Cerere De Chemare In Judecata » Consultă Avocat
cabinet de avocat
Cerere de comunicare a ordonantei de renuntare la urmarire penala
7 iunie 2019
avocat
Cerere de aplicare a amenzii judiciare
7 iunie 2019

Cerere de chemare in judecata

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Cerere de chemare in judecata

 

 

Sediul materiei
:

  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C. proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanta .....

 

 

Domnule Presedinte,

 

 

Subsemnatul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand urmatoarele date de contact, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (
nume ....., prenume .....)/
reprezentat prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

sau

Subscrisa (
denumirea .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar ....., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand urmatoarele date de contact/prin

 

 

reprezentant (
nume ....., prenume .....
)/prin consilier juridic (
nume ....., prenume .....
)/prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

in contradictoriu cu paratul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand codul numeric personal .....,

sau

in contradictoriu cu parata
(
denumirea persoanei juridice .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (
nume ....., prenume .....
), formulam

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicitam instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna .....,

 

 

In fapt
, aratam ca .....

 

 

In drept,
ne intemeiem cererea pe dispozitiile ......

 

 

In dovedire,
solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul paratului/probei cu expertiza judiciara in specialitatea .....

 

 

 

 

In cadrul probei cu inscrisuri,
depunem urmatoarele inscrisuri ....., in copii certificate pentru conformitate cu originalul, in ....exemplare.

In cadrul probei testimoniale,
indicam in vederea audierii, in calitate de martori, pe numitii ....., cu domiciliul in  ....., pentru dovedirea urmatoarelor imprejurari de fapt ..... si solicitam citarea acestora.

 

 


In cadrul probei cu interogatoriu,
solicitam citarea paratului, persoana fizica, cu mentiunea personal la intergatoriu, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizand .....

 

 


In cadrul probei cu expertiza in specialitatea
......, solicitam incuviintarea urmatoarelor obiective: .....

Solicitam judecarea cauzei, in lipsa, in conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

In conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitam instantei sa oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare in judecata, in .....exemplare.

Anexam dovada indeplinirii procedurii prealabile, achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de .....si procura in original/copie legalizata/imputernicirea avocatiala/delegatia de reprezentare/copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant/extras din registrul public/extras, in copie legalizata, din actul care atesta dreptul de reprezentare.

 

 

Data, Semnatura
,

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei…../Tribunalului.
....
/Curtii de Apel

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.