Gresita Punere In Libertate A Inculpatilor Anterior Expirarii Duratei Stabilite De Instanta » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Furt calificat incheierea unor acorduri de mediere.  
31 martie 2020
avocati bucuresti
Imposibilitatea obligarii asiguratorului la plata unor despagubiri civile potrivit unei tranzactii la care nu a luat parte.
31 martie 2020

Gresita punere in libertate a inculpatilor anterior expirarii duratei stabilite de instanta

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Gresita punere in libertate a inculpatilor anterior expirarii duratei stabilite de instanta

Din analiza considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale (nr. 155/2017, nr. 53/2017, nr. 698/2016, nr. 702/2016, nr. 145/2016) rezulta ca interpretarea ce trebuie data art. 207 alin.1 Cod procedura penala, pentru a fi in concordanta cu textul Constitutiei, este aceea ca nerespectarea termenului de 5 zile este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, asa incat sunt incidente prevederile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen.

Termenul de 5 zile prevazut de art. 207 alin.1 Cod procedura penala este un termen procedural, minim, de regresiune si se calculeaza potrivit art. 269 alin. 1, 2 si 4 Cod de procedura penala, avand aceeasi natura juridica cu aceea a termenului de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala (privind termenul de depunere a propunerii de prelungire a arestarii preventive la judecatorul de drepturi si libertati ).

Cu privire la termenul de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala s-a stabilit cu caracter obligatoriu, prin Decizia nr. 20/2017 a inaltei Curti de Casatie si Justitie, in procedura recursului in interesul legii, ca se calculeaza potrivit art. 269 alin. 1, 2 si 4 Cod de procedura penala, respectiv in calculul termenului nu se socoteste ziua in care incepe sa curga termenul si nici ziua in care se implineste, iar in situatia in care ultima zi a acestui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare anterioare; s-a mai retinut ca sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea procurorului din exercitiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv si nulitatea absoluta a actului facut peste termen.

Aplicand pe calea silogismului analogic cele retinute in cazul termenului de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala, si termenul de 5 zile prevazut de art. 207 alin.1 Cod procedura penala are o natura juridica similara (termen procedural, minim, de regresiune), nerespectarea termenului avand drept consecinta decaderea judecatorului de camera preliminara din exercitiul dreptului procesual de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive.

Art. 207 alin. 1 Cod procedura penala Deciziile CCR nr. 155/2017, 53/2017, 698/2016, 702/2016, 145/2016 Decizia ICCJ nr. 20/2017 - recurs in interesul legii

Prin incheierea de sedinta din data de 15.02.2018 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. [...]/118/2018/a2 s-au dispus urmatoarele:

Constata tardivitatea sesizarii din oficiu a judecatorului de camera preliminara, privind verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive dispuse fata de inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] , [...], [...], [...].

Constata intervenita sanctiunea decaderii judecatorului de camera preliminara din exercitiul dreptului procesual de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive.

Respinge cererile formulate de inculpati si procuror, privind inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar ca ramase fara obiect, exceptia nulitatii sesizarii formulata de inculpata [...].

Dispune punerea, in libertate a inculpatilor ...
la ramanerea definitiva a prezentei.

Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatorul de camera preliminara a retinut ca la data de 13 februarie 2018, pe rolul Tribunalului Constanta s-a inregistrat rechizitoriul emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, prin care au fost trimisi in judecata si inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...].

Prin incheierea penala 7/16.01.2018 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. .../118/2018 s-a dispus prelungirea masurii arestului preventiv fata de inculpatii: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...] pe o perioada de 22 de zile, pentru fiecare, incepand cu data de 27.01.2018 si pana la la data de 17.02.2018, inclusiv; fata de inculpatul [...] pe o perioada de 21 de zile, incepand cu data de 28.01.2018 si pana la data de 17.02.2018, inclusiv; fata de inculpata [...] pe o perioada de 23 de zile, incepand cu data de 26.01.2018 si pana la la data de 17.02.2018, inclusiv.

