Savarsirea Infractiunii De Inselaciune » Consultă Avocat
caut avocat
Savarsirea infractiunii de delapidare, Aplicarea legii penale favorabile
31 martie 2020
cabinet avocatura
Savarsirea infractiunii de luare de mita, Mentinerea masurii controlului judiciar
31 martie 2020

Savarsirea infractiunii de inselaciune

avocat bun

avocat bun

Savarsirea infractiunii de inselaciune

Prin emiterea filei CEC la data de 02.10.2011 de catre inculpat, acesta a intentionat sa insele partea vatamata pentru a obtine un folos injust, constand in contravaloarea lucrarilor „Canalizare menajera str. Spiru Haret” contractate de catre firma administrata de catre inculpat de la Primaria [...] si subcontractate ulterior catre SC [...] SRL, prin incasarea contravalorii lucrarilor de la primaria [...] si neplata lucrariilor efectuate de catre subcontractant, aspect care reiese din retragerile de numerar efectuate de inculpat pana la data de 31.12.2010, fiind astfel intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, mijlocul fraudulos fiind fila CEC prin care s-a obtinut increderea partii vatamate privind plata lucrarilor ce urmau sa fie efectuate de catre subcontractanta parte vatamata.

Din probatoriul administrat in cauza (declaratiile martorilor, declaratiile inculpatului) reiese in mod cert ca fila CEC in cauza a fost emisa dupa receptia lucrarilor si emiterea facturii, fiind semnata de catre inculpat.

Se retine ca nu se poate constata ca s-a incalcat dreptul inculpatului cu privire la pregatirea apararii atatat timp cat hotararea instantei de fond nu era definitiva si, mai mult, inculpatul a formulat apel cu privire la acest aspect, prezentand in apel concluzii pe larg cu privire la schimbarea incadrarii juridice a faptelor atat prin motivele scrise de apel cat si prin concluziile orale expuse cu ocazia dezbaterilor din fata instantei de apel de la termenul de judecata din 14.05.2015.

Pana la termenul de judecata din data de 01.10.2014, obiectul judecatii il constituia infractiuni prev. de Legea nr. 59/1934 iar potrivit deciziei nr. 43/2008, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie in interesul legii, actiunea civila vizand infractiunile prev. de art.84 din Legea nr.59/1934 asupra cecului este inadmisibila.

De asemenea, fata de retinerea infractiunii de inselaciune comisa de catre inculpat, in mod intemeiat instanta de fond a dispus obligarea inculpatului la plata catre partea vatamata a sumei de 43.000 lei cu titlu de daune materiale, avand in vedere ca din prejudiciul initial de 83.000 lei inculpatul a platit partii vatamate suma de 40.000 lei.

Art. 84 alin. 1 pct. 1, 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 Art. 38 alin. 2 din Noul Cod penal Art. 244 alin.2 Cod penal Art.386 alin. 1 Cod procedura penala Art.261 alin.4 g) Cod procedura penala Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.43/2008


Asupra apelului penal de fata:

Constata ca prin sentinta penala nr. 3432 din data de 29.10.2014 pronuntata de Judecatoria Medgidia, in dosarul penal nr. 3562/256/2014, s-a hotarat:

„In baza art. 5 CP raportat la art. 386 CPP,

Dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care inculpatul [...] a fost trimis in judecata din infractiunea de emiterea unui cec fara a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea in tot ori in parte de disponibilul avut mai inainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare, prevazuta de dispozitiile art. 84, pct. 2 din L. nr. 59/1934, modificata prin art. 23, pct. I, titlul al II-lea din L. nr. 187/2012, in infractiunea de inselaciune, prevazuta de dispozitiile art. 244, alin. 2 CP.

  1. In baza art. 5 CP cu referire la art. 244, alin. 2 CP raportate la art. 396, alin. 1 si alin. 2

CPP,

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de inselaciunea.

In baza art. 12, alin. 1 din L. nr. 187/2012 raportat la art. 66, alin. 1, lit.a, lit. b si lit. g CP,

Interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP - constand in dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul unei persoane juridice - pe o perioada de 3 ani cu titlu de pedeapsa complementara.

Face aplicarea dispozitiilor art. 65 CP / art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP pe durata executarii pedepsei.

  1. In baza art. 5 CP cu referire la art. 84, pct. 1 din L. nr. 59/1934, modificata prin art. 23, pct. I, titlul al II-lea din L. nr. 187/2012, raportate la art. 61, alin. 1 - alin. 3, alin. 4, lit. b si alin. 5 CP si art. 396, alin. 1 si alin. 2 CPP,

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1800 lei pentru savarsirea infractiunii de emiterea unui cec fara a fi avut autorizarea trasului, suma reprezentand echivalentul a 180 zile-amenda, cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda fiind de 10 lei.

  1. In baza art. 5 CP cu referire la art. 84, pct. 3 din L. nr. 59/1934, modificata prin art. 23, pct. I, titlul al II-lea din L. nr. 187/2012, raportate la art. 61, alin. 1 - alin. 3, alin. 4, lit. b si alin. 5 CP si art. 396, alin. 1 si alin. 2 CPP,

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1800 lei pentru savarsirea infractiunii de emiterea unui cec cu data falsa, suma reprezentand echivalentul a 180 zile- amenda, cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda fiind de 10 lei.

In baza art. 38, alin. 1 CP,

Constata ca infractiunile judecate in prezenta cauza sunt concurente cu infractiunile judecate prin sentinta penala nr. 305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta.

In baza art. 16, alin. 1 din L. nr. 187/2012 raportat la art. 97, alin. 1 CP,

Anuleaza suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii de 3 ani dispusa prin sentinta penala nr. 305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta.

In baza art. 40, alin. 1 CP,

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr. 554/P/08.06.2012 a Curtii de Apel Constanta, in componentele sale:

  • 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 215, alin.1, alin. 2 si alin. 3 Cp din 1969,
  • 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 215, alin.1, alin. 2 si alin. 3 Cp din 1969.

In baza art. 38 CP si art. 39, alin. 1, lit. e CP,

Contopeste pedepsele mentionate mai sus - 3 ani inchisoare si 3 ani inchisoare - cu pedepsele stabilite in prezenta cauza - 2,6 ani inchisoare, 1800 lei amenda penala si 1800 lei amenda penala - si aplica inculpatului pedeapsa rezultanta de 4 ani si 10 luni inchisoare si 2400 lei amenda penala.

In baza art. 45, alin. 1, alin. 2 si alin.5 CP,

Aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP - constand in dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul unei persoane juridice - pe o perioada de 3 ani si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66, alin. 1, lit. a, lit. b si lit. g CP - constand in dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul unei persoane juridice - pe durata executarii pedepsei inchisorii.

In baza art. 60 CP,

Dispune executarea pedepsei inchisorii in regim de detentie.

In baza art. 63 CP,

Atrage atentia inculpatului asupra inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii in cazul neexecutarii cu rea-credinta a pedepsei amenzii.

In baza art. 25, alin. 3 CPP, art. 256 CPP si art. 2 din L. nr. 59/1934, modif., raportate la art. 397 CPP,

Desfiinteaza in totalitate C.E.C.-ul nr. [...] emis de tragatorul s.c. [...] s.r.l. asupra trasului [...] in beneficiul s.c. [...] s.r.l.

In baza art. 20 CPP si art. 25 CPP raportate la art. 397 CPP,

Admite in parte actiunea civila si obliga inculpatul la plata sumei de 43000 lei catre partea civila s.c. [...] s.r.l., cu titlu de daune materiale.

Respinge ca nefondata actiunea civila in privinta sumei de 21388 lei pretinsa cu titlu de penalitati de intarziere contractuale.

In baza art. 274, alin. 1 CPP,

Obliga inculpatul la plata catre stat a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

In data de 02.11.2010, facand abstractie de interdictia de a emite cecuri si de obligatia de a restitui fara intarziere tuturor bancilor formularele de cecuri ridicate de la acestea, masura instituita in baza art. 27-30 din Regulamentul BNR fata de societatea comerciala [...] s.r.l., inculpatul [...], in calitate de administrator al societatii comerciale mentionate, a emis fila CEC nr. [...] in favoarea beneficiarului s.c. [...] s.r.l. pentru plata sumei de 83211,29 lei, fara a avea la momentul emiterii la tras, in contul bancar, disponibilul banesc necesar acoperirii acestor plati.

De asemenea, prevalandu-se de clauza contractuala cuprinsa in art. 8 din contractul nr. 472/25.08.2010 intervenit intre cele doua societati comerciale, inculpatul a consemnat in mod nereal data emiterii filei CEC in discutie ca fiind data de 02.01.2011, cand obligatia de plata asumata de societatea administrata de inculpat ar fi devenit scadenta. Insa, nici la aceasta din urma data in contul bancar deschis la [...] nu exista disponibilul banesc necesar acoperirii platii, sumele de bani acumulate in perioada 02.11.2010 - 02.01.2011 fiind retrase de inculpat ori afectate altor plati.

In drept, instanta de fond a retinut ca fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, aflandu-se in interdictie bancara ca urmare a emiterii unei file cec fara acoperire, a emis o alta fila CEC cu data falsa, fara a avea la momentul emiterii si al prezentarii disponibilul banesc necesar in contul bancar, imprejurari necunoscute beneficiarului cecului, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust pentru societatea comerciala [...]ion s.r.l. si care a produs beneficiarului o paguba patrimoniala in cuantum de 83211,29 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de
inselaciunea,
prev. de art. 244, al. 2 CP.

Activitatea materiala de natura laturii obiective a fost realizata prin actiunea de inducere in eroare a partii civile asupra starii de solvabilitate a societatii administrate de inculpat, prin emiterea unei file CEC cu data falsa fara a avea acoperire in cont si prin retragerea ulterioara a sumelor acumulate pana la expirarea termenului de prezentare, cauzand un prejudiciu material posesorului cecului si procurand un folos patrimonial injust societatii comerciale administrate de inculpat.

Infractiunea a fost savarsita cu intentia directa, calificata de scopul special al obtinerii unui folos material injust, retragerile de numerar din 07.12.2010 si 29.12.2010 fiind dovada acestui scop meschin.

Fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, aflandu-se in interdictie bancara ca urmare a emiterii unei file cec fara acoperire, a emis o alta fila CEC, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de
emiterea unui cec fara a fi avut autorizarea trasului,
prev. de art. 84, pct. 1 din L. nr. 59/1934, modificata.

Activitatea materiala de natura laturii obiective a fost realizata prin actiunea de emitere a unei file CEC cu data falsa si desi se afla in interdictie bancara.

Infractiunea a fost savarsita cu intentia directa, calificata de scopul special al eludarii dispozitiilor legale in vigoare in materia cecului pentru a induce in eroare beneficiarul cecului cu privire la buna-credinta a inculpatului.

Fapta inculpatului [...] care, la data de 02.11.2010, aflandu-se in interdictie bancara ca urmare a emiterii unei file cec fara acoperire, a emis o alta fila CEC cu data falsa, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de
emiterea unui cec cu data falsa,
prev. de art. 84, pct. 3 din L. nr. 59/1934, modificata.

Activitatea materiala de natura laturii obiective a fost realizata prin actiunea de emitere a unei file CEC cu data falsa.

Infractiunea a fost savarsita cu intentia directa, calificata de scopul special al eludarii dispozitiilor legale in vigoare in materia cecului pentru a induce in eroare beneficiarul cecului cu privire la buna-credinta a inculpatului.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul [...].

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a aratat ca un prim motiv de apel vizeaza imprejurarea ca instanta de fond la ultimul termen de judecata a procedat la schimbarea incadrarii juridice in defavoarea inculpatului, cu incalcarea prevederilor art. 386 al. 1 Cod procedura penala; astfel, la termenul de judecata din 01.10.2014, din oficiu, instanta a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prevazuta prev. de art. 84 pct.2 din Legea nr. 59/1934 in infractiunea de inselaciune prev. de art.244 alin.2 Cod penal, iar judecarea cererii si a cauzei pe fond s-a efectuat in lipsa inculpatului, acesta nefiind nici reprezentat de avocat chiar daca asistenta juridica nu era obligatorie din perspectiva infractiunii prev. de art. 84 din Legea nr. 159/1934, apreciind ca dispozitiile art. 386 alin. l teza finala Cod procedura penala sunt imperative in sensul ca instanta, mai ales in cazul in care se analizeaza o schimbare de incadrare juridica in defavoarea inculpatului, are obligatia sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau amanarea judecatii pentru a-si pregati apararea, sa asigure astfel o inlesnire efectiva pentru pregatirea apararii, lucru pe care nu l-a facut.

Cel de al doilea motiv de apel priveste imprejurarea ca instanta de fond a dispus in mod gresit introducerea in cauza in calitate de persoana vatamata si a luat act de constituirea de parte civila a SC [...] SRL la ultimul termen de judecata, dupa ce instanta ramasese in pronuntare si cauza fusese repusa pe rol in vederea discutarii schimbarii incadrarii juridice; in acest sens, s-a sustinut ca potrivit art. 20 alin. l Cod procedura penala, constituirea de parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti, iar in cazul nerespectarii acestui termen, persoana vatamata nu se mai poate constitui parte civila in procesul penal, putand introduce actiunea la instanta civila, potrivit disp. art. 20 alin.3 Cod procedura penala care are caracter imperativ; in prezenta cauza inceperea cercetarii judecatoresti a avut loc la termenul din data de 18.06.2014, cand de altfel instanta a si ramas in pronuntare, fara a administra nicio proba, iar persoana vatamata SC [...] SRL avea dreptul de a se constitui parte civila pana la termenul din data de

  1. formularea unei astfel de cereri la termenul din data de 01.10.2014 reprezentand o incalcare a disp. art. 20 alin.4 Cod procedura penala; in consecinta, aceasta nu mai putea exercita actiunea civila in procesul penal, iar instanta nu mai putea solutiona actiunea civila exercitata in aceste conditii; in acelasi sens, s-a sustinut ca instanta de fond a incalcat si prevederile deciziei nr. 43/2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursului in interesului legii, ce statueaza ca „instanta penala investita cu judecarea infractiunilor prevazute de art. 84 din

Legea nr. 59/1934 asupra cecului, nu va solutiona actiunea civila alaturata actiunii penale, urmand a pronunta respingerea ca inadmisibila a actiunii civile”; cu alte cuvinte, prin schimbarea de incadrare juridica din infractiunea la care exercitarea actiunii civile era inadmisibila in infractiunea de inselaciune care ar fi permis, daca se facea conform art. 20 Cod procedura penala, constituirea de parte civila, instanta s-a antepronuntat, fiind evidenta solutia atat in ceea ce priveste cererea de schimbare a incadrarii juridice, cat si in ceea ce priveste condamnarea inculpatului pentru o infractiune de prejudiciu si nu pentru o infractiune de pericol.

Un al treilea motiv de apel vizeaza gresita schimbare a incadrarii juridice din infractiunile pentru care a fost sesizata instanta de judecata in infractiunea de inselaciune si imprejurarea ca, in mod gresit, s-a dispus condamnarea pentru infractiunea de inselaciune si anularea unei suspendari sub supraveghere, in conditiile in care inculpatul fusese achitat in mod definitiv anterior, astfel cum reiese din decizia Curtii de Apel Constanta prin care inculpatul a fost anterior achitat definitiv, cu precizarea ca se face vorbire de admiterea in parte a caii de atac, intrucat pentru celelalte infractiuni se dispusese incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

Prin cel de al patrulea motiv de apel, in referire la infractiunile pentru care a fost sesizata instanta de judecata, s-a solicitat, in temeiul art. 421 pct.2 lit. a Cod procedura penala admiterea apelului, desfiintarea sentintei apelate si rejudecand, sa se dispuna achitarea inculpatului [...] in temeiul art. 16 lit. b Cod procedura penala.

Astfel, s-a solicitat sa se constate ca este evidenta lipsa de intentie de inducere in eroare in vreun fel a inculpatului intrucat trebuie sa se aiba in vedere ca fila cec a fost inmanata nu la momentul incheierii contractului, nu la momentul la care au debutat lucrarile, ci la finalul contractului, cand lucrarile erau deja finalizate si astfel inculpatul nu mai avea cum sa induca in eroare partile civile intrucat daca ar fi fost de rea-credinta si nu ar fi vrut sa efectueze acea plata, nu mai exista niciun instrument de plata; in acest sens, s-a aratat ca intre cele doua societati s-a incheiat un contract in care s-a prevazut in mod expres ca termenul de plata al lucrarii este de 60 de zile de la receptia lucrarilor, iar la momentul la care aceste lucrari au fost finalizate, SC [...] SRL a emis factura fiscala; lipsa unei intentii de inducere in eroare a cuiva rezulta si din imprejurarea ca, ulterior, cand disponibilul banesc i-a permis, inculpatul a efectuat o plata de 40.000 lei, o plata substantiala, ce a reprezentat jumatate din valoarea facturii respective; imprejurarea ca ulterior nu s-a mai finalizat plata nu este rezultatul unei infractiuni, ci efectiv datorita problemelor financiare ale societatii; chiar daca se va sustine imprejurarea ca acesta primise contravaloarea lucrarii de la beneficiarul final in conditiile in care asupra conturilor societatii existau mai multe popriri si creditorii incepusera executarea silita, inculpatul nu a mai putut sa achite integral factura emisa de partea civila.

Referitor la data completarii acelui cec, aceasta nu putea sa fie decat data scadentei obligatiei de plata, in conditiile in care fila cec a fost emisa la ordin, neavand o data a scadentei de data emiterii; in conditiile in care obligatia de plata nu devenise scadenta, ci era scadenta la termen de 60 de zile, de comun acord, partile au mentionat in cuprinsul acelei file cec ca data emiterii sa fie 02.01.2011, adica chiar data scadentei obligatiei de plata; s-a sustinut ca in realitate, asa cum dovedesc probele administrate, inculpatul nu este cel care a completat fila cec cu niciuna din mentiunile existente ci doar a semnat-o, iar data la care a semnat fila cec nu este data mentionata in rechizitoriu, ci o zi inainte, lucru confirmat atat de inculpat, cat si de martora audiata in prezenta cauza; s-a mai solicitat sa se aiba in vedere ca la data emiterii filei cec in contul societatii exista disponibilul bancar pentru plata facturii respective, dar in conditiile in care la acel moment obligatia de plata nu devenise scadenta, nu se poate retine in vreun fel intentia de inducere in eroare sau de a insela partea contractanta intrucat fila cec, instrument de plata, nu putea fi introdusa la plata in momentul respectiv, iar SC [...] SRL nu putea sa incaseze plati.

In ceea ce priveste infractiunile pentru care a fost sesizata instanta de judecata, apreciaza ca nu se poate retine imprejurarea ca fila cec a fost emisa cu falsificarea datei, apararea explicand in ce conditii s-a completat data respectiva si in conditiile in care rezulta din expertiza efectuata in cauza ca nu inculpatul este cel care a datat fila cec, in mod evident, nu se poate retine nici savarsirea infractiunii in legatura cu aceasta chestiune; s-a sustinut ca, in mod gresit, s-a apreciat de instanta de fond ca inculpatul ar fi avut interesul sa ultradateze fila cec pentru a induce in eroare partea civila, in conditiile in care contractul fusese semnat, iar lucrarea fusese executata, iar prin ultradatarea instrumentului de plata nu se facea altceva decat sa se respecte clauza contractului, respectiv art. 8 din contract; declaratia martorului care a primit fila cec este cat se poate de elocventa in acest sens, spunand ca este posibil ca insusi acesta sa fi completat data, fiind constient de imprejurarea ca nu o putea introduce la plata decat la momentul scadentei obligatiei, conform clauzelor contractuale.

S-a mai aratat ca in mod gresit instanta de fond a dispus schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 in infractiunea de inselaciune prev. de art. 244 alin. 2 C.p. cu atat mai mult cu cat prin rechizitoriul nr. 5055/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia se dispusese clasarea cauzei sub aspectul infractiunii de inselaciune intrucat s-a opinat ca fapta nu exista, iar in legatura cu solutia de clasare pentru fapta de inselaciune nu s-a promovat nicio plangere, conform dispozitiilor procedurale.

Ultimul motiv de apel, in subsidiar, are in vedere incadrarea retinuta prin rechizitoriu intrucat apreciaza ca incadrarea infractiunii ca fiind inselaciune este gresita; astfel, s-a aratat ca, in mod gresit, instanta de fond a considerat a fi lege penala mai favorabila noul Cod penal, in conditiile in care atat prin raportare la limitele de pedeapsa dar si la celelalte institutii din partea generala a codului penal, legea penala mai favorabila este vechiul Cod penal.

Referitor la infractiunea retinuta in sarcina inculpatului prev. de art. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, s-a sustinut ca a intervenit prescriptia raspunderii penale.

In ceea ce priveste actiunea civila formulata in cauza, solicita respingerea acesteia ca inadmisibila raportat la decizia pronuntata de I.C.C.J. anterior mentionata.

La termenul din data 12.02.2015, inculpatul [...] a fost audiat de catre instanta de apel.

In apel:

Examinand sentinta apelata in raport de motivele de apel si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelul formulat in cauza de catre inculpatul [...] sub aspectul retinerii savarsirii infractiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934, al individualizarii pedepsei aplicate inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal si art.396 alin.10 cod procedura penala de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 2 ani inchisoare si al dispozitiei de anulare a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii de 3 ani inchisoare dispusa prin sentinta penala nr.305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta, hotarare care a fost desfiintata prin decizia penala nr.554/08.06.2012 a Curtii de Apel Constanta, pentru urmatoarele:

In ceea ce priveste infractiunea prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934 de emitere a unui cec fara a avea autorizarea trasului, Curtea constata ca instanta de fond a retinut ca inculpatul [...], administrator al S.C. [...] S.R.L., la data de 02.11.2010 a emis o fila CEC desi se afla in interdictie bancara ca urmare a emiterii anterior a unei file cec fara acoperire.

Din analiza probei cu inscrisuri coroborate cu declaratiile inculpatului [...] si declaratiile martorilor [...] si [...], Curtea constata ca inculpatul, in calitatea sa de administrator al S.C. [...] S.R.L., a emis la data de 02.11.2010 (fiind mentionata pe fila CEC data de 02.01.2011 deoarece partile contractante convenisera la fila CEC sa fie scadenta la 60 de zile) fila CEC seria [...] pentru plata sumei totale de 83211,29 lei si ca, la momentul emiterii si cel al prezentarii spre plata in contul bancar deschis la trasul [...] S.A., disponibilul banesc necesar acoperirii acestuia lipsea.

Cu privire la data emiterii filei CEC, respectiv 02.11.2010, se impune mentiunea ca art.8 din contractul dintre parti prevedea ca „
Plata se va face la 60 (saizeci) zile cu fila CEC
emisa la receptia lucrarilor
’", iar receptia lucrarilor a avut loc la data de 02.11.2010 astfel cum reiese din probatoriul administrat in cauza: declaratiile inculpatului [...] si declaratiile martorilor [...] si [...].

Curtea retine ca infractiunea prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934 de emitere a unui cec fara a avea autorizarea trasului se savarseste cu intentie directa, fiind astfel necesar pentru existenta infractiunii sub aspect subiectiv ca inculpatul sa fi cunoscut la data de 02.11.2010 (data emiterii filei CEC) ca S.C. [...] S.R.L. se afla in interdictie bancara si cu toate acestea a emis fila CEC respectiva.

Din istoricul incidentelor de plati privind pe S.C. [...] S.R.L., Curtea retine ca anterior datei de 02.11.2010, respectiv la data de 23.07.2010 s-a inregistrat la CIP un CEC refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil.

Curtea retine insa nu s-a dovedit in mod cert ca s-a adus la cunostinta S.C. [...] S.R.L. a interdictiei bancare de emitere cecuri pentru perioada 23.07.2010-23.07.2011.

Astfel, desi s-a emis somatia nr.1615/26.07.2010 de catre [...] in acest sens, comunicata in modalitatea confirmarii cu primire catre S.C. [...] S.R.L. la sediul din orasul [...], jud. Constanta, aceasta s-a intors cu mentiunile „retur” si „lipsa domiciliu” astfel cum se sustine prin adresa nr.960/01.06.2012 emisa de catre [...] (f.33 d.u.p.); verificand inscrisurile atasate, Curtea constata ca la dosar exista doar confirmari de primire returnate doar pentru perioada 30.12.200107.01.2011, neexistand astfel vreun inscris cu privire la comunicarea somatia nr.1615/26.07.2010 de catre [...].

Curtea retine si dispozitiile art.4 alin.2 cod procedura penala: „Dupa administrarea intregului probatoriu, orice indoiala in forma convingerii organelor judiciare se interpreteaza in favoarea suspectului sau inculpatului”.

Fata de ansamblul aspectelor expuse mai sus, Curtea constata ca nu se poate retine fara putinta de tagada ca inculpatului [...] a avut cunostinta, in calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., ca nu mai poate emite cecuri in perioada 23.07.2010 -23.07.2011, neputandu-se astfel retine ca a emis la data de 02.11.2010 a emis o fila CEC desi societatea se afla in interdictie bancara cu forma de vinovatie ceruta de lege (intentia), nefiind intrunite astfel elementele constitutive (sub aspectul laturii subiective) ale infractiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934 de emitere a unui cec fara a avea autorizarea trasului.

In consecinta, in baza art.396 alin.5 cu referire la art.16 alin.1 lit.b) cod procedura penala, va achita pe inculpatul [...] pentru savarsirea infractiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] cu privire la modalitatea punerii in discutie a schimbarii incadrarii juridice la termenul din data de

01.10.2014.

In acest sens, Curtea retine ca la data de 17.07.2014 instanta de fond a dispus repunerea cauzei pe rol pentru punerea in discutia partilor a schimbarii incadrarii juridice data faptelor, fixand termen pentru data de 01.10.2014 pentru cand au fost citate partile.

Citatia pentru inculpatul [...] a fost comunicata acestuia la adresa sa, respectiv orasul [...], [...], judetul Constanta, fiind afisata instiintarea potrivit art.261 alin.4 cod procedura penala.

Atata timp cat inculpatul [...] nu s-a prezentat pentru comunicarea citatiei, sunt aplicabile prev. art.261 alin.4 g) cod procedura penala in sensul ca citatia se considera comunicata la implinirea termenului pe care il avea pentru prezentarea la organul judiciar pentru ridicarea citatiei.

In consecinta, la termenul de judecata din data de 01.10.2014 la instanta de fond a fost procedura completa cu toate partile, inclusiv cu inculpatul [...], cand s-a pus in discutie cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor.

Din interpretarea dispozitiilor art.386 alin.1 cod procedura penala, Curtea retine ca acestea au in vedere doar situatia in care inculpatul este prezent in instanta, nu si cazul in care inculpatul lipseste, avand in vedere mentiunea privind atragerea atentiei inculpatului cu privire dreptul de a solicita lasarea cauzei mai la urma sau amanarea judecatii.

Curtea mai retine ca nu se poate constata ca s-a incalcat dreptul inculpatului cu privire la pregatirea apararii atatat timp cat hotararea instantei de fond nu era definitiva si, mai mult, inculpatul a formulat apel cu privire la acest aspect, prezentand in apel concluzii pe larg cu privire la schimbarea incadrarii juridice a faptelor atat prin motivele scrise de apel cat si prin concluziile orale expuse cu ocazia dezbaterilor din fata instantei de apel de la termenul de judecata din

14.05.2015.

Nu este intemeiat nici motivul de apel al inculpatului cu privire la gresita introducere in cauza de catre instanta de fond in calitate de persoana vatamata si constituirea de parte civila a SC [...] SRL.^

In acest sens, Curtea constata ca fata de particularitatile cauzei nu sunt incidente prev. art.20 alin.1 cod procedura penala: „Constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti”.

Astfel, Curtea are in vedere ca pana la termenul de judecata din data de 01.10.2014, obiectul judecatii il constituia infractiuni prev. de Legea nr.59/1934 iar potrivit deciziei nr.43/2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in interesul legii actiunea civila vizand infractiunile prev. de art.84 din Legea nr.59/1934 asupra cecului sunt inadmisibile.

Curtea retine ca de termenul de judecata din data de 01.10.2014, cand s-a pus in discutia partilor schimbarea incadrarii juridice data uneia dintre fapte din infractiunea prev. de art.84 pct.2 din Legea nr.59/1934 in infractiunea de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, a constituit primul termen de judecata cand partea vatamata se putea constitui parte civila in cauza raportat la infractiunea de inselaciune.

Prin urmare, a operat o prorogare legala a momentului constituirii de parte civila, rationamentul fiind similar cu cel prev. de art.386 alin.2 cod procedura penala pentru care se proroga momentul curgerii termenului de formulare a plangerii prealabile de catre partea vatamata in cazul punerii in discutie a schimbarii incadrarii juridice intr-o infractiune pentru care este necesara plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Nu este intemeiata nici sustinerea inculpatului in sensul ca instanta de fond s-a antepronuntat prin punerea in discutie a cererii de schimbarea a incadrarii juridice, din actele si lucrarile dosarului primei instante reiesind ca instanta de fond doar a pus in discutia partilor la termenul din data de 01.10.2014 cererea de schimbarea a incadrarii juridice a unei dintre fapte.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a criticat gresita schimbarea a incadrarii juridice din infractiunea prev. de art.84 pct.2 din Legea nr.59/1934 in infractiunea de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal.

Astfel, Curtea constata ca intentia inculpatului [...], in calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., de a insela partea vatamata SC [...] SRL, reiese in mod cert cu privire la executarea contractului nr. 472/25.08.2010 intre cele doua societati comerciale contractante, respectiv nerespectarea cu rea credinta a art.8 si art.9 din contract care prevad ca S.C. [...] S.R.L. trebuia sa efectueze plata lucrarilor in termen de 60 de zile cu fila CEC, in conditiile si termenele contractului.

Astfel, Curtea retine ca inculpatul [...], in calitate de administrator al S.C. [...] S.R.L., a dat asigurari constante reprezentantilor partii vatamate SC [...] SRL incepand cu data de

  1. ca va efectua plata lucrarilor efectuate de catre SC [...] SRL, insa din toate demersurile ulterioare ale inculpatului reiese intentia acestuia de a achita pretul lucrarilor.

In acest sens, Curtea retine ca desi S.C. [...] S.R.L. a incasat de la Primaria [...] pretul lucrarilor efectuate - „Canalizare menajera str. Spiru Haret” (lucrari ce au fost subcontractate partii vatamate SC [...] SRL) in cuantum de 83.211,29 lei precum si alte sume importante de bani in perioada 02.10.2010 - 02.01.2011 (ex. 41.000 RON la data de 7.12.2010, 500.000 RON la

  1. 115.499 RON la 29.12.2010, astfel cum reiese din extrasul de cont al S.C. [...] S.R.L.) inculpatul [...] a retras toate aceste sume, firma administrata de acesta avand in sold doar suma de 210 RON in data de 31.12.2010, deci in ultima zi lucratoare inaintea datei de 02.01.2011 cand ar fi trebuit sa intre la plata fila CEC emisa pentru plata lucrarilor efectuate de catre SC [...] SRL iar inculpatul cunostea acest lucru.

Nu este intemeiata sustinerea inculpatului in sensul ca nu se poate retine intentia acestuia de a insela partea vatamata deoarece fila CEC a fost inmanata la finalul contractului si nu la momentul incheierii contractului sau al debutarii lucrarilor, astfel ca inculpatul nu mai avea cum sa induca in eroare partea vatamata.

Curtea retine, astfel cum s-a aratat mai sus, ca din probatoriul administrat in cauza reiese ca intentia inculpatului a fost aceea ca lucrarile „Canalizare menajera str. Spiru Haret” contractate de catre fima administrata de catre acesta de la Primaria [...] si subcontractate ulterior catre SC [...] SRL sa fie executate de catre aceasta firma insa nu mai efectueze plata lucrarilor, aspect care reiese din faptul ca a incasat contravaloarea lucrarilor de la Primaria [...] si a avut si alte incasari de sume importante in contul firmei (de peste 600.000 RON) si cu toate acestea inainte de data de

  1. cand ar fi trebuit sa se faca plata sumei de 83.211 RON catre SC [...] in contul S.C. [...] S.R.L. se mai gasea doar suma de 210 ron, in perioada 07-29.12.2010 inculpatul retragand din contul firmei adminsitrate de el suma totala de peste 661.000 RON.

Plata ulterioara datei de 02.01.2011 de catre inculpatul [...] a sumei de 40.000 RON catre partea vatamata SC [...] nu reflecta lipsa intentiei inculpatului de a insela partea vatamata, avand in vedere toate demersurile efectuate de inculpat in perioada de la semnarea contractului si pana la data de 31.12.2015.

Prin urmare, Curtea retine ca prin emiterea filei CEC la data de 02.10.2011 de catre inculpat, acesta a intentionat sa insele partea vatamata pentru a obtine un folos injust, constand in contravaloarea lucrarilor „Canalizare menajera str. Spiru Haret” contractate de catre fima administrata de catre inculpat de la Primaria [...] si subcontractate ulterior catre SC [...] SRL, prin incasarea contravalorii lucrarilor de la primaria [...] si neplata lucrariilor efectuate de catre subcontractant, aspect care reiese din retragerile de numerar efectuate de inculpat pana la data de

  1. fiind astfel intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, mijlocul fraudulos fiind fila CEC prin care s-a obtinut increderea partii vatamate privind plata lucrarilor ce urmau sa fie efectuate de catre subcontractanta parte vatamata.

Faptul ca partea vatamata nu a formulat plangere impotriva solutiei procurorului din rechizitoriu de clasare a cauzei fata de inculpatul [...] cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 cod penal 1969 nu determina o autoritate de lucru judecat cu privire la acest aspect, doar o hotarare judecatoreasca definitiva avand consecinta autoritatii de lucru judecat, astfel ca in cursul judecatii cauzei cu privire la fapta respectiva (careia procurorul i-a dat o alta incadrare juridica) instanta de judecata poate dispune schimbarea incadrarii juridice.

Nu este intemeiat motivul de apel al inculpatului prin care s-a sustinut ca legea penala mai favorabila este codul penal 1969, avand in vedere ca limitele speciale de pedeapsa pentru infractiunea de inselaciune prev. de art.215 alin.1,3,4 cod penal 1969 este inchisoare de la 3 la 15 ani pe cand infractiunea de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal este inchisoare de la 1 la 5 ani, neimpunandu-se aplicarea unei alte modalitati de executare decat cea in regim de detentie, raportat la modalitatea concreta de comitere a faptei.

In consecinta, avand in vedere ca pedeapsa aplicata inculpatului va fi executata in regim de detentie si raportat la pricipiul aplicarii globale a legii penale mai favorabile, raportat si la decizia Curtii Constitutionale nr.265/06.05.2014 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.372/20.05.2014), decizie definitiva si general obligatorie, nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului privind intervenirea prescriptiei speciale a raspunderii penale a inculpatului pentru infractiunile prev. de Legea nr.59/1934 potrivit art. 124 cod penal 1969 rap. la art.122 alin.1 lit.e) cod penal 1969 avand in vedere ca prin aplicarea globala a codului penal 1969 ca lege penala mai favorabila s-ar impune aplicarea inculpatului a unei pedepse de cel putin 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunea de inselaciune prev. de art.215 alin.1,3,4 cod penal 1969.

Astfel cum s-a aratat mai sus, legea penala mai favorabila consta in dispozitiile codului penal in vigoare din 01.02.2014 raportat la limitele speciale de pedeapsa prevazute pentru infractiunea de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal (inchisoare de la 1 la 5 ani) si la faptul ca pedeapsa urmeaza sa se execute in regim de detentie; aplicand global dispozitiile noului cod penal, Curtea constata ca de la momentul comiterii faptelor privind Legea cecului (02.11.2010) nu s-a implinit pana in prezent termenul de 6 ani de prescriptie speciala a raspunderii penala prev. de art.155 alin.4 cod penal rap. la art.154 alin.1 lit.e) cod penal.

In ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepsei aplicata inculpatului pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal, Curtea va admite apelul inculpatului (avand in vedere efectul devolutiv al apelului prev. de art.417 alin.2 cod procedura penala) si va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal si art.396 alin.10 cod procedura penala de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 2 ani inchisoare, raportat la limitele speciale de pedeapsa, la cuantumul prejudiciului cauzat de 83.000 RON si la faptul ca inculpatul a achitat partial prejudiciul prin plata sumei de 40.000 RON.

Nu este intemeiat nici motivul de apel al inculpatului prin care s-a sustinut ca fila CEC nu a fost emisa cu falsificarea datei.

Astfel, Curtea retine ca din probatoriul administrat in cauza (declaratiile martorilor, declaratiile inculpatului) reiese in mod cert ca fila CEC in cauza a fost emisa dupa receptia lucrarilor si emiterea facturii, respectiv la data de 02.10.2010 si nu la data de 02.11.2010, fiind semnata de catre inculpat, astfel cum chiar acesta a declarat, fila CEC fiind astfel emisa, potrivit practicii emiterii filei CEC „in alb”, fiind necesar ca acesta sa fie semnat de emitent, si rap. la art.12 si art.14 din Legea nr.59/1934.

Prin urmare, CEC-ul ar fi trebuit sa contina data de 02.11.2010 si sa fie introdus la plata la data de 02.01.2010 potrivit art.8 din contractul incheiat intre cele 2 societati comerciale.

Curtea mai constata ca apelul inculpatului este fondat sub aspectul dispozitiei de anulare a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii de 3 ani inchisoare dispusa prin sentinta penala nr.305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta, hotarare care a fost desfiintata in parte prin decizia penala nr.554/08.06.2012 a Curtii de Apel Constanta, dispunandu-se achitarea inculpatului [...] pentru:

- comiterea infractiunii de inselaciune prev. de art.215 alin.1,2,3 cod penal (parte vatamata

[...]);

- comiterea infractiunii de inselaciune prev. de art.215 alin.1,2,3 cod penal (parte vatamata

S.C. [...] SRL).

Prin urmare, Curtea constata ca pentru infaractiunile care au facut obiectul acelei judecati s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare a inculpatului [...], fiind casata hotararea instantei de fond de condamnare a inculpatului.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite apelul formulat de catre inculpatul [...] impotriva sentintei penale nr. 3432 din data de 29.10.2014 pronuntata de Judecatoria Medgidia, in dosarul penal nr. 3562/256/2014, va desfiinta sentinta apelata si rejudecand, in baza art.396 alin.5 cu referire la art.16 alin.1 lit.b) cod procedura penala, va achita pe inculpatul [...] pentru savarsirea infractiunii prev. de art.84 pct.1 din Legea nr.59/1934.

Curtea va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal si art.396 alin.10 cod procedura penala de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 2 ani inchisoare.

Se va inlatura dispozitia de anulare a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii de 3 ani inchisoare dispusa prin sentinta penala nr.305/07.03.2012 a Judecatoriei Constanta, hotarare care a fost desfiintata prin decizia penala nr.554/08.06.2012 a Curtii de Apel Constanta.

In baza art.38 cod penal si art.39 alin.1 lit.d) cod penal, Curtea va contopi pedepsele aplicate inculpatului [...]:

- 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev. de art.244 alin.2 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal si art.396 alin.10 cod procedura penala,

-180 zile-amenda (cuantumul unei zile-amenda fiind de 10 lei) pentru savarsirea infractiunii de emitere a unui cec cu data falsa prev. de art.84 pct.3 din Legea nr.59/1934, modif. Prin art.23 pct.I titlul al II-lea din Legea nr.187/2012, cu aplicarea art.5 cod penal,

Inculpatul [...] urmand sa execute in final pedeapsa de 2 ani inchisoare la care se va adauga pedeapsa amenzii constand in 180 zile-amenda, cuantumul unei zile-amenda fiind de 10 lei.

Avand in vedere aspectele expuse mai sus, modalitatea concreta de comitere a faptelor de catre inculpat, Curtea apreciaza ca se impune executarea in regim de detentie a pedepsei inchisorii aplicate inculpatului, mentinand sub acest aspect hotararea instantei de fond.

De asemenea, fata de retinerea infractiunii de inselaciune comisa de catre inculpat, Curtea constata ca in mod intemeiat instanta de fond a dispus obligarea inculpatului la plata catre partea vatamata a sumei de 43.000 lei cu titlu de daune materiale, avand in vedere ca din prejudiciul initial de 83.000 lei inculpatul a platit partii vatamate suma de 40.000 lei.

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

Decizia penala nr. 470/P/19.05.2015 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.