Necitarea Partii Responsabile Civilmente, Trimiterea Cauzei Spre Rejudecare Instantei De Fond » Consultă Avocat
avocati bucuresti
Mentinere control judiciar Respingere contestatii.
31 martie 2020
caut avocat bun
Necunoasterea de catre inculpat a faptului ca este interzisa producerea de tigarete in afara antrepozitului fiscal
31 martie 2020

Necitarea partii responsabile civilmente, Trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond

avocati bucuresti

avocati bucuresti


Necitarea partii responsabile civilmente, Trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond

Avand in vedere ca judecata in fata instantei de fond a avut loc fara legala citare a partii responsabile civilmente, instanta de fond avand obligatia de a proceda la citarea acesteia incepand cu primul termen ulterior depunerii in scris la dosar cererii de constituire de parte civila la data de 20.12.2017, respectiv cu termenul din 16.01.2017, se constata ca sunt aplicabile prevederile art.421 pct.2 lit.b) cod procedura penala, care impun trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Rejudecarea cauzei va avea in vedere atat latura civila, cat si latura penala a cauzei, art. 409 alin. 1 lit.c) cod procedura penala prevazand ca partea civila poate face apel sub ambele aspect, iar solutia referitoare la latura penala influenteaza si latura civila, atatat timp cat la retinerea starii de fapt si implicit la incadrarea juridica data faptei s-a retinut un prejudiciu mai mic (79.866 lei) decat cel pentru s-a formulat constituirea de parte civila (112.751,66 lei).

Art. 20 alin. 1 teza I cod procedura penala Art. 21 alin. 1 si 4 cod procedura penala Art. 353 alin. 1 tezele I, II cod procedura penala Art. 421 pct.2 lit.b) cod procedura penala


 1. Hotararea Tribunalului Constanta:

Constata ca prin sentinta penala nr. 597 din data de 05.12.2017 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. .. ./118/2016 s-a hotarat:

In baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala si art. 5 Cod penal:

Condamna pe inculpatul
[...1
. administrator al S.C. [...] S.R.L.,
la pedeapsa de 2 ani inchisoare
, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Face aplicarea disp.art.76 al.3 c.pen.rap.la art.12 din Legea nr. 187/2013 privind pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi.

In baza art.71 alin.1, 2, 3 c.pen rap. la art.12 din Legea nr.187/2013;

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) c.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

In baza art.86/1 C pen, in referire la art.5 n.c.pen;

Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de incercare de 4 ani, termen compus din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate,la care se adauga un interval de timp de doi ani calculat in conditiile art.86/2 c.pen.

In baza art.86/3 c.pen; in referire la art.5 n.c.pen.

Pe durata termenului de incercare, inculpatul se supune urmatoarelor masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune Constanta;
 2. sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea;
 3. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
 4. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta,

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune Constanta caruia i se comunica datele de la lit.a)-d).

In baza art.71 alin.5 c.pen in referire la art.5 .c.pen

Pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.86/4 c.pen.privind revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul savarsirii cu intentie a unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare.

2. In baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala si art. 5 Cod penal:

Condamna pe inculpata
[...!
, in calitate de asociat unic la S.C. [...] S.R.L., la pedeapsa
de 2 ani inchisoare,
pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala,

Face aplicarea disp. art.76 alin.3 c.pen.rap.la art.12 din Legea nr.187/2013 privind pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi.

In baza art.71 alin.1, 2, 3 c.pen rap.la art.12 din Legea nr.187/2013;

Interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) c.pen. pe durata executarii pedepsei principale.

In baza art.86/1 C pen, in referire la art.5 .c.pen;

Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de incercare de 4 ani, termen compus din cuantumul pedepsei inchisorii aplicate, la care se adauga un interval de timp de doi ani calculat in conditiile art. 86/2 c.pen.

In baza art.86/3 c.pen; in referire la art.5 n.c.pen

Pe durata termenului de incercare, inculpata se supune urmatoarelor masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune Constanta;
 2. sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea;
 3. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
 4. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta,

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune Constanta caruia i se

comunica datele de la lit.a)-d).

In baza art.71 al.5 c.pen in referire la art.5 c.pen.

Pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra disp. art.86/4 c.pen. privind revocarea beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul savarsirii cu intentie a unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare.

In baza art.19 alin. 1, 2 si 5 c.pr.pen.in referire la 99 c.pr.pen si art.397 c.pr.pen.si art.1349, art.1357 c.civ si art..1381, art.1385-1386 c.civ;

Admite in parte actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman prin DGRFP Galati -AJFP Constanta impotriva inculpatilor.

Obliga inculpatii [...] si [...] sa plateasca partii civile, in solidar, suma de 79.866 lei, reprezentand
impozit pe profit
cu titlu de despagubiri civile, precum si dobanzile si penalitatile calculate conform dispozitiilor Codului de procedura fiscala la suma reprezentand despagubiri civile, pana la achitarea despagubirilor .

In baza art.13 din Legea nr.241/2005;

Dispune ca la ramanerea definitiva a prezentei hotarari judecatoresti de condamnare, instanta sa comunice Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului acesteia.

In baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedura penala, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, republicata,

Dispune luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce vor fi identificate in proprietatea inculpatei [...].

Dispune luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra autoturismului AUDI A6 si autoturismului Audi A8 cu care inculpatul [...] figureaza in evidentele fiscale ale Comunei Cuza Voda, Judet Constanta, potrivit adresei acestei institutii .

In baza art.274 alin.1 C.pr.pen rap.la art.398 c.pr.pen;

Obliga fiecare inculpat la plata sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in folosul statului, din care 1500 lei la urmarire penala.”


 1. ApreciereaTribunalului Constanta:

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La 11.06.2012 organele de politie din cadrul Politiei mun. Medgidia s-au sesizat din oficiu in legatura cu [...] care, in calitate de administrator al S.C.[...] S.R.L., nu ar fi inregistrat in contabilitate veniturile realizate din activitatea comerciala derulata, sustragandu-se in acest fel de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

In urma cercetarilor si verificarilor efectuate, din corespondenta purtata cu A.F.P. Medgidia, jud. Constanta, s-a stabilit faptul ca de la data infiintarii societatea nu a depus declaratiile fiscale obligatorii si a avut cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.

Conform datelor comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta societatea [...] a fost infiintata de inculpata [...] la data de 21.07.2008, fiind inregistrata cu nr. .113/2584/2008. cu sediul social in com. Cuza Voda, jud. Constanta, aceasta fiind asociat unic al societatii. Inca de la infiintarea societatii administrator a fost numit inculpatul [...], care a depus specimen de semnatura la banca la data de 11.07.2008. Obiectul principal de activitate declarat a fost ,,comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Potrivit documentelor bancare inaintate de RAIFFEISEN BANK S.A. care a comunicat fisele persoanelor imputernicite sa desfasoare activitati prin contul bancar al societatii, se observa ca inculpatii [...] si [...] au avut drept de semnatura. Totodata, din rulajul contului deschis de S.C. [...]

S.R.L., a rezultat ca in perioada august - decembrie 2009 societatea a incasat prin contul bancar sume provenite de la trei societati comerciale respectiv de la S.C. X S.R.L., S.C. Y S.A. si S.C. Z S.R.L.

Ulterior au fost predate de catre primele doua societati comerciale mai sus mentionate documentele de achizitie si de plata a marfurilor livrate de catre S.C. [...] S.R.L. si in baza acestor documente precum si a celor predate de catre RAIFFEISEN BANK S.A. la data de 25.02.2016 a fost dispusa o constatare tehnico stiintifica financiar contabila pentru stabilirea prejudiciului cauzat

bugetului de stat.

Din concluziile la raportul de constatare a rezultat un prejudiciu calculat la suma de 112.751,66 lei reprezentand impozit pe profit aferent veniturilor impozabile realizate in perioada august - decembrie 2009 in suma totala de 704.697,86 lei. Din suma totala incasata, inculpatii [...] si [...] au retras suma de 633.122 lei pentru achizitii de fier vechi si 66.066 lei pentru diverse alte plati.

Cu ocazia audierii, inculpata [...] a declarat ca a infiintat ca asociat unic societatea [...] S.R.L. si pentru ca nu stia carte l-ar fi cooptat in societate, ca administrator, pe nepotul sau [...], care stie sa scrie si sa citeasca.

In legatura cu activitatea comerciala a societatii aceasta a declarat ca s-a ocupat exclusiv ea, dar nu mai stie cu ce societati a lucrat, precizand ca a primit in contul bancar al societatii sumele reprezentand contravaloarea fierului vechi vandut.

Conform documentelor bancare rezulta ca sumele primite in cont au fost retrase de cei doi cu motivatia platii furnizorilor (achizitii fier vechi) si alte plati.

In legatura cu documentele contabile ale societatii inculpata [...] a declarat ca nu a cunoscut ca este necesar sa intocmeasca evidenta contabila, sa declare veniturile realizate si sa plateasca impozitele si taxele datorate bugetului de stat.

Referitor la borderourile pe care aceasta le depunea in banca susnumita a declarat ca erau intocmite de soferii cu care se deplasa dar nu isi aminteste numele acestora.

Fiind audiat, inculpatul [...] a declarat ca a acceptat sa se implice in activitatea societatii la rugamintea inculpatei [...] care, fiind matusa sa, i-ar fi cerut sa o ajute sa infiinteze societatea, fara a desfasura efectiv vreo activitate in cadrul societatii.

Sustinerile acestuia sunt infirmate de datele rezultate din corespondenta cu RAIFFEISEN BANK S.A. si documentele inaintate de acestia din continutul carora rezulta ca inculpatul [...] a retras sume de bani din contul societatii la datele de 16.11.2009 si de 03.12.2009. De asemenea, acesta apare mentionat ca reprezentant al S.C. [...] S.R.L.pe documentele privind operatiunile comerciale transmise de S.C. X S.R.L.

Avand in vedere faptul ca inculpatii [...], in calitatea sa de administrator al S.C. [...] S.R.L si [...] in calitatea sa de asociat unic al aceleiasi societati au fost implicati direct in activitatea societatii, deruland activitati comerciale si retragand sume de bani din contul bancar, instanta de fond a constatat ca ambii se fac responsabili pentru nedeclararea veniturilor realizate si pentru plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

Desi in apararea lor inculpatii au invocat necunoasterea legii, acest fapt nu-i poate absolvi de raspundere fiind de notorietate faptul ca orice activitate comerciala derulata de o societate comerciala este supusa impozitarii.

S-a constatat ca in fapt reprezentantii S.C. [...] S.R.L. nu au condus evidenta contabila si nu au declarat organelor fiscale veniturile realizate, acestea s-au stabilit pe baza documentelor bancare si a reconstituirii acestora din evidentele clientilor societatii.

A rezultat astfel, in urma verificarilor, ca acestia nu au efectuat nici o activitate concreta de ascundere a bunurilor sau sursei impozabile, fapta acestora constand in neevidentierea in documentele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale derulate si a veniturile realizate, pasivitatea manifestata si necunoasterea obligatiilor legale ce le reveneau neputand fi interpretate ca o ascundere a bunurilor sau a sursei impozabile sau taxabile.


 1. Apeluri formulate

Impotriva sentintei Tribunalului Constanta mentionata mai sus a formulat apel partea civila D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P. Constanta.

 1. Motive de apel

Sentinta Tribunalului Constanta a fost criticata de catre partea civila D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P. Constanta:

 1. sub un aspect de nelegalitate, respectiv nepronuntarea asupra cererii de obligare a inculpatilor in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. [...] S.R.L.,
 2. sub un aspect de netemeinicie, solicitand acordarea in intregime a pretentiilor civile mentionate in constituirea de parte civila, respectiv suma de 112.751,66 lei, suma stabilita prin Raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit de inspectorul antifrauda din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.
 1. Procedura in fata instantei de apel

La primul termen de judecata din apel de la data de 22.02.2017 inculpatii [...] si [...] nu au dorit sa dea declaratie in fata instantei de apel, ambii inculpati precizand personal ca uzeaza de dreptul la tacere.

Pentru ambii inculpati au fost desemnati avocati din oficiu, delegatiile acestora incetand de drept la termenul din 22.02.2018, cand s-a prezentat in instanta un avocat ales pentru ambii inculpati.

