Contestatie Ce Vizeaza Masura Lichidatorului Judiciar, Reaua-credinta A Contestatorilor » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
Comunicarea deciziilor la o alta adresa decat domiciliul contribuabilului
31 martie 2020
consultanta juridica avocat
Contestatie creanta a creditoarei ce nu mai putea face obiectul unei alte contestatii din partea aceleiasi debitoare
31 martie 2020

Contestatie ce vizeaza masura lichidatorului judiciar, Reaua-credinta a contestatorilor

firma avocatura

firma avocatura

Contestatie ce vizeaza masura lichidatorului judiciar, Reaua-credinta a contestatorilor


Decizia
civila nr. 254/01.07.2015

Potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Debitorul persoana fizica, administratorul special al debitorului persoana juridica, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.”, iar in temeiul art.7 alin.2, „In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate in calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic, in conditii de contradictorialitate. ”

Potrivit art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna-credinta si fara intentia de a-i impiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului. In caz contrar, tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara, in favoarea averii debitorului. Reaua-credinta a tertului dobanditor trebuie dovedita. ”

In raport de dispozitiile citate si avand in vedere ca reaua-credinta a tertilor dobanditori a fost dovedita, fiind retinuta cu autoritate de lucru judecat prin hotararea judecatorului sindic de anulare a transferurilor frauduloase, se constata ca acestia au pierdut orice drept cu privire la bunul in discutie, inclusiv cu privire la imbunatatirile aduse acestuia.

Odata dovedita reaua-credinta a contestatorilor, acestia nu mai sunt indreptatiti nici la contravaloarea imobilului restituit si nici la contravaloarea imbunatatirilor aduse bunului, bunul fiind pierdut in favoarea averii debitorului in totalitatea lui.

Art. 7 alin.2 si art.21 alin.2 din Legea nr. 85/2006

Art. 80 alin. 1 lit b si c din Legea nr. 85/2006 Art. 83 alin.2 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea formulata la data de 04.03.2015 si inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.10036/118/2009/a13, creditorii [...] si [...] au formulat contestatie impotriva masurii lichidatorului judiciar [...] de neinscriere la masa credala a debitoarei [...] SRL cu creanta in valoare de 650.195,22 lei din care 573.084 lei reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr. ... situat in Bucuresti, [...] si 77.111,22 lei reprezentand cheltuieli de procedura avansate de reclamanti.

In motivarea actiunii s-a aratat ca, in urma admiterii actiunii in anularea actelor frauduloase ce a facut obiectul dosarului 15051/118/2010 al Tribunalului Constanta, reclamantii din prezenta cauza au fost obligati sa restituie averii societatii debitoare imobilul apartament. Prin expertiza efectuata in acea cauza s-a stabilit valoarea de circulatie a apartamentului de 180.444 euro echivalentul a 759.669 lei si valoarea imbunatatirilor la 573.084 lei, suma ce reprezinta un plus de valoare adus imobilului.

Lichidatorul judiciar a refuzat inscrierea in tabelul creditorilor cu valoarea imbunatatirilor si a sumei achitate cu titlu de cheltuieli de procedura pe motiv ca lucrarile de finisare au fost finalizate in toamna anului 2009, prin urmare creanta era curenta la data deschiderii procedurii si trebuia formulata in termenul stabilit prin hotararea de deschidere a procedurii. Arata contestatorii ca refuzul inscrierii creantei reprezinta o masura nelegala deoarece incalca dispozitiile art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006, ca pana la momentul admiterii actiunii in anulare acte frauduloase nu exista vreun temei juridic pentru a solicita obligarea la plata imbunatatirilor. In ce priveste refuzul de primire pe considerentul platii nedatorate a sumei de 77.111,22 lei (cheltuieli de procedura), arata ca incalca dispozitiile art.1472 NCC.

In drept, au invocat art.83 al.2, art.25, art.21 al.2, art.73 al. 1 din L 85/2006.

Intimatul [...1 - lichidator judiciar al SC [...1 SRL, prin concluzii scrise, a solicitat respingerea contestatiei, sustinand ca suma pe care contestatorii au restituit-o averii debitoarei respectiv 370.368 lei reprezinta contravaloarea apartamentului nr. . si nu are nicio legatura cu suma solicitata a fi inscrisa in tabelul de creante reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr. 11 (573.084 lei) si suma de 77.111,22 lei plata nedatorata care a si fost restituita contestatorilor la data de 06.01.2015; apoi lipseste caracterul cert al creantei in conditiile in care in dosarul privind anularea actelor frauduloase au fost efectuate doua expertize in care valoare imbunatatirilor a fost calculata diferit, respectiv 345.220 lei expert [...] si 573.084 lei expert [...].

Prin Sentinta civila nr.941/06.04.2015, Tribunalul Constanta a admis in parte contestatia si a dispus inscrierea creditorilor [...] si [...] in tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC [...] SRL cu o creanta in cuantum de 573.084 lei la ordinea de prioritate prevazuta de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

Pentru a dispune astfel, judecatorul sindic a retinut ca prin sentinta civila nr. 254/com/19.01.2010 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar 10036/118/2009 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC [...] SRL, iar prin sentinta civila nr. 2808/com/06.05.2010 s-a dispus intrarea in faliment, fiind numit administrator/lichidator judiciar practicianul in insolventa Cabinet Individual de Insolventa Barbu Claudiu Andrei. Ulterior, lichidatorul judiciar a fost inlocuit la cererea creditorului majoritar.

In cauza a fost formulata de administratorul judiciar in contradictoriu cu paratii [...] actiune in anularea actelor frauduloase reprezentate de contractele de vanzare - cumparare autentificate sub nr.[...]/11.06.2009 si nr.[...]/11.06.2009 la BNP [...] prin care s-au cumparat apartamentele nr. ... si nr. ., actiune intemeiata pe dispozitiile art.79 si art.80 alin. 1 lit. b si c din Legea nr.85/2006.

Prin sentinta civila nr. 1309/14.04.2014 pronuntata in dosarul nr. 15051/118/2010 al Tribunalului Constanta a fost admisa actiunea astfel cum a fost precizata, s-a dispus anularea contractelor de vanzare cumparare autentificate sub nr. [...]/11.06.2009 si nr. [...]/11.06.2009 la BNP [...], au fost obligati paratii [...] si [...] sa restituie averii debitoarei SC [...] SRL suma de 370.368 lei echivalentul a 87.973 euro reprezentand contravaloarea apartamentului nr. situat la etaj [...] Bucuresti cu nr. cadastral [...] intabulat in CF [...] si au fost obligati paratii [...] si [...] sa restituie averii debitoarei SC [...1 SRL imobilul apartament nr.11 situat la etaj 5, [...] Bucuresti cu nr. cadastral [...] intabulat in CF [...]. Sentinta a devenit irevocabila prin respingerea recursului.

Instanta a retinut reaua-credinta a paratilor [...] si [...] in incheierea actelor a caror anulare s-a solicitat.

Fiind retinuta reaua-credinta a paratilor [...], acestia (dupa restituirea imobilului apartament nr.11 averii debitoarei SC [...] SRL),
nu au solicitat inscrierea in tabelul creditorilor cu contravaloarea apartamentului de la momentul incheierii actului anulat,
dar au solicitat inscrierea in tabel cu contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului, imbunatatiri in valoare de 573.084 lei, astfel cum s-a stabilit prin ultimul raport de expertiza intocmit in dosarul privind anularea actelor frauduloase.

In aprecierea caracterului fraudulos al actului instanta s-a raportat la valoarea de 180.444 euro echivalentul a
759.669 lei
rezultata din expertiza imobiliara contrara efectuata in cauza de dl. expert [...] prin care s-a stabilit valoarea de circulatie a acestui imobil apartament la momentul vanzarii,
luand in seama sustinerile paratilor atestate de declaratiile martorilor audiati in sensul ca imobilul era „la rosu”.

S-a aratat ca instanta nu a luat in calcul valoarea imbunatatirilor efectuate de parati dupa momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra apartamentului nr.11 prin actul de vanzare cumparare ce a fost anulat.

