Savarsirea Infractiunii De Marturie Mincinoasa In Acelasi Dosar   » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Savarsirea infractiunii de luare de mita, Mentinerea masurii controlului judiciar
31 martie 2020
caut avocati bucuresti
Savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa
31 martie 2020

Savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa in acelasi dosar  

firma avocatura

firma avocatura

Savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa in acelasi dosar  

Conform art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, fapta de marturie mincinoasa nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare ori de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

In ipoteza in care persoana care a dat marturia mincinoasa este cercetata ulterior in aceeasi cauza pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, dobandind calitatea de inculpat, dupa ce in prealabil a avut calitatea de martor, este exclus de la dreptul de a-si retrage marturia mincinoasa doar pentru simplul fapt ca s-a decis cercetarea sa pentru infractiunea de marturie mincinoasa in acelasi dosar in care a dat martuia mincinoasa anterior.

Cerinta referitoare la retragerea marturiei mincinoase de catre « martor » are in vedere persoana, iar nu calitatea procesuala, in cazul in care persoana este cercetata penal in aceeasi cauza in care s-a dat marturia mincinoasa, in caz contrar fiind inlaturat arbitrar un beneficiu legal recunoscut inculpatului cercetat pentru marturie mincinoasa.

Retinerea la incadrarea juridica a dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 ii profita inculpatului, deoarece poate beneficia de cauza de nepedepsire.

Art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 Art. 5 Cod penal 2009

Prin sentinta penala nr. 1565/18.12.2015 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul penal nr. 1141/212/2015 s-au hotarat urmatoarele:

I. In baza art.386 alin.1 C.proc.pen., din oficiu, schimba incadrarile juridice ale faptelor retinute in sarcina inculpatilor [...] si [...] din infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b si alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu retinerea art.77 lit.a C.pen. si art.5 alin.1 C.pen. 2009 in infractiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009, respectiv din infractiunea de marturie mincinoasa prev. de art.273 alin.2 lit.d C.pen. 2009 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009 in infractiunea de marturie mincinoasa prev. de art.260 alin.1 C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009.

In baza art.386 alin.1 C.proc.pen. admite cererea procurorului si schimba incadrarea juridica a faptei retinute in sarcina inculpatului [...] din infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b si alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu retinerea art.77 lit.a C.pen. si art.5 alin.1 C.pen. 2009 in infractiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009.

Respinge ca nefondata schimbarea de incadrare juridica pusa in discutie din oficiu cu privire la inculpatul [...] din infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b si alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu retinerea art.77 lit.a C.pen. si art.5 alin.1 C.pen. 2009 in infractiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009.

Respinge ca nefondata cererea procurorului in sensul schimbarii incadrarii juridice din infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin. raportat la art.229 alin.1 lit.b si alin.3 lit.f C.pen. 2009 cu retinerea art.77 lit.a C.pen. si art.5 alin.1 C.pen. 2009 in infractiunea de furt calificat prev. de art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009 si in raport de inculpatii [...], [...], [...].

Respinge ca nefondate cererile de schimbare a incadrarilor juridice formulate de avocatii inculpatilor in sensul neretinerii dispozitiilor art.229 alin.3 lit.f, respectiv art.209 alin.3 lit.f, in functie de legea penala mai favorabila.

 1. In baza art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b si d si alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a si a art.5 alin.1 C.pen. 2009 si retinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni , ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an si 2 luni inchisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 676/20.06.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.659/P/15.10.2014 a Curtii de Apel Constanta.

In baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constata ca infractiunea dedusa judecatii este concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala anterior mentionata.

In baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeste pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare stabilita prin prezenta cu pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare stabilita prin sentinta penala nr.676/20.06.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.659/P/15.10.2014 a Curtii de Apel Constanta, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni inchisoare la care adauga un spor de 1/3 din pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare (4 luni si 20 de zile), urmand ca inculpatul sa execute in final 2 (doi) ani, 10 (zece) luni si 20 (douazeci) zile de inchisoare.

In baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni , ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.45 alin.3 si 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani si 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen.

In baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;

In baza art.93 alin.2 lit.b C.proc.pen. impune condamnatului obligatia de a frecventa doua programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta sau organizate in colaborare cu institutiile din comunitate, in conditiile stabilite de Serviciul de Probatiune.

In baza art.93 alin.3 C.pen. si art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile in cadrul Primariei/Consiliului local Valu lui Traian ori in cadrul SC [...] Valu lui Traian SRL, in masura in care starea de sanatate ii va permite.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen. si art.96 alin.1, 2 si 4 C.pen. atrage atentia inculpatului ca, daca pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, sau daca savarseste o noua infractiune ori nu indeplineste integral, cu rea-credinta, obligatiile civile stabilite prin prezenta, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

 1. In baza art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b si d si alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a si a art.5 alin.1 C.pen. 2009 si retinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an si 4 luni inchisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. 222/20.02.2012 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin nerecurare la 02.03.2012.

In baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constata ca infractiunea dedusa judecatii este concurenta cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala anterior mentionata.

In baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeste pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare stabilita prin prezenta cu pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare stabilita prin sentinta penala nr.222/20.02.2012 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin nerecurare la 02.03.2012, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 4 luni inchisoare la care adauga un spor de 1/3 din pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare (4 luni si 10 zile), urmand ca inculpatul sa execute in final 2 (doi) ani, 8 (opt) luni si 10 (zece) zile de inchisoare.

In baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.45 alin.3 si 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani si 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen.

In baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;

In baza art.93 alin.2 lit.b C.proc.pen. impune condamnatului obligatia de a frecventa doua programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta sau organizate in colaborare cu institutiile din comunitate, in conditiile stabilite de Serviciul de Probatiune.

