Incompatibilitate, Abtinerea Si Recuzarea Judecatorilor. Potrivit Dispozitiilor Art.24 Alin.1 Cod Pr. Civila “judecatorul Care A Pronuntat  o Hotarare Intr-o Pricina Nu Poate Lua Parte La Judecata Aceleiasi Pricini In Apel Sau In Recurs Si Nici In Caz De Rejudecare, Dupa Casare”. » Consultă Avocat
caut avocat bun
Proces verbal incheiat de Autoritatea Rutiera Romana prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, prin retinerea placutelor de inmatriculare. Procedura prealabila. Calitatea procesuala pasiva.
18 martie 2020
avocati bucuresti
Neanalizarea cererii, pe fond, din perspectiva temeiului de drept indicat in cererea de chemare in judecata. Incalcarea principiului disponibilitatii procesului civil. Atingerea adusa dreptului partii la un proces echitabil.
18 martie 2020

Incompatibilitate, abtinerea si recuzarea judecatorilor. Potrivit dispozitiilor art.24 alin.1 Cod pr. civila “judecatorul care a pronuntat  o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare, dupa casare”.

cabinet avocat

cabinet avocat

Incompatibilitate, abtinerea si recuzarea judecatorilor. Potrivit dispozitiilor art.24 alin.1 Cod pr. civila “judecatorul care a pronuntat  o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare, dupa casare”.

 

Cod procedura civila, art.24 alin. 1

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 677 din 5 octombrie 2011.  

 

Prin decizia civila nr.677 din 5 octombrie 2011, Curtea de Apel Ploiesti a admis recursul formulat impotriva sentintei civile nr.1675  pronuntata la 24 august 2011  de Tribunalul Dambovita,

a casat sentinta sus mentionata si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dambovita.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea de Apel Ploiesti a retinut ca  recurenta in motivele de recurs formulate invoca, pe langa aspectele de fond ale cauzei, si imprejurarea ca in mod gresit a fost respinsa de catre instanta cererea de abtinere formulata de catre judecatorul care a solutionat cauza, fara  a tine cont de dispozitiile art.24 Cod pr. civila.

In raport de aceste dispozitii legale “judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o pricina, nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare".

Astfel, prin incheierea din 3.08.2011 Tribunalul Dambovita a respins in mod gresit cererea de abtinere formulata de magistratul care a facut parte din completul de judecata ce s-a pronuntat intr-un prim ciclu procesual, pe considerentul ca nu si-ar fi spus parerea in legatura cu cererea formulata de tatal minorului in acea faza procesuala, desi prin decizia instantei de recurs  nr.535/13.07.2011 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti s-a retinut ca  declaratia tatalui minorului nu a fost pusa in discutie, instanta nu s-a pronuntat pe aceasta, ci doar a avut in vedere celelalte probatorii administrate  in cauza.

Avand in vedere acest motiv de recurs, prin verificarea actelor depuse la dosar, Curtea a apreciat ca acesta este intemeiat, deoarece acelasi judecator s-a pronuntat in cauza, fara a se tine cont de dispozitiile art.24 Cod pr. civila.

 

(Judecator Aurelia Popa)

 

 [19]
Exceptia perimarii in cazul prevazut de art. 243 alin.1 pct.1 C.proc.civ.

 

Cod procedura civila, art. 248 alin. 1

 


Art.248 alin.1 C.proc.civ.

 (1) Orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de revocare se perima de drept, chiar impotriva incapabililor*) daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an. Partea nu se socoteste in vina, cand actul de procedura urma sa fie indeplinit din oficiu.

   


  Art. 250 alin.2 C.proc.civ.

(2) In cazurile prevazute de art. 243, cursul perimarii este suspendat timp de 3 luni de la data cand s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecatii, daca aceste fapte s-au petrecut in cele din urma 6 luni ale termenului de perimare.   

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 904 din 24 octombrie 2011.  

 

Prin decizia nr.904/ 24 octombrie 2011 s-a    respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta B.L.B., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la cabinet avocat..., impotriva deciziei civile nr.361/22.06.2011 pronuntata de Tribunalul Prahova, in contradictoriu cu paratii M.F.P., cu sediul in....C.J.P., ambele cu sediul in ......, C.L.B., cu sediul  in ....si intimata L.L-G., domiciliata in ...

IN FAPT prin cererea inregistrata initial sub nr. 7/2003 pe rolul Judecatoriei Sinaia, reclamanta B.L.B. a chemat in judecata pe paratii C.M., L.L. G., C. J.P., C.L. de pe langa Primaria B., C. J. P. de aplicare a Legii nr. 18/1991, P.J.P. si M.F.P., solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna: constatarea nulitatii absolute a deciziei administrative nr. 1261/19.07.1983 emisa de fostul Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Prahova, prin care cota indiviza de ½ din imobilul situat in orasul Busteni, str. Teiului nr. 3 a fost preluata in proprietatea statului fara plata, in baza Decretului nr. 223/1974; anularea in parte a deciziei nr. 742/18.10.1991 emisa de P.J.P., in sensul anularii pozitiei 31 din anexa 2, deoarece terenul in suprafata de 200 m.p., situat in orasul B... a fost atribuit eronat numai paratei L. L. G. constatarea ca transferul dreptului de proprietate al imobilului din patrimoniul reclamantei in patrimoniul statului nu a avut loc in baza deciziei administrative nr. 1261/1983 emisa de C. P. J. P., intrucat prin necomunicare decizia nu a ramas definitiva si nu a produs nici un fel de efecte juridice; iesirea din indiviziune asupra imobilului teren si constructie in cota de ½ reclamanta si ½ paratul C.M., iar in subsidiar, obligarea statului la plata contravalorii a jumatate din imobil la pretul de circulatie, cu titlu de despagubiri.

             In motivarea actiunii, reclamanta a sustinut ca a dobandit de la parinti prin contractul de donatie autentificat sub nr. 1381/1976 la Notariatul Campina, ca si sora sa, parata L. L. G., proprietatea cotei indivize de ½ din imobil, iar dupa plecarea sa la studii in Franta si ramanerea in strainatate, cota sa indiviza din imobil a fost preluata in proprietatea statului, fara plata, prin decizia administrativa nr. 1261/1983 a C. J.P. P.decizie ce nu i-a fost comunicata la ultimul domiciliu din tara.

Paratii C.M. si L.L.G.au formulat in aparare intampinare, prin care au invocat exceptia lipsei de interes a reclamantei, motivat de faptul ca aceasta a urmat procedura prevazuta de legea speciala in materie, respectiv Legea nr. 10/2001, insa cererea i-a fost respinsa.

M.F.P., prin Directia Generala a Finantelor Publice Prahova, a formulat intampinare, prin care a invocat exceptiile inadmisibilitatii actiunii, apreciind ca reclamanta nu mai poate formula actiunea de fata deoarece exista legea speciala in materie, respectiv Legea nr. 10/2001, a prescriptiei dreptului de a cere anularea deciziei nr. 642/18.10.1991 a P. P. si a lipsei de interes a acesteia.

Prin sentinta civila nr. 778/09.10.2003 Judecatoria .... a respins ca neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a lipsei de interes a acesteia, invocate de parati.

Totodata a admis exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere privind constatarea nulitatii absolute a deciziei nr. 1261 din 19.07.1983 emisa de fostul ......si constatarea faptului ca transferul proprietatii din patrimoniul reclamantei in patrimoniul statului nu a operat in baza acestei decizii, a respins ca inadmisibile capetele de cerere nr. 1 si 3 din actiunea civila formulata de reclamanta B.L.B. impotriva paratilor C.M., L. L.G., C. J. P., C. L. de pe langa  si C. J. P.de aplicare a Legii nr. 18/1991 si M.F.P. prin DGFP Prahova si a respins ca ramasa fara obiect exceptia prescriptiei dreptului de a cere anularea deciziei nr. 742/1991 a P. si capetele de cerere privind anularea in parte a acestei decizii si iesirea din indiviziune asupra imobilului situat in orasul B...

