Admisibilitatea Caii De Atac A Apelului Ca Urmare A Admiterii Unui Acord De Recunoastere A Vinovatiei » Consultă Avocat
avocat
Admisibilitatea cumulului dobanzilor legale cu actualizarea sumei restante, obligatia angajatorului de plata a unor drepturi salariale
31 martie 2020
avocat online bun
Admisibilitatea apelului declarat doar de catre intervenientul accesoriu
31 martie 2020

Admisibilitatea caii de atac a apelului ca urmare a admiterii unui acord de recunoastere a vinovatiei

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Admisibilitatea caii de atac a apelului ca urmare a admiterii unui acord de recunoastere a vinovatiei

- Codul de procedura penala: art. 485

Potrivit art. 488 alin. (2) C.pr.pen., „Impotriva sentintei prin care acordul de recunoastere a fost admis se poate declara apel numai cu privire la felul si cuantumul pedepsei ori la forma de executare a acesteia".

Intrucat inculpatii au criticat sentinta atacata numai cu privire la felul si cuantumul pedepselor ce le-au fost aplicate, acestia, potrivit art. 488 alin. (2) C.pr.pen., pot declara apel impotriva sentintei.

Conform art. 485 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., daca sunt indeplinite conditiile art. 480 - art. 482 C.pr.pen., instanta admite acordul de recunoastere a vinovatiei si dispune una din solutiile prevazute de art. 396 alin. (2) - (4) C.pr.pen., care nu poate crea pentru inculpat o situatie mai grea decat cea prevazuta in acord. Prin rationamentul per a contrario inseamna ca potrivit acestui text de lege, instanta poate crea pentru inculpat o situatie mai usoara decat cea asupra careia s-a ajuns la un acord.


Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala, Decizia penala nr. 298/A din 12 februarie 2015, M.B.

Prin sentinta penala nr. 2754/03.12.2014 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 18635/55/2014, in temeiul dispozitiilor art. 485 alin. (1) lit. a) Cod procedura penala, s-a admis acordul de recunoastere a vinovatiei, incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad cu inculpatul S.N., cu privire la savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal, uz de arma fara drept, prevazuta de art. 343 alin. (1) Cod penal si braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, obiect al dosarului penal nr. 6466/P/2014.

In baza art. 274 alin. (1) Cod procedura penala a obligat inculpatul la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

In temeiul dispozitiilor art. 485 alin. (1) lit. a) Cod procedura penala, s-a admis acordul de recunoastere a vinovatiei, incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad cu inculpatul G.S. cu privire la savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal si braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 407/2006, obiect al dosarului penal nr. 6466/P/2014.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a constatat ca la data de 28.10.2014 a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Arad sub nr. 18635/55/2014, acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad cu inculpatul S.N., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, uzul de arma fara drept si braconaj cinegetic, fapte prevazute de art. 342, alin. (1) Cod penal, art. 343 alin. (1) Cod penal, art. 42 alin. (1), lit. a), b), l) si alin. (2) lit. c), art. 44 lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu aplic. art. 38 alin. (1) si art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal si G.S., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj cinegetic, fapte prevazute de art. 342 alin. (1) Cod penal, art. 42 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 407/2006 cu aplic. art. 38 alin. (1) si art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Inculpatii au recunoscut fapta retinuta in sarcina lor de catre procuror si au incheiat cu acesta o intelegere cu privire la pedeapsa si modul de executare.

Prima instanta si-a insusit in totalitate starea de fapt descrisa in acordul de recunoastere a vinovatiei si reprodusa in aliniatele precedente fata de pozitia inculpatului de recunoastere integrala a faptelor in modalitatea descrisa in acordul de recunoastere a vinovatiei inaintat instantei de judecata.

 1. Fapta savarsita de inculpatul S.N. de a detine si purta, in seara zilei de 20 septembrie 2014, o arma letala de vanatoare pentru care nu poseda autorizatie, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat, de a executa cu aceeasi ocazie foc cu arma sus-mentionata pentru care nu poseda autorizatie, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz

de arma fara drept, prevazuta de art. 343 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat, de a vana fara permis de vanatoare si fara autorizatie de vanatoare valabila si de asemenea de a utiliza pe timp de noapte un autovehicul si dispozitive care permit ochirea si tragerea pe intuneric, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

In consecinta, avand in vedere existenta indubitabila a tuturor elementelor constitutive ale infractiunilor retinute in sarcina inculpatului S.N., tinand cont de limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru aceste infractiuni, ca acordul de recunoastere a fost incheiat in forma scrisa si contine mentiunile prevazute la art. 482 Cod procedura penala iar cu ocazia incheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat, apreciind cuantumul pedepsei ca fiind suficient pentru atingerea scopului si indeplinirea functiilor de constrangere, de reeducare si de exemplaritate ale pedepsei, in baza art. 485 alin. (1) lit.

 1. Cod procedura penala, prima instanta a admis acordul de recunoastere a vinovatiei, incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad cu inculpatul S.N., in cadrul dosarului penal nr. 6466/P/2014.

La individualizarea sanctiunilor aplicabile inculpatului s-au avut in vedere criteriile prevazute de art. 74 Cod penal. Prima instanta a avut astfel in vedere in favoarea inculpatului, atitudinea sincera a acestuia in fata organelor de urmarire penala si a instantei, recunoasterea faptelor retinute in sarcina sa si de asemenea imprejurarea ca inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

Fata de aceste considerente, prima instanta a apreciat ca pedepsele propuse in acordul de recunoastere a vinovatiei, de:

 • 2 (doi) ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal,
 • 1 (un) an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de uz de arma fara drept, prevazuta de art. 343 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal si
 • 1 (un) an inchisoare si 200 (douasute) zile amenda, pentru savarsirea infractiunii de braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal si art. 62 alin. (1) Cod penal, sunt de natura a realiza scopul pedepsei si nu sunt nejustificat de blande in raport cu gravitatea infractiunilor sau periculozitatea infractorului.

In temeiul dispozitiilor art. 61 alin. (3) Cod penal, prima instanta a stabilit suma corespunzatoare unei zile-amenda la cuantumul de: 50 (cincizeci) lei.

In temeiul dispozitiilor art. 67 Cod penal, a aplicat inculpatului pe langa pedeapsa principala aplicata pentru savarsirea infractiunii de braconaj si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prevazuta de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la ramanerea definitiva a hotararii, apreciind ca inculpatul nu mai poate oferi garantiile corectitudine necesare pentru detinerea armelor.

De asemenea, prima instanta, avand in vedere ca prezentele fapte au fost savarsite inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, a constatat ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 38 alin. (1) Cod penal, referitoare la concursul de infractiuni.

Pe cale de consecinta, prima instanta, in temeiul dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. e) Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani inchisoare, la care a adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse cu inchisoarea, adica un spor de 8 (opt) luni inchisoare, la care a adaugat in intregime si pedeapsa amenzii, inculpatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de: 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda.

De asemenea, in temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) Cod penal, prima instanta a aplicat inculpatului pe langa pedeapsa principala rezultanta si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prevazuta de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari.

In ceea ce priveste modalitatea de individualizare a executarii pedepsei, prima instanta a constatat ca, in cauza sunt indeplinite conditiile art. 91 Cod penal, pedeapsa stabilita fiind de 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii; acesta si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii iar in raport de persoana inculpatului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, precum si de posibilitatile sale de indreptare, prima instanta a apreciat ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia in regim de detentie, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioada determinata.

De asemenea, s-a constatat faptul ca inculpatul nu s-a sustras de la urmarire penala ori judecata si nu a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

Fata de aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 91 Cod penal, prima instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni de la data ramanerii definitive a hotararii, stabilit in conditiile art. 92 Cod penal. Cu toate acestea, in temeiul dispozitiilor art. 91 alin. (2) Cod penal, pedeapsa amenzii urmand a se executa chiar daca executarea pedepsei inchisorii a fost suspendata sub supraveghere.

In temeiul dispozitiilor art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul fiind obligat sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Arad, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In baza art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. (1) lit. c) - e) Cod penal, se comunica Serviciului de Probatiune Arad.

In temeiul dispozitiilor art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul urmand sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Consiliului Local al Comunei Paulis sau a Consiliului Local al Orasului Lipova, pe o perioada de 80 (optzeci) de zile lucratoare.

In baza art. 91 alin. (4) Cod procedura penala, prima instanta a atras atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si obligatiilor impuse si ale savarsirii de noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere.

 1. Fapta savarsita de inculpatul G.S. de a detine si purta, in seara zilei de 20 septembrie 2014, o arma letala de vanatoare pentru care nu poseda autorizatie, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat, de a vana fara permis de vanatoare si fara autorizatie de vanatoare valabila si de asemenea de a utiliza pe timp de noapte un autovehicul si dispozitive care permit ochirea si tragerea pe intuneric, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal.

In consecinta, avand in vedere existenta indubitabila a tuturor elementelor constitutive ale infractiunilor retinute in sarcina inculpatului G.S., tinand cont de limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru aceste infractiuni, ca acordul de recunoastere a fost incheiat in forma scrisa si contine mentiunile prevazute la art. 482 Cod procedura penala iar cu ocazia incheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat, apreciind cuantumul pedepsei ca fiind suficient pentru atingerea scopului si indeplinirea functiilor de constrangere, de reeducare si de exemplaritate ale pedepsei, in baza art. 485 alin. (1) lit.

 1. Cod procedura penala, prima instanta a admis acordul de recunoastere a vinovatiei, incheiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Arad cu inculpatul G.S., in cadrul dosarului penal nr. 6466/P/2014.

La individualizarea sanctiunilor aplicabile inculpatului s-au avut in vedere criteriile prevazute de art. 74 Cod penal. Prima instanta a avut astfel in vedere in favoarea inculpatului, atitudinea sincera a acestuia in fata organelor de urmarire penala si a instantei, recunoasterea faptelor retinute in sarcina sa si de asemenea imprejurarea ca inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

Fata de aceste considerente, prima instanta a apreciat ca pedepsele propuse in acordul de recunoastere a vinovatiei, de:

 • 2 (doi) ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, prevazuta de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal si
 • 1 (un) an inchisoare si 200 (douasute) zile amenda, pentru savarsirea infractiunii de braconaj, prevazuta de art. 42 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal si art. 62 alin. (1) Cod penal,

sunt de natura a realiza scopul pedepsei si nu sunt nejustificat de blande in raport cu gravitatea infractiunilor sau periculozitatea infractorului.

In temeiul dispozitiilor art. 61 alin. (3) Cod penal, prima instanta a stabilit suma corespunzatoare unei zile-amenda la cuantumul de: 25 (douazecisicinci) lei.

In temeiul dispozitiilor art. 67 Cod penal, prima instanta a aplicat inculpatului pe langa pedeapsa principala aplicata pentru savarsirea infractiunii de braconaj si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prevazuta de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la ramanerea definitiva a hotararii, apreciind ca inculpatul nu mai poate oferi garantiile corectitudine necesare pentru detinerea armelor.

De asemenea, prima instanta, avand in vedere ca prezentele fapte au fost savarsite inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, a constatat ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 38 alin. (1) Cod penal, referitoare la concursul de infractiuni.

Pe cale de consecinta, prima instanta, in temeiul dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. e) Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani inchisoare, la care a adaugat un spor de o treime din cealalta pedeapsa cu inchisoarea, adica un spor de 4 (patru) luni inchisoare, la care a adaugat in intregime si pedeapsa amenzii, inculpatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de: 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda.

De asemenea, in temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) Cod penal, prima instanta a aplicat inculpatului pe langa pedeapsa principala rezultanta si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prevazuta de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari.

In ceea ce priveste modalitatea de individualizare a executarii pedepsei, prima instanta a constatat ca, in cauza sunt indeplinite conditiile art. 91 Cod penal, pedeapsa stabilita fiind de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii; acesta si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii iar in raport de persoana inculpatului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, precum si de posibilitatile sale de indreptare, astfel, prima instanta a apreciat ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia in regim de detentie, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioada determinata.

De asemenea, s-a constatat faptul ca inculpatul nu s-a sustras de la urmarire penala ori judecata si nu a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

Fata de aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 91 Cod penal, prima instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de supraveghere de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni de la data ramanerii definitive a hotararii, stabilit in conditiile art. 92 Cod penal. Cu toate acestea, in temeiul dispozitiilor art. 91 alin. (2) Cod penal, pedeapsa amenzii urmand a se executa chiar daca executarea pedepsei inchisorii a fost suspendata sub supraveghere.

In temeiul dispozitiilor art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul fiind obligat sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Arad, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In baza art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. (1) lit. c) - e) Cod penal, se comunica Serviciului de Probatiune Arad.

In temeiul dispozitiilor art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul urmand sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Consiliului Local al Comunei Paulis sau a Consiliului Local al Orasului Lipova, pe o perioada de 80 (optzeci) de zile lucratoare.

In baza art. 91 alin. (4) Cod procedura penala, prima instanta a atras atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si obligatiilor impuse si ale savarsirii de noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere.

Impotriva sentintei penale nr. 2754 din 3 decembrie 2014 pronuntata de Judecatoria Arad in dosarul nr. 18635/55/2014 au formulat apel in termenul legal inculpatii S.N. si

 1. S., prin aparator ales, solicitand reducerea pedepsei stabilita de prima instanta si inlaturarea sanctiunii cu amenda.

In motivarea apelului se arata ca un alt coinculpat din dosarul de urmarire penala nr. 6466/P/2014 al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, cercetat pentru aceleasi fapte ca si inculpatii din prezentul dosar, in urma cercetarii judecatoresti din dosar 17638/55/2014 al Judecatoriei Arad, instanta de judecata i-a aplicat o pedeapsa mult mai mica. Se apreciaza astfel ca inculpatii se afla in situatia cand pentru aceeasi fapta unul din coautori a primit o pedeapsa mult mai mica decat ceilalti, iar disproportia dintre sanctiunile aplicate in cele doua dosare, respectiv 17638/55/2014 si 18635/55/2014 este inacceptabila in conditiile in care este vorba despre coautori ale acelorasi fapte. Considera ca se impune din motive de echitate apropierea ca gravitate a sanctiunilor aplicate pentru aceeasi fapta in conditiile in care nu exista motive de agravare in cazul inculpatilor S. si G. fata de cazul antecitat, iar faptul ca instanta a fost sesizata prin acord de recunoastere a vinovatiei nu reprezinta o cauza de agravare a pedepsei in conditiile in care nu exista alte cauze de agravare deosebite pentru faptele inculpatilor.

Referitor la competenta instantei de judecata de a individualiza sanctiunea propusa prin acordul de recunoastere a vinovatiei, au fost invocate prevederile art. 485 alin. (1) lit. a) NCP, „instanta nu poate crea pentru inculpat o situatie mai grea decat cea asupra careia s-a ajuns la un acord”. Interpretand per a contrario aceasta formulare a textului legal, aparatorul inculpatilor arata ca se poate concluziona ca instanta poate crea o situatie mai usoara pentru inculpat, decat cea asupra careia s-a ajuns la un acord, prin pronuntarea unei sanctiuni mai usoare. Se mai arata ca aceasta concluzie este sustinuta de prevederile art. 488 alin. (2) NCP, potrivit caruia inculpatul poate declara apel impotriva sentintei pronuntate in baza art. 485 CPP cu privire la felul si cuantumul pedepsei. Astfel, cate vreme art. 485 CPP nu permite pronuntarea unei pedepse mai severe decat cea propusa prin acord, rezulta ca inculpatul poate ataca pedeapsa pronuntata in prima instanta in privinta cuantumului pedepsei, evident, in ideea ca instanta are facultatea de a reduce aceasta pedeapsa.

La termenul din data de 9.03.2015, s-a pus in discutia partilor admisibilitatea caii de atac a apelului in aceasta procedura speciala.

Deliberand asupra admisibilitatii caii de atac a apelului, Curtea, cu opinie majoritara, apreciaza admisibila aceasta cale de atac pentru cele ce vor fi expuse:

Prin memoriu de apel, inculpatii S.N. si G.S. critica sentinta pronuntata prin care s-a admis acordul de recunoastere, numai sub aspectul individualizarii pedepselor aplicate.

Potrivit art. 488 alin. (2) C.pr.pen., „Impotriva sentintei prin care acordul de recunoastere a fost admis se poate declara apel numai cu privire la felul si cuantumul pedepsei ori la forma de executare a acesteia”.

Intrucat inculpatii au criticat sentinta atacata numai cu privire la felul si cuantumul pedepselor ce le-au fost aplicate, acestia, potrivit art. 488 alin. (2) C.pr.pen., pot declara apel impotriva sentintei.

Pe fond, examinand legalitatea si temeinicia sentintei penale apelate, prin prisma criticilor aduse acesteia in motivele de apel, in limitele art. 488, art. 417 si art. 418

 1. pr.pen., pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei, Curtea, cu opinie majoritara, constata ca apelurile declarate de inculpati sunt fondate pentru cele ce vor fi expuse in continuare:

Starea de fapt retinuta de prima instanta este corecta, fiind rezultatul evaluarii probelor administrate in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii.

Din probele administrate in cauza rezulta suficiente date cu privire la existenta faptelor pentru care s-a pus in miscare actiunea penala si cu privire la vinovatia inculpatilor, respectiv infractiunile de nerespectare a armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj prev. de art. 342 alin.(1), art. 343 alin (1) Cod penal, art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit.

 1. Cod penal, inculpatul S.N. si infractiunile de nerespectare a armelor si munitiilor si braconaj prev. de art. 342 alin.(1) Cod penal si art. 42 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal, inculpatul G.S.

De asemenea, maximul special prevazut de lege pentru infractiunile retinute in sarcina inculpatilor in cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 7 ani inchisoare, acordul de recunoastere a vinovatiei a fost incheiat in forma scrisa, contine pentru fiecare inculpat in parte mentiunile prevazute de art.482 Cod procedura penala, iar cu ocazia incheierii acestuia inculpatii au fost asistati de avocat ales.

Fata de aceste considerente, in mod corect instanta de fond, in baza art.485 alin.(1) lit. a Cod procedura penala, a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa judecatoria Arad cu inculpatii S.N., cercetat nerespectare a

armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj prev. de art. 342 alin.(1), art. 343 alin. (1) Cod penal, art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006 si G.S., cercetat pentru nerespectare a armelor si munitiilor si braconaj prev. de art. 342 alin.(1) Cod penal si art. 42 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 407/2006, obiect al cauzei penale nr. 6466/P/2014.

In ce priveste individualizarea pedepselor si cuantumul acestora, Curtea constata ca prin acordul incheiat intre procuror si inculpati s-au prevazut urmatoarele pedepse:

 • in cazul inculpatului S.N. - 2 ani inchisoare pentru infractiunea de nerespectare a armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal; 1 an inchisoare pentru infractiunea de uz de ara fara drept prev. de art. 343 alin. (1) Cod penal; 1 an inchisoare si adaugarea unei amenzi de 10.000 lei pentru infractiunea de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006; in temeiul art. 38 alin. (1) Cod penal, se contopesc pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 8 luni inchisoare, la care se va adauga pedeapsa amenzii de
 1. lei.
 • in cazul inculpatului G.S. - 2 ani inchisoare pentru infractiunea de nerespectare a armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal; 1 an inchisoare si adaugarea unei amenzi de 5.000 lei pentru infractiunea de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 407/2006; in temeiul art. 38 alin. (1) Cod penal, se contopesc pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 4 luni inchisoare, la care se va adauga pedeapsa amenzii de 5.000 lei.

Aceste pedepse au fost aplicate inculpatilor de instanta de fond prin sentinta apelata.

Potrivit art. 485 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., daca sunt indeplinite conditiile art. 480 - art. 482 C.pr.pen., instanta admite acordul de recunoastere a vinovatiei si dispune una din solutiile prev. de art. 396 alin. (2) - (4) C.pr.pen., care nu poate crea pentru inculpat o situatie mai grea decat cea prevazuta in acord. Prin rationamentul
per a contrario
inseamna ca potrivit acestui text de lege, instanta poate crea pentru inculpat o situatie mai usoara decat cea asupra careia s-a ajuns la un acord.

Analizand procedeul de individualizarea pedepsei efectuat de prima instanta, Curtea constata ca nu s-a facut o individualizare corecta in raport de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 Cod Penal.

Procedand la o reindividualizare a pedepselor, Curtea va tine seama de criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 Cod Penal, care arata ca stabilirea duratei sau a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului. Astfel, se are in vedere caracterul faptelor savarsite, acestea fiind savarsite in timpul noptii, prejudiciul cauzat prin savarsirea faptelor care a fost achitat, persoana inculpatilor care nu au antecedente penale, atitudinea procesuala a acestora fiind sincera pe parcursul procesului penal, precum si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Raportat la aceste criterii, Curtea apreciaza ca aplicarea unor pedepse cu inchisoare, fara aplicarea si a pedepsei amenzii, in limitele minime prevazute de lege, sunt in masura sa conduca la o reeducare a inculpatilor si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acestia.

In consecinta, Curtea, in baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala, va admite apelurile declarate de inculpatii S.N. si G.S. impotriva sentintei penale nr. 2754 din 3 decembrie 2014 pronuntata de Judecatoria Arad in dosarul nr. 18635/55/2014.

Va desfiinta in parte sentinta apelata sub aspectul individualizarii pedepselor aplicate inculpatilor si rejudecand in aceste limite:

 1. Va decontopi pedeapsa rezultanta de 2 ani si 8 luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda aplicata inculpatului S.N. in pedepsele componente:
 • 2 ani inchisoare pentru infractiunea de nerespectare a armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin (1) Cod penal, cu aplic art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal;
 • 1 an inchisoare pentru infractiunea de uz de arma fara drept prev. de art. 343 alin.(1) Cod penal, cu aplic. art. 77 Cod penal;
 • 1 an inchisoare si 200 (douasute) zile amenda pentru infractiunea de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art.

77 lit. a) si art. 62 alin.(1) Cod penal;

 • 8 luni spor;

Va reduce pedeapsa aplicata inculpatului S.N. de la 2 ani inchisoare la 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin.(1) Cod penal si va inlatura pedeapsa amenzii de 200 (douasute) zile amenda, aplicata pentru infractiunea de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006.

Va mentine cele 2 pedepse de cate 1 an inchisoare aplicate inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de uz de arma fara drept si braconaj prev. de art. 343 alin. (1) Cod penal si 42 alin. (1) lit. a), b) si l) si alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006.

In temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. va contopi pedepsele aplicate potrivit prezentei decizii in pedeapsa de 1 an inchisoare pe care o sporeste cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 8 luni inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare.

Va reduce perioada privind interzicerea dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prev. de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal de la 5 ani la 1 an.

Va mentine masura suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicate inculpatului.

Va reduce termenul de supraveghere de la 3 ani si 6 luni la 2 ani.

Va mentine in rest dispozitiile sentintei penale atacate cu privire la acest inculpat.

 1. Va decontopi pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni inchisoare si 200 (douasute) zile amenda aplicata inculpatului G.S. in pedepsele componente:
 • 2 ani inchisoare pentru infractiunea de nerespectare a armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin (1) Cod penal, cu aplic art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal;
 • 1 an inchisoare si 200 (douasute) zile amenda pentru infractiunea de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 77 lit. a) si art. 62 alin.(1) Cod penal;
 • 4 luni spor;

Va reduce pedeapsa aplicata inculpatului G.S., de la 2 ani inchisoare la 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea armelor si munitiilor prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal si de la 1 ani inchisoare la 6 luni inchisoare si va inlatura pedeapsa amenzii de 200 (douasute) zile amenda, pentru savarsirea infractiunii de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 407/2006.

In temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. va contopi pedepsele aplicate potrivit prezentei decizii in pedeapsa de 1 an inchisoare pe care o sporeste cu o treime din cealalta pedeapsa stabilita, respectiv un spor de 2 luni inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute_pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare.

Va reduce perioada privind interzicerea dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, prev. de art. 66 alin. (1) lit. h) Cod penal de la 5 ani la 1 an.

Va mentine masura suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii aplicata inculpatului.

Va reduce termenul de supraveghere de la 3 ani si 6 luni la 2 ani.

Va mentine in rest dispozitiile sentintei penale atacate cu privire la acest inculpat.


Va mentine in rest sentinta apelata.


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.