Proces Verbal Incheiat De Autoritatea Rutiera Romana Prin Care S-a Dispus Suspendarea Dreptului De Utilizare A Autovehiculului, Prin Retinerea Placutelor De Inmatriculare. Procedura Prealabila. Calitatea Procesuala Pasiva. » Consultă Avocat
cabinet avocat
Art. 126 din Legea nr. 85/2006. Conditiile formularii cererii de autorizare executare silita a asociatilor cu raspundere nelimitata de catre lichidatorul judiciar,in calitate de titular al cererii. Incalcarea principiului dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii. Imposibilitatea inchiderii procedurii ,in conditiile in care s-a propus aplicarea dispozitiilor art.126 din Legea nr.  85/2006.
18 martie 2020
cabinet avocat
Incompatibilitate, abtinerea si recuzarea judecatorilor. Potrivit dispozitiilor art.24 alin.1 Cod pr. civila “judecatorul care a pronuntat  o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare, dupa casare”.
18 martie 2020

Proces verbal incheiat de Autoritatea Rutiera Romana prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, prin retinerea placutelor de inmatriculare. Procedura prealabila. Calitatea procesuala pasiva.

caut avocat bun

caut avocat bun

Proces verbal incheiat de Autoritatea Rutiera Romana prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, prin retinerea placutelor de inmatriculare. Procedura prealabila. Calitatea procesuala pasiva.

 

Legea nr.168/2010, art. V

 

Conform  dispozitiilor art. V din Legea nr. 168/2010, impotriva masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare se poate formula plangere la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 3554  din 14 decembrie 2011.

 

 

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Valenii de Munte la nr. 2483/331/2010, reclamantul TI a formulat plangere impotriva procesului-verbal de contraventie seria AIR nr. 0168926 incheiat de Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Prahova la data de 12.10.2010, precum si impotriva procesului-verbal de retinere a placutelor de inmatriculare seria  RPCR nr. 000614 din 12.10.2010, a solicitat anularea celor doua procese-verbal si restituirea placutelor de inmatriculare.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei Judecatoriei Valenii de Munte, cu privire la cererea privind anularea procesului-verbal prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare, intrucat masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului este o masura administrativa, conform OUG 34/2010, si se judeca in conformitate cu prevederile Legii  nr. 554/2004.

Intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii, pentru lipsa procedurii prealabile prevazute de art. 7 din Legea 544/2004 si art. 109 alin. 2 C. proc. civ. si  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive pentru capatul de cerere prin care s-a solicitat restituirea placutelor de inmatriculare, raportat la dispozitiile art. 62 alin. 3 din OUG 109/2005.

Prin sentinta civila nr. 423/09.03.2011 pronuntata in dosar nr. 473/331/2011, format urmare disjungerii cererii de anulare a procesului-verbal de retinere a placutelor cu nr. de inmatriculare seria RPCR nr. 000614/12.10.2010 si a cererii de restituire a placutelor cu nr. de inmatriculare, Judecatoria Valenii de Munte a admis exceptia necompetentei materiale a judecatoriei si a declinat competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Prahova - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.

Prin sentinta nr. 624 din data de 20.09.2011, Tribunalul Prahova –

Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis actiunea formulata de reclamantul TI impotriva paratei Autoritatea Rutiera Romana Bucuresti si a anulat procesul-verbal de retinere a placutelor cu nr. de inmatriculare seria RPCR nr. 000614/12.10.2010.

Impotriva sentintei a declarat recurs  parata Autoritatea Rutiera Romina

Bucuresti pentru Autoritatea Rutiera Romana Agentia Prahova.

Curtea a constatat ca recursul este fondat,

in baza dispozitiilor art. 137 Cod procedura civila examinand mai intai motivele de recurs privind exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptiei lipsei plangerii prealabile, exceptii invocate de parata Autoritatea Rutiera Romana si asupra carora instanta de fond nu s-a pronuntat, retinand urmatoarele:

Reclamantul a solicitat anularea procesului-verbal de retinere a placutelor de inmatriculare seria  RPCR nr. 000614 din 12.10.2010 incheiat de Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Prahova si restituirea placutelor de inmatriculare.

