Revizuirea - Cazuri De Revizuire | Discută Cu Un Avocat Specializat în Drept Civil
cabinet avocatura
Aratarea titularului dreptului
22 februarie 2013
avocat specializat
Revizuirea - procedura de judecata
22 februarie 2013

Revizuirea - cazuri de revizuire

firma avocatura

firma avocatura

Revizuirea - Cazurile de revizuire

Revizuirea - cazuri de revizuire

Revizuirea are drept cauză neregularitatea hotărârii care se atacă, mai exact erorile săvârşite în legătură cu starea de fapt stabilită prin hotărâre. Revizuirea poate fi exercitată pentru motivele expres şi limitativ prevăzute în art.322 C.proc.civ., şi anume:

1. Dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire (art.322 pct.1 C.proc.civ.)

2. Dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut (art.322 pct.2 C.proc.civ.)

3. Dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă (art.322 pct.3 C.proc.civ.)

4. Dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii ori dacă un magistrat a fost sancţionat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă în acea cauză (art.322 pct.4 C.proc.civ.)

5. Dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere (art.322 pct.5 C.proc.civ.)

6. Dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispăruţii, incapabilii sau cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi de loc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să-i apere (art.322 pct.6 C.proc.civ.)

7. Dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una sau aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate (art.322 pct.7 C.proc.civ.)

8. Dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa (art.322 pct.8 C.proc.civ.)

9. Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate (art.322 pct.9 C.proc.civ.)

Afla mai multe informatii accesand pagina Avocat drept civil .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *