Furt Calificat Incheierea Unor Acorduri De Mediere.   » Consultă Avocat
cabinet avocat
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotarari judecatoresti pronuntate in alte state
31 martie 2020
avocati bucuresti online
Gresita punere in libertate a inculpatilor anterior expirarii duratei stabilite de instanta
31 martie 2020

Furt calificat incheierea unor acorduri de mediere.  

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Furt calificat incheierea unor acorduri de mediere.  

Potrivit art.16 alin.l lit.g) Cod procedura penala „actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca: ... g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii. ”

Potrivit art.67 alin.1,2 din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de

mediator:

“(1) Dispozitiile din prezenta lege se aplica si in cauzele penale, atat in latura penala, cat si in latura civila, dupa distinctiile aratate in prezenta sectiune.

(2) In latura penala a procesului, dispozitiile privind medierea se aplica numai in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala. ”

Avand in vedere ca potrivit art.231 alin.2 cod penal “(2) In cazul faptelor prevazute la art.228, art.229 alin.1, alin.2 lit.b) si c) si art.230, impacarea inlatura raspunderea penala”, se constata ca pentru

infractiunile de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal care fac obiectul prezentului dosar este posibila incheierea unor acorduri de mediere.

Prin Decizia nr. 9/2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a decis ca incheierea unui acord de mediere reprezinta o cauza sui-generis de incetare a procesului penal iar incheierea acordului de mediere poate interveni pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, deci, inclusiv in calea de atac a apelului.

Art.16 alin. 1 lit.g) Cod procedura penala Art. 67 alin. 1,2 din Legea nr.192/2006 Decizia nr. 9/2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. 65 Cod penal si art. 66 lit. a,b Cod penal Hotararea CEDO in cauza Hirst c. Marii Britanii

Prin sentinta penala nr. 825 din data de 19.06.2015, pronuntata de Judecatoria Constanta, in dosarul nr. 3081/212/2015, s-a hotarat:

„In baza
art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen.
achita pe inculpatul
[...]
sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat comis la data de 21/22.10.2014, intrucat
nu exista probe ca inculpatul a savarsit infractiunea.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 11/12.10.2014.

In baza
art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.
, condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 15/16.10.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 31.10/01.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 05/06.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 02/03.08.2014.

In baza
art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 si art. 85 alin. 1 C.pen.1969
anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.
601/06.06.2014
a Judecatoriei Constanta definitiva prin neapelare la data de 29.06.2014 hotarare prin care s-a anulat suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.
541/24.04.2013
a Judecatoriei Constanta definitiva prin decizia penala nr. 473/20.06.2013 a Curtii de Apel Constanta.

In baza
art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 43 alin. 2 C.pen.
, aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare la care adauga sporul de 6 ani si 8 luni inchisoare, inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 11 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor constatate prin prezenta hotarare. Adauga pedeapsa rezultanta la pedeapsa anterioara neexecutata de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.
541/24.04.2013
a Judecatoriei Constanta, inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 13 ani si 8 luni inchisoare.

In baza
art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 40 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
aplica inculpatului pedeapsa de 13 ani si 8 luni inchisoare la care adauga sporul de 4 luni inchisoare aferent pedepsei de 1 an inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

601/06.06.2014 a Judecatoriei Constanta, inculpatul [...] urmand sa execute, in final, pedeapsa de 14 ani inchisoare. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 si art 71 C.pen.1969 interzice inculpatului [...] drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen.1969 pe durata executarii pedepsei principale, aplicata prin sentinta penala nr. 601/06.06.2014 a Judecatoriei Constanta.

In baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 252/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neintemeiata cererea de inlocuire a arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu sau controlului judiciar formulata de inculpatul [...].

In baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. achita pe inculpatul [...] sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat comis la data de 21/22.10.2014, intrucat
nu exista probe ca inculpatul a savarsit infractiunea
.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 11/12.10.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 15/16.10.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 31.10/01.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 05/06.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 02/03.08.2014.

In baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 si art. 83 alin. 1 C.pen.1969 revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare stabilita prin sentinta penala nr. 162/26.01.2011 a Judecatoriei Medgidia definitiva prin nerecurare la data de 08.02.2011.

In baza art. 43 alin. 2 C.pen., aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare la care adauga sporul de 6 ani si 8 luni inchisoare, inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 11 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor constatate prin prezenta hotarare. Adauga pedeapsa rezultanta la pedeapsa anterioara neexecutata de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 162/26.01.2011 a Judecatoriei Medgidia, inculpatul [...] urmand sa execute, in final, pedeapsa de 13 ani si 8 luni inchisoare. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 si art 71 C.pen.1969 interzice inculpatului [...] drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen.1969 pe durata executarii pedepsei principale, aplicata prin sentinta penala nr. 162/26.01.2011 a Judecatoriei Medgidia.

In baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 253/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 11/12.10.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 19/20.11.2014.

In baza
art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.
, condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 24.11.2014.

In baza art. 233 - art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
talharie calificata la data de 27/28.11.2014.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
, aplica inculpatului
[...]
pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare la care adauga sporul de 5 ani, inculpatul [...] urmand sa execute, in final, pedeapsa de
15 ani inchisoare
. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei de 15 ani inchisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 72 alin. 1 C.pen.
scade din durata pedepsei aplicate inculpatului
[...]
perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 254/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neintemeiata cererea de inlocuire a arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu formulata de inculpatul [...].

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 19/20.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 31.10/01.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 02/03.08.2014.

In baza
art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.
, condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 24.11.2014.

In baza art. 233 - art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
talharie calificata la data de 27/28.11.2014.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
, aplica inculpatului
[...]
pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare la care adauga sporul de 6 ani si 8 luni, inculpatul [...] urmand sa execute, in final pedeapsa de
16 ani si 8 luni inchisoare
. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei de 16 ani si 8 luni inchisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 72 alin. 1 C.pen.
scade din durata pedepsei aplicate inculpatului
[...]
perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 255/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 19/20.11.2014.

In baza art. 233 - art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
talharie calificata la data de 27/28.11.2014.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
, aplica inculpatului
[...]
pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare la care adauga sporul de 1 an si 8 luni, inculpatul [...] urmand sa execute, in final, pedeapsa de
11 ani si 8 luni inchisoare
. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei de 11 ani si 8 luni inchisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 72 alin. 1 C.pen.
scade din durata pedepsei aplicate inculpatului
[...]
perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 256/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 242 alin. 2 C.proc.pen. respinge ca neintemeiata cererea de inlocuire a arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu formulata de inculpatul [...].


In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.,

condamna pe inculpatul
[
„J la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 05/06.11.2014.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.,

condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 21/22.10.2014.

In baza art. 48 alin. 1 si 2 C.pen. raportat la art. 233 - art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
complicitate la talharie calificata la data de 27/28.11.2014.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 335 alin. 1 C.pen.
condamna pe inculpatul
[...]
la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.

In baza
art. 39 alin. 1 lit. b C.pen.
, aplica inculpatului
[...]
pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare la care adauga sporul de 4 ani, inculpatul [...] urmand sa execute, in final, pedeapsa de
11 ani inchisoare
. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei de 11 ani inchisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza
art. 72 alin. 1 C.pen.
scade din durata pedepsei aplicate inculpatului
[...]
perioada retinerii, arestarii preventive si arestului la domiciliu
de la data
28.11.2014
la
19.06.2015.

In baza
art. 399 alin. 1 C.proc.pen.
, inlocuieste masura arestului la domiciliu a inculpatului
[...]
cu masura controlului judiciar. In baza
art. 399 alin. 4 C.proc.pen.
dispozitia de inlocuire a masurii preventive este executorie.

In baza
art. 215 alin. 1 C.proc.pen.
, impune inculpatului
[...]
, pe timpul cat se afla sub control judiciar, sa respecte urmatoarele obligatii legale:

 1. sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
 2. sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;
 3. sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

In baza
art. 215 alin. 2 C.proc.pen.
, impune inculpatului
[...]
, pe timpul cat se afla sub control judiciar, sa respecte urmatoarele obligatii:

 1. sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului Constanta, decat cu incuviintarea prealabila a instantei de judecata in fata careia se afla cauza;
 2. sa nu se apropie de ceilalti coinculpati sau martorii cauzei sau de membrii de familie ai acestora, si sa nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale, exceptand situatia relatiilor de rudenie si a calitatilor de sot preexistente masurii controlului judiciar;
 3. sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.

In baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atentia inculpatului [...] ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

Constata ca fiind ramasa fara obiect cererea inculpatului [...] de modificare a continutului arestului la domiciliu.

In baza art. 233 - art. 234 alin. 1 lit. d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
talharie calificata la data de 27/28.11.2014.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei principale, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 02/03.08.2014.

In baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare la care adauga sporul de 1 an si 8 luni, inculpatul [...] urmand sa execute, in final pedeapsa de 11 ani si 8 luni inchisoare. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei inchisorii rezultante, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

In baza art. 65 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. d C.pen., interzice inculpatului [...] dreptul de a alege pe durata executarii pedepsei de 11 ani si 8 luni inchisoare, conform art. 65 alin. 3 C.pen.

In baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada retinerii si arestarii preventive
de la data
28.11.2014
la
zi.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., mentine masura arestului preventiv a inculpatului [...], aflat sub puterea mandatului de arestare nr. 258/UP/29.11.2014 emis de Judecatoria Constanta.

In baza art. 269 C.pen. condamna pe inculpatul [.J la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
favorizare a faptuitorului
.

In baza art. 270 C.pen. condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
tainuire
.

In baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 1 an, inculpatul [...] urmand sa execute, in final pedeapsa de 4 ani inchisoare. Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] perioada retinerii si arestului la domiciliu
de la data
28.11.2014
la
19.06.2015.

In baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., inlocuieste masura arestului la domiciliu a inculpatului [...] cu masura controlului judiciar. In baza art. 399 alin. 4 C.proc.pen. dispozitia de inlocuire a masurii preventive este executorie.

In baza art. 215 alin. 1 C.proc.pen., impune inculpatului [...], pe timpul cat se afla sub control judiciar, sa respecte urmatoarele obligatii legale:

 1. sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
 2. sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;
 3. sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

In baza
art. 215 alin. 2 C.proc.pen.
, impune inculpatului
[...]
, pe timpul cat se afla sub control judiciar, sa respecte urmatoarele obligatii:

 1. sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului Constanta, decat cu incuviintarea prealabila a instantei de judecata in fata careia se afla cauza;
 2. sa nu se apropie de ceilalti coinculpati sau martorii cauzei sau de membrii de familie ai acestora, si sa nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale, exceptand situatia relatiilor de rudenie si a calitatilor de sot preexistente masurii controlului judiciar;
 3. sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.

In baza
art. 215 alin. 3 C.proc.pen.
, atrage atentia inculpatului
[...]
ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

In baza art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
furt calificat la data de 31.10/01.11.2014.

Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 48 C.pen. raportat la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen., condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
complicitate la furt calificat.

Pedeapsa se executa in regim de detentie, conform art. 60 C.pen.

In baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. raportat la art. 249 alin. 4 si 5 C.proc.pen., aplica sechestrul asupra: autovehiculului marca VW Passat cu numarul de inmatriculare [...] (ridicat de la inculpatul [...]); autovehiculul marca VW LT35 cu numarul de inmatriculare [...] (ridicat de la inculpatul [...]); autovehiculului marca Rover 420 cu numarul de inmatriculare [...] (ridicat de la inculpatul [...]).

In baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confisca de la inculpatul [...] autovehiculul marca VW Passat cu numarul de inmatriculare [...].

In baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confisca de la inculpatul [...] autovehiculul marca VW LT35 cu numarul de inmatriculare [...].

In baza art. 112 alin. 1 lit. b C.proc.pen. confisca de la inculpatul [...] autovehiculul marca Rover 420 cu numarul de inmatriculare [...].

In baza art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confisca de la inculpatul [...] suma de 1200 lei (recipisa de consemnare nr. [...]).

In baza art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confisca de la inculpatul [...] suma de 208 lei (recipisa de consemnare nr. [...]).

In baza
art. 67 alin. 3 din Legea nr. 192/2006
, respinge acordul de mediere incheiat intre persoanele vatamate [...] si [...] pe de o parte si inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] de cealalta parte, intrucat consimtamantul persoanelor vatamate este viciat.

Ia act ca prejudiciul material suferit de partea civila
[...]
a fost recuperat.

Ia act ca prejudiciul material suferit de persoana vatamata
[...]
a fost recuperat.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
SC [...] SRL
cu sediul in [...], jud. Constanta, si obliga in solidar pe inculpatii
[...], [...], [...], [...],
la plata catre aceasta a sumei de
15000 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
[...]
cu domiciliul in [...], jud. Constanta, si obliga in solidar pe inculpatii
[...], [...], [...],
la plata catre aceasta a sumei de
15800 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
[...]
cu domiciliul in [...], jud. Constanta, si obliga in solidar pe inculpatii
[...] si [...],
la plata catre aceasta a sumei de
16000 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
SC [...] SRL
cu sediul in [...], jud. Constanta, si obliga pe inculpatul
[...],
la plata catre aceasta a sumei de
17400 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
[...] Ionel
cu domiciliul in [...], jud. Constanta, si obliga in solidar pe inculpatii
[...], [...], [...] si [...],
la plata catre aceasta a sumei de
8000 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 19 si art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1381 si art. 1382 C.civ.
admite actiunea civila exercitata de partea civila
[...]
cu domiciliul in [...], jud. Constanta, si obliga in solidar pe inculpatii
[...], [...] si [...],
la plata catre aceasta a sumei de
11000 lei
, reprezentand daune materiale.

In baza
art. 274 alin. 1 C.proc.pen.
, obliga inculpatii
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]
la plata in cote parti egale a cheltuielilor judiciare in cuantum de: 3920 euro si 10000 lei (aferenti urmaririi penale si judecatii in prima instanta) avansate de catre stat. ”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de apel a retinut urmatoarele:

In noaptea de
27/28.11.2014, in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand in calitate antemergator), [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional autoutilitara marca VW cu numarul de inmatriculare [...]) [...] (actionand la locul faptei), [...] (actionand la locul faptei) si [...] (actionand la locul faptei) au sustras de la stana apartinand persoanei vatamate [...] si [...] un numar de 41 oi, prin intrebuintarea de violente - lovitura in picior si amenintare cu moartea - de catre inculpatul [...] impotriva ciobanului [...], mod de actiune prevazut si acceptat de catre toti participantii la comiterea faptei. In noaptea de 28.11.2014 inculpatul [...] l-a ajutat pe inculpatul [...] sa se sustraga urmaririi de catre organele de politie, adapostindu-l in locuinta sa, cunoscand ca acesta este urmarit de politie dupa surprinderea in flagrant a grupului infractional. La aceeasi data de 27/28.11.2014, inculpatul [...] a condus autoutilitara marca VW cu numarul de inmatriculare [...] pe un segment de circa 2 kilometri de drum european, si anume: DN60, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In noaptea de 02/03.08.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional cu autoutilitara marca Fiat Ducato cu numarul de inmatriculare [...]), [...] (actionand la locul faptei, conform modului de actiune al inculpatului surprins in toate celelalte 4 acte materiale documentate in privinta sa), [...] (actionand la locul faptei) si [...] (actionand ca antemergator) au sustras un numar de 29 porci din padocurile amplasate in saivanul SC [...] SRL din sat [...], comuna [...].

In data de 11/12.10.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional) [...] (actionand la locul faptei) si [...] (actionand la locul faptei) au sustras un numar de 11 porci din proprietatea persoanei vatamate [...] din localitatea [...].

In noaptea de 15/16.10.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional) si [...] (actionand la locul faptei) au sustras un numar de 54 oi din proprietatea persoanei vatamate [...] [...], din extravilanul localitatii [...], jud. Constanta.

In noaptea de 21/22.10.2014
inculpatul [...] impreuna cu alte doua persoane necunoscute (in baza aceluiasi mod de operare implicand participarea conjugata a mai multor persoane, necesitate determinata in mod obiectiv si de volumul bunurilor susutrase si suprafata de teren parcursa pana la locul de incarcare in vehicul), au sustras un numar de 169 oi din proprietatea persoanei vatamate SC [...] SRL, din extravilanul localitatii [...], jud. Constanta. Nu exista suficiente probe pentru dovedirea participatiei inculpatilor [...] si [...] la comiterea faptei, singurul mijloc de proba fiind declaratia martorului amenintat [...] care, in baza art. 103 alin.3 C.proc.pen., nu poate intemeia, in mod determinant, o hotarare de condamnare pentru aceasta fapta.

In noaptea de 31.10 /01.11.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional), [...] (actionand la locul faptei), [...] (actionand la locul faptei) si [...] (actionand la locul faptei) au sustras un numar de 9 porci din incinta fostei ferme [...] Medgidia, jud. Constanta.

In noaptea de 05/06.11.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand pentru preluarea produsului infractional), [...] Dumitru (actionand pentru preluarea produsului infractional) si [...] (actionand la locul faptei) au sustras un numar de 10 porci din localitatea [...], comuna [...], jud. Constanta.

In noaptea de 19/20.11.2014,
in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

inculpatii [...] (actionand la locul faptei), [...] (actionand la locul faptei), [...] (actionand la locul faptei) si [...] (actionand pentru preluarea a parte din produsul infractional) au sustras un numar de 9 porci din localitatea [...], jud. Constanta. In perioada 20-26.11.2014 inculpatul [...] a inlesnit valorificarea porcilor sustrasi in noaptea de 19/20.11.2014, cunoscand ca animalele provin din fapte de furt.

In seara zilei de 24.11.2014, inculpatii [...] si [...] au sustras o rulota auto marca Musterland Siesta din proprietatea SC [...] SRL Bucuresti, din extravilanul localitatii [...], jud. Constanta.

In drept, instanta de fond a retinut ca actiunile inculpatilor realizeaza elementul material al infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, urmarea imediata constand in atingerea adusa relatiilor sociale create in jurul securitatii patrimoniale a persoanei, valoare sociala ocrotita penalmente si in concret deposedarea persoanlor vatamate - crescatori de animale, de animalele sustrase, producandu-se un prejudiciu reprezentat de contravaloarea animalelor asatfel sustras; legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata rezulta in cauza din materialitatea faptei iar sub aspectul laturii subiective, inculpatii au actionat cu vinovatie in modalitatea intentiei directe, conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen.

Actiunea inculpatilor [...], [...], [...], [...] si [...] care in noaptea de
27/28.11.2014, in baza intelegerii prealabile si urmarind acelasi scop al imbogatirii fara just temei,

au sustras de la stana apartinand persoanei vatamate [...] si [...] un numar de 41 oi, prin intrebuintarea de violente - lovitura in picior si amenintare cu moartea - de catre inculpatul [...] impotriva ciobanului [...], oile astfel susutrase fiind preluate de catre inculpatul [...] la bordul autoutilitarei marca VW cu numarul de

inmatriculare [...], realizeaza elementul material al infractiunii de talharie calificata prev. de art.233- art.234 alin.1 lit.d) cod penal.

Actiunea inculpatului [...], care la data de 27/28.11.2014, a condus autoutilitara marca VW cu numarul de inmatriculare [...] pe un segment de circa 2 kilometri a drumului public DN60, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, realizeaza elementul material al infractiunii de conducere fara permis prev. de art.335 alin.1 cod penal.

Actiunea inculpatului [...] care in noaptea de 28.11.2014 l-a ajutat pe inculpatul [...] sa se sustraga urmaririi de catre organele de politie, adapostindu-l in locuinta sa, cunoscand ca acesta este urmarit de politie dupa surprinderea in flagrant, realizeaza elementul material al infractiunii de favorizare a faptuitorului prev. de art.269 cod penal.

Actiunea inculpatului [...] care in perioada 20-26.11.2014 inculpatul [...] a inlesnit valorificarea porcilor sustrasi in noaptea de 19/20.11.2014, cunoscand ca animalele provin din fapte de furt, realizeaza elementul material al infractiunii de tainuire prev. de art.270 cod penal.

La individualizarea judiciara a pedepselor, instanta de fond a avut in vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevazute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea infractiunii savarsite si periculozitatea infractorului, care se evalueaza in functie de imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si de mijloacele folosite, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala/ incidenta circumstantelor atenuante sau agravante.

Inculpatii au actionat ca un veritabil grup infractional organizat dupa un mod de operare dinainte stabilit si in baza unor multiple surse de documentare si punctare prealabila a potentialelor victime (pe raza a 9 localitati), avand asupra lor arme si obiecte periculoase apte sa infranga opozitia paznicilor care i-ar fi putut surprinde. Calificarea infractionala a coinculpatilor este surprinsa si de numarul impresionant de terminale mobile identificate la locuintele acestora, bunuri nejustificate prin numar, avand in vedere ca in tot cursul procesului au sustinut ca sunt crescatori de animale.

Inculpatii au dovedit periculozitate si indrazneala deosebite atat la momentul comiterii faptelor prin intrebuintarea de violente impotriva primului cioban care i-a surprins ([...]) dar si prin numarul mare de animale sustrase - practic toate animalele pe care le puteau struni in a le scoate din stabiliment si conduce pana la locul de incarcare (persoana vatamata SC [...] SRL a reclamat scoaterea din posesia a nu mai putin de 169 de oi) dar si cu prilejul interactiunii cu organele de politie fata de care - nu s-au supus semnalelor si somatiilor de oprire (data de 02/03.08.2014, 27/28.11.2014, cand inculpatii au fugit; la acestea se adauga si intentia inculpatului [...] de a contesta autoritatea agentului de politie [...] in noaptea de 30.10./01.11.2014, daca circumstantele i-ar fi permis). Elocventa asupra pozitiei subiective a inculpatilor fata de persoanele vatamate este si comunicatia din data de 19.11.2014,
la ora
15:15:51 dintre inculpatii [...] si [...] in cadrul careia cu privire la perspectivele incerte ale sustragerii porcilor in dauna lui [...] datorate ramanerii la stana a fratelui acestuia astfel invocate de inculpatul [...], inculpatul [...] se pronunta in sensul ca

Da, ma. Stii cum e treaba? Da-l dracu! Nu e problema. Barem de ar ploua si in continuare. Esti sigur ca nu mai sta nici dracu afara, stii?”, posibilitatea intrebuintarii de violente impotriva paznicului astfel cum a facut si impotriva lui [...], nefiind exclusa de catre inculpatul [...].

Inculpatii au cauzat prejudicii crescratorilor de animale de pe raza a 9 localitati din judetul Constanta, totalizand un numar de 264 capete ovine, 39 porci si o rulota auto.

Instanta de fond a avut in vedere si natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedentele penale ale inculpatilor:

- [...] - 2 condamnari pentru infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice (art. 86 din OUG nr. 195/2002), 1 condamnare pentru o infractiune de furt calificat, beneficiar a unei solutii de scoatere de sub urmarire penala pentru o fapta prevazuta de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 si furt calificat; cercetat intr-un alt dosar penal inregistrat pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

[...] - 4 condamnari pentru infractiuni de furt calificat, 1 condamnare pentru o infractiune de violare de domiciliu si tentativa la talharie, 1 condamnare pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere (art. 86 si art. 89 din OUG nr. 195/2002)

[...] - 1 condamnare pentru o infractiune de vatamare corporala, 1 condamnare pentru o infractiune de ultraj, 1 condamnare pentru o infractiune de lovire sau alte violente, 2 condamnari pentru infractiuni de furt calificat

[...] - 3 condamnari pentru infractiuni de talharie.

[...] - 2 condamnari pentru infractiuni de furt calificat

[...] - 7 condamnari pentru infractiuni de furt calificat, 1 condamnare pentru o infractiune de ultraj, 1 solutie de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei amenzi administrative pentru o fapta de violare de domiciliu.

[...] - 7 condamnari pentru infractiuni de furt calificat, lipsire de libertate, lovire sau alte violente, 1 condamnare pentru o infractiune ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice.

[...] - 1 condamnare pentru o infractiune de violare de domiciliu, 1 condamnare pentru o infractiune de ultraj si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, 1 condamnare pentru o infractiune de lovire sau alte violente, 4 condamnari pentru infractiuni de furt calificat, 4 solutii de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei amenzi administrative pentru fapte prevazute de amenintare, lovire sau alte violente si violare de domiciliu.

De asemenea, s-a avut in vedere conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, prima instanta retinand ca la fiecare dintre cele doua contacte cu organele de politie, la momentul comiterii faptei, inculpatii s-au sustras abandonand vehiculele incarcate cu animale. Pentru impiedicarea sustragerii inculpatilor in noaptea flagrantului au fost trase focuri de arma in vehiculele urmarite dar si in inculpatii pedestri. Inculpatii nu au recunoscut savarsirea faptelor. Recunoasterile partiale din partea acestora au fost provocate de evidenta probatoriei a unor dintre actele materiale cercetate. Inculpatii au intimidat si amenintat martorii acuzarii, astfel cum s-a aratat in precedent, pentru tergiversarea aflarii adevarului obiectiv, incercand acolo unde circumstantele au permis-o, realizarea unor intelegeri frauduloase pentru absolvirea de raspundere penala. Dupa toate condamnarile anterioare in tara si Germania, inculpatul [...], expus acuzatiei, s-a intrebat retoric Am omorat un om cumva? apreciind, in sedinta de judecata, ca statul si justitia romana mitralieaza oamenii la zid.

Impotriva sentintei pronuntate de catre Judecatoria Constanta au formulat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si de catre inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...].

In dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta s-a aratat ca in mod gresit instanta de fond a dispus achitarea inculpatilor [...] si inculpatul [...] pentru comiterea infractiunii de furt calificat comisa in data de 21/22.10.2014, solicitandu-se a se analiza intregul material probator administrat in cauza, inclusiv convorbirile interceptate anterior savarsirii acestei fapte, respectiv discutiile purtate intre inculpatii [...], Rebenciuc si [...] si care se coroboreaza din acest punct de vedere cu modul de operare indicat de catre martorul „[...]”, faptul ca numarul insemnat de ovine, de 169 de ovine sustrase nu puteau fi sustrase doar de o singura persoana, sens in care au fost folosite doua autovehicule apartinand inculpatului [...], asa incat aceste aspecte coroborate si cu declaratia martorului conduc fara echivoc la stabilirea vinovatiei; s-a mai aratat ca exista si interceptarea convorbirilor telefonice din perioada 14-16.10.2014, anterior comiterii faptei pentru ca dupa comiterea faptei mai putin intereseaza ce fac inculpatii, este relevanta din acest punct de vedere si declaratia martorului „[...]” care arata cui au fost valorificate o parte din aceste ovine, respectiv acelei persoane numite „[...]”; in consecinta, in masura in care se va aprecia asupra vinovatiei inculpatului [...] si [...], fata de inculpatul [...] s-a solicitat sa se dispuna aplicarea unei pedepse substantiale pentru comiterea acestei infractiuni, urmand a se dispune revocarea suspendarii conditionate a pedepsei anterior aplicate inculpatului [...] tot pentru infractiune de furt calificat (si nu anularea suspendarii conditionate, astfel cum in mod eronat a dispus instanta de fond).

In ceea ce-i priveste pe inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...], s-a solicitat interzicerea ca pedeapsa atat ca pedeapsa complementara cat si ca pedeapsa accesorie a disp.art.66 lit.a si b din Codul penal, probabil dintr-o eroare s-a dispus aplicarea altor texte de lege; in mod similar, in masura in care se va stabili si vinovatia inculpatului [...] si fata de [...] care ramane in continuare condamnat, de asemenea sa se dispuna aplicarea acestor doua pedepse ca si pedeapsa accesorie cat si pedeapsa complementara.

S-a mai solicitat sa se dispuna restituirea catre persoanele care nu au legatura cu aceasta cauza a bunurilor care au fost gasite la inculpati si despre care sunt date ca provin din alte fapte sau ca apartin altor persoane, respectiv ca fiind sustrase din Germania.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea hotararii atacate si rejudecand sa se dispuna incetarea procesului penal pentru cele 5 infractiuni ce i-au fost retinute in sarcina de catre instanta de fond, avand in vedere ca in cauza s-au incheiat acorduri de mediere pentru toate cele 5 infractiuni, sens in care in temeiul disp.art.396 alin.6 in referire la art.16 alin.1 lit.g Cod pr.penala se impune incetarea procesului penal, acordurile de mediere fiind realizate cu respectarea normelor legale.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea hotararii atacate si rejudecand sa se dispuna achitarea inculpatul in temeiul disp.art. 396 alin.5 in referire la art.16 alin.1 lit.c Cod pr.penala intrucat nu exista dovezi ca inculpatul a savarsit infractiunile retinute in sarcina sa; in acest sens, s-a aratat ca din probele administrate in fata instantei, mai multe bilete de la statiile de taxare sau de la PECO, se face dovada ca inculpatul nu avea cum sa comita infractiunile respective pentru ca nu se afla in tara, probe directe in acuzare nu exista, iar ca si probe stiintifice exista doar acele interceptari ale unor convorbiri telefonice de pe niste telefoane care se presupune ca erau ale inculpatilor, acestia fiind plasati ca loc si timp in locul unde s-au comis infractiunile, lipseste legatura de cauzalitate care sa demonstreze ca, intr-adevar ca inculpatul a savarsit acele infractiuni, nu s-a gasit nicio urma biologica, amprenta sau orice alta proba care ar fi demonstrat comiterea infractiunii; in subsidiar, solicita reducerea pedepsei aplicate de instanta de fond pe care o considera exagerat de mare.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, apreciind ca pedeapsa aplicata inculpatului de catre instanta de fond este mult prea mare pentru 4 infractiuni de furt si anume, 15 ani inchisoare; s-a aratat ca sunt 4 infractiuni de furt pentru ca cea din data de 27/28.11.2014 nu se confirma prin nicio proba administrata la dosarul cauzei; s-a precizat ca inculpatul [...] a recunoscut furtul de animale insa nu recunoaste nimic cu privire la violentele exercitate asupra partii vatamate, violentele fiind probate doar prin declaratia martorului sub acoperire fara coroborarea cu nicio alta proba de la dosarul cauzei, fiind invocate prev. art.103 alin.3 Cod pr.penala care prevede ca o hotarare de condamnare nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorului ori ale martorilor protejati asa cum este in cazul de fata; inculpatul a recunoscut infractiunile de furt, cea din 24.11.2014 si cea din 19/20.11.2014, insa pentru fapta din data de 27/28.11.2014 avand in vedere ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de talharie, acel furt care sa fie legat de o violenta sau de o amenintare, solicitandu-se schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie in infractiunea de furt si incetarea procesului penal, in baza art.16 lit.g Cod pr.penala, intrucat a intervenit medierea; in subsidiar, s-a olicitat reducerea pedepselor aplicate si pedepsei rezultante avand in vedere circumstantele personale ale inculpatului in sensul, ca acesta are o familie inchegata, un domiciliu stabil, inainte de arestarea sa preventiva isi castiga existenta fiind fermier si era singurul sprijin financiar pentru familia sa, dar si cu privire la circumstantele reale ale savarsirii faptei. Solicita a se avea in vedere si faptul ca inculpatul a recunoscut si faptele ce i se retin in sarcina, sens in care solicita coborarea pedepsei spre minimul special.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea hotararii atacate si rejudecand, in temeiul art.396 alin.6 Cod pr.penala raportat la art.16 alin.1 lit.g din Codul de procedura penala sa se dispuna incetarea procesului penal intrucat s-a incheiat cate un acord de mediere cu privire la faptele din 19/20.11.2014 (persoana vatamata [...]), 31/1.11.2014, 2/3.08.2014 si 24.11.2014, solicitandu-se se avea in vedere decizia nr. 9/2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din care rezulta ca incheierea unui acord de mediere reprezinta o cauza sui-generis de incetare a procesului penal iar incheierea acordului de mediere poate interveni pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, deci, inclusiv in calea de atac a apelului; in ceea ce priveste cea de-a cincia fapta retinuta prin rechizitoriu in sarcina inculpatului, s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea hotararii atacate si rejudecand sa se dispuna schimbarea incadrarea juridica a faptelor din infractiunea de talharie in infractiunea de furt calificat prev. de disp.art.228-229 alin.1 lit.b Cod pr.penala cu aplicarea art.77 lit. a Cod penal, sustinandu-se ca din niciun mijloc de proba nu rezulta faptul ca inculpatul s-a inteles cu ceilalti 3 participanti la savarsirea acestei fapte din 27/28.11.2014 sa sustraga respectivele animale prin folosirea de violente sau in masura in care ar fi fost depistati de catre vreunul dintre proprietarii animalelor se recurga la violente pentru a pastra respectivele animale sau pentru as asigura scaparea; in acest sens, s-a solicitat a se avea in vedere declaratia martorului [...], ciobanul care avea grija de animalele respective aflate la fila 114 din dosarul instantei de fond din care rezulta foarte clar imprejurarea ca acesta s-a aflat la o oarecare distanta de locul savarsirii presupusei fapte si ca nu a fost lovit de catre cele 3 persoane care au savarsit respectiva infractiune iar aceasta declaratie se coroboreaza atat cu declaratia persoanei vatamate [...] din care rezulta faptul ca angajatul sau nu a fost lovit sau amenintat de catre participantii la furt cat si cu declaratia lui [...] care este ginerele persoanei vatamate [...] si care a declarat in fata instantei de fond ca nu are incredere in spusele ciobanului ca acesta ar fi fost lovit sau amenintat de catre persoanele care au savarsit infractiunea de furt si nu a auzit ca ciobanul respectiv sa se planga de dureri ca urmare a loviturilor pe care le-ar fi primit la momentul respectiv, mentionandu-se ca la dosarul cauzei nu a fost depus niciun certificat medico- legal din care sa rezulte savarsirea de violente asupra martorului [...]; s-a mai aratat ca la momentul savarsirii acestei fapte, recunoscuta sub aspectul furtului de catre inculpatul apelant [...], acesta se afla la o oarecare distanta de locul savarsirii faptei si pentru a retine infractiunea de talharie ar fi trebuit sa se dovedeasca cu orice mijloc de proba faptul ca acesta s-a inteles anterior cu ceilalti inculpati sa savarseasca o infractiune de talharie, insa in cauza discutam de o infractiune cu intentie supravenita, daca exista si infractiunea de furt si de talharie; in ceea ce priveste acea convorbire telefonica retinuta la fila 20 din sentinta penala apelata in sensul ca [...] discutand cu [...] ii transmite acestuia din urma ca „am dat darul si am plecat”, s-a solicitat a se observa ca inculpatul [...] raspunde cu onomatopee, ca si cum nu ar fi inteles ceea ce s-ar fi intamplat; in masura in care se va dispune schimbarea incadrarii juridice astfel cum s-a aratat, s-a solicitat a se avea in vedere faptul ca si in ceea ce priveste aceasta infractiune la fila 250 Vol.I din dosarul instantei de fond, s-a incheiat un acord de mediere si cu persoanele vatamate, proprietarii ale acestor bunuri, acest acord de mediere fiind incheiat tocmai in considerarea faptului ca urma sa se solicite schimbarea incadrarii juridice, considerand ca se poate da eficienta si acelui acord de mediere si in ceea ce priveste si aceasta cea de-a cincia fapta sa se dispuna incetarea procesului penal; in masura in care acestui acord de mediere nu i se va da eficienta, s-a solicitat pentru infractiunea de furt calificat sa se dispuna o pedeapsa orientata catre minimul special avand in vedere ca inculpatul a recunoscut savarsirea faptei si a recuperat prejudiciul in masura in care acest lucru a fost posibil.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei pronuntata de instanta de fond si in ce priveste infractiunea de furt retinuta in sarcina inculpatului sa se dispuna incetarea procesului penal, sa se aiba in vedere acordul de mediere depus la dosarul cauzei din care rezulta ca partile s-au impacat; cu privire la infractiunea de talharie, s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de furt apreciind, ca fapta asa cum este descrisa in rechizitoriu este aceea de furt si probele administrate in cauza conduc catre savarsirea de catre inculpat a infractiunii de furt si nu a acelei de talharie, avandu-se in vedere declaratiile martorilor propusi de catre parchet in dovedirea si acestei fapte de talharie, respectiv a martorului sub acoperire audiat la termenul anterior si care a precizat ca inculpatul ar fi savarsit infractiunea din 27/28.11.2014, dar a precizat ca a savarsit infractiunea de furt, nu a precizat ca ar fi efectuat vreo actiune de amenintare sau de violenta asupra partii vatamate; s-a mai aratat ca alte probe in sustinerea infractiunii de talharie nu exista in cauza, solicitandu-se sa se aiba in vedere si inregistrarile, CD-urile, suporturile optice depuse la dosarul cauzei si transcrise in dosar din care nu rezulta sub nicio forma ca, inculpatii care au savarsit fapta din 27/28.11.2014 ar fi savarsit o infractiune; ca o consecinta a schimbarii de incadrare juridica, daca va fi admisa, s-a solicitat a se avea in vedere acordul de mediere depus la dosarul cauzei cu privire la fapta de furt daca se va dispune schimbarea de incadrare juridica, sa se aprecieze ca fiind valid acest acord de mediere; in consecinta, s-a solicitat ca dispunand schimbarea incadrarii juridice sa se dispuna incetarea procesului penal si cu privire la fapta din 27/28.11.2014; in situatia in care se va retine ca infractiunea savarsita de catre inculpat este aceea de talharie cu privire la fapta din 27/28.11.2014, sa solicitat ca instanta de control sa realizeze o corecta individualizare a pedepsei in ce-l priveste pe inculpat, sa se constate ca in mod gresit instanta de fond i-a aplicat acestuia pedeapsa maxima cu privire la aceasta infractiune retinand ca si motiv pentru aplicarea pedepsei maxime faptul ca, asa cum precizeaza la fila 110 din sentinta instantei de fond ca a interactionat cu alti hoti care nu au fost identificati; raportat la acest aspect, avand in vedere si circumstantele personale ale inculpatului si cele reale savarsirii faptei se impune aplicarea unei pedepse mici spre minimul special prevazut de legea penala cu privire la infractiunea de talharie, solicitand a se avea in vedere in acest sens caracterizarile depuse la dosarul cauzei, faptul ca inculpatul nu are antecedente penale, este tanar, apreciind ca pedeapsa aplicata de instanta de fond cu privire la aceasta infractiune este mult prea mare.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei apelate si rejudecand, in principal sa se dispuna achitarea inculpatului pentru cele doua infractiuni de furt, cu inlaturarea obligarii de la plata despagubirilor civile, in temeiul art.396 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.c Cod pr.penala; avand in vedere depozitia martorului [...] audiat la termenul din 07.01.2016 de catre instanta de apel, care a precizat ca a recunoscut animalele dupa vopsea, s-a sustinut ca nu exista nicio vopsea speciala pentru a fi folosita in asemenea imprejurari, vopseaua este unica pe piata, argumentul pe care martorul l-a adus nu este relevant mai ales ca in cursul urmaririi penale a spus ca a recunoscut dupa anumiti noduli, nicidecum dupa vopsea, iar acum vine cu o alta varianta; s-a aratat ca aceste animale erau marcate, marcajele erau inregistrate la centrul Zonal [...] [...] cu alte serii, indicand seriile acestora, iar animalele lui [...] care erau inregistrate la DVS inca din 2011 aveau acele marcaje care au si fost gasite asupra acestor animale si care au fost ridicate si se poate constata ca apar in procesele verbale de perchezitie; ca atare, s-a sustinut ca animalele apartineau inculpatului, in mod nejustificat au fost luate de la locuinta acestuia, el nu are nicio participare la activitatea infractionala; cu privire la infractiunea de talharie s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de tainuire intrucat nu a participat la savarsirea faptei si achitarea inculpatului pentru ca toti inculpatii care au savarsit aceasta fapta de talharie erau crescatori de animale si, potrivit textului de lege trebuia sa obtina un folos de catre inculpatul [...] ori acesta a platit pretul pietii pentru aceste animale astfel ca nu avem componenta infractiunii; in masura in care se va aprecia ca exista totusi aceasta infractiune, s-a solicitat orientarea catre aplicarea unei amenzi, iar cu privire la infractiunea prev. de art.355 Cod penal, infractiune pe care inculpatul a si recunoscut-o, s-a solicitat a se avea in vedere circumstantele faptei in sensul ca acesta a condus pe drum de tara fara sa puna in pericol traficul rutier, cel mult isi punea in pericol viata acestuia si ca atare, instanta sa se orienteze catre o pedeapsa spre minimul special; s-a mai solicitat sa se dispuna restituirea tuturor bunurilor care au fost ridicate de la inculpat cu ocazia perchezitiei, anumite telefoane care nu au nicio legatura cu activitatea infractionala, a autoturismului marca Volkswagen care este al sotiei inculpatului si sunt documente la dosar in acest sens si a sumei de 1200 lei, inculpatul facand dovada ca aceasta suma provine din vanzarea de animale si inculpatul a cumparat animale si a platit pretul pietei.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei pronuntata de instanta de fond si rejudecarea cauzei; s-a aratat ca inculpatul a fost trimis in judecata pentru doua fapte, un furt si o talharie, pentru prima fapta solicitandu-se sa se pronunte o solutie de achitare in temeiul art.16 lit.c Cod pr.penala, intrucat nu sunt probe care sa dovedeasca ca inculpatul a participat la acest furt, nici macar martorul sub acoperire nu-l mentioneaza si nu-l recunoaste ca fiind participant la furt; referitor la infractiunea de talharie, s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de furt calificat, neexistand niciun certificat medico-legal la dosar, iar din probele administrate in cauza nu rezulta savarsirea vreunei amenintari sau loviri asupra ciobanului; cu privire la aceasta ultima fapta s-a aratat ca infractiunea de furt a fost recunoscuta in mod sincer de catre inculpat, a achitat prejudiciul si, ca atare impune incetarea procesului penal, iar in subsidiar sa se aiba in vedere circumstantele atenuante si coborarea pedepsei sub minimul special.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a aratat ca situatia inculpatului este diferita fata de situatia celorlalti inculpati, are retinute in sarcina doua infractiuni; in ceea ce priveste infractiunea de favorizare a infractorului in sensul ca l-ar fi ajutat pe [...] sa se sustraga, ascunzandu-l in podul casei, nefiind lamurite anumite aspecte astfel incat sa se retina ca sub aspectul laturii subiective a actionat cu vinovatie in modalitatea intentiei directe, solicitandu-se in consecinta achitarea inculpatului in temeiul disp.art.16 lit.b teza a II-a Cod pr.penala, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege; in subsidiar s-a solicitat a se avea in vedere cuantumul pedepsei aplicate, eventual orientarea spre amenda penala, fiind o exagerare destul de mare o pedeapsa de 3 ani pentru o fapta care se califica ca si tainuire si nu apar elemente atat de clare incat singura solutie sa fie o condamnare la acest cuantum si nu sunt probe suficiente care sa formeze convingerea ca nu exista niciun fel de rezerva; cea de-a doua infractiune consta in faptul, ca ar fi valorificat porci sustrasi, nefiind lamurit aspectul ca inculpatul a avut cunostinta ca sunt sustrasi atata timp cat inculpatul a luat porcii de la o persoana care era crescator de animale, era in perioada in care porcii se sacrificau, impunandu-se astfel aplicarea disp.art. 16 lit.b teza a aII-a Cod pr.penala, fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege; in subsidiar, s-a apreciat ca pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata si pentru aceasta infractiune pare exagerata, impunandu-se aplicarea unei amenzi, urmand ca cuantumul acesteia sa fie indestulator pentru faptele pentru care se presupune ca se face vinovat.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei apelate si rejudecand cauza sa se dispuna incetarea procesului penal in temeiul art.396 alin.6 Cod pr.penala rap. la art.19 alin.1 lit.g Cod pr.penala, intrucat intre partea civila si inculpat a intervenit un acord de mediere, astfel incat apreciaza ca se poate dispune incetarea procesului penal, acest acord de mediere fiind incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, partea civila si-a recuperat integral prejudiciul de la inculpat si acesta s-a impacat cu inculpatul.

Apelul formulat de catre inculpatul [...], prin avocat, nu a fost motivat, Curtea urmand a examina apelul acestuia potrivit efectului devolutiv prev. de art.417 alin.1,2 cod procedura penala.

La termenul de judecata din data de 29.10.2015 inculpatii [...], [...], [...], [...], [...] au precizat personal ca uzeaza de dreptul la tacere in fata instantei de apel iar inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] au dat declaratii in fata instantei de apel.

In apel, inculpatii au depus inscrisuri in circumstantiere.

S-au intocmit Referate de evaluare pentru inculpatii [...] si [...].

S-a admis solicitarea inculpatilor privind efectuarea unei copii dupa un DVD continand inregistrarea unor convorbiri telefonice interceptate, pentru a verifica corecta transcriere a acestor convorbiri interceptate.

In apel au fost audiati martorii [...]si a fost reaudiat martorul cu identitate protejata „[...]”.

In apel s-au depus mai multe acorduri de mediere incheiate intre:

Curtea retine ca in cursul judecatii in apel s-au depus la dosar mai multe acorduri de mediere incheiate intre cativa inculpati si cateva persoane vatamate.

Curtea retine ca potrivit art.16 alin.1 lit.g) cod procedura penala „actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata daca: ... g) a fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea acesteia inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii.”

Curtea mai retine ca potrivit art.67 alin.1,2 din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator:

“(1)
Dispozitiile din prezenta lege se aplica si in cauzele penale, atat in latura penala
, cat si in latura civila, dupa distinctiile aratate in prezenta sectiune.

(2)
In latura penala a procesului, dispozitiile privind medierea se aplica numai in cauzele privind infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau
impacarea partilor inlatura raspunderea venala
. "

Avand in vedere ca potrivit art.231 alin.2 cod penal “(2)
In cazul faptelor prevazute la art.228, art.229 alin.1, alin.2 lit.b) si c)
si art.230,
impacarea inlatura raspunderea penala
”, Curtea constata ca pentru infractiunile de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal care fac obiectul prezentului dosar este posibila incheierea unor acorduri de mediere.

Curtea mai retine ca prin Decizia nr. 9/2015 a ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a decis ca incheierea unui acord de mediere reprezinta o cauza sui-generis de incetare a procesului penal iar incheierea acordului de mediere poate interveni pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, deci, inclusiv in calea de atac a apelului.

In consecinta, in baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de:

- inculpatul [...], cu privire la infractiunile de furt calificat prev. de:

 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 11/12.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 15/16.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 05/06.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • inculpatul [...] cu privire la infractiunile de furt calificat prev. de:
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 24.11.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),

ca urmare a incheierii unor acorduri de mediere intre acesti inculpati si persoanele vatamate mentionate, apelurile formulate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si de catre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] fiind fondate sub acest aspect.

Curtea constata ca apelul formulat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta este fondat sub aspectul achitarii inculpatilor [...] si [...] pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 21/22.10.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.).

In acest sens, Curtea constata ca instanta de fond a retinut in mod neintemeiat ca nu
exista suficiente probe pentru dovedirea participatiei inculpatilor [...] si [...], alaturi de inculpatul [...], la comiterea acestei fapte de furt calificat, iar singurul mijloc de proba fiind declaratia martorului amenintat [...] care, in baza art. 103 alin.3 C.proc.pen., nu poate intemeia, in mod determinant, o hotarare de condamnare pentru aceasta fapta.

Astfel, Curtea constata ca in cauza au fost administrate si alte mijloace de proba care se coroboreaza cu declaratiile date in mod constant de catre martorul cu identitate protejata „[...]”.

Curtea constata ca aspectele mentionate mai sus se coroboreaza cu declaratia martorului cu identitate protejata „[...]”: „In legatura cu fapta din 21/22.10.2014 cunosc ca aceasta a fost comisa de [...], [...], [...] si [...]. Cunosc ca au fost furate un numar mare de animale, oi, insa au fost luate efectiv 54 ce au fost conduse pe jos pana pe un deal unde au fost incarcate in autoutilitare. Cunosc ca oile au fost cumparate de [...] (n.r. de la [...], [...], [...] astfel cum reiese din raspunsul la intrebarea imediat urmatoare adresata de avocatul inculpatului [...]).

Avand in vedere ca prin rechizitoriu nu s-a dispus si trimiterea in judecata a inculpatului [...] pentru comiterea faptei de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 21/22.10.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.) iar obiectul judecatii il constituie doar faptele si persoanele mentionate in actul de sesizare al instantei, Curtea va retine doar vinovatia inculpatilor
[...] si [...], alaturi de inculpatul [...], la comiterea acestei fapte de furt calificat.

Referitor la aceasta fapta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului
[...] prin care a solicitat achitarea pentru comiterea acestei fapte de furt calificat.

In consecinta, Curtea retine ca, dupa sustragerea ovinelor, pentru a da o aparenta de legalitate pentru detinerea lor si pentru a ascunde provenienta din furt a acestor oi, inculpatul [...] a inlocuit crotaliile respectivelor ovine cu alte crotalii de la alte ovine care au apartinut sotiei sale [...], astfel explicandu-se si ranile de la urechile unde se fixeaza crotaliile.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a sustinut ca la data comiterii acestei fapte era plecat din tara, avand in vedere ca din adresa din data de

 1. a societatii de transport persoane SC [...] S.R.L. Galati reiese ca inculpatul se afla pe lista pasagerilor care in data de 18.10.2014 au calatorit pe traseul Londra (Anglia) - Constanta, astfel ca cel tarziu in data de 20.10.2014 acesta se afla in Constanta, fiind de notorietate ca acest traseu se parcurge cu un autocar in 2 sau maxim 3 zile.

Curtea isi insuseste toate argumentele expuse de catre instanta de fond cu privire la examinarea mijloacelor de proba de catre instanta de fond cu privire la participatia inculpatului [...] la comiterea faptelor de furt calificat din datele de 02/03.08.2014, 11/12.10.2014, 15/16.10.2014, 31.10/01.11.2014 si 05/06.11.2014, raportat la coroborarea declaratiilor constante ale martorului cu identitate protejata “[...]” cu interceptarile convorbirilor telefonice ale acestui inculpat.

Sustinerea inculpatului [...] in sensul ca ar fi fost plecat din tara in toata acesata perioada este contrazisa de discutia telefonica din data de 14.10.2014 a inculpatului [...] in care a rezervat 3 bilete pentru Anglia, Londra inclusiv pentru inculpatul [...].

Prin urmare, Curtea retine ca exista date ca inculpatii [...], [...] si [...] au fost plecati in Anglia, Londra in perioada 16.10.2014 (ora 10:00, intr-o zi de joi) -20.10.2014 (potrivit adresei din data de

 1. a societatii de transport persoane SC [...] S.R.L. Galati din care reiese ca in data de
 1. inculpatul [...] era inregistrat pentru traseul Londra (Anglia) - Constanta), iar aceasta perioada nu exclude niciuna dintre faptele de furt calificat retinute in sarcina acestor inculpati.

In acelasi sens, Curtea retine ca s-au pus la dispozitia inculpatilor in apel inregistrarile convorbirilor telefonice interceptate si niciunul dintre cei zece inculpati nu a contestat continutul transcrierilor acestor convorbiri telefonice.

In ceea ce priveste criticile aduse de catre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] pentru retinerea comiterii de catre acestia a infractiunii de talharie calificata din data de 27/28.11.2014 (in forma complicitatii pentru inculpatul [...] si in forma autoratului pentru ceilalti inculpati), Curtea constata ca acestea sunt neintemeiate, in temeiul urmatoarelor probe:

Prin urmare, Curtea constata ca nu sunt intemeiate apararile inculpatului [...], [...], [...], [...] si [...] care au sustinut prin motivele de apel ca nu rezulta lovirea sau amenintarea ciobanului [...].

Curtea retine declaratiile date in cursul urmarii penale de catre ciobanul [...] care se coroboreaza atat cu cu mentiunile din procesul verbal de prindere in flagrant cat si declaratia persoanei vatamate [...] din data de 28.11.2014 si a persoanei vatamate [...] formulata in fata instantei, aceasta din urma mentionand ca l-a vazut pe ciobanul [...] mergand schiop imediat dupa comiterea faptei.

In consecinta, Curtea constata ca schimbarea declaratiei de catre [...] in cursul judecatii in sensul ca nu isi mentine declaratiile date in cursul urmarii penale si ca nu a fost lovit sau amenintat de nici o alta persoana nu este justificata in mod credibil si plauzibil, justificarea reala fiind aceea de a-i disculpa pe inculpati, avand in vedere celelalte demersuri efectuate de inculpati pentru a se impaca cu majoritatea persoanelor vatamate.

In acelasi sens, Curtea retine ca nu este intemeiat nici aspectul sustinut de acesti inculpati in sensul ca martorul [...] a declarat in fata instantei de fond ca nu l-a auzit pe ciobanul [...] ca ar fi fost lovit de vreo persoana, acesta declarand de fapt contrariul in fata primei instante: „ ... Impreuna cu [...] am urcat in masina mea si am cercetat zona de camp inspre liziera. Pe timpul cat ma aflam in masina cu [...], acesta mi-a spus ca a fost lovit la picior de catre unul dintre hoti si i s-a spus sa nu miste”; faptul ca ulterior acelasi martor, la intrebarea unui avocat al unuia dintre inculpati, a raspuns ca nu are incredere in afirmatia lui [...] in sensul ca a fost lovit este doar o apreciere a acestui martor, Curtea retinand ca martorul trebuie sa releve aspecte de fapt si sa nu faca aprecieri; de altfel, cele afirmate de catre ciobanul [...], in sensul ca ar fi fost lovit, se coroboreaza cu declaratia persoanei vatamata [...] formulata in fata primei instante, aceasta din urma mentionand ca l-a vazut pe ciobanul [...] mergand schiop imediat dupa comiterea faptei.

In consecinta, retinand ca inculpatul [...] l-a lovit pe ciobanul [...] cu o bata peste picior si la amenintat acesta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale [...], [...], [...], [...] si [...] care au solicitat schimbarea incadrarii juridice date acestei fapte din infractiunea de talharie calificata in infractiunea de furt calificat; Curtea retine forma autoratului cu privire la infractiunea de talharie calificata atat pentru inculpatul [...] (acesta fiind cel care l-a lovit si l-a amenintat pe ciobanul [...]), cat si pentru inculpatii [...], [...] si [...] care au avut cunostinta ca in masina cu care sau deplasat la acea stana existau niste bate de lemn (aspect care reiese din procesul verbal de prindere in flagrant si plansele foto aferente) si ca inculpatul [...] s-a deplasat cu o asemenea bata spre stana pentru a comite fapta de furt calificat, toti inculpatii realizand si acceptand posibilitatea folosirii violentei fizice impotriva oricarei persoane de la stana care i-ar fi surprins in momentul sustragerii oilor pentru a-si asigura scaparea sau a pastra oile furate.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul [...], Curtea constata ca in mod corect a retinut in sarcina acestuia comiterea infractiunii de talharie calificata in forma complicitatii, nefiind astfel intemeiat motivul de apel al acestuia prin care a solicitat schimbarea incadrarii juridice data acestei fapte in infractiunea de tainuire.

In acest sens, Curtea retine ca inculpatul [...] a avut cunostinta de intentia celorlati inculpati de a sustrage oi in seara de 27/28.11.2014, neputandu-se astfel retine ca a aflat de comiterea faptei ulterior consumarii acesteia pentru a se putea retine infractiunea de tainuire.

Din continutul acestor convorbiri telefonice, Curtea retine ca inculpatul [...] cunostea ca ceilalti inculpati urmau sa fure niste oi in acea seara si le-a acordat sprijinul prin disponibilitatea de a veni cu masina sa transporte din oile sustrase, acesta cunoscand de asemenea (prin faptul ca a participat alaturi de ei la comiterea altor furturi de animale) ca se deplaseaza la fata locului cu bate de lemn si acceptand astfel posibilitatea folosirii de violente fizice de catre ceilalti inculpati pentru a sustrage animalele, pentru a pastra animalele sustrase sau pentru a-si asigura scaparea, impunandu-se astfel retinerea in sarcina sa a comiterii infractiunii de talharie calificata in forma complicitatii.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate nici motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] prin care a solicitat achitarea in baza art.16 lit.b) teza a II-a cod penal pentru savarsirea infractiunilor de favorizarea infractorului si de tainuire.

In acest sens, are in vedere interceptarea convorbirii telefonice din data de 28.11.2014, ora 03:35:19, dintre inculpatii [...] si [...].

Curtea mai retine ca ulterior, inculpatul [...] a fost depistat de catre organele de politie in podul locuintei inculpatului [...].

Din aceste convorbiri telefonice interceptate, Curtea constata ca reiese fara putinta de tagada ca inculpatul [...] a avut cunostinta ca inculpatul [...] era urmarit de catre organele de politie pentru comiterea unei fapte de natura penala si a fost de acord sa-l ascunda in podul locuintei sale pentru a nu fi depistat de catre organele de politie, inculpatul [...] actionand astfel cu intentie directa.

Cu privire la infractiunea de tainuire retinuta in sarcina inculpatului [...], Curtea retine ca din probele administrate in cauza reiese ca dupa ce in data de 19/20.11.2014 inculpatii [...], [...] si [...] au sustras un numar de 9 porci din localitatea [...] de la persoana vatamata [...], inculpatul [...] a inlesnit valorificarea a 4 porci sustrasi de ceilalti inculpati, fiind intrunite astfel elementele constitutive ale infractiunii de tainuire.

In acest sens, Curtea are in vedere convorbirea telefonica din data de 20.11.2014 (ora 06:10:47) dintre inculpatii [...] si [...].

Din continutul acestor convorbiri, din modalitatea purtarii discutiei, Curtea constata ca inculpatul [...] a realizat ca porcii care urmau sa-i fie adusi provin din comiterea unor fapte de furt.

Curtea mai retine ca, cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate in data de 28.11.2014 la locuinta inculpatului [...] au fost identificati 2 dintre porcii adusi de inculpatii [...], [...] si [...], porci care au fost recunoscuti de catre persoana vatamata [...], caruia i-au si fost predati.

De asemenea, Curtea mai retine ca inculpatul [...] a declarat ca a vandut numitilor [...] si [...] [...], acestia din urma predand ulterior cei 2 porci persoanei vatamate [...], care i-a recunoscut ca fiind 2 dintre porcii care i-au fost sustrasi in data de 19/20.11.2014.

In ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor aplicate de catre instanta de fond, Curtea constata ca pedepsele aplicate de catre prima instanta pentru comiterea infractiunilor de furt calificat constau in maximul special prevazut de art.229 alin.1 cod penal, respectiv 5 ani inchisoare, pentru toti inculpatii indiferent de numarul si felul animalelor furate (ex. a aplicat inculpatului [...] aceeasi pedeapsa de 5 ani inchisoare atat pentru fapta de furt calificat din 21/22.10.2014 a 169 oi cat si pentru fapta de furt calificat din 05/06.11.2014 a 10 porci).

Curtea apreciaza ca prima instanta nu a facut o justa individualizarea judiciara a pedepselor potrivit art.74 cod penal, urmand a se reduce pedepsele aplicate raportat atat la modalitatea concreta de comitere a faptelor de furt cat si la numarul animalelor sustrase si valoarea acestora pentru fiecare fapta in parte (pentru faptele de furt pentru care nu s-au incheiat acorduri de mediere), fiind fondate sub acest aspect apelurile formulate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si de catre inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...].

In acelasi sens, Curtea va avea in vedere la individualizarea judiciara a pedepselor pentru comiterea infractiunii de talharie din data de 27/28.11.2014 atata modalitatea concreta de comitere a faptei (lovirea in picior cu o bata de lemn a ciobanului [...], cu o intensitate relativ redusa care a determinat doar un mers schiopatat al acestuia din urma), valoarea bunurilor sustrase (41 oi) cat si gradul de participatie diferit al inculpatilor (inculpatul [...] a fost cel care efectiv a aplicat lovitura cu bata de lemn si l-a amenintat verbal pe [...], inculpatii [...], [...] si [...] au fost de fata la agresarea fizica si amenintarea lui [...], vazand ca [...] a plecat de la masina cu o bata de lemn si accpetand astfel posibilitatea ca acesta sa exercite violente fizice asupra persoanelor de la stana iar inculpatul [...] a ramas la masina, insa si acesta a vazut ca inculpatul [...] a plecat de la masina cu o bata de lemn), neimpunandu-se aplicarea pentru inculpatii carora li s-a retinut comiterea infractiunii de talharie calificata in forma autoratului a unor pedepse constand in maximul special de 10 ani inchisoare iar pentru complice o pedeapsa de 7 ani inchisoare, urmand a se aplica inculpatului [...] o pedeapsa de 6 ani inchisoare, inculpatilor [...], [...] si [...] cate o pedeapsa de 5 ani inchisoare iar inculpatului [...] o pedeapsa de 4 ani inchisoare.

Pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata de catre instanta de fond inculpatului [...] pentru comiterea infractiunii de conducere fara permis prev. de art.335 alin.1 cod penal a fost just individualizata, fiind orientata spre minimul special de 1 an inchisoare si nu spre maximul special de 5 ani inchisoare.

Curtea constata ca, raportat la modalitatea concreta de comitere a faptelor de favorizarea infractorului si de tainuire retinute in sarcina inculpatului [...], la gradul concret de pericol social al acestor fapte, la aspectul ca este infractor primar, se impune reducerea pedepselor de cate 3 ani inchisoare la cate 2 ani inchisoare pentru fiecare infractiune, avand in vedere ca pentru aceste infractiuni este prevazuta si sanctiunea alternativa a amenzii (care insa nu se impune raportat la modalitatea concreta de comitere a faptelor) iar santiunea inchisorii este prevazuta de la 1 an la 5 ani.

Curtea constata ca este intemeiat si motivul de apel al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta cu privire la neaplicarea corespunzatoare a pedepselor accesorii si complementare potrivit art.65 cod penal si art.66 lit.a,b cod penal, Curtea retinand de ex. ca pentru inculpatii [...] si [...] instanta de fond a dispus aplicarea dispozitiilor codului penal 1969 desi toate faptele au fost comise dupa 01.02.2014 cand a intrat in vigoare noul cod penal iar pentru alti inculpati s-a interzis dreptul de a alege in temeiul art.66 lit.d) cod penal, neimpunandu-se interzicerea acestui drept raportat la infractiunile comise (raportat la Hotararea CEDO
in cauza Hirst c. Marii Britanii
prin care Curtea a stabilit ca interzicerea absoluta a drepturilor electorale, automata si discretionara, ca urmare a condamnarii unei persoane la o pedeapsa privativa de libertate, este de natura sa incalce dreptul prevazut de articolul 3 din Protocolul nr. 1, constand in dreptul la alegeri libere, Curtea neacceptand o interzicere absoluta a dreptului
de vot
al unui condamnat, indiferent de circumstante, in temeiul dreptului intern si intra in marja de apreciere a fiecarui stat stabilirea de limitari ale drepturilor cetatenesti, fie pe cale legislativa, fie pe cale judiciara a individualizarii sanctiunilor, cu singurul amendament al stabilirii unor criterii rezonabile si pertinente, tinand de natura sau de gravitatea faptelor savarsite), impunandu-se doar interzicerea ca pedeapsa atat ca pedeapsa complementara cat si ca pedeapsa accesorie a dispozitiilor art.66 lit.a si b din Codul penal.

Curtea mai constata ca sunt fondate apelurile formulate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si de catre inculpatul [...] cu privire la confiscarea de la nerestituirea catre numita [...]: suma de 1.200 lei, telefoanele mobile si autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de inmatriculare [...], serie sasiu [...] mentionate in procesul verbal de efectuare a perchezitiei imobiliare din 28.11.2014, in raportul din 16.01.2015 si in dovada din 16.01.2015 de depunere la camera de corpuri delicte.

Curtea constata ca, in baza art.397 alin.3 cod procedura penala raportat la art.255 cod procedura penala, se impune restituirea bunurilor mentionate mai sus catre numita [...] avand in vedere ca din contractul de credit nr.[...]/25.09.2014 reiese ca numita [...] a obtinut de la PROCREDIT BANK un credit pentru nevoi personale in valoare de 44.000 lei, fiind justificata astfel gasirea cu ocazia perchezitiei domiciliare din 28.11.2014 a sumei de 1.200 lei iar actele pentru autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de inmatriculare [...], serie sasiu [...] sunt pe numele numitei [...] si nu pe numele inculpatului [...].

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.2 lit.b) cod procedura penala, Curtea va admite apelurile formulate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si de catre inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...], desfiinteaza in parte sentinta penala nr. 825 din data de 19.06.2015, pronuntata de Judecatoria Constanta, in dosarul nr. 3081/212/2015, si rejudecand:


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul [...], cu privire la infractiunile de furt calificat prev. de:

 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 11/12.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 15/16.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 05/06.11.2014, persoana vatamata [...]),

ca urmare a incheierii unor acorduri de mediere intre inculpatul [...] si persoanele vatamate mentionate.

In baza art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat (fapta din 21/22.10.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.).

In baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 cu referire la art.83 alin.1 cod penal 1969, Curtea va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului [...] prin sentinta penala nr.601/06.06.2014 a Judecatoriei Constanta, definitiva prin neapelare la data de 29.06.2014, pedeapsa pe care o adauga la pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicata prin prezenta hotarare, in final inculpatul [...] executand pedeapsa de 6 ani inchisoare.

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, Curtea va scadea din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in data de 03.12.2015.

In baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 4 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Curtea va inlatura aplicarea dispozitiilor 64 lit.a (teza a II-a) si lit.b) cod penal 1969.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.228 alin.1 - art.229 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal, Curtea va condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat (fapta din 21/22.10.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.).

Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:

 • de la 5 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 11/12.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 5 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 15/16.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 05/06.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare la care va aplica un spor de 4 ani inchisoare (reprezentand o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), rezultand astfel pedeapsa de 8 ani inchisoare.

In baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 cu referire la art.83 alin.1 cod penal 1969, Curtea va revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului [...] prin sentinta penala nr.162/26.01.2011 a Judecatoriei Medgidia, definitiva prin nerecurare la data de 08.02.2011, pedeapsa pe care o adauga la pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin prezenta hotarare, in final inculpatul [...] executand pedeapsa de 10 ani inchisoare.

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in prezent.

In baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea dispozitiilor 64 lit.a (teza a II-a) si lit.b) cod penal 1969.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:

 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 11/12.10.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 24.11.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • de la 10 ani inchisoare la 6 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta de art.233 - art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 27/28.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare la care va aplica un spor de 2 ani inchisoare (reprezentand o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul [...] executand in final pedeapsa de 8 ani inchisoare.

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in prezent.

In baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea art.67 alin.2 cod penal si art.65 alin. 1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul [...] cu privire la infractiunile de furt calificat prev. de:

 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 cod penal (fapta din 24.11.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.),

ca urmare a incheierii unor acorduri de mediere intre inculpatul [...] si persoanele vatamate mentionate.

Curtea va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] de la 10 ani inchisoare la 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta de art.233 - art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 27/28.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in prezent.

In baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea art.67 alin.2 cod penal si art.65 alin. 1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]) ca urmare a incheierii unui acord de mediere intre inculpatul [...] si persoana vatamata mentionata.

Curtea va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] de la 10 ani inchisoare la 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta de art.233 - art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 27/28.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in prezent.

In baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea art.67 alin.2 cod penal si art.65 alin. 1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:

 • de la 5 ani inchisoare la 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 21/22.10.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.).,
 • de la 5 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 05/06.11.2014, persoana vatamata [...]),
 • de la 7 ani inchisoare la 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la talharie prevazuta de art.48 alin.1,2 cod penal raportat la art.233 - art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 27/28.11.2014, persoana vatamata [...]),

Mentinand condamnarea inculpatului [...] la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere prev. de art.335 alin.1 cod penal, in baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare la care aplica un spor de 2 ani si 8 luni inchisoare (reprezentand o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul [...] executand in final pedeapsa de 6 ani si 8 luni inchisoare.

In baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea art.67 alin.2 cod penal si art.65 alin. 1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 02/03.08.2014, persoana vatamata S.C. [...] S.R.L.) ca urmare a incheierii unui acord de mediere intre inculpatul [...] si persoana vatamata mentionata.

Curtea va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] de la 10 ani inchisoare la 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta de art.233 - art.234 alin.1 lit.d) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 27/28.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.422 cod procedura penala rap. la art.72 alin.1 cod penal, se va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului [...] si perioada arestului preventiv din data de 19.06.2015 pana in prezent.

In baza art.67 alin.2 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 5 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Se va inlatura aplicarea art.67 alin.2 cod penal si art.65 alin. 1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit. d) cod penal privind aplicarea pedepsei complementare si a pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:

 • de la 3 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de favorizare a faptuitorului prev. de art.269 cod penal,
 • de la 3 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tainuire prev. de art.270 cod penal.

In baza art.38 cod penal raportat la art.39 alin.1 lit.b) cod penal, Curtea va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care va aplica un spor de 8 luni inchisoare (reprezentand o treime din cealalta pedeapsa stabilita), inculpatul [...] executand in final pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare.

In baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 3 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

In baza art.396 alin.6 cod procedura penala raportat la art.16 lit.g) cod procedura penala, Curtea va dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul [...] cu privire la infractiunea de furt calificat prev. de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal si art.41 alin.1 cod penal (fapta din 31.10/01.11.2014, persoana vatamata [...]) ca urmare a incheierii unui acord de mediere intre inculpatul [...] si persoana vatamata mentionata.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea va reduce pedeapsa aplicata inculpatului [...] de la 3 ani inchisoare la 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la furt calificat prevazuta de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b) cod penal cu aplicarea art.77 lit.a) cod penal (fapta din 19/20.11.2014, persoana vatamata [...]).

In baza art.67 alin.1 cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a),b) cod penal, pe o perioada de 2 ani, calculata de la data executarii pedepsei, potrivit art.68 alin.1 lit.c) cod penal.

In baza art.65 alin.1 lit. a), b) cod penal, Curtea va interzice inculpatului [...] cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a), b) cod penal, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala a inchisorii va fi executata sau considerata ca executata, potrivit art.65 alin.3 cod penal.

Ca urmare a retinerii si a participatiei inculpatilor [...] si [...] alaturi de inculpatul [...] la comiterea faptei de furt calificat din data de 21/22.10.2014, in baza art.19 si art.397 alin.1 cod procedura penala raportat la art.1349 alin.1,2 cod civil, art.1357 cod civil, art.1381 cod civil si art.1382 cod civil, Curtea va obliga in solidar pe inculpatii [...], [...] si [...] la plata catre aceasta a sumei de 17.400 lei catre partea civila S.C. [...] S.R.L., reprezentand daune materiale.

In baza art.25 alin.5 cod procedura penala, Curtea va lasa nesolutionate actiunile civile formulate de persoanele vatamate Ripa Vicor, [...], [...], [...], S.C. [...] S.R.L., [...], S.C. [...] S.R.L., ca urmare a dispunerii incetarii procesului penal cu privire la faptele ale caror persoane vatamate au fost aceste persoane.

In baza art.397 alin.3 cod procedura penala raportat la art.255 cod procedura penala, Curtea va dispune restituirea urmatoarelor bunuri catre numita [...]: suma de 1.200 lei, telefoanele mobile si autoturismul marca Volkswagen LT35 cu nr. de inmatriculare [...], serie sasiu [...] mentionate in procesul verbal de efectuare a perchezitiei imobiliare din 28.11.2014 (f.197-200 vol. II d.u.p.), in raportul din 16.01.2015 si in dovada din 16.01.2015 de depunere la camera de corpuri delicte (f.207- 208 vol.II d.u.p.).

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat in apel vor ramane in sarcina acestuia.

Decizia penala nr. 65/P/20.01.2016 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.