Anulare Hotarare Consiliu Local. Actiune Formulata Ulterior Pentru Plata Despagubirilor. » Consultă Avocat
Plangere Penala
Aplicarea corecta a dispozitiilor art.14 din Legea nr.554/2004 privind suspendarea executarii actului administrativ, la situatia dedusa judecatii.
18 martie 2020
avocat pret
Cazurile si conditiile in care pot fi formulate actiuni in temeiul art. 50 1 din Legea nr. 10/2001.  Persoanele care justifica in asemenea pricini calitate procesuala pasiva.
18 martie 2020

Anulare hotarare consiliu local. Actiune formulata ulterior pentru plata despagubirilor.

onorariu avocat

onorariu avocat

Anulare hotarare consiliu local. Actiune formulata ulterior pentru plata despagubirilor.

 

Legea nr. 554/2044, art. 19 alin. 1 si 2

 

In conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. 1 si 2 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei, iar cererile se adreseaza instantelor de contencios administrativ competente.

 

                

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 3548 din 14 decembrie 2011.

 

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la nr. 5477/105/2010, reclamantul PA a chemat in judecata paratul Consiliul Local al Comunei si a solicitat obligarea la plata unei despagubiri in valoare de 22172 lei, reprezentand contravaloarea salariului brut ce i se cuvine pentru perioada 1 octombrie 2009-31 mai 2010.

In motivarea actiunii, a aratat ca a fost ales consilier local si ulterior  a fost ales in functia de viceprimar prin hotarare a consiliului local. Prin Hotararea nr. 45/2009, Consiliul local al comunei a constatat incetarea de drept a mandatului sau de consilier si implicit a celui de viceprimar, ca urmare a comunicarii facute de organizatia sa de partid, ca a fost exclus din randul membrilor de partid..

Prin decizia nr. 980/03.06.2010, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ a anulat HCL nr. 54/2009, astfel ca si-a reluat activitatea de consilier local si viceprimar, incepand cu data de 03.06.2010; pentru perioada 1 octombrie 2009-31 mai 2010 nu a mai fost salarizat ca viceprimar.

Actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 8 si art. 19 din Legea nr. 554/2004.                   

Prin sentinta nr.608 din data de 20.09.2011, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a admis actiunea formulata de reclamantul PA impotriva paratului Consiliul Local al Comunei G si a obligat paratul la plata catre reclamant a unei despagubiri in valoare de 22172 lei, reprezentand contravaloare drepturi salariale cuvenite pentru perioada 1 octombrie 2009-31 mai 2010 si la plata  sumei de 1140 lei cheltuieli de judecata.

Impotriva sentintei a declarat recurs paratul Consiliul Local al Comunei G, cu invocarea motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Curtea a constatat ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

            
Prin Hotararea nr. 45/2009,  Consiliul local al comunei G a constatat incetarea de drept a mandatului de consilier al reclamantului PA,  si implicit a mandatului de viceprimar al acestuia.

Prin decizia nr. 980/03.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti -Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal a fost admis recursul declarat de  reclamant  PA impotriva sentintei nr. 105 din 24 februarie 2010,  a fost modificata in tot sentinta, in sensul ca  a fost admisa actiunea si s-a dispus anularea  hotararii nr. 45/2009 emisa de Consiliul local al comunei G.

Reclamantul  si-a reluat activitatea de consilier local si viceprimar al comunei, incepand cu data de 03.06.2010.

Motivul de recurs privind necompetenta materiala a instantei de contencios administrativ este nefondat.

Reclamantul a solicitat plata despagubirilor constand in indemnizatia neacordata in perioada 1 octombrie 2009 -31 mai 2010, perioada in care, urmare Hotararii nr. 45/29.09.2009 a Consiliului local al comunei G, nu a exercitat functia de viceprimar, fiind constatata prin hotarare de consiliu local incetarea de drept a mandatului de consilier local si implicit de viceprimar.

Hotararea de consiliul local nr. 45/2009, in baza careia reclamantul nu a mai exercitat functia de viceprimar, a fost anulata de instanta de contencios administrativ, iar in conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. 1 si 2 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei, iar cererile se adreseaza instantelor de contencios administrativ competente.

Motivul de recurs privind faptul ca Hotararea Consiliului Local nr.45/2009 a fost de constatare a incetarii de drept a mandatului de consilier local si implicit de viceprimar a reclamantului, iar in calitate de autoritate publica deliberativa consiliul local nu a modificat/incetat raporturile de munca ale viceprimarului, ci legiuitorul a prevazut o asemenea situatie, care este una de conformare, insusi Prefectul judetului, care exercita potrivit Legii 340/2004 tutela administrativa, considerand legala hotararea adoptata, inclusiv prima instanta, este total  nefondat, intrucat Hotararea Consiliului Local nr.45/2009, in baza careia reclamantul nu a mai exercitat functia de viceprimar si astfel nu a mai primit indemnizatia corespunzatoare, a fost anulata prin hotarare judecatoreasca irevocabila de instanta de contencios administrativ.

Motivele de recurs privind faptul ca, potrivit Legii 215/2001 privind administratia publica locala, Consiliul Local G nu este o persoana juridica de drept public cu elemente de identificare fiscala, conturi in banci, nu are patrimoniu, ci doar emite hotarari in numele comunei, sentinta nu este opozabila primarului comunei G, ordonator principal de credite, care nu este subordonat potrivit Legii 215/2001 Consiliului Local si nu are nicio obligatie de plata fata de reclamant, reclamantul are calitatea de demnitar, existand un raport de prepusenie intre viceprimar si Comuna G in numele careia isi exercita functia, sunt, de asemenea, nefondate.

Este adevarat ca intre consiliul local si primar nu exista raporturi de subordonare, insa, conform dispozitiilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, act normativ care reglementeaza regimul general al autonomiei locale,  consiliul local este autoritatea deliberativa, iar primarul este autoritatea executiva a unitatii administrativ teritoriale, fiind cel care asigura punerea in aplicare a hotararilor consiliului local.

Avand in vedere ca actul administrativ anulat de instanta de contencios administrativ,  de incetare a mandatului, prin emiterea caruia reclamantul a fost lipsit de indemnizatia ce i se cuvenea in calitate de viceprimar, a fost emis de Consiliul Local, in mod corect tribunalul a obligat paratul Consiliul Local chemat in judecata la plata despagubirilor.

Consiliul Local, in virtutea faptului ca este emitentul actului administrativ a carui anulare a format obiectul cererii solutionate prin decizia nr. 980/03.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal in dosar nr. 4812/105/2009, prin care s-a anulat hotararea sa nr. 45/2009, de incetare a mandatului de consilier a reclamantului, are capacitate de drept administrativ,  si are capacitate si calitate procesuala si in cererea pentru acordarea de despagubiri, formulata in temeiul dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004.

Sustinerile recurentului privind faptul ca un alt  consilier local ar fi exrcitat functia de primar in perioada respectiva (ulterior s-a aratat ca din eroare s-ar fi mentionat acest fapt)  precum si ca ar apartine culpa atat reclamantului cat si partidului din care face parte, nu sunt relevante in cauza ce are ca obiect acordarea de despagubiri constand in indemnizatia neincasata de catre reclamant, rezultate din anularea actului administrativ nelegal emis de catre parat, de incetare a mandatului sau, anulat de instanta de contencios adinistrativ.

Pentru aceste motive, curtea a constatat ca nu incidente motivele de nelegalitate invocate de recurentul parat si a respins recursul ca nefondat.

   
(Judecator Adriana Florina Secreteanu)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.