S-a invocat nerespectarea obligatiei sesizarii instantei cu cel putin 5 zile inainte de expirarea masurilor preventive dispuse in cauza, decaderea procurorului din dreptul de a solicita mentinerea acestor masuri si implicit a judecatorului de camera preliminara din exercitiul dreptului de a proceda la verificarea masurii preventive in cauza.

In referire la posibilitatea judecatorului de camera preliminara de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive in conformitate cu art.207 alin.2 C.p.p., se impun urmatoarele precizari:

In considerentele deciziilor pronuntate de catre Curtea Constitutionala in care s-au analizat si solutionat exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin.1 Cod procedura penala (deciziile nr. 155/2017, nr. 53/2017, nr. 698/2016, nr. 702/2016, nr. 145/2016) s-a retinut ca „dispozitiile art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala sunt clare, precise si previzibile, indeplinind conditiile referitoare la calitatea legii, si ca nerespectarea termenului de 5 zile prevazut in cuprinsul acestora este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, asa incat sunt incidente prevederile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen

In motivarea acelorasi decizii s-a explicat ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin.1 Cod procedura penala a fost respinsa ca inadmisibila, deoarece nu s-a constatat o interpretare majoritara si constanta a dispozitiilor de lege criticate intr-un sens diferit celei mentionat mai sus. In acest context, s-a apreciat ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala pune in discutie o problema de interpretare si aplicare a legii, ce trebuie sa apartina instantelor judecatoresti.

Astfel, in paragraful 52 al Deciziei nr. 155/2017 (decizie ulterioara celei in care Curtea Constitutionala realizase, tot in considerentele deciziei de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin.1 C.p.p., distinctia dintre dreptul procurorului de a solicita prin rechizitoriu sau ulterior, in procedura de camera preliminara, luarea ori inlocuirea masurilor preventive si obligatia judecatorului de camera preliminara de a verifica, din oficiu, legalitatea si temeinicia masurilor preventive la primirea dosarului cu rechizitoriu - dec. nr. 145/2016), Curtea a subliniat urmatoarele: „Distinct de cele aratate mai sus, prin Decizia nr.276 din 10 mai 2016, mentionata anterior, Curtea a retinut ca dispozitiile art.207 alin.(1) din Codul de procedura penala sunt clare, precise si previzibile, indeplinind conditiile referitoare la calitatea legii, si ca nerespectarea termenului de 5 zile prevazut in cuprinsul acestora este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, asa incat sunt incidente prevederile art.268 alin.(1)din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen (Decizia nr.276 din 10 mai 2016, paragraful 18) ”.

Astfel, din analiza considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale rezulta ca interpretarea ce trebuie data art. 207 alin. 1 Cod procedura penala, pentru a fi in concordanta cu textul Constitutiei, este aceea ca nerespectarea termenului de 5 zile este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, astfel incat sunt incidente prevederile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen.

Drept urmare, nerespectarea de catre procuror a termenului de 5 zile pentru inaintarea rechizitoriului si a dosarului de urmarire penala la instanta, afecteaza dreptul instantei de a proceda la verificarea, din oficiu, a masurii preventive.

Asadar, termenul de 5 zile prev. de art. 207 alin.1 Cod procedura penala este un termen peremptoriu, a carui nerespectare se rasfrange in mod direct asupra posibilitatii judecatorului de camera preliminara de a verifica din oficiu masura preventiva, asa cum s-a retinut in mod constant in deciziile Curtii Constitutionale ulterioare deciziei nr.145/2016.

In masura in care nu se respecta termenul de 5 zile, judecatorul de camera preliminara nu ar mai avea posibilitatea de a mentine masura preventiva, asa cum se retine, spre exemplu, in paragraful 52 din Decizia nr. 155/14.03.2017 a Curtii Constitutionale.

Avand in vedere aceste argumente, judecatorul de camera preliminara a constatat ca respectarea termenului de 5 zile prev. de art. 207 alin. 1 Cod procedura penala este esentiala pentru posibilitatea conferita de lege judecatorului de camera preliminara de a mentine masurile preventive.

In cauza, arestarea preventiva a inculpatilor exista pana la data de 17.02.2018 inclusiv iar dosarul de urmarire penala si rechizitoriul au fost inaintate instantei la data de 13.02.2018.

Cu privire la modul de calcul al termenului de 5 zile, fiind in mod indiscutabil termen procedural, acesta se socoteste potrivit art.269 alin.1, 2, 4 C.p.p., pe zile libere, fiind evidenta incalcarea acestuia in prezenta cauza.

In acest sens se impune a fi amintita si Decizia in interesul legii nr. 20/16.10.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vizand natura si modul de calcul al termenului de 5 zile prevazut de art,.235 C.p.p., mod de calcul aplicabil si in ceea ce priveste termenul de 5 zile prevazut de art.207 alin.1 C.p.p.

Impotriva incheierii de sedinta din data de 15.02.2018 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. [...]/118/2018/a2 a declarat contestatie Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta
, care a sustinut ca in mod gresit s-a constatat intervenita decaderea din exercitiul dreptului de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inculpatilor, avand in vedere ca termenul de 5 zile prev. de art. 207 alin. 1 Cod procedura penala este un termen de recomandare, a carui incalcare nu atrage sanctiunea decaderii, motiv pentru care se impune trimiterea cauzei spre rejudecare pentru verificarea masurii preventive.

Examinand legalitatea si temeinicia incheierii contestate, prin prisma criticilor formulate de contestator si din oficiu, judecatorul de camera preliminara constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 228/P/2017 din data de 13.02.208 emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] , [...] , [...] , [...] pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si furt calificat ( in diferite forme de participatie penala).

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta la data de 13.02.2018, iar in cursul urmaririi penale s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [—] si [—], dupa care prin incheierea nr. 7/16.01.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. .../118/2018, definitiva prin incheierea nr. 8/P/JDL/23.01.2018 pronuntata de Curtea de Apel Constanta in dosarul nr. .. ./118/2018, s-a dispus prelungirea masurii arestarii preventive pana la data de 17.02.2018 inclusiv.

Astfel, procurorul a sesizat judecatorul de camera preliminara de la prima instanta in data de

  1. in conditiile in care masura arestarii preventive pentru inculpati fusese anterior prelungita pana la data de 17.02.2019 inclusiv.

In art. 207 alin. 1 Cod procedura penala se prevede: „Cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului fata de care s-a dispus o masura preventiva, rechizitoriul, impreuna cu dosarul cauzei, se inainteaza judecatorului de camera preliminara de la instanta competenta, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei acesteia”.

In prezenta contestatie se sustine ca termenul de 5 zile prevazut de art. 207 alin. 1 Cod procedura penala este un termen de recomandare si nu influenteaza posibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive a inculpatilor, chiar daca nu a fost respectat termenul mentionat.

In mai multe decizii in care s-au analizat de Curtea Constitutionala exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin.1 Cod procedura penala (deciziile nr. 155/2017, nr. 53/2017, nr. 698/2016, nr. 702/2016, nr. 145/2016) s-a retinut in considerentele deciziilor ca „dispozitiile art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala sunt clare, precise si previzibile, indeplinind conditiile referitoare la calitatea legii, si ca nerespectarea termenului de 5 zile prevazut in cuprinsul acestora este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, asa incat sunt incidente prevederile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen

Conform acelorasi decizii, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. 1 Cod procedura penala a fost respinsa ca inadmisibila, deoarece nu s-a constatat o interpretare a dispozitiilor de lege criticate intr-un sens diferit celei mentionat mai sus. In acest context, s-a apreciat ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala pune in discutie o problema de interpretare si aplicare a legii, ce trebuie sa apartina instantelor judecatoresti.

Astfel, din analiza considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale rezulta ca interpretarea ce trebuie data art. 207 alin. 1 Cod procedura penala, pentru a fi in concordanta cu textul Constitutiei, este aceea ca nerespectarea termenului de 5 zile este de natura sa cauzeze o vatamare procesuala, concretizata in incalcarea dreptului fundamental la aparare al inculpatului supus masurii preventive, asa incat sunt incidente prevederile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala, sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea organelor judiciare competente din exercitiul dreptului de a proceda la mentinerea masurii preventive in cauza si nulitatea absoluta a actului facut peste termen.

Numai in masura in care s-ar constata de Curtea Constitutionala o interpretare contrara si constanta din partea instantelor judecatoresti, problema s-ar transfera din domeniul interpretarii si aplicarii legii, de competenta instantelor judecatoresti, in cel al constitutionalitatii legii, aflat in competenta Curtii Constitutionale, asa cum s-a intamplat in cazul art. 235 alin. 1 Cod procedura penala, ce a fost apreciat constitutional in masura in care nerespectarea termenului "
cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii preventive
" atrage incidenta art. 268 alin. (1) din Codul de procedura penala.

Drept urmare, in mod corect judecatorul de camera preliminara de la prima instanta a apreciat ca nerespectarea de catre procuror a termenului de 5 zile influenteaza posibilitatea instantei de a proceda la verificarea, din oficiu, a masurii preventive.

Asa fiind, judecatorul de camera preliminara de la instanta de control judiciar retine ca termenul de 5 zile prev. de art. 207 alin. 1 Cod procedura penala este un termen peremptoriu, a carui nerespectare se rasfrange in mod direct asupra posibilitatii judecatorului de camera preliminara de a verifica din oficiu masura preventiva, asa cum s-a retinut in mod constant in deciziile Curtii Constitutionale, ca fiind singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor procesual penale criticate cu dispozitiile constitutionale si conventionale referitoare la dreptul la aparare si cu dispozitiile constitutionale privind infaptuirea justitiei.

In masura in care nu se respecta termenul de 5 zile, judecatorul de camera preliminara nu mai are posibilitatea de a mentine masura preventiva, asa cum se retine, spre exemplu, in paragraful 52 din Decizia nr. 155/14.03.2017 a Curtii Constitutionale.

Avand in vedere aceste argumente, judecatorul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constata ca respectarea termenului de 5 zile prev. de art. 207 alin.1 Cod procedura penala este esentiala pentru posibilitatea conferita de lege judecatorului de camera preliminara de a verifica masurile preventive.

In cauza, arestarea preventiva a inculpatilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...] a fost prelungita pana la data de 17.02.108, iar sesizarea instantei s-a realizat la data de

  1. deci cu mai putin de 5 zile anterior expirarii duratei anterioare a arestarii preventive, asa cum prevede art. 207 alin.1 Cod procedura penala, motiv pentru care se constata ca nu au fost respectate aceste dispozitii procedurale, asa incat judecatorul de camera preliminara era decazut din dreptul de a mai verifica masura preventiva, cum intemeiat s-a apreciat.

Termenul de 5 zile prevazut de art. 207 alin.1 Cod procedura penala este un termen procedural, minim, de regresiune si se calculeaza potrivit art. 269 alin. 1, 2 si 4 Cod de procedura penala, avand aceeasi natura juridica cu aceea a termenului de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala (privind termenul de depunere a propunerii de prelungire a arestarii preventive la judecatorul de drepturi si libertati ).

Cu privire la termenul de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala s-a stabilit cu caracter obligatoriu, prin Decizia nr. 20/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in procedura recursului in interesul legii, ca se calculeaza potrivit art. 269 alin. 1, 2 si 4 Cod de procedura penala, respectiv in calculul termenului nu se socoteste ziua in care incepe sa curga termenul si nici ziua in care se implineste, iar in situatia in care ultima zi a acestui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare anterioare; s-a mai retinut ca sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decaderea procurorului din exercitiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv si nulitatea absoluta a actului facut peste termen.

Aplicand pe calea silogismului analogic cele retinute in cazul termenului de 5 zile prevazut de art. 235 alin. 1 Cod de procedura penala, si termenul de 5 zile prev. de art. 207 alin.1 Cod procedura penala are o natura juridica similara (termen procedural, minim, de regresiune), nerespectarea termenului avand drept consecinta decaderea judecatorului de camera preliminara din exercitiul dreptului procesual de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive.

Aplicand dispozitiile art. 269 alin. 1, 2 si 4 Cod de procedura penala, pentru a respecta in cauza termenul de 5 zile, era necesar ca dosarul cauzei sa fi fost inaintat judecatorului de camera preliminara de la Tribunalul Constanta pana la data de 09.02.2017 (termenul a inceput sa curga la data de 17.02.2018, care nu se ia in considerare, se implinea la data de 12.02.2018, care fiind ultima zi, de asemenea nu se ia in considerare, astfel ca termenul se proroga pana la prima zi lucratoare anterioara, respectiv 09.02.2018).

In consecinta, se observa ca sesizarea judecatorului de camera preliminara s-a facut la

  1. cu incalcarea art. 207 alin.1 Cod procedura penala, asa incat nu sunt intemeiate criticile formulate in contestatia procurorului.

Insa, din oficiu, judecatorul de camera preliminara de la instanta de control judiciar constata ca s-a dispus punerea in libertate a inculpatilor la ramanerea definitiva a incheierii contestate, ceea ce in concret reprezenta data de 16.02.2018, cand s-a pronuntat prezenta incheiere.

In conditiile in care judecatorul de camera preliminara era decazut din exercitiul dreptului procesual de a verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inculpatilor, nu mai putea analiza pe fond masura preventiva si nu putea dispune asupra masurii preventive. Prin dispozitia de punere in libertate anterior expirarii duratei stabilita prin incheierea nr. 7/16.01.2008 a Tribunalului Constanta s-a dispus o revocare implicita a masurii arestarii preventive, desi judecatorul nu mai avea posibilitatea de a verifica masura preventiva, de aceea solutia de punere in libertate inainte de data de 17.02.2017 contrazice constatarea intervenirii sanctiunii decaderii.

In ipoteza intervenirii sanctiunii decaderii, ca efect al nerespectarii termenului prev. de art. 207 alin.1 Cod procedura penala, judecatorul nu mai poate interveni asupra masurii preventive, care urmeaza a-si produce efectele juridice pana la expirarea duratei anterioare, in cazul de fata pana la expirarea duratei stabilita prin incheierea nr. 7/16.01.2008 a Tribunalului Constanta.

Drept urmare, se constata ca in mod gresit s-a dispus punerea in libertate anterior expirarii duratei stabilita prin incheierea nr. 7/16.01.2008 a Tribunalului Constanta, respectiv 17.02.2018, numai sub acest aspect luat in considerare din oficiu urmand a fi admisa contestatia.

Pentru aceste considerente, in baza art. 425

1

alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala va fi admisa contestatia formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta impotriva incheierii de sedinta din data de 15.02.2018 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. [...]/118/2018/a2, se va desfiinta in parte incheierea penala contestata si, rejudecand, se va dispune punerea in libertate a inculpatilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...], de sub puterea mandatelor de arestare preventiva, daca nu sunt retinuti sau arestati in alta cauza, la expirarea duratei arestarii preventive stabilita prin incheierea nr. 7/16.01.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. .../118/2018, definitiva prin incheierea nr. 8/P/JDL/23.01.2018 pronuntata de Curtea de Apel Constanta in dosarul nr. .../118/2018, respectiv 17.02.2018 inclusiv.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale incheierii penale contestate, in masura in care nu contravin prezentei incheieri.

Incheierea penala nr. 27/P/CP/16.02.2018 Judecator redactor Marius Damian Mitea


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.