In baza art.93 alin.3 C.pen. si art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile in cadrul Primariei/Consiliului local Valu lui Traian ori in cadrul SC [...] Valu lui Traian SRL, in masura in care starea de sanatate ii va permite.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen. si art.96 alin.1, 2 si 4 C.pen. atrage atentia inculpatului ca, daca pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, sau daca savarseste o noua infractiune ori nu indeplineste integral, cu rea-credinta, obligatiile civile stabilite prin prezenta, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

 1. In baza art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b si d si alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a si a art.5 alin.1 C.pen. 2009 si retinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 2 (doi) ani, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani calculat conform art.92 alin.1 C.pen.

In baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;

In baza art.93 alin.2 lit.a si b C.proc.pen. impune condamnatului respectarea urmatoarelor obligatii:

 1. sa urmeze un curs de calificare profesionala, in conditiile stabilite de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta;
 2. sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta sau organizate in colaborare cu institutiile din comunitate, in conditiile stabilite de Serviciul de Probatiune.

In baza art.93 alin.3 C.pen. si art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile in cadrul Primariei/Consiliului local Valu lui Traian ori in cadrul SC [...] Valu lui Traian SRL, in masura in care starea de sanatate ii va permite.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen. si art.96 alin.1, 2 si 4 C.pen. atrage atentia inculpatului ca, daca pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, sau daca savarseste o noua infractiune ori nu indeplineste integral, cu rea-credinta, obligatiile civile stabilite prin prezenta, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

 1. In baza art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b si d si alin.3 lit.f cu aplicarea art.77 lit.a si a art.5 alin.1 C.pen. 2009 si retinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.67 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni , ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.65 alin.1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.85 alin.1 C.pen. 1969 anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 8 luni inchisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr.739/13.06.2013 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.876/P/14.10.2013 a Curtii de Apel Constanta.

In baza art.38 alin.1 C.pen. 2009 constata ca infractiunea dedusa judecatii este concurenta cu infractiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala anterior mentionata.

Descontopeste pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.739/13.06.2013 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin decizia penala nr.876/P/14.10.2013 a Curtii de Apel Constanta si repune pedepsele in individualitatea lor:

 • 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de punere in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat, fapta prev. de art.85 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicata cu aplicarea art.320

  1

  alin.7 C.proc.pen. si
 • 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata prev. de art.86 alin.2 din OUG nr.195/2002.

In baza art.39 alin.1 lit.b C.pen. 2009 contopeste pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare stabilita prin prezenta cu pedepsele de 8 luni si 4 luni inchisoare, astfel cum au fost repuse in individualitatea lor, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni inchisoare la care adauga un spor de 1/3 din totalul pedepselor ce nu se executa (1/3 din 1 an=4 luni), urmand ca inculpatul sa execute in final 2 (doi) ani si 10 (zece) luni inchisoare.

In baza art.45 alin.1 C.pen. interzice inculpatului pe o perioada de 1 (unu) an si 6 (sase) luni, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen. ce urmeaza a fi executata de la ramanerea definitiva a prezentei conform art.68 alin.1 lit.b C.pen.

In baza art.45 alin.3 si 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b si k C.pen., care nu se executa pe durata termenului de supraveghere, ci doar in caz de anulare sau de revocare a suspendarii executarii sub supraveghere.

In baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executarii sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 3 ani si 6 luni conform art.92 alin.1 C.pen.

In baza art.93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Constanta, la datele fixate de acesta;
 2. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
 4. sa comunice schimbarea locului de munca;
 5. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;

In baza art.93 alin.2 lit.b C.proc.pen. impune condamnatului obligatia de a frecventa doua programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Constanta sau organizate in colaborare cu institutiile din comunitate, in conditiile stabilite de Serviciul de Probatiune.

In baza art.93 alin.3 C.pen. si art.404 alin.2, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 de zile in cadrul Primariei/Consiliului local Valu lui Traian ori in cadrul SC [...] Valu lui Traian SRL, in masura in care starea de sanatate ii va permite.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen. si art.96 alin.1, 2 si 4 C.pen. atrage atentia inculpatului ca, daca pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, sau daca savarseste o noua infractiune ori nu indeplineste integral, cu rea-credinta, obligatiile civile stabilite prin prezenta, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

In baza art.112 alin.1 lit.b C.pen. 2009 confisca de la inculpatul [...] aparatul tip autogen folosit la comiterea infractiunii, iar in cazul in care nu se gaseste, confisca de la inculpat suma de 2.000 de lei conform art.112 alin.5 C.pen. 2009

 1. In baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 2009 si retinerea art.396 alin.10 C.proc.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b C.pen. 1969.

In baza art.86

1

C.pen. 1969 suspenda executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de incercare de 5 ani, calculat conform art.86 alin.1 C.pen. 1969.

In baza art.86 alin.1 C.pen. pe durata termenului de incercare condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Vaslui;
 2. sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
 3. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
 4. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.86

3

alin.3 C.pen. 1969 impune condamnatului sa urmeze un curs de calificare profesionala in conditiile ce vor fi stabilite de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Vaslui.

In baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se suspenda si pedepsele accesorii.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.86

4

alin.1 si 2 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe durata termenului de incercare, in cazul neindeplinirii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere prevazute de lege, ori in cazul neindeplinirii, cu rea-credinta, a obligatiilor civile stabilite prin prezenta pana la expirarea termenului de incercare.

 1. In baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a si g si alin.3 lit.f C.pen. 1969, cu aplicarea art.74 alin.2 si 76 alin.1 lit.c C.pen. 1969 si a art.5 alin.1 C.pen. 2009 condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b C.pen. 1969.

In baza art.86

1

C.pen. 1969 suspenda executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de incercare de 5 ani, calculat conform art.86

2

alin.1 C.pen. 1969.

