Comunicarea Deciziilor La O Alta Adresa Decat Domiciliul Contribuabilului » Consultă Avocat
Avocat Online
Comunicare informatii de interes public privind proiectele care se desfasoara la nivelul institutiei
31 martie 2020
firma avocatura
Contestatie ce vizeaza masura lichidatorului judiciar, Reaua-credinta a contestatorilor
31 martie 2020

Comunicarea deciziilor la o alta adresa decat domiciliul contribuabilului

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Comunicarea deciziilor la o alta adresa decat domiciliul contribuabilului

Procedura de comunicare a celor doua acte administrativ fiscale nu a respectat prevederile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si cele din art.167 Cod procedura civila, avand in vedere atat faptul ca prima comunicare a actelor, realizata prin posta, s-a facut pe un alt nume si la un domiciliu despre care s-a cunoscut ca nu mai este al contribuabilului, cat si pentru faptul ca procedura prin publicitate s-a realizat fara a exista minime diligente pentru aflarea noului domiciliul al partii si intr-o maniera care nu poate reprezenta o modalitate legala de comunicare.

Art.43 si art.44 Cod procedura fiscala Decizia Curtii Constitutionale nr. 536/2011 Art.167 din Codul de procedura civila

 1. Prin sentinta civila nr. 240/17.02.2016,
  Tribunalul Constanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratelor ANAF - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta si Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati si a respins cererea formulata de reclamantul [...] in contradictoriu cu aceste parate, ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

A admis in parte cererea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, in sensul ca a anulat Decizia nr. .../05.03.2015 privind solutionarea pe fond a contestatiei formulata impotriva Deciziilor de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 si nr 1605.3/03.06.2013 emise de catre Casa de Asigurari de Sanatate Constanta si a obligat parata la solutionarea pe fond a contestatiei impotriva Deciziilor de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 si nr 1605.3/3.06.2013 emise de catre Casa de Asigurari de Sanatate Constanta.

A respins cererea de chemare in garantie a Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta formulata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, ca ramasa fara obiect si a respins celelalte pretentii ca nefondate.

A obligat parata Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta catre reclamant la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru.

 1. Impotriva acestei hotarari judecatoresti
  a declarat recurs parata Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta,
  care a criticat solutia instantei de fond pentru nelegalitate prin prisma motivului de casare prevazut de art.488 pct.8 NCPC.

Sustine recurenta ca instanta de fond a apreciat in mod eronat ca deciziile de impunere nu au fost comunicate la domiciliul contribuabilului, avand in vedere ca actul administrativ a fost comunicat conform art. 44 alin.(2) Cod procedura fiscala, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa existenta in baza de date a paratei, astfel cum a fost transmisa de ANAF.

Intrucat nu s-a putut realiza comunicarea in aceasta modalitate, avand in vedere ca plicul s-a reintors la data de 21.06.2013, s-a procedat la comunicarea actului prin publicitate, conform art. 44 alin.(4) Cod procedura fiscala, prin Anuntul colectiv nr. 7201/28.06.2013, astfel ca deciziile de impunere se considera comunicate in termen de 15 zile de la data de 28.06.2013, data la care s-a afisat la sediul CAS Constanta si pe site-ul acestei institutii, anuntul colectiv mentionat.

Se arata ca potrivit prevederilor art.35 alin.(1) teza finala din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul nr.617/2007,

„decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF”, asa cum s-a procedat si in acest caz, adresa la care au fost comunicate deciziile de impunere fiind cea comunicata de ANAF in sistem informatic.

Potrivit recurentei, astfel cum reiese din prevederile art.215 alin.(39 din Legea nr. 95/2006, contestatorul avea obligatia sa depuna la casa de asigurari de sanatate declaratii privind obligatiile fata de fond, insa acesta nu si-a indeplinit obligatia, iar CAS Constanta nu a avut cunostinta de schimbarea domiciliului fiscal de la contestator si nici nu a fost instiintata de ANAF.

Se solicita, in consecinta, admiterea recursului, casarea sentintei si, rejudecand, respingerea cererii de chemare in judecata.

3.
Analizand hotararea recurata prin prisma criticilor invocate si incadrate in motivul de casare prevazut de art.488 pct.8 NCPC, Curtea de apel constata ca
recursul este nefondat,
pentru urmatoarele considerente:

Prin Decizia nr.999/05.03.2015 privind solutionarea contestatiei formulata de contribuabilul [...] impotriva Deciziilor de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 si nr. 1605.3/03.06.2013, Casa de Asigurari de Sanatate Constanta, apreciind ca actele administrative contestate au fost comunicate cu respectarea prevederilor art.44 Cod procedura fiscala, a respins contestatia ca nedepusa in termen.

