Aplicarea Corecta A Dispozitiilor Art.14 Din Legea Nr.554/2004 Privind Suspendarea Executarii Actului Administrativ, La Situatia Dedusa Judecatii. » Consultă Avocat
caut avocat
Nesolutionarea cererii  reconventionale echivaleaza cu o necercetare completa a fondului cauzei.
18 martie 2020
onorariu avocat
Anulare hotarare consiliu local. Actiune formulata ulterior pentru plata despagubirilor.
18 martie 2020

Aplicarea corecta a dispozitiilor art.14 din Legea nr.554/2004 privind suspendarea executarii actului administrativ, la situatia dedusa judecatii.

Plangere Penala

Plangere Penala

Aplicarea corecta a dispozitiilor art.14 din Legea nr.554/2004 privind suspendarea executarii actului administrativ, la situatia dedusa judecatii.

 

Legea nr. 554/2004, art. 14

 

Prin decizia nr.3508 din 12 decembrie 2011, Curtea de Apel - Sectia II Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a admis

recursurile promovate de paratii Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Buzau si Consiliul Judetean Buzau, impotriva sentintei nr.3523 din data de 12 octombrie 2011, pronuntata de Tribunalul Buzau, in contradictoriu cu reclamanta

SC Rizea RG SNC
,
a modificat in tot sentinta, in sensul ca a respins cererea privind suspendarea executarii actului administrativ si efectelor deciziei de retragere a licentei de transport nr.2849/19.05.2011, ca neintemeiata.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 3508 din 12 decembrie 2011.

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Buzau sub nr.5542/114/2011, reclamanta SC Rizea RG SNC  a solicitat, in contradictoriu cu parata Autoritatea Rutiera Romana – ARR Agentia Buzau, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna  suspendarea efectelor deciziei de retragere  a licentei de transport  nr. 2849 din 19.05.2011 pana la pronuntarea instantei de fond asupra contestatiei formulate impotriva acestei decizii.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin Decizia nr.2849 din 19.05.2011  emisa de ARR  s-a dispus retragerea licentei de transport,  intrucat  nu   s-a inlocuit autovehiculul cu numar de inmatriculare B-56-DUB cu un alt autovehicul  cu aceeasi capacitate si cu acelasi punctaj, iar prin aceeasi decizie i s-a adus la cunostinta ca are obligatia  de a efectua serviciul de transport pe o perioada de 60 de zile de la data emiterii.

Reclamanta a mai aratat ca impotriva acestei decizii a formulat contestatie solicitand anularea acesteia iar pana la solutionarea  irevocabila a actiunii  solicita  suspendarea efectelor  actului administrativ contestat, sunt intrunite conditiile prevazute de lege si cum pana la solutionarea irevocabila a contestatiei nu se poate organiza o noua licitatie pentru atribuirea traseului exista riscul ca pe ruta pe care o deserveste sa nu mai circule nici un autovehicul de transport in comun.

 In cauza parata Autoritatea Rutiera Romana – ARR Buzau a formulat intampinare prin care a solicitat introducerea in cauza  a Consiliului Judetean Buzau intrucat aceasta institutie  are obligatia sa asigure, sa organizeze , sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze  prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativ teritoriala a acestora, cerere incuviintata de catre instanta care a dispus introducerea acestei institutii in cauza in calitate de parata.

Pe fondul cauzei prima parata a solicitat respingerea cererii ca nefondata,  intrucat in cauza nu sunt intrunite conditiile art.14 din Legea nr. 554/2004, in conformitate cu atributiile pe care le are  nu a facut altceva decat sa raspunda solicitarii  motivate a Consiliului Judetean Buzau de retragere a licentei de traseu  intrucat reclamanta  nu mai indeplinea conditiile esentiale care au stat la baza emiterii acesteia, nu exista nici o imprejurare  care sa creeze o indoiala asupra legalitatii actului emis, din analiza cererii de suspendare nerezultand paguba iminenta ce ar justifica suspendarea solicitata.

 Parata Consiliul Judetean Buzau a formulat note de sedinta prin care de asemenea a solicitat  respingerea actiunii, intrucat masura de retragere a licentei de traseu  a fost dispusa deoarece reclamanta  nu mai indeplinea conditiile care au stat la baza eliberarii ei, respectiv nu a putut proba ca mai detine autovehiculul titular  B-56-DUB, neexistand astfel  nici o imprejurare care sa puna la indoiala legalitatea actului administrativ nr. 2844/19.05.2011.

   Dupa administrarea probei cu inscrisuri, prin sentinta nr. 3523 din data de 12 octombrie 2011, Tribunalul Buzau a admis cererea formulata de reclamanta SC RIZEA  RG SNC  si a dispus suspendarea executarii actului administrativ, respectiv a efectelor deciziei de retragere a licitatiei de transport  nr. 2849/19.05.2011 pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 5534/114/2011 al Tribunalului Buzau.

