Solicitare Revizuire In Temeiul Art. 453 Alin. 1 Lit. F) Din Codul De Procedura Penala » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Solicitare redeschidere proces penal, Prezenta avocatului ales la desfasurarea dezbaterilor
31 martie 2020
avocatura bucuresti
Transferarea condamnatului in vederea executarii intr-un penitenciar din Romania a pedepsei aplicate de instanta norvegiana
31 martie 2020

Solicitare revizuire in temeiul art. 453 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala

caut avocat bun

caut avocat bun


Solicitare revizuire in temeiul art. 453 alin. 1 lit. f) din Codul de procedura penala

In prezentul dosar este incidenta Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial nr.185 din 11.03.2016, prin care s-a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 453 alin. (1) lit. f din Codul de procedura penala, care nu limiteaza cazul de revizuire la cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate, este neconstitutionala, retinandu-se ca in reglementarea cazului de revizuire prevazut de art.453 alin.(1) lit.f din Codul de procedura penala posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a Curtii este necesar a fi circumscrisa sferei persoanelor care au declansat acest control, astfel ca in ceea ce priveste cauzele solutionate pana la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unei dispozitii dintr- o lege sau o ordonanta a Guvernului si in care nu a fost dispusa sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate avand acelasi obiect (cum este si cazul dosarului in care a fost condamnat revizuentul [...]), acestea reprezinta facta praeterita, de vreme ce cauzele au fost definitiv si irevocabil solutionate.

Art. 453 lit. f) Cod procedura penala Decizia
Curtii Constitutionale
nr. 126/2016

Instanta constata ca prin sentinta penala nr. 444 din data de 02.11.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. 1079/118/2016 s-a hotarat:

„In baza art.
459
alin.
5
Cod procedura penala respinge ca
inadmisibila

cererea formulata de revizuientul-condamnat
[.
J privind revizuirea sentintei penale nr.
49
/30.01.2013 pronuntata in dosarul penal nr.4128/118/2011 al Tribunalului Constanta, ramasa definitiva la data de 11.03.2015, prin dec.pen. nr.314/11.03.2015 a ICCJ, nefiind modificata in apel, prin dec. pen. nr.132/P/11.11.2013 a Curtii de Apel Constanta.

In baza art.275 alin.2 Cod procedura penala obliga revizuientul-condamnat [...] la plata sumei de 1065 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Motivele invocate de catre petentul-condamnat [...] in cererea de revizuire nu pot fi incadrate in niciunul din cazurile de revizuire enumerate in mod expres si limitativ de legiuitor in cuprinsul art.
453
Cod procedura penala. In cadrul acestei enumerari legale limitative si exprese este inadmisibil orice al caz de revizuire, analogia nefiind permisa in materie penala, remarcand si caracterul special al acestei proceduri.

Temeiul invocat in drept de condamnatul
[...]
, respectiv art.
453 alin.1, lit.f
C.p.p. respectiv: „hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate
ridicate in acea cauza
, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate ”, are in vedere expres aceasta situatie, cu toate conditionarile legale, inclusiv aspectul esential-conditional ca sa fie cazul admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate
ridicate in acea cauza
,
ca atare doar in acea cauza,
deci
cazul invocat
nu
este incident.
Acelasi caz de la art.453 lit.f C.p.p. nu este incident referitor la existenta denuntului, nici prin raportare la Decizia nr.67/2015 invocata de revizuient, pentru motivele de mai sus.

Nu sunt indeplinite nici conditiile (cazurile) de revizure prevazute la art.453 lit: a, b, c, d, e

C.p.p.

Prin Decizia nr. LX/2007 ICCJ a admis recursul in interesul legii si a aratat ca: ”cererea de revizuire care se intemeiaza pe alte motive decat cazurile prevazute de art.394 C.p.p. din 1968, este
inadmisibila.

Vechile cazuri de revizuire se reiau si in actualul art.453 cu anumite completari, dar
fara
restrangerea acestora.

Art.459 alin.5 c.p.p. precizeaza expres ca daca instanta constata neindeplinirea conditiilor impuse la alin.3 (care implica si existenta unuia dintre cazurile de revizuire permise de art.453 c.p.p.), se dispune respingerea cererii de revizuire ca inadmisibila.

Chiar daca petentul [...] este nemultumit de pedeapsa ce i s-a aplicat, apreciind ca s-ar impune reevaluarea cuantumului acesteia, acest aspect nu reprezinta un caz de revizuire, enumerarea de la art.453 c.p.p. este stricta si limitativa, cauza dedusa judecatii a urmat toate gradele de jurisdictie in dreptul intern si s-a constatat vinovatia acestuia, astfel ca i s-a aplicat o pedeapsa, iar toate celelalte critici a avut ocazia si a putut sa le invoce in cursul judecatii.

