Stingerea Uzufructului | Consultanță Juridică Online 24/7 | Discută Cu Un Avocat
cabinet avocat
Obiectul raportului juridic civil. Clasificarea bunurilor
16 ianuarie 2017
avocati bucuresti online
Efectele contractului între părți și față de terți
30 ianuarie 2017

Stingerea uzufructului

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Stingerea uzufructului

Stingerea uzufructului

Modurile specifice de stingere ale uzufructului sunt:

  1. moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității juridice;
  2. ajungerea la termen;
  3. consolidarea, atunci când calitatea de uzufructuar și de nud proprietar se întrunesc în aceeași persoană;
  4. renunțarea la uzufruct;
  5. neuzul timp de 10 ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului asupra unei creanțe.

Uzufructul se va stinge prin decesul ori prin încetarea existenței juridice a uzufructuarului în cazul persoanei juridice, chiar dacă termenul său nu s-a împlinit.

Uzufructul se mai poate stinge prin abuzul de folosință din partea uzufructuarului și prin pieirea bunului dat în uzufruct.

Modurile specifice de încetare a uzufructului

 

Uzufructul se stinge la moartea uzufructuarului, din orice cauze și la orice moment al vieții s-ar produce aceasta, chiar și dacă ar surveni imediat după constituirea uzufructului.

Dacă uzufructuarul este o persoană juridică, dreptul de uzufruct va înceta la data încetării personalității juridice a acesteia, produsă înaintea împlinirii celor 30 de ani pe cât poate fi constituit uzufructul în favoarea unei persoane juridice.

Dacă uzufructul a fost constituit pe un termen determinat, se va stinge la împlinirea acelui termen, afară de situația în care s-a stins anterior din alte cauze, precum renunțarea uzufructuarului, abuzul de folosință, moartea ori încetarea personalității juridice a uzufructuarului.

Uzufructuarul poate renunța la dreptul său. Este posibil ca renunțarea să apară ca expresie a unei manifestări unilaterale de voință din partea uzufructuarului, exprimată în acest sens, uzufructuar care trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu, renunțarea fiind irevocabilă sau ca urmare a încheierii unui contract între părți ce are un asemenea obiect; contractul de renunțare la uzufruct poate fi cu titlu gratuit, când apare ca o donație indirectă ori cu titlu oneros.

Dacă privește un bun imobil, renunțarea la uzufruct trebuie să fie făcută în formă autentică, spre a putea fi înscrisă în cartea funciară.

Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosință

 

Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosința bunului,  aduce stricăciuni acestuia ori îl lasă să se degradeze.

Abuzul se poate concretiza atât în acțiuni ale uzufructuarului, cât și în pasivitatea sa.

Poate avea semnificația unui abuz de folosință și schimbarea destinației bunului date de nudul proprietar, fără ca prin aceasta să se asigure o creștere a valorii sale.

Încetarea uzufructului ca urmare a abuzului de folosință nu se poate produce de drept, ci prin hotărâre judecătorească.

Dacă instanța, constatând existența abuzului de folosință, va admite acțiunea nudului proprietar, va putea dispune, după împrejurări, fie stingerea uzufructului, fie preluarea folosinței bunului de către nudul proprietar, cu obligația de a plăti uzufructuarului o rentă pe durata uzufructului.

Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului

 

Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime dintr-un caz fortuit; când bunul a fost distrus numai în parte, uzufructul continuă asupra părții rămase.

În toate cazurile, uzufructul va continua asupra despăgubirii plătite de terț, dacă bunul a pierit din culpa acestuia, sau, dacă bunul a fost asigurat, asupra indemnizației de asigurare, afară de ipoteza în care această indemnizație este folosită pentru repararea bunului.

Transferul uzufructului asupra despăgubirilor ori asupra indemnizației de asigurare are semnificația unei subrogații cu titlu particular.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.