Drept Civil

Drept civil

7 septembrie 2018

Partajul

Partajul Partajul - Sediul materiei: -     art. 669 – 686 C.civ. 980 – 996 C. Proc.civ.   Partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării […]
3 martie 2018

Contractul de credit - unilateral sau sinalagmatic? si exceptia de neexecutare din Codul Civil

Stim din Codul Civil despre exceptia de neexecutare a contractului, reglementata la art. 1556 NCC, care spune: "(1) Atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt […]
1 februarie 2018

Caz de anulare a unui uzufruct - probleme puse in contextul schimbarii Codului Civil

Caz de anulare a unui uzufruct - probleme puse in contextul schimbarii Codului Civil Uzufructul este este dreptul unei persoane de a se bucura de lucrurile ce […]
23 octombrie 2017

Testamentul

Testamentul Testamentul instituţie care se regăseşte şi în Codul Civil actual, reglementată în noul Codul Civil la articolele 1034­1085;’ este actul unilateral, personal şi revocabil prin […]
18 octombrie 2017

Încheierea contractelor

Încheierea contractelor Forma contractelor - În art. 1178 N.C. Civ este enunţat principiul libertăţii formei, în sensul că încheierea contractului se realizează prin simplul acord de […]
18 octombrie 2017

Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului

Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului Impreviziunea excepție în domeniul executării contractului   instituţie nou introdusă prin Codul Civil (articolul 1271): textul din Noul Cod Civil […]
17 octombrie 2017

Cursul prescripției extinctive

Cursul prescripției extinctive Cursul prescripției extinctive Începutul prescripţiei extinctive Regula generală - prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut […]
17 octombrie 2017

Drepturile personalității

Drepturile personalității Drepturile personalității Instituţie nou introdusă prin Capitolul II - „Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente” din Titlul II „Persoana fizică”, a Cărţii […]
17 octombrie 2017

Atribuțiile Grefierului de Ședință

 Atribuțiile Grefierului de Ședință               Drept procesual civil Incompatibilitate absolută             Obligația procedurală a grefierului de ședință de a verifica starea de incompatibilitate a judecătorilor […]