Suspendarea Judecatii Conform Dispozitiilor Art.36 Din Legea Nr.85/2006. » Consultă Avocat
avocati
CERERE DE PRELUNGIRE A DREPTULUI DE CIRCULATIE. ADMISIBILITATE.
18 martie 2020
avocat consultanta juridica
Daca orice prevedere a Codului fiscal contravine unei prevederi din alt act normativ, se aplica prevederile Codului fiscal.
18 martie 2020

Suspendarea judecatii conform dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006.

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Suspendarea judecatii conform dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006.

 

Codul de procedura civila

Legea nr.85/2006, art. 36

 

Suspendarea judecatii instituita de dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 are drept efect oprirea instantanee a cursului judecatii, efect care impiedica instanta sa mai poata lua o alta masura decat constatarea intervenirii suspendarii de drept si, in mod evident, cu referire la prezenta cauza, o impiedica sa invoce si sa solutioneze exceptii, de procedura sau de fond.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Sentinta nr. 88 din  11 octombrie 2012.

           

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.1173/105/2012 reclamanta SC H SPA, persoana juridica italiana, a chemat in judecata paratii: S.C. VH S.A si GV, pentru ca in contradictoriu cu acestia,  prin hotararea ce se va pronunta,  paratii sa fie obligati in solidar la restituirea sumei de 2.625.000 Euro, la plata dobanzilor legale aferente, calculate de la data incasarii acestei sume (30.01.2009) si pana la data achitarii integrale a debitului, precum si la  plata cheltuielilor de judecata aferente prezentului litigiu.

In fapt, s-a  aratat ca la data de 19.12.2008, intre societatea Vigroup Holding S.A. si societatea comerciala Levante S.R.L. s-a incheiat o conventie intitulata Acord preliminar (Anexa nr. 2), prin care partile s-au obligat sa constituie o societate comerciala in vederea obtinerii unei linii de credit pentru achizitionarea unei proprietati imobiliare in valoare de 33,5 milioane Euro. Prin aceeasi conventie, partile au stabilit ca societatea L S.R.L. sa vireze temporar suma de 3.000.000 Euro reprezentand cota sa de contributie la patrimoniul viitoarei societati, catre societatea V H S.A., urmand ca dupa indeplinirea tuturor demersurilor necesare cumpararii terenului, suma sa fie restituita societatii L S.R.L. si ulterior virata societatii nou infiintata.

S-a  aratat  de  asemenea  de catre  reclamanta ca, desi in baza Acordului preliminar, societatea L S.R.L. a achitat cota sa de contributie stabilita in suma de 3.000.000 Euro, societatea V.H. nu si-a indeplinit nici una, din obligatiile asumate, imprejurare in care Acordul a incetat, iar societatea noua nu s-a mai infiintat, linia de credit nu a mai fost obtinuta si nu s-a mai achizitionat proprietatea imobiliara. Ca efect al incetarii Acordului preliminar, prin inscrisul intitulat Acord integrativ preliminar (Anexa nr. 3 parata V H S.A. si-a asumat obligatia ca pana in luna septembrie 2009 sa restituie societatii L S.R.L. suma de 3.000,000 Euro pe care o detinea fara drept, iar paratul G V s-a obligat sa garanteze personal restituirea acestei sume.

Separat de obligatia pe care paratii si-au asumat-o in mod expres, s-a  aratat  ca acestia sunt obligati la restituire cu atat mai mult cu cat s-au imbogatit fara just titlu, iar in plus potrivit Art. 1635 alin. 2 C.civ. ceea ce a fost prestat in temeiul unei cauze viitoare, care nu s-a infaptuit, este supus restituirii, intrucat in privinta executarii obligatiei de restituire, paratii sunt prezumati a fi in culpa si sunt de drept in intarziere, conform prevederilor Art. 1,523 C.civ., considera ca in afara debitului principal, S.C. H SPA este indreptatita si la recuperarea sumelor reprezentand daune-interese pentru neexecutare, conform prevederilor Art. 1.535 C.civila., care cuprind dobanzile legale, in cuantumul prevazut de O.G. nr. 9/2000, de la data incasarii acestei sume si pana la data restituirii integrale a debitului.

In ce priveste cuantumul debitului principal a carui restituire o solicita, s-a aratat ca  H SPA a dobandit de la societatea L S.R.L. doar parte din creanta datorata de parati, respectiv doar suma de 2.625.000 Euro, prin intermediul unui contract de cesiune notificat in mod corespunzator si paratilor.In repetate randuri, atat societatea L S.R.L. cat si societatea reclamanta au solicitat rezolvarea diferendului pe cale amiabila, facand diverse propuneri de solutionare, fara a primi insa, o reactie pozitiva din partea paratilor.

La termenul din data de 11.04.2012  a fost depusa de catre parata V H SA cerere de suspendare, in temeiul art. 36 din Legea insolventei.

Tot la acest termen de judecata, prin incheierea de sedinta din data de 11.04.2012 s-a pus in vedere reclamantei sa timbreze cu suma de 118.122,63 taxa de timbru si 5 lei timbru judiciar, sub sanctiunea anularii cererii.

A fost prorogata discutia cu privire la solutionarea cererii de suspendare in baza disp. art. 36 din Legii nr. 85/2006, pana dupa ce se va indeplini problema timbrajului.