In baza art.86

3

alin.1 C.pen. pe durata termenului de incercare condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Constanta;
 2. sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
 3. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
 4. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se suspenda si pedepsele accesorii.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.86

4

alin.1 si 2 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe durata termenului de incercare, in cazul neindeplinirii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere prevazute de lege, ori in cazul neindeplinirii, cu rea-credinta, a obligatiilor civile stabilite prin prezenta pana la expirarea termenului de incercare.

 1. In baza art.260 alin.1 C.pen. 1969 cu retinerea art.5 alin.1 C.pen. 2009 condamna pe inculpatul
  [...]
  la
  pedeapsa de 1 (unu) an inchisoare
  pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.

In baza art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.71 alin.1 C.pen. 1969 interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b C.pen. 1969.

In baza art. 81 C.pen. 1969 suspenda conditionat executarea pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani calculat conform art.82 alin.1 C.pen. 1969.

In baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se suspenda si pedepsele accesorii.

In baza art.404 alin.2 C.proc.pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe durata termenului de incercare.

In baza art.397 alin.1 si art.25 alin.1 C.proc.pen. cu retinerea art.998 si 999 C.civ. 1864 si art.1003 C.civ. 1864 admite in parte actiunea civila exercitata de
[...] S.A.
, cu sediul in ..., jud. Constanta in contradictoriu cu inculpatii
[...]
,
[...], [...]
,
[...]
,
[...]
SI
[...]

Obliga inculpatii, in solidar, la plata catre partea civila a sumei de 3.051,41 lei.

 1. In baza art.272 raportat la art.274 alin.1 si 2 C.proc.pen. obliga pe fiecare dintre inculpati la plata catre stat a sumei de 1.200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (1.000 de lei din faza de urmarire penala si 200 de lei din faza de judecata), din totalul de 8.400 lei.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca in data de 28.12.2009, organele de cercetare penala din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Valu lui Traian s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in triajul CF Valu lui Traian, pe linia 23, se afla vagonul de marfa nr. [...] care era taiat (probabil cu un aparat autogen) in proportie de
V
4
.

Intrucat din investigatiile efectuate a reiesit ca inculpatul [...] este autorul faptei de sustragere a bucatii de vagon, acesta a fost audiat, declarand ca a taiat cu un aparat autogen mai multe parti

metalice din vagonul de marfa nr.[...], bucati metalice pe care ulterior le-a ascuns in padurea Valu lui Traian din imediata apropiere a triajului CF Valu lui Traian, fiind singurul autor al faptei.

Cu ocazia audierii sale de catre procuror, la data de 12.10.2010, inculpatul U a revenit asupra declaratiei initiale, precizand ca aceasta nu corespunde realitatii, singurul motiv pentru care a dat-o fiind acela ca a fost asigurat ca va primi numai o sanctiune cu amenda si in acest context nu a dorit ca ceilalti inculpati sa faca obiectul cercetarii penale. Astfel, inculpatul a mai aratat ca la savarsirea faptei au mai participat si inculpatii [...], [...], [...], [...] si inca o persoana numita „[...]” (identificata ulterior in persoana inculpatului [...]).

De asemenea, [...] a precizat ca inculpatul [...] a incercat sa valorifice bunul sustras la doua centre de colectare a fierului vechi, insa nu a reusit, iar aparatul cu ajutorul caruia inculpatul a taiat vagonul apartinea inculpatului [...].

Fiind audiat, martorul [...] a declarat ca in data de 28.03.2010 a fost rugat de catre prietenul sau, inculpatul [...], sa declare ca acesta din urma a imprumutat de la el un aparat autogen, pentru ca autoritatile sa nu afle ca la taierea vagonului din triajul CF Valu lui Traian, grupa B, a mai participat si inculpatul [...].

Martorul a precizat ca inculpatul [...] i-a relatat ca impreuna cu inculpatii [...], [...], [...] si [...] au taiat A din dintr-un vagon ce stationa in triajul CF Valu lui Traian, dar fapta lor a fost descoperita de catre lucratorii de politie si, crezand ca va scapa doar cu amenda „a luat fapta asupra lui” fara a mai spune ca la aceasta au mai participat si ceilalti inculpati.

Avand in vedere aspectele nou aparute, la data de 28.10.2010 s-a dispus restituirea cauzei in vederea completarii cercetarilor.

Astfel, a fost audiat martorul [...], administrator la SC [...] SRL, care a declarat ca in data de 28.12.2009 s-a prezentat la centrul de colectare inculpatul [...] care i-a adus la cunostinta ca are fier de vanzare. Ajungand la locul unde inculpatul [...] i-a indicat ca se afla fierul vechi, si-a dat seama ca bucatile de fier vechi proveneau de la vagoane tip CFR si a refuzat sa preia acel fier.

In declaratia din data de 16.04.2014 martorul [...] a declarat ca insusi inculpatul [...] a fost cel care l-a condus la marginea padurii Valu lui Traian.

Fiind audiat initial in calitate de martor, inculpatul L.1 a declarat la data de 19.09.2012 ca, in data de 28.12.2009, s-a prezentat la centrul de colectare SC [...] SRL inculpatul [...] care i-a spus ca are fier vechi de vanzare si ca acesta se afla in padurea Valu lui Traian. Deplasandu-se alaturi de inculpatul [...] la locul indicat, a observat ca acele bucati de fier vechi provin de la vagoane tip CFR si a refuzat sa preia fierul.

La data de 21.01.2013 inculpatul [...] a anuntat organele de politie din cadrul Postului de Politie T.F. Palas cu privire la faptul ca doreste sa isi schimbe declaratia data in prezenta cauza, astfel ca la data de 04.02.2013 s-a procedat la reaudierea acestuia, ocazie cu care martorul (inculpat la acest moment) a declarat urmatoarele: „in data de 28.12.2009 am fost apelat pe telefonul mobil de un numar necunoscut care mi-a spus ca are niste fier vechi in padurea Valu lui Traian, in imediata apropiere a unei ferme agricole. Ajuns in padurea Valu lui Traian, am observat fierul vechi si am vazut ca acesta provine de la vagoane tip CFR. Vazand de unde provine fierul am anuntat politia TF si am plecat. La fata locului nu se afla nimeni.”