Prima instanta a constatat ca cele doua decizii de impunere au fost comunicate la o alta adresa decat domiciliul contribuabilului din Constanta, ..., ca acestea contin date eronate cu privire la numele si domiciliul contribuabilului si a stabilit ca astfel au fost incalcate prevederile art.43 si art.44 Cod procedura fiscala, aspect care atrage anularea deciziei de solutionare a contestatiei.

Astfel cum rezulta din lucrarile dosarului, Deciziile de impunere nr.1605.1/03.06.2013 si nr.1605.3/03.06.2013, emise pe numele [...], cu adresa de domiciliu ..., au fost comunicate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa mentionata in actele administrativ fiscale, corespondenta nefiind livrata motivat de mutarea de la adresa a titularului, astfel cum rezulta din recipisa din 21.06.2013.

S-a procedat ulterior, conform prevederilor art. 44 alin.(3) din OG nr. 92/2003, in sensul comunicarii deciziilor de impunere prin publicitate, prin Anuntul colectiv nr. 7201/28.06.2013, unde la pozitia nr. ... figureaza numitul [...] ( nu [...] ), caruia i s-a comunicat decizia nr. 1600.1/03.06.2013 (nu Deciziile de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 si nr. 1605.3/03.06.2013).

Prevederile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (in forma in vigoare la momentul comunicarii actelor - iunie 2013), denumit marginal „Comunicarea actului administrativ fiscal” prevad urmatoarele:

„ (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia ii este destinat. (...).

 1. Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/ imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2

A

1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

(2

A

2) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2

A

1), dupa caz, nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

 1. Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. ( . ). In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
 2. Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile in mod corespunzator ”.

Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 536/2011, prin care s-a constatat ca dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca organul fiscal emitent poate sa procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu inlaturarea nejustificata a ordinii de realizare a modalitatilor de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) - d) din aceeasi ordonanta, s-a stabilit,
„ca momentul de la care incepe sa curga termenul pentru introducerea contestatiei il reprezinta data comunicarii, incertitudinea acestuia constituie un obstacol in exercitarea dreptului de acces la instanta
", insa „
enumerarea pe care o contin nu este intamplatoare, ci modalitatile de comunicare a actelor administrative fiscale sunt mentionate intr-o ordine de prioritate in ceea ce priveste aplicarea lor
”.

In cauza de fata, desi prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala republicat, prevad posibilitatea comunicarii actului administrativ prin publicitate (alin.2

2

), aceleasi reglementari (alin.4) fac trimitere la aplicarea Codului de procedura civila in ceea ce priveste "comunicarea actelor de procedura", care se aplica in mod corespunzator.

Or, din cuprinsul prevederilor art.167 din Codul de procedura civila rezulta ca citarea, respectiv comunicarea unui act prin publicitate, inclusiv prin afisarea acestuia la sediul organului emitent, se face numai atunci cand, prin tot ce a fost intreprins, nu s-a izbutit a se afla domiciliul partii respective.

In cazul de fata apreciem ca procedura de comunicare a celor doua acte administrativ fiscale nu a respectat prevederile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si cele din art. 167 Cod procedura civila, avand in vedere atat faptul ca prima comunicare a actelor, realizata prin posta, s-a facut pe un alt nume si la un domiciliu despre care s-a cunoscut ca nu mai este al contribuabilului, cat si pentru faptul ca procedura prin publicitate s-a realizat fara a exista minime diligente pentru aflarea noului domiciliul al partii si intr-o maniera care nu poate reprezenta o modalitate legala de comunicare.

Chiar recurenta este cea care sustine ca in cauza comunicarea actului s-a realizat prin publicitate, prin Anuntul colectiv nr.7201/28.06.2013, insa la pozitia nr.46 figureaza, astfel cum s-a aratat anterior, numitul [...] si decizia nr.1600.1/03.06.2013.

Rezulta, asadar, ca si considerand ca in mod corect s-a apelat la procedura de comunicare prin publicitate, in cauza nu s-a facut dovada ca prin aceasta modalitate i-au fost comunicate contribuabilului [...], Deciziile de impunere nr.1605.1/03.06.2013 si nr.1605.3/03.06.2013.

Fata de toate aceste argumente, apreciem ca motivul de casare prevazut de art.488 pct.8 NCPC nu este incident, astfel ca in baza art.496 alin.(1) NCPC, Curtea de apel va respinge recursul ca nefondat.

Decizia civila nr. 661/CA/26.09.2016 Judecator redactor Ramona Poppa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.