Contestaţie în Anulare. Noţiunea De „eroare Materială”, în Sensul Articolului 503 Alineat (2) Punctul 2 Cod Procedură Civilă » Consultă Avocat

Contestaţie în anulare. Noţiunea de „eroare materială”, în sensul articolului 503 alineat (2) punctul 2 Cod procedură civilă