Recidiva Postcondamnatorie | Consultanță Juridică Online 24/7 | Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Amnistia - Cauza care înlătură răspunderea penală
15 martie 2017
Plangere Penala
Tăinuirea
2 aprilie 2017

Recidiva postcondamnatorie

avocat pret

avocat pret

Recidiva postcondamnatorie

Recidiva postcondamnatorie

Condiții cu privire la primul termen al recidivei:

  • Să existe o hotărâre definitivă de condamnare pentru una sau mai multe infracțiuni intenționate / praeterintenționate – hotărârea judecătorească poate fi pronunțată de instanțele române sau străine, trebuie să fie definitivă, nu contează forma infracțiunii; trebuie avută în vedere doar o soluție de condamnare.
  • Hotărârea de condamnare să fi fost pronunțată pentru o infracțiune săvârșită cu intenție directă, indirectă sau depăşită;
  • Pedeapsa stabilită ori aplicată trebuie să fie detențiunea pe viață sau închioarea mai mare de 1 an.

Nu contează dacă pedeapa se execută în regim de detenție sau a fost suspendată sub supraveghere.

Poate fi termenul 1 al recidivei concursul de infracțiuni intenționate cu pedepse stabilite de peste 1 an, concursul de infracțiuni intenționate dintre care cel puțin o infracțiune are pedeapsa stabilită de peste 1 an, concursul de infracțiuni intenționate în care toate pedepsele stabilite sunt mai mici sau egale cu 1 an, dar rezultanta este mai mare de 1 an, concursul de infracțiun intenționate şi din culpă, dar cel puțin o infracțiune intenționată are pedeapsa stabilită mai are de 1 an şi concursul de infracțiuni intenționate şi din culpă, pedeapsa pentru fiecare fiind mai mare de 1 an, chiar dacă pedeapsa de bază este aplicată pentru o infracțiune din culpă.

Nu poate fi termenul 1 al recidivei un concurs de infracțiuni intenționate şi din culpă, când contopirea infracțiunilor intenționate însumează mai puțin sau cel mult 1 an; nu contează dacă, adăugându-se fracția de o treime din infracțiunea din culpă s-ar depăşi un an.

  • Hotărârea de condamnare să nu privească o infracțiune ce nu atrage starea de recidivă – infracțiuni săvârşite din culpă, infracțiuni pentru care a intervenit amnistia postcondamnatorie, fapte dezincriminate ulterior.

Nu constituie termenul 1 al recidivei hotărârea judecătorească din timpul minorității, deoarece minorilor nu li se aplică pedepse, ci numai măsuri educative. Dar este primul termen al recidivei dacă infracțiunea se consumă în minoritate şi se epuizează după majorat, cu excepția infracțiunilor progresive.

Condiții cu privire la al doilea termen al recidivei:

  • Majorul să săvârșească prima infracțiune cu intenție – directă sau indirectă / depăşită şi legea să prevadă închisoarea mai mare sau egala cu 1 an sau detențiunea pe viață. Pedeapsa închisorii poate fi unică sau alternativ cu amenda; contează pedeapsa prevăzută de lege (nu pedeapsa aplicată, ca în cazul primului termen al recidivei), chiar dacă fapta a rămas la stadiul de tentativă; nu contează pedeapsa efectiv stabilită; constituie al doilea termen al recidivei şi când termenul este format dintr-un concurs de infracțiuni, dacă cel puțin o infracțiune din concurs este săvârșită cu intenție/praeterintenție, iar legea prevede pentru aceasta închisoare mai mare sau egală cu 1 an sau detențiunea pe viață.
  • Infracțiunea să fie săvârșită de aceeaşi persoană; nu are importanță dacă infractorul a avut aceeaşi contribuție la săvârșirea infracțiunilor care constituie cei doi termeni ai recidivei; la prima infracțiune este posibil ca acesta să fi avut calitatea de autor, iar la cea de-a doua infracțiune să fi avut calitatea de coautor, instigator sau complice.
  • Noua infracțiune să fie săvârșită înainte de începerea executării pedepsei care reprezintă termenul 1 al recidivei (inclusiv în cazul în care condamnatul se sustrage de la executare sau a obținut amânarea executării); în timpul executării pedepsei; în perioada în care executarea pedepsei a fost întreruptă; în stare de evadare din executarea pedepsei anterioare (chiar infracțiunea de evadare poate reprezenta termenul doi al recidivei; în timpul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, cu condiția ca infracțiunea să fie descoperită în termenul de supraveghere; în timpul grațierii condiționate; în timpul liberării condiționate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *