Anularea Deciziei Prin Care A Fost Reziliat Contractul De Administrare A Sectiei Unui Spital » Consultă Avocat
cabinet de avocat
Anularea tranzactiei si efectele sanctiunii tranzactiei in procedura insolventei declaratiei de creanta
31 martie 2020
Anularea deciziei prin care a fost reziliat contractul de administrare a sectiei unui spital 1
Anulare act, Procuror Calitate procesuala activa
31 martie 2020

Anularea deciziei prin care a fost reziliat contractul de administrare a sectiei unui spital

caut avocat

caut avocat


Anularea deciziei prin care a fost reziliat contractul de administrare a sectiei unui spital

  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, rep.: 135 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (1) si (2)
  • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 320/2007: art. IX

Contractul de administrare este un act juridic calificat ca si act aditional la contractul individual de munca, potrivit dispozitiilor art. IX din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 320/2007, privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

Desi legea nu stabileste natura juridica a contractului de administrare incheiat in baza Legii nr. 95/2006, este exclusa natura administrativa, tinand seama ca, in esenta, nu este vorba de prestarea unor servicii publice si ca nu este aplicabil nici un regim de drept public.

(Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 7 din 6 martie 2017, rezumata de judecator dr. Carmen Parvulescu)

Prin actiunea civila inregistrata in data de 01.11.2016 la Tribunalul Caras-Severin sub nr. x/115/2016, reclamantul a investit instanta de contencios administrativ cu cererea de anulare a Deciziei nr. x/03.10.2016 prin care a fost reziliat unilateral Contractul de Administrare al Sectiei de Chirurgie nr. x/21.10.2008 incheiat cu paratul Spitalul A. . Prin aceeasi cerere de chemare in judecata, reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata tuturor drepturilor banesti si orice alte beneficii pe toata perioada scursa de la emiterea deciziei mentionate si pana la anularea definitiva a acesteia precum si obligarea paratului la respectarea prevederilor Contractului de administrare.

Prin incheierea nr. 195/CC/14.11.2016, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis exceptia de necompetenta material-functionala a Tribunalului si a declinat competenta de solutionare a actiunii formulata de reclamantul B... in contradictoriu cu paratul Spitalul A., in favoarea Sectiei I civila a Tribunalului Caras-Severin, la un complet specializat in materia conflictelor de munca.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut in esenta ca potrivit dispozitiilor art. IX din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 320/2007, privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, contractul de administrare incheiat intre unitatea spitaliceasca si sefii de sectie constituie act aditional la contractul individual de munca, conform art. 17 alin. (4) din Codul muncii. in speta, reclamantul - medic in cadrul Spitalului A. - nu are calitatea de functionar public, raporturile dintre parti fiind contractuale. Contractul de administrare a Sectiei Chirurgie nr. 12019/21.10.2008, fiind calificat de OMFP nr. 320/2007, drept act aditional la contractul individual de munca, inseamna ca prevederile Codului muncii se aplica raporturilor juridice dintre unitatea spitaliceasca si seful de sectie.

Cauza a fost inregistrata la Sectia I civila, care prin sentinta civila nr. 234 din 07 februarie 2017, pronuntata in dosar nr. x/115/2016, a declinat competenta de solutionare a cererii reclamantului, in favoarea Sectiei de contencios administrativ si fiscal, declansand conflictul negativ de competenta. in motivare s-a retinut, in esenta ca reclamantul a indicat in cererea de chemare in judecata, ca actiunea sa vizeaza o actiune in contencios administrativ, acesta indicand ca temei de drept, Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ (art.7), si faptul ca a formulat si o plangere prealabila in acest sens, paratul respingand solicitarea reclamantului la data de 31.10.2016.

Conform dispozitiilor legale prin care a fost reglementata activitatea sefilor de sectie din cadrul spitalelor publice, se retine ca acestia au obligatia de a incheia un contract de administrare conform Legii nr. 95/2006 si a Ordinului MS nr. 320/2007 acesta fiind un act juridic distinct fata de contractul individual de munca, situatie fata de care activitatea este reglementata special.

Astfel, acest contract de administrare nu poate fi considerat un contract individual de munca si nici un contract de management datorita caracterului reglementar, modelul (cuprinsul) contractului de administrare fiind stabilit prin ordin de ministru. in continuare, instanta a aratat ca natura juridica a acestuia este una civila, fiind un contract de prestari de servicii publice.

in acest sens aprobarea modelului-cadru al contractului prin Ordinul MS nr.320/2007 scoate in evidenta importante particularitati care deosebesc acest contract de contractul individual de munca. Astfel, obiectul contractului il reprezinta organizarea, conducerea si administrarea sectiei, precum si gestionarea mijloacelor materiale si banesti ale acesteia, in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate. In continutul contractului de administrate intra drepturi si obligatii specifice, diferite de cele prevazute pentru salariati (art.39 din Codul muncii), atat pentru cat si pentru institutia angajatoare. Modificarea acestui contract poate avea loc numai prin act aditional, prin acordul ambelor parti sau reglementarilor legale intervenite ulterior, fara a se putea face in conditiile Codului muncii prin delegare, detasare sau trecere in alta munca. Ca modalitate specifica de incetare a contractului de administrare avem rezilierea acestui contract care se realizeaza prin act administrativ al Managerului Spitalului (ordonator de credite) si produce efecte de la data luarii la cunostinta, situatie pe care nu o intalnim printre cauzele de incetare a contractului individual de munca. Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor contractului de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ si nu conform procedurii speciale privind solutionarea conflictelor de drepturi.

Despre contractul de administrare incheiat pentru ocuparea functiei de sef de sectie in cadrul spitalelor nu s-ar putea afirma ca vor deveni contracte individuale de munca care numai de forma sa pastreze denumirea de contract de administrare, ca efect al completarii Legii nr. 95/2006 cu privire la reforma in domeniul sanatatii prin Ordinul MS nr.320/2007, cel putin pentru aspectul ca seful de sectie din cadrul spitalelor publice ocupa o functie publica.

Instanta a retinut ca, raportat la situatia de fata, capacitatea de a sta in nume propriu in instanta, in calitate de parat a unei institutii publice, in speta Spitalul A..., nu este

conditionata de faptul ca acesta se afla sau nu intr-un raport de subordonare sau coordonare cu alte autoritati publice, aceasta calitate putand fi apreciata doar in raport cu capacitatea administrativa a institutiei, respectiv cu atributul acesteia de a efectua operatiuni administrative in regim de institutie publica. Fata de acestea, instanta a constatat ca, reclamantul a solicitat anularea rezilierii contractului de administrare al Sectiei de Chirurgie nr. x/21.10.2008 incheiat cu Spitalul A., aceasta masura fiind dispusa potrivit Deciziei nr. x/03.10.2016, aceasta fiind un act administrativ a carei contestare intra sub incidenta dispozitiilor art. 1 alin. (1) a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Fiind sesizata cu solutionarea conflictului negativ de competenta astfel ivit intre cele doua sectii (pricina fiind inregistrata la data de 03.03.2017), Curtea constata ca, in cauza, competenta de solutionare a cererii de fata revine Sectiei I civila - complet specializat in solutionarea litigiilor de munca din cadrul Tribunalului Caras-Severin, pentru urmatoarele considerente:

In fapt, petitul principal al actiunii il formeaza anularea Deciziei nr. x/03.10.2016 prin care a fost reziliat unilateral Contractul de Administrare al Sectiei de Chirurgie nr. x/21.10.2008 incheiat cu paratul Spitalul A. .

Sefii de sectie, in baza aceluiasi contract de munca exercita doua functii: una de executie (activitate medicala) si una de conducere. Se constata ca, in situatia particulara a acestora, contractul individual de munca nu se suspenda (ca si in cazul managerului de spital) ci, se incheie un contract de administrare, act juridic calificat ca si act aditional la contractul individual de munca, potrivit dispozitiilor art. IX din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 320/2007, privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.

In aceste conditii, contractul individual de munca fiind in derulare, personalul de specialitate medico-sanitara, ce ocupa astfel de functii, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite pentru functia ocupata, fiind salariati in acceptiunea clasica a acestei notiuni, potrivit Codului muncii.

Desi legea nu stabileste natura juridica a contractului de administrare incheiat in baza Legii nr. 95/2006, este exclusa natura administrativa, tinand seama, in esenta, ca nu este vorba de prestarea unor servicii publice si ca nu este aplicabil nici un regim de drept public.

In raport de aceste considerente, in cauza, competenta privind solutionarea unor astfel de cereri revine completului specializat in materia litigiilor de munca si asigurari sociale, astfel ca, in cauza, instanta a stabilit competenta de judecata in favoarea Tribunalului Caras- Severin - Sectia I civila - complet specializat in materia litigiilor de munca si asigurari sociale.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.