Prin  sentinta  nr. 212  din data de  28 mai 2012,  Tribunalul Prahova  a admis  exceptia  netimbrarii cererii, anuland cererea introductiva  ca  netimbrata, motivat in esenta de faptul ca, desi i s-a pus expres in vdere, totusi reclamanta nu si a indeplinit obligatia de a timbra actiunea .

Impotriva sentintei precizate a declarat apel  reclamanta, solicitand desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei, spre rejudecare, la aceeasi instanta de fond, in vederea suspendarii judecatii cauzei, conform dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006.

In motivarea apelului, dupa prezentarea situatiei de fapt, s-a aratat ca  sentinta apelata este nelegala, intrucat prima instanta a anulat gresit  cererea de chemare in judecata, apreciind ca nu mai era investita sa dispuna masuri procesuale si ca exceptia de netimbrare trebuia discutata cu prioritate fata de incidentul procedural al suspendarii de drept.

S-a mai aratat ca instanta de fond nu mai trebuia sa se pronunte cu privire la exceptia netimbrarii, ci sa constate doar ca a intervenit suspendarea de drept, potrivit art.36 din Legea nr.85/2006, care nu face nicio distinctie intre actiunile pentru care taxa de timbru s-a platit sau nu, astfel ca efectul suspendarii se producea ope legis, de la momentul deschiderii procedurii insolventei, fara sa fie necesara pronuntarea unei hotarari in acest sens, precum si ca suspendarea precizata avea ca efect oprirea instantanee a cursului judecatii, efect ce trebuia doar constatat de catre prima instanta – sens in care s-a pronuntat, de altfel, si ICCJ – Sectia Comerciala prin decizia nr.1119/2008.

In dovedirea apelului, apelanta a depus la dosar jurisprudenta, respectiv decizia nr.1119/2008 precizata.

Examinand sentinta apelata, prin prisma criticilor de apel invocate si a dispozitiilor legale incidente, Curtea constata urmatoarele :

Prin sentinta recurata, prima instanta a anulat cererea introductiva, ca netimbrata, motivat de faptul ca reclamanta, desi i s-a pus in vedere, nu a achitat taxa de timbru in suma de 118.122,63 lei si timbru judiciar de 5 lei.

Curtea mai retine ca la termenul de judecata din data de 11.04.2012 reclamanta a solicitat suspendarea judecatii, potrivit dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii insolventei paratei SC VH SA, insa
instanta de fond a apreciat ca se impune mai intai solutionarea aspectului privind timbrarea actiunii.

Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art.36 din Legea nr.85/2006, „
de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale
”.

Acest text contine o norma imperativa, de ordine publica, ce are drept scop concentrarea tuturor litigiilor avand ca obiect averea debitorului in competenta exclusiva a judecatorului – sindic
. El vizeaza toate actiunile judiciare sau extrajudiciare fara a face distinctie in functie de data inregistrarii actiunii, respectiv daca actiunile au fost inregistrate inainte sau dupa deschiderea procedurii insolventei.

Suspendarea actiunilor opereaza prin efectul legii, ex lege
, fara sa fie necesara pronuntarea unei hotarari in acest sens, efectul suspensiv  producandu-se de la pronuntarea hotararii de deschidere a procedurii si nu de la data inregistrarii cererii introductive.

Curtea constata ca
suspendarea judecatii actiunilor
, de drept, cum este cazul celei prevazute de art. 36 din Legea nr. 85/2006,
are drept efect oprirea instantanee a cursului judecatii
, efect care se constata in fiecare dosar judiciar in parte, de catre instanta sau organul de executare, la sesizarea sau la cererea persoanei interesate ori din oficiu.

Efectul suspendarii, de oprire de indata a cursului judecatii, impiedica instanta sa mai poata lua o alta masura decat constatarea intervenirii suspendarii de drept si, in mod evident, cu referire la prezenta cauza, o impiedica sa invoce si sa solutioneze exceptii, de procedura sau de fond.

Ca urmare, in mod gresit prima instanta nu a luat act de suspendarea judecatii, generata ex lege de deschiderea procedurii insolventei paratei SC V H SA,
suspendare ce o impiedica sa se pronunte cu privire la orice alt aspect, deci inclusiv asupra timbrajului
.

Curtea apreciaza totodata ca sunt intemeiate sustinerile apelantului, conform carora dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006 nu conditioneaza sau disting incidenta suspendarii judecatii in functie de regularitatea sesizarii instantei a actiunilor cu privire la care se produce efectul suspensiv sau stadiul procesual al acestora.

De altfel, in sensul celor precizate anterior s-a pronuntat si ICCJ – Sectia Comerciala prin decizia nr.1119/2008.

Pentru, toate aceste considerente, in temeiul dispozitiilor legale deja precizate si celor prevazute de 297 al.2 din c. proc. civ., avand in vedere solicitarea apelantei si imprejurarea ca prima instanta nu a intrat in cercetarea fondului cauzei, Curtea a admis apelul si a anulat sentinta primei instante, trimitand cauza, spre rejudecare, la aceeasi instanta de fond, in vederea  aplicarii prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006.

(Judecator Ionel Stanescu)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.