CONTRACT DE CESIUNE » Consultă Avocat
avocati bucuresti
CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT)
6 iunie 2019
avocat bucuresti online
CONTRACT DE COLABORARE
6 iunie 2019

CONTRACT DE CESIUNE

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica


CONTRACT DE CESIUNE

(model orientativ)

 

Între subsemnaţii:

 

1)  ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de
cedent
şi

2)  ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de
cesionar

 

a intervenit prezentul contract de cesiune în următoarele condiţii:

 

Subsemnatul........... cedez ... din părţile mele sociale, în număr de ... a câte .... lei fiecare, având o valoare totală de ... lei, din cadrul S.C........ d-lui..... Preţul cesiunii este de ...lei (.....lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificării prezentului înscris.

Subsemnatul ..........declar că primesc de la d-l ........ un număr de ... părţi sociale a câte ...lei fiecare, având valoare totală de ...lei, preluând în acelaşi timp şi toate depturile şi obligaţiile ce decurg din această cesiune. În acelaşi timp mă oblig ca, în cazul în care voi vinde părţile mele sociale sau o parte din ele, să acord preferinţă cedentului..........

Totodată declar că sunt de acord cu prezentul act, am plătit în întregime preţul cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmând a se întocmi ulterior actul adiţional ca urmare a prezentei cesiuni.

Cedent, Cesionar,

.......... ..................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.