Prin decizia civila nr. 142/23.01.2004 Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta, iar prin decizia nr. 75/12.01.2006, aceeasi instanta de recurs a admis recursul declarat de aceasta, a casat decizia nr. 142/23.01.2004 a Curtii de Apel Ploiesti, in sensul admiterii apelului, a schimbat in parte sentinta nr. 778/2003 a Judecatoriei ..., a admis in parte actiunea, a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr. 1261/19.07.1983 emisa de fostul ..., a constatat nulitatea absoluta partiala a deciziei nr. 742/18.10.1991 emisa de..., nr. 31 din anexa 2, privind cota indiviza de ½ din terenul in ..., a desfiintat sentinta nr. 778/2003 a Judecatoriei.., in ceea ce priveste cererea de iesire din indiviziune si a trimis cauza spre rejudecare la Judecatoria ..., mentinand sentinta cu privire la exceptiile lipsei calitatii procesuale active, a lipsei de interes, a inadmisibilitatii cererii privind constatarea inexistentei dreptului de proprietate si a prescriptiei dreptului de a solicita anularea deciziei nr. 742/18.10.1991.

Astfel cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei ...sub nr. 206/RJ/2006.

Cu ocazia rejudecarii dupa casare, reclamanta a formulat precizari (f. 13-14) cu privire la modalitatea de realizare a iesirii din indiviziune asupra bunului imobil  compus din teren in suprafata de 200 m.p. si constructii, aratand ca starea de indiviziune exista intre aceasta si paratul C.M., iar cladirea a fost identificata in raportul de expertiza constructii M. I.

A solicitat ca intregul imobil sa-i fie atribuit in integralitate, cu obligarea sa la plata sultei catre paratul C.M., motivat de faptul ca acest bun a apartinut parintilor sai si are o deosebita valoare sentimentala, in plus are posibilitatea iesirii la calea publica fara a afecta imobilul ce apartine lui C.M., urmand a trece pe terenul fiului sau, L.B. E. S.

  A cerut a se constata ca paratul C.M. si mama sa, L. L.G., au in vecinatatea imobilului supus partajului o cladire noua construita in ultimii trei ani, pe o suprafata de circa 321 m.p.

In sedinta publica din 2 aprilie 2006, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor M.F.P., prin DGFP Prahova, P. P., C. J. de Aplicare a Legii nr. 18/1991 si C. L.pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 - in ceea ce priveste iesirea din indiviziune asupra imobilului-constructie - pentru considerentele inserate in incheierea de sedinta de la acea data (f. 41-42).

In temeiul dispozitiilor art. 244 pct. 1 Cod procedura civila la 31.05.2006 s-a dispus suspendarea judecarii prezentei cauze pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului nr. 3422/2006 al Curtii de Apel Ploiesti, iar la 19 februarie 2007 dosarul a fost repus pe rol ca urmare a cererii de reluare a judecatii formulata de reclamanta (f. 83).

La termenul de judecata din 4 aprilie 2007, pentru considerentele dezvoltate in incheierea de sedinta aflata la filele 113-114, a fost disjuns punctul doi al cererii reconventionale formulata de paratii L.L.G.si C.M. in contradictoriu cu M.F.P., prin D. G. F. P. P., formandu-se un nou dosar, respectiv 510/310/2007.

In sedinta publica din 24 octombrie 2007, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei de a solicita partajarea imobilului teren, iar paratii L.L.G.si M. C. au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si cu privire la cererea acesteia de partajare a constructiei, pronuntarea cu privire la acestea fiind unita cu fondul in temeiul dispozitiilor art. 137 alin. 2 Cod procedura civila.

La termenul de judecata din 21 noiembrie 2007 reclamanta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor C. J. de Aplicare a Legii 18/1991 si C.L. de Aplicare a Legii nr. 18/1991 – C. L. B. si in ceea ce priveste terenul, motivat de faptul ca pastrarea acestora in cauza ar constitui un impediment in eliberarea titlului de proprietate.

In aceeasi sedinta de judecata paratii L.L.G.si M. C. au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii de iesire din indiviziune promovata de reclamanta, pronuntarea cu privire si la aceste doua exceptii fiind de asemenea unita cu fondul.

Dupa administrarea probatoriilor, in sedinta publica din 12.12.2007, a fost pronuntata incheierea interlocutorie de admitere in principiu.