Or, s-a considerat ca prin anularea actului si restituirea imobilului este evident ca paratii [...] si [...] trebuie inscrisi in tabelul obligatiilor debitoarei SC [...] SRL cu suma de 573.084 lei reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse imobilului, imbunatatiri care au marit valoarea acestuia si de care SC [...] SRL profita ca urmare a anularii actului.

Instanta a apreciat ca refuzul lichidatorului judiciar argumentat de imprejurarea ca aceste imbunatatiri ar fi fost facute inainte de momentul deschiderii procedurii, iar reclamantii ar fi trebuit sa formuleze declaratia de creanta in termenul stabilit prin hotararea de deschidere a procedurii nu este intemeiat.

La momentul deschiderii procedurii insolventei actul nu fusese anulat, imobilul nu fusese restituit averii debitoarei, iar reclamantii din prezenta cauza nu aveau temei sa solicite inscrierea in tabel cu contravaloarea imbunatatirilor aduse apt. nr.11 atata vreme cat apartamentul era inca in proprietatea acestora.

In concluzie, sotii [...] au fost de rea-credinta la momentul incheierii actului fraudulos si nu au dreptul la inscrierea in tabel cu contravaloarea bunului de la momentul intocmirii actului anulat si nici nu au solicitat acest lucru; au insa dreptul de a fi inscrisi cu contravaloarea lucrarilor de imbunatatire a imobilului, astfel cum acestea au fost stabilite prin acelasi raport de expertiza efectuat de expertul [...] care a stabilit si valoarea imobilului „la rosu”, valoare la care instanta s-a raportat in aprecierea caracterului fraudulos al actului.

Pentru aceste considerente, judecatorul sindic a dispus inscrierea creditorilor [...] si [...] in tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC [...] SRL cu o creanta in cuantum de 573.084 lei la ordinea de prioritate prevazuta de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006 (creante chirografare).

Cu privire la cererea de inscriere in tabel cu suma de 77.111,22 lei reprezentand cheltuieli de procedura avansate de reclamanti, instanta a retinut ca aceasta suma a fost restituita de lichidatorul judiciar reclamantilor pe considerentul ca este o plata nedatorata, iar in aceste conditii reclamantii nu mai justifica vreun drept de creanta impotriva societatii debitoare cu privire la aceasta suma.

Impotriva hotararii mentionate au declarat recurs intimatul - parat [...] - lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL - si creditorii Asociatia de Proprietari [...] si [...], care au criticat solutia instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica.

  1. Recurentul [...] - lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a criticat hotararea sub urmatoarele aspecte:

1) Judecatorul sindic nu si-a exercitat rolul activ, conform art.129 alin. (4) Cod de procedura civila (art. 22 NCPC) si nu a indicat temeiul de drept care a stat la baza admiterii contestatiei, ceea ce echivaleaza cu lipsa motivarii.

In acest sens, arata ca potrivit art.129 alin. (4) Cod de procedura civila (art. 22 NCPC), cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in contestatie sau intampinare, in scopul stabilirii adevarului.

Insa, in cauza dedusa judecatii, judecatorul sindic nu a exercitat un rol activ, trecand cu usurinta peste argumentele pe care lichidatorul judiciar le-a adus in combaterea contestatiei, fara ca instanta sa analizeze cauza sub toate aspectele, fundamentata corect, in raport de situatia de fapt.

Astfel, judecatorul sindic a retinut in considerentele sentintei recurate ca „prin anularea actului si restituirea imobilului este evident ca paratii [...] si [...] trebuie inscrisi in tabelul obligatiilor debitoarei [...] SRL cu suma de 573.084 lei, reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse imobilului, imbunatatiri care au marit valoarea acestuia si de care SC [...] SRL profita ca urmare a anularii actului", luand in seama sustinerile paratilor atestate de declaratiile martorilor audiati in sensul ca imobilul era "la rosu".

Considera criticabil acest rationament al judecatorului sindic deoarece nu contine temeiul de drept care a stat la baza admiterii contestatiei, are in vedere sustineri ale partilor dintr-o alta cauza, ce are un alt obiect fata de cel al prezentei cauze, iar probatoriul administrat este insuficient pentru a motiva hotararea data.

