Calificarea Lucrarilor Suplimentare Efectuate  de Autoritatea Contractanta. Inaplicabilitatea Dispozitiilor Contractului De Achizitie Publica. » Consultă Avocat

Calificarea lucrarilor suplimentare efectuate  de autoritatea contractanta. Inaplicabilitatea dispozitiilor contractului de achizitie publica.