Drept Civil

Drept civil

7 septembrie 2018

Partajul

Partajul Partajul - Sediul materiei: -     art. 669 – 686 C.civ. 980 – 996 C. Proc.civ.   Partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării […]
3 martie 2018

Contractul de credit - unilateral sau sinalagmatic? si exceptia de neexecutare din Codul Civil

Stim din Codul Civil despre exceptia de neexecutare a contractului, reglementata la art. 1556 NCC, care spune: "(1) Atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt […]
1 februarie 2018

Caz de anulare a unui uzufruct - probleme puse in contextul schimbarii Codului Civil

Caz de anulare a unui uzufruct - probleme puse in contextul schimbarii Codului Civil Uzufructul este este dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce […]
23 octombrie 2017

Testamentul

Testamentul Testamentul instituţie care se regăseşte şi în Codul Civil actual, reglementată în noul Codul Civil la articolele 1034­1085;’ este actul unilateral, personal şi revocabil prin […]
18 octombrie 2017

Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului

Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului   instituţie nou introdusă prin Codul Civil (articolul 1271): textul din Noul Cod Civil […]
18 octombrie 2017

Încheierea contractelor

Încheierea contractelor Forma contractelor - În art. 1178 N.C. Civ este enunţat principiul libertăţii formei, în sensul că încheierea contractului se realizează prin simplul acord de […]
17 octombrie 2017

Extras din Hotărârea C.S.M. nr. 387 / 2005

Extras din Hotărârea C.S.M. nr. 387 / 2005   Extras din Hotărârea C.S.M. nr. 387 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările si completările […]
17 octombrie 2017

Constituirea Arhivei Curente

Constituirea Arhivei Curente   Gruparea documentelor în dosare - Nomenclatorul dosarelor   Bibliografie:   Legea Arhivelor Naţionale - Cap. III, art. 8 (anexa nr. 1), art. […]
17 octombrie 2017

Cooperarea Judiciară în materie civilă și comercială

Cooperarea Judiciară în materie civilă și comercială Comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială în statele membre ale Uniunii Europene. I.1.       Sediul […]