Art.2 Lit.b Din Legea Nr.554/2004 » Consultă Avocat

Art.2 lit.b din Legea nr.554/2004