Suspendarea Executarii Hotararilor Judecatoresti, Posibilitatea Solicitarii Suspendarii Sentintei Atacate Cu Recurs Pe Cale De Ordonanta Presedintiala. » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
Impozitarea veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil.
18 martie 2020
avocat bun
Revocarea masurii plasamentului in regim de urgenta. Gresita interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 68 si 69 din Legea nr. 272/2004.
18 martie 2020

Suspendarea executarii hotararilor judecatoresti, posibilitatea solicitarii suspendarii sentintei atacate cu recurs pe cale de ordonanta presedintiala.

avocat pret

avocat pret

Suspendarea executarii hotararilor judecatoresti, posibilitatea solicitarii suspendarii sentintei atacate cu recurs pe cale de ordonanta presedintiala.

 

C.proc. civ. privind procedura ordonantei presedintiale, art. 996-998

Legea nr. 554/2004 si art. 484 Cod procedura civila, art. 14  

 

Aceasta procedura special reglementata si derogatorie de la dreptul comun este  aplicabila numai in situatia in care legea nu prevede o alta procedura prin care sa se poata obtine suspendarea executarii  hotararii judecatoresti.

In lipsa unei prevederi exprese, nu poate fi folosita procedura speciala a ordonantei presedintiale, pentru suspendarea executarii unei hotarari judecatoresti care poate fi dispusa numai in temeiul si conditiile prevazute de art.484 din  Noul Cod de procedura civila.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 99 din 11 noiembrie 2013.

 

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la data de 02.07.2013, sub numarul 5673/105/2013, reclamantul C L a solicitat pe calea ordonantei presedintiale in temeiul art. 998  alin.2 C. proc. civ., in contradictoriu cu ADOR ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna suspendarea executarii sentintei nr. 223/2013 pronuntata la data de 11.06.2013 de Tribunalul Prahova, Sectia a-II-a civila in dosarul nr. 3936/105/2013 pana la solutionarea litigiului asupra fondului avand ca obiect anularea Hotararii nr. 4/2013 a Consiliului Local.

Parata ADOR a formulat intampinare solicitand respingerea cererii de emitere a ordonantei presedintiale invocand in principal exceptia inadmisibilitatii cererii iar in subsidiar respingerea cererii ca neintemeiata  pentru neindeplinirea cumulativa a conditiile expres reglementate de art. 996 si urm. C. proc. civ.

Prin sentinta nr. 2370 din 23 iulie 2013 Tribunalul Prahova a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata  de reclamant, ca inadmisibila.

Prin  apelul formulat impotriva sentintei nr. 2370 din 23 iulie 2013 pronuntata de Tribunalul Prahova reclamantul  C L a criticat hotararea pentru nelegalitate si netemeinicie.

A sustinut ca intre cele doua institutii de drept, respectiv ordonanta presedintiala (art.996 N.C.P.C.) si suspendarea executarii in cadrul caii de atac a recursului (art.484 alin.2 NCPC), sunt deosebiri fundamentale, atat in ceea ce priveste efectele rezultate prin masurile adoptate de catre instantele investite cu solutionarea acestora, cat si in ceea ce priveste conditiile de admisibilitate ale fiecareia.

In opinia recurentei ordonanta ar fi fost inadmisibila, in ipoteza in care cererea de suspendare a sentintei nr.2023/11.06.2013 s-ar fi cerut pana la solutionarea recursului formulat impotriva acestei hotarari judecatoresti, in cadrul dosarului nr. 3936/105/2013, insa petitul cererii de ordonanta presedintiala a fost formulat foarte clar, in sensul solicitarii suspendarii sentintei pana la solutionarea litigiului asupra fondului.

In ceea ce priveste termenul pentru care apelanta solicita suspendarea sentintei nr.2023/11.06.2013 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul nr. 3936/105/2013, conform art.484 alin.2 N.C.P.C, arata ca acesta priveste suspendarea pana la pronuntarea instantei de fond, respectiv pana la pronuntarea instantei legal investita cu cererea privind anularea H.C.L.nr.4/2013 (dos. nr.5845/105/2013 al Tribunalului Prahova).

De asemenea, intrucat din reglementarea celor doua institutii - art.484 alin.2 si art.996 NCPC nu rezulta nicio incompatibilitate intre aceste proceduri, considera ca prin sentinta apelata i s-a ingradit accesul liber la justitie si nu este asigurat un proces echitabil.

Fiind incalcate astfel doua dintre principiile fundamentale ale procesului civil, respectiv principiul liberului acces la justitie si principiul dreptului la un proces echitabil, a solicitat sa se respinga exceptia inadmisibilitatii, ca nefondata.

In ceea ce priveste fondul cauzei, arata faptul ca cererea de ordonanta presedintiala ce formeaza obiectul dosarului este admisibila, indeplinind cumulativ conditiile stabilite de art. 996 C. proc. civ., dupa cum urmeaza: aparenta dreptului, caracterul provizoriu al masurilor, existenta unor cazuri grabnice, respectiv neprejudecarea fondului.

Examinand sentinta apelata Curtea a retinut ca apelul este nefondat, potrivit considerentelor ce urmeaza:

Prima instanta a facut o justa interpretare a dispozitiilor legale aplicabile in speta, pronuntand o sentinta legala si temeinica, criticile apelantului fiind nefondate.

Astfel, s-a retinut ca pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal se afla  in curs de solutionare  litigiul ce are ca obiect anularea Hotararii Consiliului Local nr.4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, cerere inregistrata sub nr. 5845/105/2013.

Parata-intimata a solicitat pe cale separata, suspendarea executarii actului administrativ contestat, respectiv a Hotararii Consiliului Local nr. 4/2013 pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului privind anularea acestui act administrativ, dosar inregistrat sub nr. 3936/105/2013 si solutionat pe fond de Tribunalul Prahova, la data de 11.06.2013, prin sentinta nr.2023/2013 prin care s-a admis cererea de suspendare a executarii actului administrativ contestat, iar, impotriva sentintei reclamantul a formulat recurs.

Reclamantul, CL al Municipiului Ploiesti, a solicitat pe calea ordonantei presedintiale in temeiul art. 998  alin.2 Cod procedura civila in contradictoriu cu ADOR ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna suspendarea executarii sentintei nr. 2023/2013 pronuntata la data de 11.06.2013 de Tribunalul Prahova, Sectia a-II-a civila in dosarul nr. 3936/105/2013 pana la solutionarea litigiului asupra fondului avand ca obiect anularea Hotararii nr. 4/2013 a Consiliului Local.

 Reclamantul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 996-998 C.proc. civ. privind procedura ordonantei presedintiale.

Aceasta fiind situatia de fapt, in mod corect judecatorul fondului a admis exceptia inadmisibilitatii cererii formulate pe calea ordonantei presedintiale,  motivat de faptul ca, in lipsa unei prevederi legale exprese, procedura speciala a ordonantei presedintiale nu poate fi folosita in locul sau pentru atingerea scopului unei alte proceduri.          

Potrivit art. 996 Cod procedura civila, instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Aceasta procedura special reglementata si derogatorie de la dreptul comun este insa  aplicabila numai in situatia in care legea nu prevede o alta procedura prin care sa se poata obtine suspendarea executarii  hotararii judecatoresti.

 Cu privire la posibilitatea deschisa partii de a solicita suspendarea executarii sentintei civile nr. 2023/2013, astfel cum s-a solicitat in prezenta cauza instanta a retinut corect ca in cauza au relevanta dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 si art. 484 Cod procedura civila.

Potrivit dispozitiilor art. 14, alin.(4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, hotararea prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept, iar recursul nu este suspensiv de executare, singura cale prin care se poate obtine suspendarea sentintei civile nr. 2023/2013 rezultata din coroborarea   dispozitiilor art. 14 din lege cu dispozitiile art. 484 Cod procedura civila fiind cea din procedura comuna, nefiind necesar sa se recurga la o procedura speciala.

Prin urmare, reclamantul-recurent avea posibilitatea sa urmeze procedura intemeiata pe dispozitiile art.484, alin.(2) Cod procedura civila care da posibilitatea instantei sesizata cu judecarea recursului sa dispuna motivat suspendarea sentintei atacate.

Dispozitiile art. 484, alin.(2) - Cod procedura civila statueaza ca

"
La cererea recurentului formulata in conditiile art. 83 alin. (2) si (3), instanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotararii atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se refera alin, (1). Cererea se depune direct la instanta de recurs alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de recurs si dovada depunerii cautiunii prevazuta la art.718. In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge dosarul la instanta de recurs, se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu recurs”.

Dispozitiile Legii nr. 554/2004, lege speciala referitoare la solutionarea litigiilor in materia contenciosului administrativ, inclusiv in faza cailor de atac, se completeaza in mod coerent cu cele ale Codului de procedura civila, acesta din urma reprezentand dreptul comun in materie.

Suspendarea executarii hotararilor judecatoresti poate fi dispusa numai in baza textelor de lege care reglementeaza aceasta procedura de drept comun pe care recurentul era obligat sa o respecte si sa parcurga in totalitate respectiva procedura, neavand deschisa calea altor proceduri speciale.

Este reala sustinerea recurentului constand in aceea ca intre cele doua proceduri, respectiv ordonanta presedintiala (art.996 N.C.P.C.) si suspendarea executarii in cadrul caii de atac a recursului (art.484 alin.2 NCPC), sunt deosebiri fundamentale, insa una o exclude pe cealalta, in sensul ca atunci cand se prevede o procedura de drept comun, nu se poate recurge la procedura speciala.

Dreptul la un proces echitabil prevazut de art. 6 din CEDO nu este un drept absolut si nu confera recurentului posibilitatea sa urmeze o alta cale decat cea prevazuta de lege pentru atingerea scopului dorit.

Ca atare, s-a retinut corect ca in lipsa unei prevederi exprese, nu poate fi folosita procedura speciala a ordonantei presedintiale, pentru suspendarea executarii unei hotarari judecatoresti care poate fi dispusa numai in temeiul si conditiile prevazute de art.484 din  Noul Cod de procedura civila.

In  baza dispozitiilor art. 480 alin.1 Cod procedura civila, Curtea a respins  ca nefondat  apelul, mentinand  ca temeinica si legala sentinta atacata.

(Judecator Elena Tanasica)

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.