Arata ca, in temeiul dispozitiilor art.83 alin. 2 teza a II-a din Legea nr.85/2006, tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara, in favoarea averii debitorului, iar in considerentele sentintei recurate judecatorul sindic a mentionat ca instanta a retinut reaua-credinta a contestatorilor [...] si [...] la incheierea actelor a caror anulare s-a solicitat.

In schimb, judecatorul sindic nu a precizat temeiul de drept pentru care a considerat ca „este evident ca paratii [...] si [...] trebuie inscrisi in tabelul obligatiilor debitoarei cu suma de 573.084 lei reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse imobilului", ceea ce echivaleaza cu lipsa motivarii.

Fara sa analizeze in profunzime probatoriul administrat in cauza, judecatorul sindic a concluzionat in final ca sotii [...] „au insa dreptul de a fi inscrisi cu contravaloarea lucrarilor de imbunatatire a imobilului astfel cum acestea au fost stabilite prin acelasi raport de expertiza efectuat de expertul [...] care a stabilit si valoarea imobilului "la rosu", valoare la care instanta s-a raportat in aprecierea caracterului fraudulos al actului".

Deoarece prin sentinta civila nr.1309/14.04.2014, prin care au fost obligati contestatorii sa restituie averii debitoarei apartamentul 11, instanta a retinut ca instrainarea a avut un caracter fraudulos, prin implicarea tuturor partilor, cu intentie, in actiunea de sustragere a bunurilor de la urmarirea de catre creditori, iar prin prisma dispozitiilor art.83 alin. (2), nu poate fi admisa creanta pe care o solicita contestatarii, fara o justificare bazata pe documente legale, ceea ce ar fi in contradictie cu prevederile legii.

O interpretare diferita a elementelor de fapt si de drept prezentate anterior, urmata de admiterea creantei si inscrierea acesteia in tabelul definitiv, ar goli de continut prevederile art.83 alin. (2) din Legea nr.85/2006, care permit doar tertului dobanditor de buna-credinta sa-si recupereze echivalentul in bani al bunului pe care instanta l-a obligat sa-l restituie averii debitorului.

2) Judecatorul sindic trebuia sa analizeze elementele de fapt invocate de lichidatorul judiciar prin intampinarea formulata impotriva contestatiei, dovedite prin probele administrate, care releva pe deplin lipsa caracterului cert al creantei solicitate de contestatori.

Astfel, in dosarul nr.15051/118/2010, privind anularea tranzactiilor frauduloase, in care s-a dispus obligarea contestatorilor la restituirea sumei de 370.368 lei, reprezentand contravaloarea apartamentului nr. ... si la restituirea imobilului apartament nr. ..., s-au efectuat doua lucrari de expertiza, prima de catre dl. expert [...], iar a doua de catre dl. [...].

Contestatorii au invocat insa suma stabilita prin raportul de expertiza contrara, efectuata de dl. expert [...] (573.084 lei), aceasta fiind net superioara sumei stabilite in primul raport de expertiza efectuat de dl. expert [...] (345.220 lei).

Chiar daca judecatorul sindic a precizat ca a avut in vedere valoarea imbunatatirilor stabilite prin expertiza care a fost avuta in vedere la stabilirea caracterului fraudulos al actului, totusi a trecut cu usurinta peste lipsa caracterului cert al creantei astfel stabilite, suma fiind contrazisa chiar de existenta celui de-al doilea raport de expertiza efectuat in cauza.

Judecatorul sindic nu a analizat critica lichidatorului judiciar referitoare la lipsa caracterului cert al creantei solicitate de contestatori, reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr. ..., ci s-a limitat numai la a acorda „dreptul de a fi inscrisi cu contravaloarea lucrarilor de imbunatatire a imobilului", fara sa precizeze temeiul de drept.

In mod evident, diferenta existenta intre valorile estimate de cei doi experti provine din dificultatea de stabilire a sumei exacte, in lipsa oricaror documente necesare (facturi, chitante, devize etc.), iar contestatorii nu au demonstrat efectuarea acestor imbunatatiri, invocand numai efectuarea lor.

Niciuna dintre sumele estimate de experti prin cele doua rapoarte de expertiza, reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr. ., nu a fost macar mentionata in sentinta civila nr.1309/14.04.2014.

Astfel, nu exista niciun temei de fapt si de drept care sa justifice caracterul cert si implicit inscrierea in tabelul definitiv a creantei in cuantum de 573.084 lei, constand in contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr.. .

2.
Recurentii creditori Asociatia de Proprietari [...] si [...]
au sustinut nelegalitatea si netemeinicia hotararii recurate sub urmatoarele aspecte:

1) Considera ca se impune anularea sentintei recurate, deoarece a fost pronuntata cu nerespectarea dispozitiilor art.75 alin.2 din Legea 85/2006.

In speta, contestatia formulata de [...] si [...] are ca obiect inscrierea creantei de 573.084 lei in tabelul definitiv al creantelor, iar in conformitate cu art.75 alin.2 din Legea 85/2006 "judecarea contestatiei se va face de judecatorul sindic, dupa citarea (...) membrilor comitetului creditorilor".

Deoarece judecatorul sindic a solutionat contestatia fara citarea membrilor comitetului creditorilor si fara sa dea cuvantul pe fond creditorului [...], membru al comitetului creditorilor, care era prezent in sala de sedinta la data solutionarii contestatiei, considera ca sentinta este nula, in temeiul art.105 raportat la art.85 din Codul de procedura civila, care prevede ca judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor.

Pe fondul cauzei, solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata.

In acest sens, recurentii invoca dispozitiile art.83 alin. (2) din Legea 85/2006, potrivit cu care; „
tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna-credinta si fara intentia de a-i impiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului. In caz contrar, tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara, in favoarea averii debitorului
."

Sustin recurentii ca, in speta, contestatorii [...] si [...] au dovedit in mod constant intentia a-i impiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului pe parcursul derularii procesului si de altfel nici buna-credinta a acestora nu poate fi invocata, deoarece din inscrisurile existente la dosar se poate observa complicitatea existenta intre acestia si fiica lor, fostul asociat si administrator al debitoarei [...].

Arata recurentii ca toate aceste fapte au fost retinute in hotararile date de instanta de fond si de cea de recurs, irevocabil si constituie autoritatea lucrului judecat, iar neluarea in considerare a acestor constatari irevocabile incalca autoritatea de lucru judecat a hotararilor respective, fiind lipsita de temei legal.

Mai arata ca in prezent in apt. 11 locuieste familia [...] si [...], fostii asociati si administratori ai debitoarei, nefiind restituit debitoarei. In acest sens, recurentii evidentiaza urmatoarele elemente de fapt, pe care le considera ca fiind esentiale:

Avand in vedere acest temei de drept invocat de contestatori la punctul 5 al cererii de admitere a creantei, care dispune ca „tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului (...) valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare...", rezulta in mod evident ca suma pe care contestatorii au fost obligati sa o transfere in contul de lichidare, respectiv 370.368 lei - contravaloarea apartamentului nr.9 nu este aceeasi cu suma de 650.195,22 lei (formata din suma de 573.084 lei, contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr.11 nedovedite, plus suma de 77.111,22 lei, plata nedatorata si restituita la data de 06.01.2015).

Suma pe care contestatorii au restituit-o averii debitorului (370.368 lei), reprezentand contravaloarea apartamentului nr. ..., nu are nicio legatura cu suma solicitata sa fie inscrisa in tabelul de creante, formata din contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr.11 (573.084 lei) care sunt nedovedite si suma de 77.111,22 lei, plata nedatorata care a si fost restituita contestatorilor la data de 06.01.2015, conform OP nr.1/06.01.2015, anexat.

De altfel, se poate observa ca nici nu au solicitat inscrierea creantei in suma de 370.368 lei, pe care au restituit-o averii debitorului, deoarece lichidatorul judiciar, prin adresa nr.143/06.01.2015, a adus la cunostinta contestatorilor ca intrucat „instanta a retinut prin sentinta civila nr. 1309/14.04.2014 totala rea-credinta de care ati dat dovada, prin instrainarea apartamentului nr.9 in cursul solutionarii cauzei, va pun in vedere dispozitiile art.83 alin.(2) teza a II-a din legea 85/2006."

Recurentii sustin ca nici invocarea la punctul 8 al cererii de admitere a creantei a dispozitiilor art.1345 NCC nu poate fi retinuta in sprijinul admiterii contestatiei, deoarece lipseste caracterul cert al creantei.

Astfel, arata ca in dosarul nr.15051/118/2010 privind anularea tranzactiilor frauduloase in care s-a dispus obligarea contestatorilor la restituirea sumei de 370.368 lei, s-au efectuat doua lucrari de expertiza, prima de catre dl. expert [...], iar a doua de catre dl. [...] (expertiza contrara).

Contestatorii au invocat insa suma stabilita prin raportul de expertiza contrara, efectuata de dl. expert [...] (573.084 lei), aceasta fiind net superioara sumei stabilite in primul raport de expertiza efectuat de dl. expert [...] (345.220 lei).

Invedereaza ca diferenta existenta intre valorile estimate de cei doi experti provine din dificultatea de stabilire a sumei exacte in lipsa oricaror documente necesare (facturi, chitante, devize etc.), contestatorii nedovedind efectuarea pe baza de documente a acestor imbunatatiri, invocand numai efectuarea lor.

Mai arata ca niciuna din sumele estimate de experti prin cele doua rapoarte de expertiza nu a fost macar mentionata in sentinta civila nr.1309/14.04.2014 si ca atare acestea nu pot fi luate in seama.

Sustin ca nu exista niciun temei de fapt si de drept care sa justifice caracterul cert si implicit inscrierea in tabelul definitiv a creantei in cuantum de 573.084 lei, constand in contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr.11 fara sa dovedeasca, pe baza de documente, efectuarea acestor imbunatatiri

In ceea ce priveste suma de 77.111,22 lei, recurentii invedereaza ca aceasta a fost restituita conform OP nr.1/06.01.2015, fiind considerata o plata nedatorata, astfel incat cererea de admitere a creantei este neintemeiata si sub acest aspect.

Mai arata ca prin sentinta civila nr.1309/14.04.2014, irevocabila, prin care au fost obligati contestatorii sa restituie averii debitoarei apartamentul 11, instanta a retinut ca instrainarea a avut un caracter fraudulos, prin implicarea tuturor partilor, cu intentie, in actiunea de sustragere a bunurilor de la urmarirea de catre creditori, iar prin prisma dispozitiilor art.83 alin.(2), nu poate fi admisa creanta pe care o solicita contestatarii, fara o justificare bazata pe documente legale, ceea ce ar fi in contradictie cu prevederile legii.

Pentru considerentele expuse, solicita admiterea recursului, anularea sentintei pronuntate si retinerea cauzei pentru solutionare, prin respingerea contestatiei.

Intimatii contestatori, prin concluzii scrise depuse in termenul de amanare a pronuntarii, au solicitat respingerea recursurilor ca nefondate; cu cheltuieli de judecata.

Analizand cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata ca recursurile sunt fondate.

Contestatia formulata de reclamantii [...] si [...] vizeaza masura lichidatorului judiciar [...] de a refuza inscrierea in tabelul creantelor debitoarei in insolventa [...] SRL a creantei pretinse de acestia in valoare de 650.195,22 lei din care suma 573.084 lei reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse apartamentului nr.11 situat in Bucuresti, [...], restituit averii debitoarei in baza sentintei civile nr.1309/14.04.2014, si suma 77.111,22 lei reprezentand cheltuieli de procedura avansate de reclamanti.

Potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Debitorul persoana fizica, administratorul special al debitorului persoana juridica, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.”, iar in temeiul art.7 alin.2, „In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate in calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic, in conditii de contradictorialitate.”

Fata de dispozitiile citate, Curtea constata ca in mod legal judecatorul sindic a dispus citarea in cauza doar a persoanelor interesate, respectiv a contestatorilor si a lichidatorului judiciar a carui masura a fost contestata, nefiind necesara citarea celorlalti creditori.

Pe fond, se retine ca prin sentinta civila nr.1309/14.04.2014 pronuntata in dosarul nr.15051/118/2010 al Tribunalului Constanta, irevocabila, a fost admisa actiunea formulata de administratorul judiciar si s-a dispus anularea contractelor de vanzare cumparare autentificate sub nr.[...]/11.06.2009 si nr.[...]/11.06.2009 la BNP [...], fiind obligati paratii [...] si [...] sa restituie averii debitoarei SC [...] SRL suma de 370.368 lei echivalentul a 87.973 euro reprezentand contravaloarea apartamentului nr. ..., situat la etaj ..., [...] Bucuresti cu nr. cadastral [...] intabulat in CF [...] si imobilul apartament nr.11 situat la etaj ..., [...] Bucuresti cu nr. cadastral [...] intabulat in CF [...].

Pentru a dispune astfel judecatorul sindic a retinut ca in cauza sunt indeplinite conditiile art.80 alin.1 lit b si c din Legea nr.85/2006, respectiv ca operatiunile comerciale realizate prin cele doua contracte de vanzare cumparare sunt operatiuni in care prestatia debitoarei SC [...] SRL depaseste vadit pe cea primita si ca actele de instrainare au fost incheiate cu intentia tuturor partilor implicate de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile, in acest sens fiind relevanta relatia de rudenie dintre cumparatori si asociatul [...], care a reprezentat societatea debitoare la momentul vanzarii, pretul derizoriu al imobilelor mentionat in contract, faptul ca primirea pretului nu a fost reliefata in vreun fel in contabilitatea paratei.

Potrivit art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor, va avea impotriva averii o creanta de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna-credinta si fara intentia de a-i impiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului.
In caz contrar,
tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara, in favoarea averii debitorului
. Reaua-credinta a tertului dobanditor trebuie dovedita. "

In raport de dispozitiile citate si avand in vedere ca reaua-credinta a tertilor dobanditori [...] si [...] a fost dovedita, fiind retinuta cu autoritate de lucru judecat prin hotararea judecatorului sindic de anulare a transferurilor frauduloase, Curtea constata ca acestia au pierdut orice drept cu privire la bunul in discutie, inclusiv cu privire la imbunatatirile aduse acestuia.

Pierderea, in favoarea averii debitorului, a creantei sau a bunului rezultat din repunerea in situatia anterioara reprezinta o sanctiune extrem de grava aplicata dobanditorului de rea-credinta, care a participat alaturi de debitor la fraudarea intereselor creditorilor, iar o astfel de sanctiune nu are doar caracter punitiv, ci si un rol preventiv, legiuitorul atentionand astfel ca un eventual concern fraudulos cu debitorul atrage consecinte patrimoniale grave si asupra tertului.

Prin urmare, odata dovedita reaua-credinta a contestatorilor, acestia nu mai sunt indreptatiti nici la contravaloarea imobilului restituit si nici la contravaloarea imbunatatirilor aduse bunului, bunul fiind pierdut in favoarea averii debitorului in totalitatea lui.

Instanta de recurs retine ca, intr-adevar, astfel cum au sustinut si recurentii, dispozitiile speciale ale Legii nr.85/2006 nu prevad posibilitatea ca tertul dobanditor de rea-credinta, care nu are dreptul la contravaloarea bunului, sa aiba totusi impotriva averii debitorului o creanta egala cu valoarea sporului de valoare adus bunului restituit.

Ori, avand in vedere ca dispozitiile legii speciale exclud aplicarea normelor de drept comun, respectiv a normelor dreptului civil privind imbogatirea fara justa cauza, Curtea considera ca cererea contestatorilor de inscriere la masa credala cu creanta mentionata este lipsita de temei legal.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de recurenti sunt intemeiate, urmeaza a admite recursurile in baza art.312 alin.1 Cod procedura civila si a modifica in tot hotararea recurata in sensul respingerii contestatiei in totalitate ca nefondata.

Judecator redactor Elena Carina Gheorma


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.