In cauza nu s-au formulat cereri sau exceptii de catre inculpati, de catre avocatul ales al celor 2 inculpati de catre partea civila, de catre procurorul de sedinta si nici din oficiu de catre instanta de judecata.

In apel nu s-au administrat mijloace de proba noi.

 1. Aprecierea instantei de apel

Examinand sentinta apelata in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelul formulat de catre partea civila D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P. Constanta este fondat raportat la primul motiv de apel invocat, aspect care determina trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

In acest sens, Curtea retine ca la data de 20.12.2016 persoana vatamata D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P. Constanta a depus la dosarul primei instante cererea de constituire de parte civila pentru suma de 112.751,66 lei cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat.

Curtea constata ca aceasta constituire de parte civila a fost legal formulata inainte de inceperea cercetarii judecatoresti, care a avut loc la termenul din 06.02.2017, fiind respectate astfel dispozitiile art.20 alin. 1 cod procedura penala.

Curtea mai retine ca in constuirea de parte civila s-a efectuat mentiunea expresa ca se solicita
„retinerea calitatii de parte responsabila civilmente a SC [...] SRL pentru inculpati”

(f.13 par. penultim f.13 dosar prima instanta).

Cu toate acestea, la nici unul dintre termenele ulterioare din fata primei instante, incepand din

 1. pana la 30.10.2017 cand au avut loc dezbaterile in fond, partea responsabila civilmente SC [...] SRL nu a fost citata.

Dispozitiile legale aplicabile:

Art. 20 alin. 1 teza I cod procedura penala: „Constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti.”

Art. 21 alin.1 cod procedura penala: „
Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea partii indreptatite potrivit legii civile, in termenul prevazut la
art. 20
alin. (1)”.

Art.21 alin.4 cod procedura penala: „Partea responsabila civilmente are, in ceea ce priveste actiunea civila, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.”

Art.32 alin.1,2 cod procedura penala:

„(1) Partile sunt subiectii procesuali care exercita sau impotriva carora se exercita o actiune judiciara.

(2) Partile din procesul penal sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente. ”

Art.353 alin.1 tezele I,II cod procedura penala:

(1)
Judecata poate avea loc numai daca persoana vatamata si partile sunt legal citate si procedura este indeplinita. Inculpatul, partea civila, partea responsabila civilmente si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora se citeaza din oficiu de catre instanta”

Art. 421 pct.2 lit.b) cod procedura penala:
„Instanta, judecand apelul, pronunta una dintre urmatoarele solutii:

2. admite apelul si:

... b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate”.

Prin urmare, avand in vedere ca judecata in fata instantei de fond a avut loc fara legala citare a partii responsabile civilmente SC [...] SRL, instanta de fond avand obligatia de a proceda la citarea acesteia incepand cu primul termen ulterior depunerii in scris la dosar cererii de constituire de parte civila la data de 20.12.2017, respectiv cu termenul din 16.01.2017, Curtea constata ca sunt aplicabile prevederile art.421pct.2 lit.b) cod procedura penala care impun trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Rejudecarea cauzei va avea in vedere atat latura civila cat si latura penala a cauzei, art.409 alin.1 lit.c) cod procedura penala prevazand ca partea civila poate face apel sub ambele aspecte iar Curtea retine ca solutia referitoare la latura penala influenteaza si latura civila, atata timp cat la retinerea starii de fapt si implicit la incadrarea juridica data faptei s-a retinut un prejudiciu mai mic (79.866 lei) decat cel pentru s-a formulat constituirea de parte civila (112.751,66 lei).

Fata de aceasta solutie, Curtea constata ca nu se mai impune examinarea celui de al doilea motiv de apel, aspectele criticate urmand a fi avute in vedere de instanta de fond cu ocazia rejudecarii.

In consecinta, in baza art. 421 pct.1 lit.b) cod procedura penala, Curtea va admite apelul formulat de catre partea civila D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P. Constanta, desfiinteaza sentinta penala nr. 597/05.12.2017 a Tribunalului Constanta si va dispune rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Constanta.

In baza art.424 alin.4 cod procedura penala, Curtea va desfiinta toate actele procedurale efectuate de catre instanta de fond ulterior termenului din data de 16.01.2017.

Decizia penala nr. 284/P/01.03.2018 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.