Reaudiat la data de 28.04.2014, tot in calitate de martor, inculpatul [...] a precizat: „ceea ce am declarat olograf in data de 19.09.2012 nu este adevarat, numitul [...] nu m-a contactat niciodata pentru a-mi vinde fier vechi de la vagoanele CFR”.

In dosarul penal nr.7466/P/2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta s-au efectuat cercetari fata de inculpatul [...]. In cadrul acestui dosar, la data de 19.01.2013 a fost autorizata de catre Judecatoria Constanta interceptarea si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor efectuate de la si catre terminalul mobil apartinand inculpatului [...] (autorizatia nr.32/19.01.2013, dosar nr.1302/212/2013).

Intrucat din continutul convorbirilor si comunicarilor efectuate de inculpatul [...] au rezultat date concludente si utile privitoare la savarsirea infractiunilor ce fac obiectul prezentului dosar, prin referatul procurorului din data de 25.09.2014 s-a dispus atasarea procesului-verbal din data de

 1. de redare a convorbirilor din data de 21.01.2013, inclusiv copie a suportului optic aferent nr. 62/2013, la dosarul de urmarire penala nr.74/P/2010.

Faptul ca inculpatul [...] a facut afirmatii mincinoase in declaratiile sale din datele de

 1. si 28.04.2014 reiese si din declaratia inculpatului [...], care a aratat ca inculpatul [...] a fost la centrele de colectare fier vechi pentru a negocia vanzarea fierului cu patronii acestora, respectiv [...] si [...].

De asemenea, inculpatul [...1 a declarat ca a aflat ca [...] s-a deplasat la cele doua centre de colectare fier vechi din satul Valu lui Traian apartinand numitilor [...] si [...] pentru a incerca sa vanda fierul respectiv, dar nu a reusit sa il vanda intrucat politia aflase de fapta si descoperise fierul in padure. In acelasi sens sunt si declaratiile inculpatului [...] care a precizat ca inculpatul [...] a incercat sa valorifice bunul sustras la cele doua centre de colectare a fierului vechi, fara rezultat insa.

Intr-adevar, din declaratia martorului [...] reiese ca inculpatul [...] s-a prezentat la centrul de colectare SC [...] SRL si i-a adus la cunostinta ca are fier de vanzare si l-a condus pe martor in padure la locul unde se aflau bunurile, aspecte care sunt de natura sa intareasca credibilitatea declaratiilor inculpatilor [...], [...] si [...].

De altfel, in fata instantei de judecata inculpatul [...] a aratat ca isi retrage declaratiile din

 1. si 28.04.2014 intrucat acestea nu corespund adevarului, mentinandu-si declaratiile initiale in care a aratat ca [...] l-a sunat si i-a spus sa se deplaseze la coltul padurii pentru a lua fier vechi, insa si-a dat seama ca acele piese provin de la un vagon C.F.R. astfel ca a revenit cu un telefon si i-a comunicat inculpatului [...] ca nu doreste sa le ia. Se constata asadar ca prima declaratie a inculpatului [...] din data de 19.09.2012 si cea data in fata instantei de judecata este cea care se coroboreaza cu restul mijloacelor de proba administrate in cauza

Fiind audiat cu privire la savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, inculpatul [...] a declarat in cursul urmaririi penale ca nu isi poate explica de ce este suspectat, intrucat el nu a facut altceva decat sa anunte organele de politie cu privire la fapta si isi mentine declaratia din data de

 1. data in fata organelor de politie.

De asemenea, inainte de declaratia de retragere din 03.12.2015, la 22.10.2015 inculpatul [...] a insistat ca a fost sunat de o persoana necunoscuta, al carei numar de telefon nu il avea in agenda, spunandu-i ca are fier vechi de vanzare si acesta de gaseste la coltul padurii. Ajuns la fata locului, a observat ca sunt piese tip C.F.R. Ulterior, la domiciliu sau au venit inculpatul [...] si agentul de politie [...], acesta din urma spunand ca [...] a recunoscut fapta, dar este nevoie de un martor asistent. Ulterior insa, agentul de politie i-a solicitat sa declare ca [...] l-ar fi contactat si i-ar fi spus ca are fier vechi, desi nu s-a intamplat asa.

Fiind audiat, inculpatul [.A a declarat faptul ca, in data de 27.12.2009, in timp ce se afla la domiciliul sau, a venit la el inculpatul [...] care i-a propus sa mearga si sa taie cu un aparat autogen „niste fier vechi”. Fiind de acord, s-a deplasat impreuna cu inculpatul [...] la locuinta acestuia din urma, unde se aflau deja inculpatii [...], [...], [...] si [...].

Astfel, toti sase au plecat impreuna de la domiciliul inculpatului [...] cu un autoturism Dacia Pick-up apartinand inculpatului [...] in care au incarcat aparatul autogen apartinand aceluiasi inculpat.

In aceste conditii, au ajuns in triajul statiei CF Valu lui Traian, au instalat aparatul autogen cu tubul de oxigen, dupa care inculpatul [...], fiind de meserie lacatus si avand experienta in utilizarea aparatului autogen, a taiat o bucata de fier din sasiul vagonului de marfa CFR. Dupa ce a taiat
aproximativ % din vagonul respectiv, inculpatul [...] i-a spus sa taie tot vagonul, insa inculpatul [...] a refuzat, s-a oprit din taiat, a lasat aparatul autogen jos si a plecat la domiciliul sau impreuna cu inculpatul [...].