Masura dispusa  prin procesul-verbal de retinere a placutelor cu nr. de inmatriculare seria RPCR nr. 000614/12.10.2010,  prin care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, prin retinerea placutelor de inmatriculare, s-a luat in baza dispozitiilor art. 61 din OUG nr. 109/2005, fiind incheiat si procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

 

seria AIR nr. 0168926 din data de 12.10.2010, prin care s-a retinut savarsirea faptei prevazute de art. 57^2 lit. a din OUG 109/2005.

Masura aplicata prin procesul-verbal seria RPCR nr. 000614/12.10.2010 incheiat de Autoritatea Rutiera Romana-Agentia Prahova, suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare, este o  masura administrativa, dispusa potrivit dispozitiilor art. 62 alin. 1 si 2 din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, modificata prin OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, aprobata si modificata prin Legea nr. 168/2010
,
care prevad ca in cazul utilizarii unui vehicul in mod repetat fara ca intreprinderea sau operatorul de transport rutier sa detina licenta de transport, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului, iar inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane, care au calitatea de politisti rutieri, au dreptul sa retina si placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.

Calitatea procesuala pasiva, una din conditiile de exercitiu ale actiunii civile, presupune existenta unei identitati intre persoana chemata in judecata si cel obligat in cadrul raportului juridic dedus judecatii.

Din probele administrate in cauza, rezulta ca prin adresa nr.8828/13.10.2010, parata Autoritatea Rutiera Romana prin Agentia Prahova a predat Inspectoratului Judetean de Politie Prahova  placutele cu numarul de inmatriculare pentru autovehiculul PH 08 UMV, in baza dispozitiilor art. 62 alin. 3 din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, modificata prin OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, aprobata si modificata prin Legea nr. 168/2010,  care prevad ca placutele cu numarul de inmatriculare, impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie.

Fata de aceasta imprejurare si dispozitiile legale, curtea a constatat, cu privire la cererea avand ca obiect restituirea placutelor de inmatriculare, ca parata chemata in judecata, Autoritatea Rutiera Romana, nu are calitate procesuala pasiva, placutele de inmatriculare nemaiaflandu-se in posesia acestora, ci a Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, motive pentru exceptia lipsei calitatii procesuale pasive este intemeiata, cererea de restituire fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.                                       

Cu privire la exceptia lipsei procedurii prealabile, curtea a constatat ca masura aplicata prin procesul-verbal a carui anulare s-a solicitat, suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare, dispusa potrivit dispozitiilor art. 62 alin. 1 si 2 din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, modificata prin OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, aprobata si modificata prin Legea nr. 168/2010, este o  masura administrativa.

Conform  dispozitiilor art. V din Legea nr. 168/2010, impotriva masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare se poate formula plangere la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ individual, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 zile de la comunicare, revocarea  acestuia.

Pentru a fi indeplinita conditia procedurii prealabile prevazuta de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, este necesar,  inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, ca persoana care se considera vatamata prin actul administrativ unilateral sa solicite autoritatii publice emitente, in termenul legal,  revocarea  acestuia.

Reclamantul nu a indeplinit procedura prelabila prevazuta de art. 7 din Legea nr. 544/2004, nu s-a adresat autoritatii emitente, pentru revocarea masurii administrative, in conformitate cu dispozitiile art. V din Legea nr. 168/2010 de aprobare a OUG 34/2010, asadar cu respectarea

 

 

dispozitiilor privind procedura prealabila prevazuta de Legea  nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Cum reclamantul nu a indeplinit procedura prealabila prevazuta de art. 7 din Legea nr. 544/2004, in conformitate si cu prevederile art. 109 alin. 2 Cod procedura civila, curtea a constatat ca exceptia lipsei procedurii prealabile invocata de parata este intemeiata, iar actiunea formulata de reclamant este inadmisibila.

Pentru aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 304 pct. 9 si art. 312 alin. 1 si 3 Cod procedura civila, curtea a admis recursul, a modificat in tot sentinta recurata, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive cu privire la cererea de restituire a placutelor de inmatriculare si a respins aceasta cerere pentru lipsa calitatii procesuale pasive, a admis exceptia lipsei procedurii prealabile cu privire la cererea de anulare a procesului verbal seria RPCR nr. 000614/12.10.2010 si a respins aceasta cerere ca inadmisibila.

 

(Judecator Adriana Florina Secreteanu)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.