Prin aceasta incheiere a fost respinsa ca neintemeiata exceptia invocata de paratii L.L.G.si M. C., respectiv a inadmisibilitatii prezentei actiuni de iesire din indiviziune asupra imobilului din Busteni, str. Teiului nr. 3, jud. Prahova, admisa exceptia invocata din oficiu, respectiv a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei de a solicita iesirea din indiviziune asupra terenului situat in B., respinsa ca neintemeiata exceptia invocata de reclamanta, a lipsei calitatii procesuale pasive a C. L. Legii nr. 18/1991 B., a C. J. de aplicare a Legii nr. 18/1991 in ceea ce priveste iesirea din indiviziune asupra terenului situat in si respinsa ca neintemeiata exceptia invocata paratii L.L.G.si M. C., respectiv a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei de a solicitat iesirea din indiviziune asupra constructiei situata in Busteni, str. Teiului nr. 3, jud. Prahova.

Totodata a fost admisa in principiu in parte actiunea si in parte cererea reconventionala, s-a constatat calitatea de bun comun in indiviziune a constructiei vechi situata in B., compusa din: parter, cu: o camera, bucatarie, vestibul, casa scarii si etaj: doua camere, casa scarii si patru debarale (boxe); s-a constatat calitatea de coproprietari asupra acestei constructii a reclamantei B.L.B., cu o cota de ½ si a paratului M. C., cu o cota de ½  si faptul ca paratii M. C. si L.L.G.au facut imbunatatiri la imobilul bun comun, anterior descris.

S-a dispus de asemenea efectuarea unei expertize constructii, care a fost intocmita de domnul expert M.P. (f. 563-571).

Dupa efectuarea expertizelor, J. S. a pronuntat sentinta civila nr.840/09.07.2008, prin care a respins actiunea de iesire din indiviziune ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa, a respins actiunea de iesire din indiviziune asupra constructiei formulata de reclamanta B.L.B. in contradictoriu cu paratii M.F.P., prin D.G.F.P. P.A, P. P., C.J.DE A. A LEGII NR. 18/1991 si C. L. P. A. LEGII NR. 18/1991, ca fiind promovata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva, a admis in parte actiunea de iesire din indiviziune si in parte cererea reconventionala formulata de paratii L.L.G.si M.C.si a dispus iesirea din indiviziune asupra imobilului constructie situat in B., prin omologarea variantei unice a raportului de expertiza lotizare, intocmit de domnul expert M. P.(f. 563-571).

Fata de admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor M.F.P., prin D.G.F.P. Prahova, P. P., C. J. de A. a Legii nr. 18/1991 si C. L,. pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991, in ceea ce priveste iesirea din indiviziune asupra imobilului-constructie, pentru considerentele inserate in incheierea de sedinta din 02.04.2006 (f. 41-42), prima instanta a respins actiunea de iesire din indiviziune asupra constructiei formulata in contradictoriu cu acesti parati, ca fiind promovata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva, iar pe cale de consecinta a constatat ca actiunea este intemeiata in parte, ca de altfel si cererea reconventionala, iar in temeiul dispozitiilor art. 728, art. 741 Cod civil si art. 673

9

Cod procedura civila, dispunand iesirea din indiviziune asupra imobilului - constructie situat in Busteni, str. Teiului nr. 3, jud. Prahova, conform considerentelor incheierii interlocutorii din 12.12.2007, ce face parte integranta din prezenta si a concluziilor raportului de expertiza lotizare, varianta unica, intocmit de domnul expert M. P. (f. 563-571).  

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta B.L.B., criticand solutia pronuntata de Judecatoria Sinaia ca fiind netemeinica si nelegala.

La termenul de judecata din data de 09.10.2009, Tribunalul Prahova a dispus suspendarea solutionarii cauzei, in temeiul dispozitiilor art.243 Cod pr. civ., fata de imprejurarea ca intimatul C.M. a decedat, pana la indicarea mostenitorilor acestuia.

La data de 05.11.2010, din oficiu, cauza a fost repusa pe rol.

La termenul de judecata din data de 22.06.2011, tribunalul, din oficiu a invocat exceptia de perimare a solutionarii apelului.

Prin decizia civila nr. 361/22 iunie 2011, Tribunalul Prahova a admis exceptia de perimare, invocata din oficiu si a constatat perimarea apelului declarat de apelanta-reclamanta B. L.- B. impotriva sentintei civile nr. 840/9.07.2008, pronuntata de Judecatoria  Sinaia.

Pentru a decide astfel , tribunalul a retinut ca, potrivit art.248 Cod pr. civ., orice cerere de chemare in judecata se perima de drept, chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de cel putin un an, in materie civila.

Din actele dosarului, instanta de apel a constatat ca la data de 09.10.2009, prezenta cauza a fost suspendata in temeiul art.243 cod pr. civ., iar de la aceasta data si pana la 05.11.2010, cand s-a dispus repunerea pe rol, nu a mai fost indeplinit niciun act de procedura.

Instanta a constatat ca, in speta termenul de un an de la ultimul act de procedura efectuat s-a implinit, motiv pentru care in baza art.252 cod pr. civ. rap. la art.248 cod pr. civ., a admis exceptia de perimare a apelului, invocata din oficiu, iar pe cale de consecinta a constatat perimat apelul.

Impotriva deciziei Tribunalului Prahova a formulat recurs B.L.B. pentru urmatoarele  motive:

In motivarea recursului s-a aratat ca judecarea apelului a fost suspendata prin incheierea din 20.02.2009, urmare a incetarii din viata a paratului-intimat C.M., ulterior, judecata apelului a fost reluata, suspendata la 9.10.2009, conform art. 243 Cod proc. civila, dosar ce a fost repus pe rol din oficiu.

Se invoca disp.art. 248 alin.1 Cod proc.civila, potrivit caruia orice cerere se perima de drept daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an.

Se arata ca in speta, lipsa de diligenta cu privire la stabilirea calitatii succesorilor defunctului C.M. si a certificatului de mostenitor nu poate fi imputata si mostenitorilor acestuia.

Se solicita admiterea recursului, casarea hotararii Tribunalului Prahova si sa se dispuna continuarea suspendarii apelului la Tribunalul Prahova.

La data de 24.10.2011, s-a depus intampinare de catre Comisia Locala de aplicare a Legii nr. 18/1991, aratand ca din data de 9.10. 2009 si pana la 22.06.2011, recurenta nu a mai facut niciun demers cu privire la repunerea cauzei pe rol sau vreun act care sa inlature perimarea.

Considera intimata ca nu parata L. G.a era interesata de judecarea apelului, ci apelanta B.L.B., care era in masura sa repuna cauza pe rol.

Se solicita respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii Tribunalului Prahova.

CURTEA a retinut ca,  la data de 20.02.2009 a fost suspendata judecata apelului, conform art. 243 alin.1 pct.1 Cod proc. civila, intrucat la acel moment partile erau in imposibilitate de a indica mostenitorii intimatului decedat, C.M..

Ca urmare a cererii formulate de catre recurenta din prezentul dosar la data de 11.08.2009 prin care solicita redeschiderea judecatii apelului, ce a fost suspendat prin incheierea din 20.02.2009, s-a acordat termen la data de 9.10.2009. La acest ultim termen, s-a dispus din nou suspendarea in baza aceluiasi text de lege, pentru ca partile sunt in imposibilitate de a indica mostenitorii intimatului decedat.

La data de 5.11.2010, cauza a fost repusa pe rol din oficiu, acordandu-se termen la data de 19.01.2011, amanandu-se la data de 22.06.2011, cand s-a constatat perimat apelul.

De la data de 9.10.2009 pana la data de 5.11.2010 cand a fost repus dosarul pe rol, partile nu au mai efectuat niciun act de procedura, pentru a intrerupe cursul perimarii.

Avand in vedere faptul ca termenul de perimare de un an incepe sa curga de la data ultimului act de procedura facut in cauza, in speta de la data de 9.10.2009, termen ce s-a implinit la data de 9.10.2010, conform art. 101 alin.3 Cod proc. civila, in cauza sunt incidente disp. art. 248 alin.1 Cod proc. civila.

Sustinerea recurentei ca lasarea in nelucrare a cauzei mai mult de un an nu-i poate fi imputata acesteia, ci mostenitorilor defunctului C.M. este nefondata, intrucat aceasta avea obligatia sa intrerupa cursul perimarii prin indeplinirea unui act de procedura in vederea judecarii procesului, astfel cum prevad disp.art. 249 Cod proc.civila, mai ales ca recurenta avea interesul in solutionarea apelului, caz in care trebuia sa solicite in termen util repunerea cauzei pe rol pentru a evita implinirea termenului de perimare.

 

 (Judecator Elena Staicu)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.