.

Astfel, amenda plătită până în momentul intervenirii actului de amnistie nu se va restitui, iar condamnatul nu va primi despăgubiri pentru partea executată din pedeapsă.

Amnistia

Limitele amnistiei

1. Limita temporală: reprezintă momentul până la care operează actul de amnistie.

Prevederile actului de amnistie se aplică infracţiunilor săvârşite până la data indicată în cuprinsul actului sau, în lipsa unei asemenea precizări, până la data intrării în vigoare a legii de amnistie.

O problemă discutată în doctrină este cea referitoare la efectele amnistiei în legătură cu infracţiunile cu durată de executare. Astfel, se discută ce se întâmplă în cazul unei infracţiuni continuate ale cărei acte sunt săvârşite o parte înainte de intervenirea amnistiei şi o parte după intervenirea acesteia. În unele sisteme de drept (Italia) se prevede că amnistia înlătură răspunderea penală pentru actele săvârşite anterior intervenţiei amnistiei. Dacă este vorba de o infracţiune continuă se consideră că, pentru a beneficia de amnistie, aceasta trebuie să se fi epuizat anterior intervenirii amnistiei. În sprijinul acestor argumentări se susţine că infracţiunea continuată este o formă a unităţii legale (este o intervenţie a legiuitorului) şi că pe calea unui act de amnistie legiuitorul poate scinda o astfel de infracţiune. În schimb infracţiunea continuă aparţine unităţii naturale de infracţiuni, astfel încât legiuitorul nu poate interveni spre a scinda această unitate.

Doctrina română nu a împărtăşit această distincţie. Deşi nu există un text de lege expres, atât doctrina cât şi jurisprudenţa românească apreciază că amnistia poate produce efecte cu privire la o infracţiune continuă, continuată sau de obicei numai în măsura în care ea s-a epuizat anterior adoptării actului de amnistie sau datei prevăzută pentru aplicabilitatea actului de amnistie.

2. Limita materială: se referă la sfera infracţiunilor pentru care legea de amnistie poate fi aplicată. Această limită poate fi determinată în funcţie de mai multe criterii:

- după natura infracţiunilor:

- după valoarea prejudiciului;

- după persoana sau vârsta condamnatului;

- după limita pedepsei.

3. Limita efectelor pedepsei: potrivit art. 119, alin. 2 C.pen. amnistia nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă, a măsurilor educative şi asupra despăgubirilor civile.

De la această regulă există şi unele excepţii. În cazul măsurilor de siguranţă pentru care trebuie să existe o condamnare, dacă prin amnistie se împiedică executarea unei astfel de executare nu vor mai fi aplicate nici măsurile de siguranţă. În doctrină există discuţii cu privire la faptul dacă se vor mai executa măsurile de siguranţă atunci când amnistia intervine după ce acestea au fost aplicate. În legătură cu această problemă există două opinii: prima spune că se vor aplica oricum măsurile de siguranţă, iar cea de-a doua susţine că acestea nu se vor mai executa deoarece art. 119, alin. 1 C.pen. arată că pe data aplicării actului de amnistie încetează toate consecinţele condamnării.

Referitor la măsurile educative, marea majoritate a actelor de amnistie adoptate în ultimii ani au prevăzut că amnistia se aplică şi măsurilor educative, legiuitorul derogând de la art. 119, alin. 2 C.pen.

Spre deosebire de celelalte două cazuri, amnistia nu produce efecte asupra drepturilor persoanelor vătămate (despăgubirile civile).

Afla mai multe informatii accesand pagina Avocat drept penal .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *