Contestatie Creanta A Creditoarei Ce Nu Mai Putea Face Obiectul Unei Alte Contestatii Din Partea Aceleiasi Debitoare » Consultă Avocat
firma avocatura
Contestatie ce vizeaza masura lichidatorului judiciar, Reaua-credinta a contestatorilor
31 martie 2020
Avocat Online
Contestatie decizie acordare stimulent de insertie
31 martie 2020

Contestatie creanta a creditoarei ce nu mai putea face obiectul unei alte contestatii din partea aceleiasi debitoare

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat


Contestatie creanta a creditoarei ce nu mai putea face obiectul unei alte contestatii din partea aceleiasi debitoare

Hotararea de deschidere a procedurii la cererea aceleiasi creditoare a dobandit autoritate de lucru judecat in raport cu debitoarea in ceea ce priveste creanta, certa, lichida si exigibila pretinsa de creditoare.

Avand in vedere acest fapt judecatorul sindic nu mai putea examina o noua contestatie decat in conditiile art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006, respectiv daca „dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

Ori, dispozitiile art.75 nu sunt incidente pentru ca nu suntem in prezenta contestarii unui tabel consolidat si nici a descoperirii unor titluri hotaratoare ce nu au fost cunoscute, invocarea Sentintei civile nr. 2770/14.03.2014 a Judecatoriei Constanta neputand constitui temei al modificarii unui tabel deoarece este mult ulterioara deschiderii procedurii si nu ii este opozabila debitoarei, aceasta nefiind parte in proces.

Argumentele invocate de recurenta privind omisiunea luarii in calcul de catre expertul contabil a unor sume, invocate la pct.1-5 din recurs, Curtea le apreciaza ca neintemeiate, acestea neconstituind obiective solicitate instantei de fond, incuviintate de aceasta, insa omise a fi analizate prin raportul de expertiza contabila.

Art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 Art. 41 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. .../118/2012 contestatoarea debitoare SC [...] SRL, a investit judecatorul sindic desemnat in dosar nr. .../118/2011 cu solutionarea contestatiei impotriva masurii administratorului judiciar [...] de inscriere a creditorului [...] SRL in tabelul obligatiilor debitoarei SC [...] SRL cu suma de 1.579.225,84 lei.

In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art. 73 din Legea 85/2006.

In motivarea in fapt a contestatiei, debitoarea arata ca intre SC [...] SRL si [...] SUCURSALA CONSTANTA s-a incheiat un contract de finantare a unei linii de credit pentru activitatea comerciala curenta a societatii. Creditul a fost garantat cu ipoteca asupra imobilului detinut de [...] si [...]. La sfarsitul anului 2009, 17.12.2009, pentru a incheia anul financiar fara nici un fel de datorii s-a incheiat contractul credit cash pe termen scurt in valoare de 49.176,68 lei, ceea ce inseamna ca la 01.01.2010 nu exista nici un sold debitor, avand linia de credit 1.280.000 lei si credit cash 49.176,68 lei.

Pentru aceste credite nu exista un scadentar prin care sa se stabileasca si sa se calculeze comisioanele aferente unui an calendaristic sau pentru mai multi ani, deoarece prin natura contractului, respectiv linie de credit, exista o alta formula de calcul decat cea clasica stabilita pentru un contract de credit. Diferenta consta atat in ce priveste modul de creditare cat si modul de utilizare al sumelor respective. Creditoarea [...] a initiat demersurile de executare silita si, ulterior, dupa un an calendaristic a procedat la cesionarea creantei catre [...] SRL.

A aratat contestatoarea ca are suspiciuni intemeiate privind valoarea creantei pretinsa, intrucat nu prezinta justificari concludente prin raportare la perioada pentru care s-au calculat dobanzi, sens in care solicita efectuarea unei expertize contabile. Scopul refinantarii prin credit cash in valoare de 49.176,68 lei a fost de acoperire a restantelor constand in comisioane si dobanzi restante din anul 2009.

Intimata [...] SRL a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiei. In esenta, a aratat ca se legitimeaza cu o creanta certa lichida si exigibila constatata prin titluri executorii (contracte de credit, acte aditionale si contracte de ipoteca). Debitoarea a recunoscut prin chiar motivatia contestatiei ca a primit notificarea incheierii

Prin
Sentinta civila nr. 1658/20.09.2016 Tribunalul Constanta
a admis contestatia, in parte, si a dispus inscrierea creditorului [...] SRL in tabelul creantelor debitorului [...] SRL cu suma totala de 1.522.979,48 lei, compusa din: 1.278.923,56 lei credit restant si 185.531,42 lei dobanda aferenta creditului acordat prin contractul de credit (linie de credit) nr. [...] si 49.176,68 lei credit restant si 9.347,82 lei dobanda aferenta creditului acordat prin contractul de credit( linie de credit)

nr

.

