Recidiva Postexecutorie | Consultanță Juridică Online 24/7 | Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Amnistia - Cauza care înlătură răspunderea penală
15 martie 2017
avocat bucuresti online
Înlesnirea evadării
2 aprilie 2017

Recidiva postexecutorie

onorariu avocat

onorariu avocat

Recidiva postexecutorie

Recidiva postexecutorie

 Reprezintă săvârșirea din nou a unei infracțiuni după condamnarea anterioară la o pedeapsă ce a fost executată au considerată ca executată.

Condiții cu privire la primul termen al recidivei:

  • Să existe o condamnare definitivă pentru una sau mai multe infracțiuni intenționate ori praeterintențonate – hotărârea judecătorească poate fi pronunțată de instanțele române sau străine (trebuie să existe dublă incriminare şi recunoaşterea hotărârii); hotărârea judecătorească să fie definitivă; nu contează forma infracțiunii; doar o soluție de condamnare.
  • Pedeapsa stabilită/ aplicată să fie detențiunea pe viață sau închisoare mai mare de 1 an;
  • Pedeapsa să fi fost executată sau coniderată ca executată;
  • Să nu fi intervenit reabilitarea de drept ori să nu se fi împlinit termenul de reabilitare judecătorească;
  • Hotărârea de condamnare să nu privească infracțiunile săvârșite din culpă; infracțiunile pentru care a intervenit amnistia postcondamnatorie; fapte care au fost dezincriminate; infracțiuni săvârșite în minoritate.

Condiții cu privire la al doilea termen al recidivei:

  • Majorul să săvârșească a doua infracțiune cu intenție ori cu intenție depăşită şi legea să prevadă închisoarea mai mare sau egală cu 1 an sau detențiunea pe viață – pedeapsa închisorii poate fi unică sau alternativ cu amenda; contează pedeapsa prevăzută de lege, nu pedeapsa aplicată, chiar dacă fapta a rămas la starea de tentativă; nu contează pedeapa efectiv stabilită; constituie al doilea termen al recidivei şi când termenul este format dintr-un concurs de infracțiuni, dacă cel puțin o infracțiune din concurs este săvârșită cu intenție ori praeterintenție, iar legea prevede pentru aceasta închisoarea mai mare sau egală cu 1 an sau detențiunea pe viață.
  • Noua infracțiune să fie săvârșită după executarea primei pedepse, după data intrării în vigoare a actului de grațiere totală ori parțială, după data împlinirii termenului de prescripție a executării psdepsei, dar înainte de reabilitare ori de împlinirea termenului de reabilitare.
  • Noua infracțiune să nu se numere printre acelea care nu atrag starea de recidivă: infracțiunile săvârșite din culpă , infracțunile prin care a intervenit amnistia postcondamnatorie, fapte dezincriminate ulterior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *