Executare Pedepse Aplicate Unor Persoane Prin Hotarari Judecatoresti Pronuntate In Alte State » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Detinerea unui pistol cu aer comprimat achizitionat cu forme legale in Spania
31 martie 2020
cabinet avocatura
Furt calificat incheierea unor acorduri de mediere.  
31 martie 2020

Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotarari judecatoresti pronuntate in alte state

cabinet avocat

cabinet avocat


Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotarari judecatoresti pronuntate in alte state

Desi curtile de apel au competenta materiala de solutionare a procedurii de transfer a executarii pedepselor aplicate unor persoane prin hotarari judecatoresti pronuntate in alte state, aceasta derogare de la regulile generale privind executarea pedepselor nu se aplica, in lipsa unei prevederi legale exprese, in cazul altor modificari privind executarea pedepsei, fiind aplicabile dispozitiile generale referitoare la competenta prev. de art.595 alin.2 cod procedura penala.

In acelasi sens, se mai are in vedere si faptul ca procedura recunoasterii hotararii penale straine nu echivaleaza cu judecata in prima instanta ca faza a procesului penal.

In consecinta, si in cazul hotararii straine de condamnare, competenta materiala de judecare a cererii de modificare a pedepsei revine instantei corespunzatoare celei care, potrivit legii romane, ar fi trebuit sa judece cauza in prima instanta, in a carei circumscriptie teritoriala se afla locul de detinere a persoanei condamnate.

Art.595 alin.2 Cod procedura penala

Prin sentinta penala nr. 526/07.04.2017 a Judecatoriei Vaslui, pronuntata in dosar nr. .../333/2017, s-a hotarat:

„Admite exceptia de necompetenta materiala si teritoriala a Judecatoriei Vaslui.

In baza art. 595 alin. 2 Cod procedura penala raportat la art. 50 Cod procedura penala declina competenta de solutionare a cererii privind intervenirea unei legi penale noi formulata de condamnatul [...], detinut in Penitenciarul Constanta Poarta Alba, in favoarea Curtii de Apel Constanta.”

Pentru a se pronunta astfel, Judecatoria Vaslui a retinut urmatoarele:

Prin cererea, inregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.03.2017, sub nr. .../333/2017, condamnatul [...], detinut in Penitenciarul Constanta Poarta Alba, a formulat a formulat cerere cu privire la intervenirea unei legi penale noi, ca temei in drept invocand dispozitiile art. 598 alin. 1 lit. d Noul Cod procedura penala.

In motivare, a aratat ca solicita analizarea situatiei juridice si aplicarea art. 5 din Noul Cod de procedura penala.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 598 Cod procedura penala.

La solicitarea instantei, Penitenciarul Constanta Poarta Alba a inaintat la dosar situatia juridica a condamnatului din care rezulta faptul ca persoana privata de libertate [...] executa o pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru constituirea unui grup infractional organizat, aplicata prin s.p. nr. 144/P/19.12.2014 a Curtii de Apel Constanta.

La termenul din 23.02.2017, raportat la condamnarea cu privire la care s-a formulat prezenta cerere, instanta a invocat din oficiu, a pus in discutia partilor si a ramas in pronuntare asupra exceptiei necompetentei materiale si teritoriale a Judecatoriei Vaslui.

Potrivit art. 595 alin. 2 Cod procedura penala, cererea cu privire la intervenirea unei legi penale noi se face, dupa caz, la instanta de executare sau instanta corespunzatoare in grad instantei de executare, in a carei circumscriptie se afla locul de detinere.

Aceasta competenta este exclusiva, nu alternativa, in sensul ca daca persoana condamnata este arestata cererea se va introduce la instanta de executare - daca locul de detinere este in raza teritoriala a acesteia - sau daca locul de detinere nu se afla in raza teritoriala a instantei de executare, la instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere corespunzatoare in grad instantei de executare.

Avand in vedere faptul ca persoana privata de libertate se afla in executarea unei pedepse de 6 ani inchisoare pentru constituirea unui grup infractional organizat, aplicata prin s.p. nr. 144/P/19.12.2014 a Curtii de Apel Constanta, precum si faptul ca la data formularii cererii - 22.02.2017- petentul se afla in Penitenciarul Constanta Poarta Alba in executarea pedepsei, asa cum rezulta din actele aflate la dosar, instanta va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Constanta.

In urma declinarii de competenta, cauza s-a inregistrat pe rolul Curtii de Apel Constanta sub nr. .../333/2017.

La primul termen de judecata din data de 23.05.2017 din fata Curtii de Apel Constanta condamnatul [...] (incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba) a depus la dosar inscrisuri prin care a solicitat judecarea in lipsa, precizand si faptul ca aceasta afacere judiciara nu a fost initiata de el.

Curtea a efectuat demersuri, din oficiu, pentru atasarea la dosar a sentintei penale nr.144/P/19.12.2014 a Curtii de Apel Constanta, pronuntata in dosar nr. .../36/2014, precum si la

atasarea unor hotarari cu titlu de practica judiciara in materia stabilirii competentei materiale de solutionare a unor cauze asemanatoare.

La termenul din 23.05.2017, Curtea a pus in discutia partilor exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Constanta.

Sub acest aspect, Curtea retine ca prin sentinta penala nr.144/P/19.12.2014 a Curtii de Apel Constanta, pronuntata in dosar nr.625/36/2014, definitiva prin neapelare, s-a hotarat:

„In
baza art. 98 alin. 2 lit.c) din Legea nr. 302/2004 republicata,

Respinge cererea de executare a mandatului european de arestare nr. [...] emis la data de 28.06.2014 de autoritatile judiciare din Italia, respectiv de Parchetul de pe langa Tribunalului din Rimini, Italia, in baza hotararii pronuntate de Tribunalul din Rimini la data de 30.03.2009, confirmata de Curtea de Apel din Bologna prin hotararea pronuntata la data de 25.05.2012, irevocabila din 25.10.2013, privind pe persoana solicitata [...].

Respinge cererea de predare a persoanei solicitate [...] in vederea executarii pedepsei aplicate in baza hotararii pronuntate de Tribunalul din Rimini la data de 30.03.2009, confirmata de Curtea de Apel din Bologna prin hotararea pronuntata la data de 25.05.2012, irevocabila din 25.10.2013.

In baza art. 98 alin.3 teza a II-a din Legea nr. 302/2004 republicata raportat la art. 160 alin.3 din Legea nr. 302/2004 republicata, cu referire la art. 154, art.155 alin.1 din Legea nr. 302/2004 republicata, recunoaste pe cale incidentala hotararea pronuntata de Tribunalul din Rimini la data de 30.03.2009, confirmata de Curtea de Apel din Bologna prin hotararea pronuntata la data de 25.05.2012, irevocabila din 25.10.2013 privind pe persoana solicitata [...], prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 6 ani si a amenzii de 14.000 euro pentru savarsirea infractiunilor de inducere, favorizare si exploatarea prostitutiei in concurs cu altii, prev. de art.81, 110, 600 bis, 600 sexies cod penal italian, art. 3, 4 si 7 din Legea nr.75/58 (pentru partile vatamate ..., precum si pentru partile vatamate minore ...), fapte incriminate de legea penala romana prin infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 cod penal cu aplicarea art.6 cod penal (sanctionata cu inchisoarea de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi), trafic de persoane prev. de art. 210 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal (sanctionata cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi), trafic de minori prev. de art. 211 alin.1 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal (sanctionata cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi) si art.213 alin.1,4 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal (sanctionata cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi), toate cu aplicarea art.38 lit.a) cod penal.

In baza art.154 alin.6 lit.a) din Legea nr. 302/2004 republicata si art.240 alin.1, art.242 alin.2 din Legea nr. 302/2004 republicata, dispune executarea pe teritoriul Romaniei a pedepselor constand in:

  • 6 ani inchisoare,
  • amenda in echivalent RON a 14.000 euro la cursul BNR din ziua pronuntarii prezentei hotarari, respectiv 14.000 X 4.4750 = 62.650 RON, cuantumul amenzii fiind stabilit potrivit art.61, art. 62 cod penal in 250 zile-amenda, cuantumul unei zile-amenda fiind de 250 RON, executarea pedepselor realizandu-se potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala roman, potrivit art.160 alin.8 si art.243 alin.1 din Legea nr. 302/2004 republicata.

Aplica persoanei solicitate [...] pedeapsa accesorie a interzicerii pe durata executarii pedepsei inchisorii a drepturilor prev. de art. 65 alin.1 cod penal cu referire la art.66 alin.1 lit.a), b), m) (interzicerea dreptului de se a afla in locuri frecventate de minori prin exercitarea oricarei sarcini in cadrul unei persoane juridice publice sau private) cod penal.

In baza art.144 alin.(1) teza a II-a din Legea nr. 302/2004 republicata, deduce din pedeapsa inchisorii de 6 ani aplicata persoanei solicitate [...] perioada retinerii si arestarii de la 01.04.2008 la 30.03.2009 si de la 22.10.2014 la zi.

In baza art.98 alin.7 teza finala din Legea nr. 302/2004 republicata, dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei la data pronuntarii prezentei hotarari, dispozitie executorie.

In baza art.244 din Legea nr. 302/2004 republicata, in cazul neexecutarii de catre persoana solicitata [...], totale sau partiale, a pedepsei amenzii stabilita prin prezenta hotarare, autoritatea judiciara romana de executare poate dispune inlocuirea amenzii, in conditiile art. 63 sau art. 64 cod penal.

In baza art.160 alin.8 din Legea nr. 302/2004 republicata, hotararea definitiva se comunica autoritatii judiciare emitente si Ministerului Justitiei.

Statului emitent i se comunica datele prev. de art.162 alin.1,2 si art.247 din Legea nr. 302/2004 republicata.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.'’"

Curtea retine ca, desi curtile de apel au competenta materiala de solutionare a procedurii de transfer a executarii pedepselor aplicate unor persoane prin hotarari judecatoresti pronuntate in alte state, aceasta derogare de la regulile generale privind executarea pedepselor nu se aplica, in lipsa unei prevederi legale exprese, in cazul altor modificari privind executarea pedepsei, fiind aplicabile dispozitiile generale referitoare la competenta prev. de art.595 alin.2 Cod procedura penala.

In acelasi sens, se mai are in vedere si faptul ca procedura recunoasterii hotararii penale straine nu echivaleaza cu judecata in prima instanta ca faza a procesului penal.

In consecinta, si in cazul hotararii straine de condamnare, competenta materiala de judecare a cererii de modificare a pedepsei revine instantei corespunzatoare celei care, potrivit legii romane, ar fi trebuit sa judece cauza in prima instanta, in a carei circumscriptie teritoriala se afla locul de detinere a persoanei condamnate.

Curtea constata ca in acest sens exista practica judiciara privind stabilirea competentei de solutionare a unor cauze asemanatoare celei care face obiectul prezentului dosar, respectiv hotararile atasate in prezentul dosar:

  • sentinta penala nr.90/P/20.06.2014 a Curtii de Apel Constanta, pronuntata in dosar nr..../n8/2014 prin care s-a declinat cauza in favoarea Tribunalului Constanta si s-a inaintat dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru solutionarea conflictului negativ de competenta;
  • incheierea nr.713/06.08.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in dosar nr. .../118/2014 care, pronuntandu-se cu privire la conflictul negativ de competenta, a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Constanta.

In consecinta, avand in vedere ca hotararea straina de condamnare a condamnatului [...] priveste infractiuni care au corespondent in legea penala romana in infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 cod penal cu aplicarea art.6 cod penal, trafic de persoane prev. de art. 210 alin.1 lit.a) cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal, trafic de minori prev. de art. 211 alin.1 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal si art.213 alin.1,4 cod penal, cu aplicarea art.6 cod penal iar competenta de solutionare a acestor infractiuni revine tribunalului, potrivit art.36 alin.1 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite exceptia de necompetenta materiala a Curtii de Apel Constanta.

Prin urmare, in baza art. 595 alin.2 cod procedura penala raportat la art.50 cod procedura penala si la art.36 alin.1 lit.a) cod procedura penala, Curtea va declina competenta de solutionare a cererii privind intervenirea unei legi penale noi formulata de condamnatul [...] in favoarea Tribunalului Constanta.

Chiar daca condamnatul [...] a mentionat prin inscrisurile depuse la dosar ca nu el a initiat aceasta afacere judiciara, Curtea constata ca doar instanta competenta poate lamuri aceasta imprejurare si se poate pronunta cu privire la acest aspect.

In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de catre stat in apel vor ramane in sarcina acestuia.

Sentinta penala nr. 76/P/23.05.2017 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

A


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.