[

...

]

.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca prin Sentinta civila nr. 6024/3.11.2011 pronuntata in dosar nr. .../118/2011 s-a respins contestatia formulata de debitoarea

S.C. [...] S.R.L. in contradictoriu cu creditoarea [...] S.R.L., ca nefondata.

S-a admis cererea formulata de creditoarea [...] S.R.L. pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului S.C. [...] S.R.L. In temeiul art. 33 alin.(4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei: Dispune deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. [...] S.R.L. In temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolventei: Desemneaza pe CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA [...] in calitate de administrator judiciar”.

In indeplinirea atributiilor prevazute de lege in sarcina sa administratorul judiciar a intocmit si publicat in BPI tabelul preliminar al obligatiilor debitoarei in care [...] S.R.L figureaza inregistrata cu o creanta in cuantum de 1.633.955,43 lei in baza contractului de credit nr. [...]/23.06.2008 si a contractului de credit [...]/17.12.2009 la ordinea de prioritate prevazuta de art. 121 pct.2 din Legea 85/2006.

Administratorul judiciar a avut in vedere cuantumul creantei pentru care creditoarea a solicitat deschiderea procedurii insolventei si inscrierea in tabelul obligatiilor debitoarei.

In referire la cuantumul concret al creantei [...] S.R.L. s-a retinut ca aceasta a facut obiectul dosarului inregistrat sub nr. .../212/2011 pe rolul Judecatoriei Constanta avand ca obiect contestatie la executare (dosar nr. .../2011 al BEJ [...]) solutionat in prima instanta prin sentinta civila nr. 2770/14.03.2014, irevocabila prin decizia civila nr. 499/18.06.2014 a Tribunalulu Constanta prin care s-a dispus „
anularea partiala a actelor de executare emise in Dosarul de executare nr. 877/2011 al BEJ [...] in sensul ca suma datorata catre creditorul [...] S.R.L este de 1.577.822,05 lei (in loc de 1.820.658,13 lei) la care se adauga penalitatile si alte cheltuieli pana la data platii efective, respectiv procesul verbal nr. 25/18.11.2011, publicatia de vanzare nr. 26/18.11.2011 ”.

Sentinta civila nr.2770/14.03.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta a ramas irevocabila prin Decizia civila nr. 499/18.06.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta in recurs.

A retinut judecatorul sindic ca pe parcursul solutionarii contestatiei de fata, contestatoarea a aratat ca isi insuseste concluziile raportului de expertiza intocmit de expert [...] in dosar nr. .../212/2011 ale caror constatari si calcule au intrat in puterea lucrului judecat fiind retinute de Judecatoria Constanta prin Sentinta civila nr. 2770/14.03.2014 .

Concluziile acestui raport au stat la baza formularii obiectiunilor impotriva raportului intocmit de expert [...].

Singurele critici aduse in discutie se refera la imprejurarea ca expert [...], care a determinat cuantumul creantei la suma de 1.522.979,48 lei compus din: - 1.278.923,56 lei - c/val. contractului de credit (linie de credit) nr. [...], - 185.531,42 lei - dobanda aferenta creditului, - 49.176,68 lei - c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...] - 9.347,82 lei dobanda aferenta creditului nu a luat in calcul sumele platite in plus in timpul derularii contractelor.

Aceasta nu a evidentiat lunar, la data incasarii de catre banca a dobanzilor, diferentele, respectiv sumele insusite in plus de catre banca. De asemenea, nu crediteaza lunar contul curent cu aceste sume percepute in plus de catre banca. Or, arata contestatoarea la data incheierii actului aditional nr. 1/23.06.2009, calculand corect soldul contului de credit, prin creditarea lunara a acestuia cu sumele lunare percepute in plus de banca rezulta ca soldul acestuia era mai mic decat limita maxima si exista un disponibil de 12.222 lei. Banca nu a utilizat aceasta suma pentru plata dobanzilor scadente ceea ce a condus la o crestere necuvenita a dobanzii datorate pana la data cesionarii creantei. Daca s-ar fi evidentiat de catre expert dobanzile reale lunare datorate si s-ar fi creditat contul curent cu sumele insusite in mod gresit de catre banca si utilizand disponibilul din linia de credit rezulta ca la data de 17.12.2009, data acordarii creditului pe termen scurt [...] pentru acoperirea dobanzilor restante, dobanda restanta reala era de 24.728,47 lei fata de suma de 49.176,68 lei pretinsa si incasata in mod eronat de catre [...] SA. Calculand diferenta intre 49.176,68 lei si 24.728,47 lei rezulta suma de 24.448,21 lei- suma cu care contul curent trebuia din nou creditat. In acest context, a aratat contestatoarea ca suma corecta si totala (credite+dobanzi) datorata la data de 7.12.2010 este de 1.476.410,73 lei.

Judecatorul sindic a inlaturat aceasta aparare ca nepertinenta cauzei intrucat face trimitere la modalitatea de calcul a debitului in raport de actul aditional nr. 1/23.06.2009. Or, acest inscris si aceste aparari trebuiau si puteau fi exprimate si cu ocazia efectuarii expertizei in cadrul dosarului nr. 30327/212/2011al Judecatoriei Constanta cu obiect contestatie la executare.

Asa cum s-a subliniat mai sus, concluzilile raportului de expertiza efectuat de expert [...] potrivit caruia cuantumul total al creantei [...] S.R.L este de 1.577.822,05 lei fiind alcatuita din 1.519.156,17 lei in baza contractului de credit nr. [...] si 58.665,88 lei in baza contractului de credit nr. [...] au intrat in puterea lucrului judecat.

Judecatorul sindic a retinut concluziile primului raport de expertiza efectuat de d-na expert [...], care a determinat cuantumul creantei la data deschiderii procedurii (3.11.2011) ca fiind in suma de 1.522.979,48 lei si este compus din: 1.278.923,56 lei - c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...]/23.06.2008, 185.531,42 lei - dobanda aferenta creditului, precum si

49.176,68 lei - c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...]/17.12.2009 si 9.347,82 lei dobanda aferenta creditului.

Judecatorul sindic a inlaturat si concluziile din raspunsul la obiectiuni intrucat, pornind de la raportul de expertiza intocmit in dosar nr. .../212/2011 al Judecatoriei Constanta, pentru calculul dobanzilor expertii au avut in vedere data de 07.11.2013 care este ulterioara datei deschiderii procedurii, respectiv 3.11.2011, si nu corespunde obiectivelor incuviintate si contravine dispozitiilor art. 41 din Legea 85/2006.

Pentru toate aceste considerente, judecatorul sindic a admis in parte contestatia.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs - [...] S.R.L. prin reprezentant [...],
criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu urmatoarea motivatie:

Recurenta solicita a se avea in vedere ca, asa cum a aratat si in obiectiuni, calculul expertului nu este insa complet deoarece: s-a omis calcularea dobanzii lunare efectiv datorate pentru fiecare luna in parte prin insumarea dobanzilor zilnice, la data scadentei lunare, s-a omis astfel si compararea dobanzii lunare efectiv datorate cu dobanda incasata de catre banca in fiecare luna, s-a omis astfel, evidentierea, calcularea, diferentelor, sumelor incasate in plus lunar de catre banca, diferente pe care recurenta le-a expus anterior, ulterior datei de 06.10.2015, la solicitarea instantei, sa omis astfel, ca sumele incasate in plus, lunar, de catre banca, sa fie considerate in cadrul recalcularii/returnate societatii prin creditarea contului curent al acesteia la data la care au fost debitate, s-a omis, in cadrul recalcularii, evidentierea si corectarea faptului ca in semestrul 1/2009 banca a majorat nejustificat rata dobanzii cu 2% pentru neindeplinirea conditiei de rulaj, desi conditia de rulaj a fost indeplinita.

Prin urmare, avand in vedere cele de mai sus, arata recurenta ca debitul societatii fata de creditoarea [...] S.R.L. este in cuantum de 1.476.410,73 lei, motivat de urmatoarele aspecte :

Din expertiza contabila realizata de catre expertul contabil [...] (dosar nr. .../212/2011 - Judecatoria Constanta), creanta debitoarei (retinuta in Sentinta civila nr. 2770/14.03.2014 pronuntata de catre Judecatoria Constanta) este in cuantum de 1.577.822,05 lei, compusa din 1.519.156,17 lei aferenta contractului de credit [...] si 58.665,88 lei aferenta contractului de credit [...]. (expertiza realizata are la baza analiza obiectiva a documentelor bancare - extrase de cont transmise on-line - puse la dispozitia expertului de catre [...] S.R.L, extrase din care rezulta cuantumul creantei la data cesionarii creantei de catre [...] S.A. catre [...] S.R.L.).

Rezulta astfel ca intre cele doua expertize - cea realizata de catre expert contabil [...] si cea realizata de catre expert contabil [...] - apar valori diferite ale creantei, valori diferite urmare a modului diferit de stabilire/calcul a creantei.

Din expertiza realizata de catre expertul contabil [...] - care a determinat cuantumul creantei la suma de 1.522.979,48 lei - 1.464.454,98 lei aferenta Contractului de credit [...] si 58.524,50 lei aferenta Contractului de credit [...] - si raspunsul la obiectiuni rezulta faptul ca expertul nu ia in calcul sumele platite in plus in timpul derularii contractelor.

Mai arata recurenta ca la data incheierii actului aditional nr. l la contractul liniei de credit nr. ..., respectiv 23.06.2009, calculand corect soldul contului de credit, prin creditarea lunara a acestuia cu sumele lunare percepute in plus de banca rezulta ca soldul acestuia era mai mic decat limita maxima si exista un disponibil de 222 lei. Banca nu a utilizat aceasta suma pentru plata dobanzilor scadente ceea a condus la o crestere necuvenita a dobanzii datorate pana la data cesionarii creantei. Daca s-ar fi calculat in mod corect de catre expert dobanzile lunare datorate, creditand contul curent cu sumele insusite in mod gresit de catre banca si utilizand disponibilul din linia de credit, rezulta, ca la data de 17.12.2009, a acordarii creditului pe termen scurt nr. [...] pentru acoperirea dobanzilor restante, dobanda restanta reala era de 24.728,47 lei, fata de suma de 176,68 lei pretinsa si incasata in mod eronat de catre [...] S.A.. Calculand diferenta intre 49.176,68 lei si 24.728,47 lei rezulta suma de 24.448,21 lei - suma cu care contul curent trebuia din nou creditat.

Astfel, apreciaza recurenta ca, in urma calcularii minutioase, conform clauzelor contractuale si avand in vedere aspectele evidentiate in observatiile de mai sus, suma totala (credite + dobanzi) datorata la data de 07.12.2010 este de 1.476.410,73 lei.

De asemenea, mai arata ca in cursul judecatii, creditoarea a avut o atitudine pasiva, fara sa arate daca intelege sa conteste sau nu calculele recurentei, calcule si rationamente din care rezulta debitul de mai sus.

Pentru considerentele expuse solicita admiterea recursului, modificarea in parte a Sentintei civile nr.1658/20.09.2016 pronuntata de catre Tribunalul Constanta in dosarul nr.1127/118/2012, in sensul constatarii existentei unui debit in cuantum de 1.476.410,73 lei fata de creditoarea [...] S.R.L.

Prin intampinare,
intimata creditoare [...] a solicitat respingerea recursului ca neintemeiat cu consecinta mentinerii ca temeinica si legala a hotararii instantei de fond.

Examinand legalitatea si temeinicia sentintei primei instante din perspectiva criticilor formulate si sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constata ca recursul este nefondat,
urmand a fi respins, pentru urmatoarele considerente:

In cauza, debitoarea, prin administrator statutar, a contestat in temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2006 creanta creditoarei [...] care a fost inscrisa in tabelul preliminar publicat in BPI, in suma de 1.633.955,43 lei la ordinea de preferinta prevazuta de art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006.

Curtea constata ca aceasta creanta
nu mai putea face obiectul unei alte contestatii
din partea aceleiasi debitoare cat timp deschiderea procedurii insolventei a avut loc prin Sentinta civila nr. 6024/03.11.2011 la cererea creditoarei [...] SRL, pentru o creanta certa lichida si exigibila, in cuantum total de 1.633.955,43 lei, procedura in care aceeasi debitoare a formulat contestatie, ce a fost respinsa.

Astfel, s-a retinut de judecatorul sindic prin cererea de deschidere a procedurii insolventei ca „
analizand cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei fata de SC [...] SRL din perspectiva art.31 din Legea 85/2006 si a criticilor exprimate de debitoare pe calea contestatiei, judecatorul sindic o constata intemeiata si o va fi admite pentru urmatoarele considerente:

In speta, creditoarea a facut dovada sustinerilor sale, conform art. 1169 din Codul Civil, respectiv ca se legitimeaza ca si creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii fiind titulara a unei creante certe, lichide si exigibile, izvorata din contracte de credit bancar ce au valoare de titlu executoriu conform art. 120 din OUG 99/2006.

In acest context, in cauza devin incidente dispozitiile art. 66 din Legea 85/2006 potrivit carora „toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de prezenta lege, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. "

Creditorul a facut dovada neexecutarii, de catre debitoare, a obligatiilor de plata cuprinse in titlul de creanta in termenul de 90 de zile prevazut de Legea 85/2006, ceea ce confirma afirmatia potrivit careia SC [...] SRL este in insolventa potrivit definitiei date in art.3 pct.1 lit a) din Legea nr. 85/2006.

Pe cale de consecinta, hotararea de deschidere a procedurii la cererea aceleiasi creditoare a dobandit autoritate de lucru judecat in raport cu debitoarea in ceea ce priveste creanta, certa, lichida si exigibila pretinsa de creditoare [...] SRL.

Avand in vedere acest fapt judecatorul sindic nu mai putea examina o noua contestatie decat in conditiile art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006, respectiv daca
„dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la
art. 73
alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in
tabel definitiv de creante,
in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

Ori, dispozitiile art.75 nu sunt incidente pentru ca nu suntem in prezenta contestarii unui tabel consolidat si nici a descoperirii unor titluri hotaratoare ce nu au fost cunoscute, invocarea

Sentintei civile nr. 2770/14.03.2014 a Judecatoriei Constanta neputand constitui temei al modificarii unui tabel deoarece este mult ulterioara deschiderii procedurii si nu ii este opozabila debitoarei, aceasta nefiind parte in proces.

Instanta de control judiciar, desi retine acest fapt, nu mai poate invoca exceptia inadmisibilitatii contestatiei in conditiile in care recursul este formulat de catre debitoare, fiind incidente dispozitiile art. 315 alin. 4 rap. la art. 296 VCPC referitoare la neagravarea situatiei recurentei in propria cale de atac.

Examinand criticile aduse de recurenta debitoare, Curtea le apreciaza ca fiind neintemeiate in considerarea existentei unei hotarari judecatoresti intrate in puterea lucrului judecat — Sentinta civila nr. 2770/14.03.2014 a Judecatoriei Constanta — pronuntata intr-o contestatie la executare, cat si a expertizelor contabile efectuate in respectivul dosar, dar si in prezenta cauza.

Argumentele invocate de recurenta privind omisiunea luarii in calcul de catre expertul contabil a unor sume, invocate la pct.1-5 din recurs, Curtea le apreciaza ca neintemeiate, acestea neconstituind obiective solicitate instantei de fond, incuviintate de aceasta, insa omise a fi analizate prin raportul de expertiza contabila.

Judecatorul sindic a apreciat corect ca obiectiunile formulate nu sunt pertinente cauzei intrucat face trimitere la modalitatea de calcul a debitului in raport de actul aditional nr. 1/23.06.2009 iar aceste aparari trebuiau si puteau fi exprimate cu ocazia efectuarii expertizei in cadrul dosarului nr. .../212/2011 al Judecatoriei Constanta cu obiect contestatie la executare.

Aceasta pentru ca in prezentul litigiu determinarea creantei creditoarei [...] SRL a pornit de la concluzilile raportului de expertiza efectuat de expert [...] insusit de catre debitoare.

Judecatorul sindic a retinut corect concluziile primului raport de expertiza efectuat de expert [...] prin care s-a determinat cuantumul creantei la data deschiderii procedurii (3.11.2011) ca fiind in suma de 1.522.979,48 lei si este compus din:1.278.923,56 lei - c/valoarea contractului de credit( linie de credit) nr. [...]/23.06.2008, 185.531,42 lei - dobanda aferenta creditului, precum si 49.176,68 lei - c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...]/17.12.2009 si 9.347,82 lei dobanda aferenta creditului.

Curtea apreciaza, de asemenea, ca judecatorul sindic in mod corect a inlaturat concluziile din raspunsul la obiectiuni intrucat, pornind de la raportul de expertiza intocmit in dosar nr. .../212/2011 al Judecatoriei Constanta, pentru calculul dobanzilor expertii au avut in vedere o alta data care este ulterioara datei deschiderii procedurii din 03.11.2011 fata de care a fost apreciata calitatea de creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii si contravine dispozitiilor art. 41 din Legea 85/2006.

In concluzie, criticile aduse de recurenta nu sunt fundamentate din punct de vedere al dovezilor administrate, motiv pentru care, in temeiul art.312 VCPC, recursul va fi respins ca nefondat.

Decizia civila nr. 12/25.01.2017 Judecator redactor Nastasia Cuculis


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.