Revizuire. Dispozitiile Art. 322 Pct. 9 Cod Procedura Civila. » Consultă Avocat
caut avocat
Citarea partilor. Autoritatea emitenta a actului administrativ-fiscal.
18 martie 2020
avocati bucuresti
Procedura insolventei. Declinare competenta.
18 martie 2020

Revizuire. Dispozitiile art. 322 pct. 9 Cod procedura civila.

avocat pret

avocat pret

Revizuire. Dispozitiile art. 322 pct. 9 Cod procedura civila.

 

C.proc.civ., art.322 pct.9

 

Se poate promova calea extraordinara de atac daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei hotarari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii, insa hotararea la care a facut referire revizuentul este pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg, si nu de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, jurisdictiile celor doua curti sunt diferite, iar litigiile nationale sunt supuse controlului acestor instante, in baza unor norme legale diferite, respectiv Legea 30/1994 si Legea nr.157/2005.

 


Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 1501 din 20 iunie 2011.

 

Prin cererea de revizuire inregistrata sub nr. 3567/120/2010/a1, la data de 11.05.2011, revizuentul L. R. a solicitat revizuirea deciziei civile nr.455 din 01.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, in contradictoriu cu intimatii S. R., prin MEF, DGFP D., AFP T. si AFM, in sensul schimbarii in tot a acesteia si respingerii recursurilor ca nefondate, cu consecinta mentinerii ca temeinica si legala a sentintei nr.1407 din 15.11.2010 pronuntata de Tribunalul Dambovita, cererea de revizuire fiind intemeiata in drept pe dispozitiile art. 322 pct.9 Cod procedura civila.

In motivarea cererii, revizuentul a aratat ca a contestat la Tribunalul Dambovita decizia de calcul a taxei pe poluare nr.5985 din 25.02.2009 si raspunsul nr.21919 din 07.07.2010 emise de AFP Targoviste prin care i s-a respins cererea de restituire a taxei pe poluare, solicitand instantei sa anuleze aceste acte administrative si sa oblige AFP sa-i restituie suma de 1718 lei, achitata cu titlu de taxa pe poluare pentru autoturismul marca BMW TIP C3, achizitionat din Germania, inmatriculat initial in 1994, precum si accesoriile aferente, in urma judecatii, prima instanta i-a admis contestatia, paratele AFP Targoviste si AFM au declarat recurs, care a fost admis de Curtea de Apel Ploiesti prin decizia nr.455 din 1.03.2011, a fost modificata in tot hotararea Tribunalului Dambovita, iar pe fond, respinsa actiunea ca inadmisibila.

S-a sustinut de L. R. ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 322 pct.9 Cod procedura civila, ce statueaza ca in cazul in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului constata o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale, datorita unor hotarari judecatoresti, consecintele acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii, iar in cauza C-402/09 hotararea Curtii - Camera I din 7.04.2011, a declarat ca art. 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule  de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a se descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie, avand aceeasi vechime si aceeasi uzura, de pe piata nationala, impunandu-se revizuirea deciziei  nr.455 din 1.03.2011.

Curtea, examinand calea extraordinara de atac, prin prisma motivul de drept invocat, a art. 322 pct.9 Cod procedura civila, a retinut urmatoarele:

Revizuentul a investit Tribunalul Dambovita cu o contestatie administrativ fiscala, prin care a solicitat anularea deciziei de calcul a taxei pe poluare, a raspunsului AFP T., restituirea sumei platita cu titlu de taxa pe poluare, cu accesoriile aferente, actiunea fiind admisa prin sentinta nr.1407/25.11.2010, ce a fost recurata de AFM si AFP T., in nume propriu si pentru Ministerul Finantelor Publice, iar Curtea de Apel Ploiesti, prin decizia nr.455 din 1.03.2011 a admis cele doua recursuri, a modificat in tot sentinta recurata si pe fond a respins actiunea ca inadmisibila, retinandu-se ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ, cele ale art. 109 alin.2 Cod procedura civila si ale art. 207 Cod procedura fiscala, inainte de sesizarea instantei, actul administrativ fiscal trebuia contestat in termenul de 30 de zile, numai dupa indeplinirea procedurii prealabile administrative putand fi investita instanta, nerespectarea acestei proceduri ce este o conditie de exercitare a dreptului la actiune, atragand inadmisibilitatea, ceea ce nu mai impunea analizarea temeiniciei pretentiilor lui L. R.

Potrivit art. 322 Cod procedura civila, revizuirea unei hotarari data de o instanta de recurs, atunci cand se evoca fondul, se poate cere in cazurile limitativ enumerate de acest text de lege, punctul 9 statuand ca se poate promova calea extraordinara de atac daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei hotarari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii, insa, in prezenta cauza, acest motiv de revizuire nu este incident, intrucat hotararea la care face referire revizuentul este pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg, si nu de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, jurisdictiile celor doua curti sunt diferite, iar litigiile nationale sunt supuse controlului acestor instante, in baza unor norme legale diferite, respectiv, Legea 30/1994 si Legea nr.157/2005.

Este adevarat ca CJUE a pronuntat hotararea din 7.04.2011 in cauza C-402/2009 prin care, fiind investita cu o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare de catre Tribunalul Sibiu, a statuat asupra sensului in care trebuie interpretat art. 110 (90) din TFUE, insa o atare situatie putea atrage aplicabilitatea cazului de revizuire special prevazut de art. 21 alin.2 din legea contenciosului administrativ, ceea ce nu s-a invocat in cauza de fata. Chiar daca acesta ar fi fost temeiul de drept al cererii de revizuire, calea extraordinara de atac nu ar fi fost admisibila intrucat normele juridice interne impun o procedura prealabila obligatorie in ceea ce priveste contestarea actelor administrativ fiscale, numai dupa indeplinirea acesteia putandu-se analiza temeinicia pretentiilor ce fac obiectul litigiului, respectiv compatibilitatea normelor interne cu cele comunitare, in prezenta cauza fiind reprezentate de dispozitiile OUG 50/2008 si cele ale art. 110(90) din TFUE, or, L R nu a respectat procedura prealabila obligatorie instituita de art. 205 si urm. din OG 92/2003, art. 7 din legea contenciosului administrativ si art. 109 din Codul de procedura civila.

Fata de considerentele expuse, Curtea a constat ca in cauza nu este incident cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct.9 Cod procedura civila, CEDO nu a constatat o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale datorate unei hotarari judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca, decizia nr.455 din 1.03.2011 nu este afectata de nelegalitate sau netemeinicie, calea extraordinara de atac nu este fondata, fiind respinsa de instanta.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.