Avand in vedere ca s-a constatat ca prezenta cerere de revizuire este inadmisibila in principiu, instanta nu mai poate trece la analizarea aspectelor de fond invocate de condamnat in referire la latura civila, respectiv solicitarea de returnare a autoturismului marca Audi cu nr. [...].

Impotriva acestei sentinte a formulat apel condamnatul revizuent [...].

In dezvoltarea motivelor de apel ale condamnatului revizuent [...] s-a aratat ca instanta de fond a apreciat ca nu este indeplinit nici unul dintre cazurile de revizuire, dar s-a solicitat sa se aiba in vedere, din inscrisurile depuse la dosarul cauzei la instanta de fond si din cererea de revizuire, ca sunt indeplinite si se poate dispune admiterea in principiu a cererii de revizuire, precizandu-se ca se refera la cazul de revizuire prevazut de art. 453 lit. f) Cod procedura penala; in acest sens, s-a aratat ca inculpatul a facut un denunt, la acel moment nu i se puteau aplica prevederile, insa ulterior, cand a fost condamnat, prevederile art. 16 in ceea ce priveste reducerea pedepsei, au fost declarate neconstitutionale si apreciaza ca inculpatul putea beneficia de reducerea pedepsei in legatura cu denuntul formulat catre DNA unde ulterior a fost pusa in miscare actiunea penala pentru infractiunea savarsita.

In apel nu s-au administrat mijloace de proba noi.

Examinand sentinta apelata in raport de motivele de apel invocate si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca nu este fondat apelul formulat de catre condamnatul revizuent [...], pentru urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 49/30.01.2013 pronuntata in dosarul penal nr. .../118/20n al Tribunalului Constanta, nefiind modificata in apel prin dec. pen. nr. 132/P/11.11.2013 a Curtii de Apel Constanta s-a hotarat cu privire la revizuentul [...]:

„In baza art.215 alin.1, 2, 3 si 5 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. art. 75 lit.a c.p si art. 37 lit. b c.p. ;

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 12 (doisprezece) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

In baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ;

Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art.211 alin.1, alin.2 lit.b si alin.2

1

lit.a si b C.pen. cu aplic art. 37 lit.b c.p. ;


Condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 10 (zece) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie .

In baza art. 323 alin.1 C.pen. cu aplic art. 37 lit.b c.p. condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de asociere pentru savarsirea de infractiuni.

In baza art. 33 lit. a — art. 34 lit. b c.p. ;

Dispune contopirea pedepselor cu inchisoare aplicate astfel ca inculpatul

[...]
executa pedeapsa cea mai grea si anume aceea de

12 (doisprezece) ani inchisoare.

In baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ;

Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.

In baza art. 71 alin.1,2 c.p. ;

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p.

In baza art. 88 c.p. deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive a inculpatului cu incepere de la data de
30.10.2010pana la data de 16.03.2012. ”

Hotararea pronuntata de catre Tribunalul Constanta a ramas definitiva la data de 11.03.2015 prin decizia penala nr. 314/11.03.2015 a ICCJ, prin care s-a hotarat cu privire la revizuentul [...]:

„Descontopeste pedeapsa rezultanta, 12 ani inchisoare, in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor.

In baza art.244 (3) Cod penal, cu referire la art.17 (2) si art.16 (1) lit.g Cod procedura penala, inceteaza procesul penal pentru infractiunea de inselaciune, prevazuta de art.244 (2) Cod penal, cu aplicarea art.77 lit.a Cod penal, a art.41 (1) Cod penal (in dauna partii vatamate SC [...] SRL, in cauza intervenind impacarea partilor.

Reduce pedeapsa pentru art.47 Cod penal, raportat la art.244 (2) Cod penal, cu aplicarea art.77 lit.a Cod penal, a art. 41 (1) si art.43 (5) Cod penal, de la 12 ani inchisoare, la 3 ani si 6 luni inchisoare.

Conform art. 67 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.6 6 lit.a si b Cod penal, pe durata de 2 ani.

Conform art. 65 Cod penal, interzice inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art.66 lit.a si b Cod penal ca pedeapsa accesorie.

Reduce pedeapsa pentru infractiunea prevazuta de art.233 (1), raportat la art.234 (1) lit.a si d Cod penal, cu aplicarea art.41 (1) si art.43 (5), art.77 lit.a, art.19 din Legea nr.682/2002, de la 10 ani inchisoare la 5 ani si 3 luni inchisoare.

Reduce pedeapsa pentru infractiunea prevazuta de art.367 (1) Cod penal, cu aplicarea art.41 (1) si art.43 (5), de la 4 ani inchisoare, la 2 ani si 6 luni inchisoare.

Conform art.38 (1), art.39 (1) lit.b, art.45 Cod penal, dispune contopirea pedepselor, executarea pedepsei cea mai grea, 5 ani si 3 luni inchisoare, la care se adauga spor de 2 ani inchisoare, inculpatul urmand sa execute 7 ani si 3 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit.a si b Cod penal.

Conform art.65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevazute de art.66 lit.a si b Cod penal ca pedeapsa accesorie.”

Condamnatul revizuent [...] a invocat in prezentul dosar cazul de revizuire prevazut de art. 453 lit. f) cod procedura penala: „hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala ce a fost declarata neconstitutionala dupa ce hotararea a devenit definitiva, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate”.

Astfel, s-a invocat Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor, publicata in M.Of. nr.185 din 18 martie 2015, prin care s-a constatat ca solutia legislativa

reglementata de art.19 din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor care exclude de la beneficiul reducerii la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege persoana care are calitatea de martor, in sensul art.2 lit.a) pct.1, si care nu a comis o infractiune grava este neconstitutionala.

In consecinta, revizuentul condamnat a sustinut ca se impune aplicarea cauzei de reducere a pedepsei prev. de art.19 din Legea nr.682/2002 nu doar pentru infractiunea prevazuta de art.233 (1), raportat la art.234 (1) lit.a si d Cod penal ci si pentru infractiunile prevazute de art.47 Cod penal, raportat la art.244 (2) Cod penal si de art.367 (1) Cod penal.

Curtea constata ca aceasta solicitarea a revizuentului condamnat nu este intemeiata, cazul de revizuire prev. de art. 453 lit. f) cod procedura penala aplicandu-se doar in situatia in care chiar revizuentul condamnat a invocat exceptia de neconstitutionalitate care a fost admisa.

In acest sens, Curtea are in vedere Decizia nr.126 din 3 martie 2016 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial nr. 185 din 11.03.2016, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, care nu limiteaza cazul de revizuire la cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate, este neconstitutionala.

In motivarea acestei decizii a Curtii Constitutionale, la punctele 33-35 s-a retinut urmatoarele:

„33.Curtea constata insa ca, in reglementarea cazului de revizuire examinat — art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedura penala, desi intentia legiuitorului actual a fost de a da in continuare eficienta controlului de constitutionalitate, posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a Curtii este necesar a fi circumscrisa sferei persoanelor care au declansat acest control, anterior momentului publicarii deciziei, in conditiile prevazute de lege. In acest sens este si jurisprudenta recenta a Curtii, respectiv Decizia nr.866 din 10 decembrie 2015, paragraful 30, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, potrivit careia, „in cadrul procesului judiciar, exceptia de neconstitutionalitate se inscrie in randul exceptiilor de procedura prin care se urmareste impiedicarea unei judecati care s-ar intemeia pe o dispozitie legala neconstitutionala. Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege ca urmare a invocarii unei exceptii de neconstitutionalitate trebuie sa profite autorilor acesteia si nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, intrucat si-ar pierde caracterul concret”. In aceste conditii, avand in vedere importanta principiului autoritatii de lucru judecat, Curtea constata ca, pentru a garanta atat stabilitatea raporturilor juridice, cat si o buna administrare a justitiei, este necesar ca ceea ce a stabilit instanta de contencios constitutional, pe cale jurisprudentiala, cu privire la conditiile in care se poate formula revizuire, in temeiul unei decizii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sa se transpuna in cuprinsul normelor procesual penale examinate in prezenta cauza. Asadar, Curtea retine ca o decizie de constatare a neconstitutionalitatii unei prevederi legale trebuie sa profite, in formularea caii de atac a revizuirii, numai acelei categorii de justitiabili care a invocat exceptia de neconstitutionalitate in cauze solutionate definitiv pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei prin care se constata neconstitutionalitatea, precum si autorilor aceleiasi exceptii, invocate anterior publicarii deciziei Curtii, in alte cauze, solutionate definitiv, acest lucru impunandu-se din nevoia de ordine si stabilitate juridica.

  1. Intrucat principiul autoritatii de lucru judecat este de o importanta fundamentala atat in ordinea juridica nationala, cat si in ordinea juridica comunitara, precum si la nivelul Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea retine ca atingerea adusa acestuia prin legislatia nationala trebuie sa fie limitata, fiind necesar ca acestui principiu sa i se aduca derogare doar daca o impun motive substantiale si imperioase (Hotararea din 7 iulie 2009, pronuntata in Cauza Stanca Popescu impotriva

Romaniei, paragraful 99, si Hotararea din 24 iulie 2003, pronuntata in Cauza Ryabykh impotriva Rusiei, paragraful 52). In speta, Curtea constata ca motivul substantial si imperios care justifica derogarea de la principiul autoritatii de lucru judecat il constituie decizia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, pronuntata de instanta de contencios constitutional.
Insa nereglementarea conditiei ca exceptia de neconstitutionalitate sa fi fost invocata in cauza in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere atribuie efecte ex tunc actului jurisdictional al Curtii, cu incalcarea dispozitiilor art.147 alin.(4) din Constitutie, determina o incalcare nepermisa a autoritatii de lucru judecat, o atingere adusa principiului securitatii raporturilor juridice

element fundamental al suprematiei dreptului, care prevede, printre altele, ca solutia data in mod definitiv oricarui litigiu de catre instante sa nu mai poata fi supusa rejudecarii

(Hotararea din 28 octombrie 1999, pronuntata in Cauza Brumarescu impotriva Romaniei, paragraful 61).

  1. Avand in vedere toate cele aratate, Curtea constata ca solutia legislativa cuprinsa in art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedura penala,
    care nu circumstantiaza cazul de revizuire la cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate, este neconstitutionala
    .”

Prin urmare, Curtea a retinut ca
in ceea ce priveste cauzele solutionate pana la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unei dispozitii dintr-o lege sau o ordonanta a Guvernului si in care nu a fost dispusa sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate avand acelasi obiect, acestea reprezinta facta praeterita, de vreme ce cauzele au fost definitiv si irevocabil solutionate
. Curtea a mai retinut ca din momentul introducerii cererii in instanta si pana la solutionarea definitiva a cauzei, norma incidenta a beneficiat de prezumtia de constitutionalitate, care nu a fost rasturnata decat ulterior pronuntarii hotararii prin care s-a transat in mod definitiv litigiul si care a dobandit autoritate de lucru judecat.

In consecinta, Curtea Constitutionala a constatat ca incidenta deciziei de admitere pronuntata de instanta de contencios constitutional intr-o atare cauza ar echivala cu atribuirea unor efecte
ex tunc
actului jurisdictional al Curtii, cu incalcarea dispozitiilor art.147 alin.4 din Constitutia Romaniei, conform carora
deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei iar de la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor,
si ar nega, in mod nepermis, autoritatea de lucru judecat care este atasata hotararilor judecatoresti definitive.

Fata de aspectele expuse mai sus, si retinand ca:

  • hotararea Tribunalului Constanta a ramas definitiva prin decizia penala nr. 314/11.03.2015 a ICCJ la data de 11.03.2015, deci inainte de data de 18.03.2015 cand a fost publicata in Monitorul Oficial Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor (M.Of. nr.185 din 18 martie 2015),
  • exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.19 din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor, care a facut obiectul Deciziei nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curtii Constitutionale, nu a fost invocata in dosarul in care a fost judecat revizuentul condamnat [...], exceptia fiind ridicata de catre reprezentatul Ministerului Public in dosarul nr. .../303/2013 (190/2014) al Curtii de Apel Bucuresti,

Curtea de Apel Constanta constata ca in prezentul dosar este incidenta Decizia nr.126 din 3 martie 2016 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial nr.185 din 11.03.2016, prin care s-a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, care nu limiteaza cazul de revizuire la cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate, este neconstitutionala, retinandu-se ca in reglementarea cazului de revizuire prevazut de art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedura penala posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a Curtii este necesar a fi circumscrisa sferei persoanelor care au declansat acest control, astfel ca
in ceea ce priveste cauzele solutionate pana la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unei dispozitii dintr-o lege sau o ordonanta a Guvernului
si in care nu a fost dispusa sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate avand acelasi obiect (cum este si cazul dosarului in care a fost condamnat revizuentul [...]), acestea reprezinta facta praeterita, de vreme ce cauzele au fost definitiv si irevocabil solutionate.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedura penala, Curtea constata ca in prezentul dosar nu este incident cazul de revizuire prevazut de art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, cereerea de revizuire fiind astfel indamisibila, si in consecinta va respinge ca nefondat apelul formulat de catre condamnatul revizuent [...].

Decizia penala nr. 76/P/31.01.2017 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.