  Impotriva acestei sentinte  au formulat recurs paratele Autoritatea Rutiera Romana – ARR, pentru Agentia Buzau si Consiliul Judetean Buzau
, criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie, recursurile fiind intemeiate pe disp. art. 304 pct.9 Cod pr.civila, art.14 alin.4 din Legea nr.554/2004, precum si pe disp. art. 299-316 Cod pr.civila.

Curtea analizand actele si lucrarile dosarului, motivele de recurs si dispozitiile legale in materie, art. 304 si 304

1

Cod pr.civila, a admis recursurile formulate, pentru considerentele ce se vor arata in continuare
:

 Prin sentinta nr.3523/12.10.2011 Tribunalul Buzau a admis cererea formulata de reclamanta SC Rizea R G SNC in contradictoriu cu paratele Consiliul Judetean Buzau si Autoritatea Rutiera Romana – ARR – Agentia Buzau, a dispus suspendarea executarii actului administrativ, respectiv a  efectelor deciziei de retragere a licentei de transport nr.2848/19.05.2011 pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr.5534/114/2011 a Tribunalului Buzau.

Cererea reclamantei este intemeiata pe dispozitiile art. 14 alin.1 din Legea nr.554/2004, care prevad ca, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea , in conditiile art.7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond.

 Dispozitiile art. 2 alin.2 lit.t) definesc sintagma „cazuri bine justificate” ca acele imprejurari, legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ.

   Astfel, actul administrativ se bucura de prezumtia de legalitate, de autenticitate si de veridicitate, trasaturi care constituie fundamentul caracterului  executoriu, suspendarea executarii  fiind conditionata de existenta unui caz bine justificat  si pentru prevenirea unor pagube iminente.

   In considerarea celor doua principii incidente in materia actelor  administrative –al legalitatii actului  si  al executarii  acestuia  din oficiu –suspendarea  executarii constituie o situatie de exceptie, aceasta putand  fi dispusa  numai in cazurile  si in conditiile  expres prevazute de lege .

   In speta nu este indeplinita  conditia  privind „ cazuri bine justificate” asa cum este definita aceasta sintagma  de legea contenciosului administrativ.

  Imprejurarile de natura a crea o indoiala asupra legalitatii actului  administrativ atacat, in conditiile in care nu se poate antama  in aceasta etapa procesuala  aspecte de fond, nu rezulta din actele  dosarului.

   Existenta cazului bune justificat  nu presupune prezentarea  unei dovezi  de nelegalitate evidenta, caci o asemenea cerinta si interpretare ar echivala cu  prejudecarea a fondului cauzei  insa, in speta, cazul bine justificat nu poate rezulta numai din simplele afirmatii  ale reclamantei  care nu sunt de natura a crea o indoiala  in ceea ce priveste  actul contestat, emis de parata  si a carui legalitate urmeaza  a fi analizata  de instanta de fond.

   In cazul de fata, prin decizia nr.2849/19.05.2011 ARR a procedat la retragerea licentei de traseu seria LT nr.165029/30.06.2008 pentru traseul judetean Buzau Sud – Bradeanu – Arcanu detinuta de reclamanta SC Rizea R G SNC, pe motiv ca operatorul de transport a instrainat autobuzul cu nr. de inmatriculare B-56-DUB, inlocuindu-l cu altul (BZ-06-PME), avand un punctaj mai mic, decat cel pentru care a obtinut licenta de traseu.

Motivatia primei instante pe cazul bine justificat, nu este de natura a indeplini conditiile legale sus mentionate.

Astfel, imprejurarea ca aceasta mai poate desfasura activitate inca 60 de zile de la data emiterii contestatiei, nu este de natura a dispune masura suspendarii actului administrativ.

Astfel, solutionarea irevocabila a dosarului nr.5534/114/2011 a Tribunalului Buzau poate dura  mai mult de 60 de zile, neexistand de altfel, in cauza un argument juridic care sa determine masura suspendarii.

Potrivit art.28 din Ordinul MIRA nr.353/2007, retragerea licentei de traseu se poate efectua cand operatorul de transport nu mai indeplineste conditiile initiale care au stat la baza eliberarii licentei de traseu, potrivit art.28 alin.1 lit.a.

In cazul de fata, operatorul de transport a procedat la inlocuirea autobuzului pentru care a obtinut traseul, cu alt autobuz, iar prima instanta in mod gresit nu s-a referit la o aparenta de nelegalitate a deciziei de retragere, vis a vis de acest aspect.

 

(Judecator Rodica Dubosaru)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.