Evacuarea Fostului Ginere Din Imobilul, Bun Comun. Inadmisibilitate De A Se Decide Intr-o Actiune In Evacuare Cu Privire La Calitatea De Bun Comun A Unui Imobil. » Consultă Avocat
avocat online bun
Constatarea nulitatii absolute partiale a unor contracte de vanzare cumparare privind transmiterea in proprietate exclusiva a unui bun aflat in coproprietatea fortata a mai multor coindivizari. Art. 948 Cod civil.
18 martie 2020
avocat online bun
Suspendarea judecatii in baza art. 155 1 alin.1 Cod proc. civila. Conditia suspendarii - culpa partii reclamante.
18 martie 2020

Evacuarea fostului ginere din imobilul, bun comun. Inadmisibilitate de a se decide intr-o actiune in evacuare cu privire la calitatea de bun comun a unui imobil.

firma avocatura

firma avocatura

Evacuarea fostului ginere din imobilul, bun comun. Inadmisibilitate de a se decide intr-o actiune in evacuare cu privire la calitatea de bun comun a unui imobil.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie,

 Decizia nr. 358 din 9 mai 2011.

 

Prin    Decizia nr.. 358 din data de 9 mai 2011 s-a admis  recursul declarat de reclamanta R.E., domiciliata in com. P., sat C. jud.  B., impotriva deciziei civile nr. 35/16.02.2011 pronuntata de Tribunalul B., in contradictoriu cu paratul B.T., domiciliat  in com. P., sat C., jud. B. si in consecinta a fost modificata in tot decizia si, pe fond, mentinuta sentinta civila nr. 1578/16.11.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele.

Pentru a pronunta aceasta hotarare Curtea a retinut urmatoarele:

Critica intemeiata pe disp.art. 304 pct.7 Cod  pr.civila, potrivit caruia hotararea atacata se sprijina pe motive contradictorii este fondata, intrucat hotararea ar  putea  fi modificata pentru acest motiv daca exista contradictie  intre  considerente.

Este evident ca, asa cum a precizat si recurenta, exista contradictie intre  considerente: pe de o parte se retine ca in privinta constructiilor edificate de  soti pe terenul proprietatea unuia dintre ei, sotul care nu este proprietar al terenului  dobandeste un  drept de superficie, iar pe de alta parte, s-a retinut  ca cei doi fosti soti  au un drept de superficie asupra terenului, contrazicand astfel sustinerea initiala.

Contradictia este intre faptul ca, pe de o parte se sustine ca unul dintre soti este proprietar al terenului, iar celalalt, care nu este proprietar al terenului, dobandeste dreptul de  superficie, iar pe de  alta parte, s-a retinut ca ambii soti au obtinut dreptul de superficie.

In ceea ce priveste motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 Cod pr. civila, Curtea va retine ca acesta este fondat, intrucat recurenta este proprietara terenului conform titlului de proprietate nr.22837/65/1996.

Mai  mult, din  probele administrate in cauza nu rezulta ca s-a instituit un drept de superficie in favoarea intimatului-parat si al fiicei recurentei.

Cu privire la incidenta motivului prev. de disp.art.304 pct.8 Cod pr.civila, Curtea va retine ca acesta este fondat, intrucat instanta era investita cu actiune in evacuare si nu cu o actiune in partaj bunuri  comune.

Este fondata sustinerea recurentei ca fostul sau ginere are o atitudine necorespunzatoare fata de ea, situatie recunoscuta de el prin intampinarea depusa in fata primei instante la data de 04.10.2010, astfel ca se impune evacuarea intimatului-parat si pentru comportamentul necorespunzator al acestuia.

Trebuie avut in vedere si faptul ca paratul-intimat nu a opus recurentei-reclamante nici un  drept de proprietate asupra imobilului  in litigiu, astfel ca in baza art.480 Cod  civil,  in  mod  corect instanta de  fond a dispus evacuarea  paratului din imobilul proprietatea reclamantei.

 

 

(Judecator Elena Staicu)

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *