Drept Penal

Drept penal

7 septembrie 2018

DENUNȚĂTORUL ARE IMUNITATE

DENUNȚĂTORUL ARE IMUNITATE DENUNȚĂTORUL ARE IMUNITATE  daca denunță în 6 luni de la faptă - Proiect           Una dintre modificările ce ar urma să fie aduse […]
7 septembrie 2018

Detentia la domiciliu

Detentia la domiciliu Detentia la domiciliu a persoanelor condamnate pentru fapte de corupţie Deputații PSD au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de […]
17 octombrie 2017

Declararea recursului în casație

Declararea recursului în casație   Declararea recursului în casație (art.433-439 C.P.P.) Scopul recursului în casaţie şi instanţa competentă Recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi […]
17 octombrie 2017

Protecția celor care denunță fapte de corupție

Protecția celor care denunță fapte de corupție Protecția celor care denunță fapte de corupție   LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din […]
16 octombrie 2017

Elemente de noutate în noua legislație penală

Elemente de noutate în noua legislație penală Elemente de noutate în noua legislație penală Noul Codul penal, partea generală – elemente de noutate   Infracţiunea are […]
15 octombrie 2017

Căile de atac ordinare în materie penală

Căile de atac ordinare în materie penală  La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea   Căile de atac ordinare în materie penală […]
2 aprilie 2017

Tâlhăria calificată

Tâlhăria calificată   Potrivit art.234 Cod Penal, tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări: a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante; b) prin simularea […]
2 aprilie 2017

Amenințarea

Amenințarea Conform art.206 Cod Penal, fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei […]
2 aprilie 2017

Nulitățile

Nulitățile Nulitățile Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de lege. Actele îndeplinite ulterior actului care a fost […]