Drept Civil Arhive

Drept civil

14 februarie 2017
consultanta juridica avocat

Citarea și comunicarea actelor de procedură

Citarea și comunicarea actelor de procedură Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în […]
12 noiembrie 2012
avocat bun

Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara

Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara Este coproprietatea care poate înceta prin împărţeala sau prin partajul […]
22 iulie 2012
cabinet de avocat

Chemarea in garantie

Chemarea în garanție – Update Partea interesată poate să cheme în garanţie o terţă persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată […]
14 februarie 2017
avocat

Nulitatea actelor de procedură

Nulitatea actelor de procedură Nulitatea actelor de procedură Nulitatea este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, […]
30 ianuarie 2017
onorariu avocat

Obligații specifice fazei precontractuale

Obligații specifice fazei precontractuale Obligații specifice fazei precontractuale   Obligația de bună-credință Este o obligație legală, prevăzută expres de Codul Civil, conform căreia partea care se […]
30 ianuarie 2017
avocat bucuresti on line

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de […]
28 august 2012
avocat bucuresti on line

Recuperare taxa poluare Procedura Acte necesare 

Recuperare taxa poluare Procedura Acte necesare Recuperare taxa poluare Procedura Acte necesare Noua lege prind taxa de poluare intrata in vigoare in 2012 prevede ca taxa de poluare […]
13 august 2012
avocat bucuresti online

Forma actului juridic civil

Forma actului juridic civil – Update Voința de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris. De asemenea, poate fi manifestată şi printr-un comportament care, […]
30 ianuarie 2017
avocat bucuresti online

Contractul – izvor de obligații

Contractul – izvor de obligații Noțiune Contractul reprezintă acordul dintre două sau mai multe persoane, cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. […]
30 ianuarie 2017
avocat

Efectele răspunderii civile delictuale

Efectele răspunderii civile delictuale   Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate […]
21 decembrie 2016
avocat bun

Obiectul contractului – Actul juridic civil

Obiectul contractului – Actul juridic civil Obiectul contractului – Actul juridic civil Obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea, locațiunea, împrumutul şi altele asemenea, convenită […]
6 februarie 2017
avocati bucuresti

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare Prin promisiunea bilaterală, ambele părți se obligă să încheie, în viitor, un contract de vânzare. În cazul în […]
17 iunie 2012
avocati bucuresti

Testamentul olograf

Testamentul olograf Testamentul olograf Potrivit legii, testamentul olograf este valabil ca atare „când este scris în tot, datat şi semnat de mâna testatorului”. Cu toate că […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti online

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera Prin contractul de rentă viageră o persoană înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital) în schimbul unei prestaţii periodice […]
6 februarie 2017
avocat pret

Antecontractul de vânzare

Antecontractul de vânzare  Repezintă o promisiune de a vinde şi/sau de a cumpăra, un acord de voințe ce precede încheierea unei vânzări şi care are menirea […]
14 februarie 2017
avocat bucuresti online

Clasificarea acțiunilor civile Acțiunile în realizarea dreptului

Clasificarea acțiunilor civile Acțiunile în realizarea dreptului   Clasificarea acțiunilor civile are în vedere înțelesul lor restrâns al noțiunii de acțiune, acela de cerere de chemare în […]
22 februarie 2017
avocat consultanta juridica

Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare Regimul altor înscrisuri

Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare Regimul altor înscrisuri Înscrisul de recunoaştere sau de reînnoire a unei datorii preexistente face dovadă împotriva debitorului, moştenitorilor sau succesorilor săi în drepturi, […]
16 octombrie 2017
onorariu avocat

Ordonanța președențială

Ordonanța președențială Ordonanța președențială Ce este ordonanţa preşedinţială? Ordonanța președențială este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri […]
15 februarie 2017
avocat pret

Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului

Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului Obligațiile părților şi terților în desfăşurarea procesului Părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea şi […]
19 ianuarie 2017
avocat consultanta juridica

DREPTUL DE SERVITUTE

DREPTUL DE SERVITUTE Noțiune Sarcina care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Această utilitate rezultă din destinația economică a fondului dominant […]
18 iulie 2012
caut avocat bun

Contractul de donatie

Contractul de donație – Update Delimitarea contractului de donație Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte numită donator, dispune în mod […]
6 februarie 2017
avocati bucuresti

Mandatul cu reprezentare

Mandatul cu reprezentare Forma și întinderea mandatului Contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală. Acceptarea mandatului poate […]
22 februarie 2017
avocati bucuresti online

Înscrisul autentic

Înscrisul autentic Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană […]
12 noiembrie 2012
Avocat Online

Contractul de mandat

Contractul de mandat – Update Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama […]
8 februarie 2017
firma avocatura

Locul deschiderii moştenirii

Locul deschiderii moştenirii Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului, indiferent dacă acesta corespunde sau nu cu locul decesului. Domiciliul persoanei fizice este acolo unde […]
8 februarie 2017
consultanta juridica avocat

Garanția pentru viciile ascunse ale lucrului închiriat

Garanția pentru viciile ascunse ale lucrului închiriat   Locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului care împiedică sau micșorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la […]
30 ianuarie 2017
cabinet avocat

Excepția de neexecutare a contractului

Excepția de neexecutare a contractului Dacă din convenţia părţilor sau din împrejurări nu rezultă contrariul, în măsura în care obligaţiile pot fi executate simultan, părţile sunt […]
8 februarie 2017
avocat bucuresti online

Încetarea contractului de locaţiune

Încetarea contractului de locaţiune   Dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare. Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de […]
21 decembrie 2016
caut avocati bucuresti

Condițiile actului juridic civil

Condițiile actului juridic civil Definiție şi clasificare. Condițiile actului juridic civil reprezintă elementele componente ale acestuia. Condițiile de formare: manifestarea de voință a părților ( exprimarea […]
16 ianuarie 2017
cabinet avocat

Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor

Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor Definiție Conduita subiectelor, acțiunea sau inacțiunea pe care subiectul activ o poate pretinde subiectului […]
22 februarie 2017
cabinet avocatura

Competența executorului judecătoresc

Competența executorului judecătoresc Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de […]
22 februarie 2013
avocat consultanta juridica

Termenele procedurale – procedura civila

Termenele procedurale – procedura civila Termenele procedurale – procedura civila Noţiune şi clasificare În accepţiunea sa procesuală, noţiunea de termen evocă intervalul de timp înăuntrul căruia […]
17 octombrie 2017
avocat bucuresti on line

Protecția informațiilor clasificate

Protecția informațiilor clasificate Protecția informațiilor clasificate   LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate (actualizata până la data de 7 octombrie 2007*) […]
12 noiembrie 2012
avocat bun

Dreptul de proprietate publica

Dreptul de proprietate publică – Update Noțiune Reprezintă acel drept subiectiv de proprietate ce aparține statului sau unităților sale administrativ teritoriale asupra bunurilor care, fie prin […]
15 octombrie 2017
avocat

Ajutorul public judiciar

AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR ( Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.51/2008)   Persoanele care pot beneficia de ajutor public judiciar şi nivelul veniturilor.   Beneficiază de ajutor public […]
22 decembrie 2016
caut avocat

Nulitatea persoanei juridice

Nulitatea persoanei juridice Nulitatea persoanei juridice Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau declarată de instanța judecătorească numai atunci când: lipsește actul de înființare sau […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
22 februarie 2017
avocati bucuresti

Asigurarea probelor

Asigurarea probelor Oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile ori să obţină recunoaşterea unui […]
30 ianuarie 2017
cabinet avocat

Executarea silită în natură a obligațiilor

Executarea silită în natură a obligațiilor   Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei. Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi […]
22 februarie 2017
Avocat Online

Procedura partajului judiciar

Procedura partajului judiciar Procedura partajului judiciar Judecarea oricărei cereri de partaj privind bunuri asupra cărora părţile au un drept de proprietate comună se face după procedura […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.