Inculpatul [...] a aflat ulterior ca [...] a fost la centrele de colectare fier vechi pentru a negocia cu patronii acestora. De asemenea, a mai aratat ca stie cu certitudine ca la aproximativ o ora dupa plecarea sa si a inculpatului [...] ceilalti inculpati au incarcat din triaj fierul provenit din taierea vagonului respectiv, urmand sa-l valorifice la unul din cele doua centre din comuna Valu lui Traian.

Inculpatul [...1 a declarat ca in ziua de 27.12.2009 se afla la locuinta inculpatului [...] impreuna cu inculpatii [...] si [...], context in care inculpatul [...] le-a propus tuturor sa mearga in triajul CF Valu lui Traian sa ia „niste fier”. Ulterior, inculpatul [...] a plecat de la domiciliul sau sa se intalneasca cu inculpatii [...] si [...] pentru a-i lua si pe acestia in triajul CF Valu lui Traian.

In jurul orei 20:00 s-au intalnit toti sase la locuinta inculpatului [...] de unde au plecat impreuna cu autoturismul Dacia apartinand inculpatului [...] [...], catre triajul CF Valu lui Traian, unde au descarcat si montat aparatul autogen, iar inculpatul [...] a inceput sa taie o bucata dintr-un vagon de marfa. Dupa ce a taiat aproximativ
1/4
din vagonul respectiv, inculpatul [...] i-a spus inculpatului [...] sa taie tot vagonul, moment in care acesta din urma a refuzat sa mai taie si a plecat din triajul CF Valu lui Traian.

Ceilalti cinci inculpati au incarcat fierul rezultat in urma taierii acelei bucati de vagon in autoturismul Dacia cu care au venit si ulterior, impreuna, l-au transportat si ascuns in padurea Valu lui Traian din apropierea triajului CF Valu lui Traian.

In cursul urmaririi penale inculpatii [...] si [...] nu au recunoscut savarsirea faptelor retinute in sarcina lor. Acestora li s-a propus efectuarea unei investigatii poligraf, la care initial si-au dat consimtamantul, insa ulterior au refuzat sa se mai supuna testarii poligraf, precizand ca, stiindu-se nevinovati, este inutil sa se mai supuna testarii.

S-a procedat la efectuarea confruntarii intre inculpatii [...] si [...], pe de o parte si inculpatul [...], pe de alta parte, confruntare in urma careia inculpatii [...] si [...] au negat in continuare orice legatura cu ceilalti inculpati sau cu fapta retinuta in sarcina lor.

In fata instantei de judecata cei doi inculpati au recunoscut faptele astfel cum sunt descrise in rechizitoriu, ambii declarand ca in acea zi s-au intalnit cu ceilalti inculpati (cu exceptia inculpatului [...]) si au sustras bucati dintr-un vagon de marfa pe care anterior le-au taiat. Acestia au aratat ca au actionat pe timp de noapte, iar bucatile de fier le-au depozitat in padure. Precizeaza in schimb cei doi ca nu au contactat ulterior pe nimeni pentru valorificarea fierului vechi, nici pe inculpatul [...], declaratii care nu au insa nicio relevanta sub aspectul recunoasterii infractiunii, ci vin sa sprijine apararea initiala a inculpatului [...] din perspectiva infractiunii de marturie mincinoasa, declaratii care insa nu se coroboreaza cu restul probelor administrate in cauza si analizate anterior.

Urmeaza a fi inlaturate de asemenea declaratiile date de cei doi inculpati in cursul urmaririi penale deoarece nu se coroboreaza cu materialul probator administrat, respectiv declaratiile inculpatilor [...], [...], [...], declaratia martorului [...], precum si cu declaratia inculpatului [...] din data de 19.09.2012.

Inculpatului [...] i-a fost adusa la cunostinta telefonic calitatea de suspect, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat cu aceasta ocazie, insa nu a putut fi audiat, fiind desfasurate numeroase acte de cautare in ceea ce il priveste, toate ramase fara rezultat, dupa cum reiese din actele de cautare. Cu toate acestea, declaratiile celorlalti inculpati, care se coroboreaza intre ele, confirma dincolo de orice indoiala rezonabila participarea acestuia la comiterea infractiunii de furt calificat.

De altfel, in fata instantei de judecata, inculpatii [...], [...] si [...] au recunoscut fapta astfel cum este descrisa in actul de sesizare, mentinandu-si prin urmare declaratiile date in faza de urmarire penala.

Vazand probele administrate in cauza si care se coroboreaza intre ele, rezulta dincolo de orice indoiala rezonabila ca faptele exista si au fost savarsite de inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...], respectiv [...].

In fine, referitor la inculpatul [...], avocatul acestuia a apreciat ca legea veche este mai favorabila inculpatului deoarece acesta ar putea beneficia de cauza de nepedepsire prevazuta de art.260 alin.2 C.pen. 1969, fiind indeplinite toate conditiile prevazute de lege, in timp ce in lumina Codului penal 2009 (art.273 alin.1 C.pen. 2009) inculpatul nu ar putea beneficia de aceasta cauza de nepedepsire.

Conform art.260 alin.2 C.pen. 1969, fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

Art.273 alin.3 C.pen. 2009 prevede ca autorul nu se pedepseste daca isi retrage marturia mincinoasa, in cauzele penale inainte de retinerea, arestarea sau de punerea in miscare actiunii penale ori in alte cauze inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie, ca urmare a marturiei mincinoase.

Sustine avocatul ca legea veche este mai favorabila in conditiile in care inculpatul si-a retras marturia mincinoasa inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o solutie ca urmare a marturiei mincinoase (moment procesual ce nu a fost depasit, spre deosebire de legea noua care vorbeste de punerea in miscare a actiunii penale). Intr-adevar, din actele si lucrarile dosarului rezulta ca inculpatul a recunoscut la data de 03.12.2015 ca a dat declaratii mincinoase la datele de 04.02.2013 si 28.04.2014, in cursul urmaririi penale.

Specificul situatiei este ca inculpatul [...] a fost trimis in judecata prin acelasi rechizitoriu impreuna cu ceilalti 6 inculpati tocmai pentru faptul ca a dat declaratii mincinoase cu privire la faptele ce li se retin acestora din urma.

Pentru a fi incidenta cauza de nepedepsire, este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii :

 • retragerea marturiei mincinoase sa fie facuta in cadrul aceleiasi cauze in care a fost facuta marturia mincinoasa ;
 • sa aiba loc, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele, mai inainte de a se fi pronuntat hotararea sau de a se fi dat o alta solutie ca uemare a marturiei mincinoase ;
 • cel care isi retrage marturia mincinoasa trebuie sa fie « martor », deci sa-si pastreze aceasta calitate in momentul in care are loc retragerea.

Instanta considera ca dispozitiile legale invocate trebuie interpretate in mod strict, impunandu-se constatarea ca legea penala se refera la « martorul » care isi retrage marturia. Asadar, la momentul retragerii, pentru a beneficia de cauza de nepedepsire, martorul trebuie in continuare sa aiba aceasta calitate in cauza in care a dat declaratii mincinoase, sa nu fi devenit intre timp inculpat tocmai ca urmare a savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa, astfel cum s-a intamplat in speta (in aceeasi cauza inculpatul Ciobanu fiind trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de marturi mincinoasa).

O alta interpretare ar fi absurda, mai ales in ipoteza in care martorul devenit intre timp inculpat ar dori sa beneficieze de procedura simplificata a invinuirii, sens in care ar recunoaste ca a facut declaratii mincinoase, declaratie care, evident, ar echivala cu o « retragere » a declaratiei mincinoase in sensul art.260 alin.2 C.pen. 1969. Prin simpla sa manifestare de vointa, dupa punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, eventual dupa ce in fata instantei si-a mentinut declaratia necorespunzatoare adevarului (precum in cauza) si s-a administrat si un probatoriu complex, inculpatul ar putea obtine o solutie de incetare a procesului penal. Cum concluzia la care instanta a ajuns este una absurda si oricum nu in litera si spiritul legii, rezulta ca si ipoteza de la care inculpatul prin avocat a plecat este falsa.

Din moment ce fata de martor s-a pus in miscare actiunea penala pentru comiterea infractiunii de marturie mincinoasa este de neconceput sa mai poata cumula si calitatea de martor cu privire la aceasta fapta -
in acest sens Alexandru Boroi - Drept penal. Partea speciala, Editia a II-a, ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2008, pag. 405, cu trimitere la R. Lupascu, revista Dreptul, nr.9/1994, pag. 68, 69.

In consecinta, nu din perspectiva incidentei cauzei de nepedepsire se va aprecia asupra legii penale mai favorabile.

Vazand limitele de pedeapsa, instanta constata ca atat Codul penal 1969 (art.260 alin.1 C.pen.), cat si Codul penal 2009 - art.273 alin.2 lit.d C.pen. prevad aceleasi limite de pedeapsa - inchisoarea de la 1 la 5 ani.

Cum instanta considera ca nu se impune executarea pedepsei in regim de detentie, rezulta ca analiza legii penale se reduce la compararea institutiei amanarii aplicarii pedepsei (Codul penal 2009) cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei (Codul penal 1969), institutii care ar fi aplicabile in speta pentru motivele ce vor fi aratate.

Comparand asadar cele doua institutii, in cazul suspendarii conditionate a executarii pdepsei (art.81 si urm. C.pen. 1969), pe durata termenului de incercare, inculpatul nu i se poate impune respectarea unor anumite masuri de supraveghere sau sa execute diverse obligatii precum in cazul amanarii aplicarii pedepsei (art.85 C.pen. 2009).

Or, este evident ca este mai favorabila pentru condamnat suspendarea executarii pedepsei in raport cu amanarea aplicarii pedepsei, in conditiile in care nu va fi supus niciunei masuri de supraveghere sau obligatii, chiar daca in cazul amanarii aplicarii pedepsei nu se pronunta o hotarare de condamnare, inculpatul nefiind supus niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita (art.90 alin.1 C.pen. 2009), bineinteles cu conditia sa nu savarseasca din nou o infractiunea pana la expirarea termenului de supraveghere si sa nu se dispuna revocarea sau anularea amanarii aplicarii pedepsei. Cu toate acestea, in aceeasi situatie este si inculpatul pentru care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei, din moment ce inclusiv pedepsele accesorii se suspenda (art.71 alin.5 C.pen. 1969), iar la implinirea termenului de incercare inculpatul este de drept reabilitat (art.86 C.pen. 1969).

Impotriva sentintei penale nr. 1565/18.12.2015 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul penal nr. .../212/2015 a declarat apel inculpatul [...], care a invocat neregularitati privind desfasurarea urmaririi penale, imprejurarea ca si-a retras declaratia anterior pronuntarii unei hotarari judecatoresti, fiind incidenta o cauza de nepedepsire, motiv pentru care a solicitata incetarea procesului penal; in subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei aplicate.

Examinand sentinta penala apelata prin prisma criticilor formulate de apelant, precum si din oficiu, conform art. 420 Cod procedura penala, Curtea constata ca apelul declarat de inculpatul [...] este fondat.

Prin rechizitoriul nr. 74/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa prev. de art. 273 alin. 2 lit. d Cod penal, intrucat la datele de 04.02.2013 si 28.04.2014 a facut declaratii necorespunzatoare adevarului in dosarul penal nr. 75/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, in momentul in care a fost audiat in calitate de martor.

In rechizitoriu se descrie starea de fapt, in referire la inculpatul [...], ca vizand cele doua declaratii date in calitate de martor la datele de 04.02.2013 si 28.04.2014, insa la sectiunea „in drept” din rechizitoriu se indica doar declaratia din data de 04.02.2013. Curtea constata ca urmarirea penala a fost inceputa impotriva inculpatului [...] pentru ambele declaratii date in calitate de martor la datele de 04.02.2013 si 28.04.2014.

De asemenea, prima instanta retine in sarcina inculpatului [...] savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa in raport de declaratiile date la 04.02.2013 si 28.04.2014, deci sunt doua fapte distincte de marturie mincinoasa comise la datele de 04.02.2013 si 28.04.2014.

Cu toate ca exista doua fapte distincte, dat fiind cele doua declaratii date de inculpat in calitate de martor, la date diferite, se retine forma simpla a infractiunii de marturie mincinoasa.

Curtea apreciaza ca in ipoteza darii a doua declaratii necorespunzatoare adevarului, in calitate de martor, in aceeasi cauza si in legatura cu aceleasi imprejurari, se comit doua fapte de marturie mincinoase, dar in baza unei rezolutii infractionale unice, motiv pentru care in sarcina inculpatului [...] ar fi trebuit sa se retina comiterea infractiunii de marturie mincinoasa in forma continuata, momentul epuizarii fiind cel al declaratiei din 28.04.2014, care reprezinta ultimul act material.

In conditiile in care infractiunea s-a epuizat la data de 28.04.2014, in mod gresit s-a analizat incidenta legii penale mai favorabile, in conditiile art. 5 Cod penal.

Potrivit art. 5 Cod penal, in cazul in care de la savarsirea faptei pana la judecarea cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.

Aplicarea principiului legii penale mai favorabile este conditionata de succesiunea de legi penale de la savarsirea faptei pana la judecarea cauzei, insa in cauza infractiunea a fost comisa la data de 28.04.2014, iar dupa aceasta data nu a intervenit o succesiune de legi penale. Noul Cod penal a intrat in vigoare la data de 01.02.2014, anterior comiterii faptei, astfel ca nu era incident art. 5 Cod penal. Prima instanta s-a raportat la data primului act material - 04.02.2013, dar in cazul infractiunii continuate incidenta art. 5 Cod penal se raporteaza la momentul epuizarii infractiunii, iar nu al consumarii.

Drept urmare, Curtea constata ca prima instanta ar fi trebuit sa retina forma continuata a infractiunii de marturie mincinoasa, cu momentul epuizarii la 28.04.2014, ceea ce excludea posibilitatea analizarii principiului aplicarii legii penale mai favorabile. Consecinta era stabilirea incadrarii juridice potrivit Noului Cod penal, fara posibilitatea schimbarii incadrarii juridice in infractiunea prev. de art. 260 Cod penal din 1968.

Prima instanta a retinut dispozitiile art. 260 alin. 1 Cod penal, neregularitate care ii profita inculpatului [...], dat fiind ca se va constata incidenta unei cauze de nepedepsire, pentru motivele ce urmeaza a fi expuse.

La termenul din 03.12.2015 inculpatul [...] a declarat in fata primei instante ca isi retrage declaratiile date in calitate de martor din datele de 04.02.2013 si 28.04.2014.

Conform art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, fapta de marturie mincinoasa nu se pedepseste daca, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele mai inainte de a se fi pronuntat o hotarare ori de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul isi retrage marturia.

Prima instanta a retinut corect conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi incidenta cauza de nepedepsire:

 • retragerea marturiei mincinoase sa fie facuta in cadrul aceleiasi cauze in care a fost facuta marturia mincinoasa;
 • sa aiba loc, in cauzele penale mai inainte de a se produce arestarea inculpatului, ori in toate cauzele, mai inainte de a se fi pronuntat hotararea sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase;
 • cel care isi retrage marturia mincinoasa trebuie sa fie « martor », deci sa-si pastreze aceasta calitate in momentul in care are loc retragerea.

Toate aceste conditii au fost stabilite de doctrina pornind de la la ipoteza in care persoana care a dat marturia mincinoasa este cercetata pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa in alta cauza decat cea in care a dat declaratia in calitate de martor, astfel ca are posibilitatea de a fi reaudiat in calitate de martor in cauza unde a dat marturia mincinoasa, pentru a-si retrage marturia mincinoasa, in vederea invocarii dispozitiilor art. 260, alin. 2, Cod penal din 1968 in cauza in care este cercetat pentru infractiunea de marturie mincinoasa.

In cauza de fata inculpatul [...] a fost cercetat pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa in acelasi dosar in care a dat declaratiile necorespunzatoare in calitate de martor, urmare extinderii urmaririi penale prin ordonanta din data de 08.05.2014. De la aceasta data [...] a dobandit calitatea de suspect, data de la care a pierdut calitatea de martor, dat fiind ca nu se pot cumula cele doua calitati procesuale in aceeasi cauza penala, cum corect a apreciat si prima instanta.

Ulterior, prin ordonanta din data de 28.05.2014 [...] a dobandit calitatea de inculpat, urmare a punerii in miscare a actiunii penale.

Din momentul in care [...] a dobandit calitatea de suspect, nu ar mai fi putut sa-si retraga marturia mincinoasa in calitate de „martor”, pentru a beneficia de cauza de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, daca se accepta ipoteza ca persoana trebuie sa aiba calitatea procesuala de martor in momentul in care are loc retragerea marturiei.

Se constata ca in ipoteza in care persoana care a dat marturia mincinoasa este cercetata ulterior in aceeasi cauza pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, dobandind calitatea de inculpat, dupa ce in prealabil a avut calitatea de martor, este exclus de la dreptul de a-si retrage marturia mincinoasa doar pentru simplul fapt ca s-a decis cercetarea sa pentru infractiunea de marturie mincinoasa in acelasi dosar in care a dat martuia mincinoasa anterior.

Astfel, in varianta retinuta de prima instanta, in cazul in care cercetarea penala are loc in aceeasi cauza in care s-a dat marturia mincinoasa, persoana este exclusa de la beneficiul instituit prin art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, deoarece nu ar mai putea sa-si retraga declaratia in calitate de „martor”; daca insa persoana este cercetata penal pentru marturie mincinoasa intr-o cauza distincta, poate sa-si retraga marturia mincinoasa si poate beneficia de cauza de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968.

Curtea constata ca simpla vointa a organului de urmarire penala de a cerceta martorul in aceeasi cauza in care a dat declaratia sau intr-o cauza separata determina posibilitatea de a beneficia sau nu de cauza de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968.

Situatia mentionata determina o diferenta de tratament juridic intre persoane aflate intr-o situatie identica - martorul care a dat o marturie mincinoasa, ce nu are nicio justificare obiectiva si nu poate fi acceptata.

De aceea, in cazul in care persoana care a dat marturia mincinoasa este cercetata ulterior in aceeasi cauza pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, dobandind calitatea de inculpat, dupa ce in prealabil a avut calitatea de martor, conditia de a se retrage marturia mincinoasa in calitate de „martor” trebuie inteleasa ca are in vedere persoana, iar nu calitatea procesuala. Astfel, chiar daca persoana a pierdut calitatea de martor, poate sa-si retraga marturia mincinoasa, esentiala fiind manifestarea de vointa de retragere a marturiei, iar nu calitatea procesuala, care este independenta de vointa sa.

Prima instanta a apreciat ca nu se poate accepta aplicarea dispozitiilor art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 pentru martorul devenit inculpat, deoarece prin simpla sa manifestare de vointa beneficiaza de o solutie de incetare a procesului penal, chiar daca anterior si-ar fi mentinut declaratia necorespunzatoare adevarului.

Legiuitorul a instituit un beneficiu pentru persoana cercetata pentru marturie mincinoasa de a putea sa-si retraga marturia mincinoasa oricand pana la arestarea inculpatului ori pronuntarea unei hotararea sau a altei solutii ca urmare a marturiei mincinoase; astfel, retragerea marturiei mincinoase poate avea loc, cu aplicarea art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, chiar daca initial martorul isi mentine declaratia necorespunzatoare adevarului in dosarul unde era cercetat pentru marturie mincinoasa.

S-a urmarit ca in final martorul sa recunoasca darea unei declaratii necorespunzatoare adevarului, beneficiind de cauza de nepedepsire, chiar si daca initial persista in a nega marturia mincinoasa, esential fiind ca pana la pronuntarea solutiei sa se cunoasca caracterul mincinos al declaratiei, evitandu-se darea unei solutii pe baza unei marturii mincinoase.

In concluzie, curtea apreciaza ca cerinta referitoare la retragerea marturiei mincinoase de catre « martor » are in vedere persoana, iar nu calitatea procesuala, in cazul in care persoana este cercetata penal in aceeasi cauza in care s-a dat marturia mincinoasa, in caz contrar fiind inlaturat arbitrar un beneficiu legal recunoscut inculpatului cercetat pentru marturie mincinoasa.

Intr-o atare situatie, avand in vedere ca inculpatul [...] si-a retras declaratiile mincinoase in cadrul aceleiasi cauze in care a fost facuta marturia mincinoasa, retragerea a avut loc mai inainte de a se produce arestarea inculpatului ori de a se fi pronuntat hotararea (pronuntarea a avut loc la18.12.2015), iar inculpatul personal si-a retras declaratiile la data de 03.12.2015, curtea constata ca sunt indeplinite toate conditiile prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 pentru ca inculpatul sa beneficieze de cauza de nepedepsire.

Incidenta cauzei de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 impune pronuntarea unei solutii de incetare a procesului penal, conform art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedura.

Retinerea la incadrarea juridica a dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 ii profita inculpatului, deoarece poate beneficia de cauza de nepedepsire mentionata anterior.

In cazul in care s-ar fi retinut incadrarea juridica corecta, respectiv cea prev. de art. 273 alin.1 Cod penal, inculpatul nu ar mai fi beneficat de o cauza de nepedepsire, intrucat Noul Cod penal conditioneaza cauza de nepedepsire de retragerea marturiei mincinoase, in cauzele penale, inainte de retinere, arestare sau de punerea in miscare a actiunii penale, iar inculpatul si-a retras declaratiile mincinoase dupa punerea in miscare a actiunii penale.

Codul penal din 1968 este mai favorabil decat Noul Cod penal, din aceasta perspectiva, deoarece permite retragerea marturiei mincinoase pana la pronuntarea hotararii, in timp ce Noul Cod penal permite retragerea marturiei mincinoase, in cauzele penale, doar pana la punerea in miscare a actiunii penale.

Drept urmare, neregularitatea privind stabilirea incadrarii juridice ii profita inculpatului [...] si nu poate fi indreptata in apelul inculpatului, in considerarea principiului neagravarii situatiei in propria cale de atac, consacrat de art. 418 Cod procedura penala.

In concluzie, este intemeiat apelul inculpatului, in conditiile in care in mod gresit prima instanta nu a retinut incidenta cauzei de nepedepsire prev. de art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968, ceea ce face inutila analizarea celorlalte critici invocate de inculpat.

Pentru aceste considerente, in baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala curtea va admite apelul declarat de inculpatul [...] impotriva sentintei penale nr. 1565/18.12.2015 pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul penal nr. 1141/212/2015.

In baza art. 423 alin. 2 Cod procedura penala se va desfiinta in parte sentinta penala apelata, numai cu privire la inculpatul [...] si, rejudecand, in baza art. 396 alin. 6 Cod procedura penala si art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedura penala cu aplicarea art. 260 alin. 2 Cod penal din 1968 se va inceta procesul penal pornit impotriva inculpatului [...] pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa prev. de art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

In baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a si alin. 4 Cod procedura penala va fi obligat inculpatul [...] la plata sumei de 1.200 lei cheltuielile judiciare avansate de stat.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei decizii.

Decizia penala nr. 323/P/14.03.2016 Judecator redactor Marius Damian Mitea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.