Procedura Prealabila. Hotarare A Consiliu Local De Aprobare A Planului Urbanistic Zonal. » Consultă Avocat
avocat bun
Incalcarea principiului nediscriminarii si egalitatii de tratament, asa cum este definit de Legea nr.101/2006.
18 martie 2020
caut avocati bucuresti
Calitatea procesuala pasiva a unitatii administrativ teritoriale in procesele avand  ca obiect plata drepturilor salariale ale profesorilor din invatamantul preuniversitar de stat.
18 martie 2020

Procedura prealabila. Hotarare a Consiliu Local de aprobare a planului urbanistic zonal.

avocat online bun

avocat online bun

Procedura prealabila. Hotarare a Consiliu Local de aprobare a planului urbanistic zonal.

 

Legea nr. 554/2004, art. 7

 

Pentru a fi indeplinita conditia procedurii prealabile prevazuta de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, este necesar,  inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, ca persoana care se considera vatamata prin actul administrativ unilateral sa solicite autoritatii publice emitente, in termenul legal,  revocarea  acestuia.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 3179  din 23 noiembrie 2011.

 

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova la nr. 5107/105/2009 din data de 27 octombrie 2009, reclamanta DF a chemat in judecata paratii Consiliul Local S prin Primar, VC, SID, VA si a solicitat anularea Hotararii nr. 138/25.09.2008 adoptata de Consiliul Local S.

Paratul Consiliul Local S a invocat exceptia inadmisibilitatii pentru lipsa procedurii prealabile si exceptia tardivitatii actiunii.

Tribunalul a respins exceptia tardivitatii formularii plangerii prealabile si exceptia tardivitatii formularii actiunii, retinand  ca reclamanta a formulat plangerea prealabila impotriva HCL nr. 138/2008  inregistrata la Consiliul Local la nr. 21034/4.09.2009, iar HCL nr. 138/2008 se adreseaza proprietarilor terenului situat in S, str. A, nr. X si prin urmare este act administrativ cu caracter unilateral.

Prin plangerea prealabila din data de 16.01.2010 reclamanta si-a exprimat vointa de a contesta  si HCL nr. 138/25.09.2008, in aceasta plangere prealabila a aratat ca a luat cunostinta de PUZ-ul nou aprobat in baza HCL  138/25.09.2008, iar la fila 3 a acestei plangeri a aratat ca aceasta hotarare este lovita  de nulitate pentru incalcarea dispozitiilor  Legii 215/2001  si Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului  si urbanismului;

Instanta de fond a apreciat ca procedura prealabila a fost formulata la 16.01.2009,  fiind respectate dispozitiile art. 7 alin. 7  din legea 554/2004, si ar parea o solutie  excesiva a aprecia  ca termenul de 6 luni  curge de la data de 16.01.2009, in conditiile in care reclamanta a contestat la aceasta data  si HCL nr. 138/25.09.2008.

Tribunalul a retinut si cu privire la exceptia  tardivitatii  formularii actiunii ca sunt aplicabile  dispozitiile art. 11 alin. 2  din legea 554/2004, termenul fiind de cel mult  1 an  de la data luarii la cunostinta.

Prin sentinta nr. 411 pronuntata la data de 19.05.2011, Tribunalul Prahova a admis actiunea formulata de reclamanta DF impotriva paratilor Consiliul Local S,  VC, SID, VA, a anulat Hotararea Consiliului Local S nr. 138/25.09.2008.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii.

Examinand sentinta recurata, Curtea a constatat ca recursurile sunt fondate, in baza dispozitiilor art. 137 Cod procedura civila examinand mai intai motivul de recurs privind solutionarea exceptiei lipsei plangerii prealabile, asupra caruia a retinut urmatoarele:

Reclamanta DF a formulat la data de 27 octombrie 2009 la Tribunalul Prahova, in baza dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cererea de chemare in judecata prin care a solicitat anularea Hotararii Consiliului Local S nr. 138 din data de 25 septembrie 2008, hotarare prin care s-a aprobat planul urbanistic zonal pentru orasul S, str. A, nr. X.

In mod corect a retinut tribunalul faptul ca hotararea de consiliu local, prin care s-a aprobat un plan urbanistic zonal, pentru un teren situat in S, prin natura juridica a acestuia, si prin destinatarii carora le este adresata, este act administrativ unilateral individual; tribunalul a retinut insa in mod gresit ca, desi
reclamanta a formulat plangerea prealabila impotriva Hotararii Consiliului Local S nr. 138/2008  prin plangerea prealabila din data de 4.09.2009, si-a exprimat de fapt vointa de a contesta aceasta hotarare prin plangerea prealabila formulata la data de 16.01.2009 impotriva unui alt act administrativ.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ individual, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 zile de la comunicare, revocarea  acestuia, iar conform art. 7 alin. 3, este indreptatita sa introduca plangere prealabila si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul in care a luat cunostinta, pe orice cale, de existenta acestuia, in limitele termenului de 6 luni prevazut la alin. 7, care prevede ca plangerea prealabila in cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, si peste termenul prevazut la alin.1, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Dispozitiile alin. 7 alin. 7 au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 797/2007, in masura in care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se aplica plangerii prealabile formulata de persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Reclamanta este tert fata de Hotararea Consiliului Local S nr. 138/25.09.2008, act administrativ unilateral cu caracter individual, iar fata de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 si decizia Curtii Constitutionale mentionate, termenul de 6 luni de formulare a plangerii prealabile curge de la data la care a luat la cunostinta despre actul administrativ.

Reclamanta a formulat plangere prealabila impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 138/25.09.2008 prin cererea inregistrata la nr. 21034/4.09.2009, prin cererea inregistrata la nr. 1084/16.01.2009 formuland o alta plangere prealabila, prin care a solicitat revocarea unui alt act administrativ, autorizatia de construire nr. 221/1.10.2008. In cuprinsul acestei plangeri, reclamanta se refera la faptul ca in sedinta din data de 25.09.2008 Consiliul Local S a adoptat Hotararea nr. 138/2008 prin care a aprobat noul plan urbanistic zonal pentru strada A nr. X, fara ca acest proiect sa fie afisat pe site-ul autoritatii administrative si fara a se fi consultat proprietarii.

Rezulta, astfel, ca la data de 16.01.2009 reclamanta avea cunostinta despre Hotararea Consiliului Local S nr. 138/2008, prin urmare aceasta este data de la care curge termenul de 6 luni prevazut de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, termen care s-a implinit la data de 16.07.2009.

Reclamanta nu a formulat plangerea prealabila impotriva Hotararii Consiliului Local S pana la data de 16.07.2009, a formulat plangere la data de 4.09.2009, iar Tribunalul a retinut in mod gresit ca prin plangerea prealabila din data de 16.01.2009 reclamanta si-a exprimat vointa de a contesta  si Hotararea Consiliului Local S nr. 138/25.09.2008. Este adevarat ca reclamanta face referire in plangerea din data de 16.01.2009, formulata impotriva unui alt act administrativ,  asa cum s-a aratat, insa nu rezulta ca si-a manifestat vointa de a o contesta.

Pentru a fi indeplinita conditia procedurii prealabile prevazuta de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, este necesar,  inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, ca persoana care se considera vatamata prin actul administrativ unilateral sa solicite autoritatii publice emitente, in termenul legal,  revocarea  acestuia, ceea ce reclamanta nu a efectuat. Prin plangerea din  data de 16.01.2009, reclamanta si-a exprimat numai vointa de revocare a autorizatiei de construire.

Desi avea cunostinta despre Hotararea Consiliului Local S nr. 138/2008, reclamanta nu si-a exprimat si vointa de revocare a acesteia, cu toate ca in mod evident avea aceasta posibilitate, simplele referiri la faptul ca prin Hotararea Consiliului Local S nr. 138/2008 s-a aprobat noul plan urbanistic zonal, fara ca acest proiect sa fie afisat pe site-ul autoritatii administrative si fara a se fi consultat proprietarii, nu exprima vointa de revocare a acestui act administrativ, un argument in plus in acest sens fiind chiar faptul ca a formulat plangere prealabila impotriva Hotararii Consiliului Local S nr. 138/2008 la data de 4.09.2009, astfel cum de altfel a si precizat in apararile sale.

Cum reclamanta nu a indeplinit procedura prealabila prevazuta de art. 7 din Legea nr. 544/2004, in termenul de 6 luni de la data luarii la cunostinta, avand in vedere ca efectuarea procedurii prealabile prevazuta de art. 7 din Legea nr. 544/2004 este obligatorie si constituie o conditie de admisibilitate  a actiunii in contencios administrativ, in conformitate si cu prevederile art. 109 alin. 2 Cod procedura civila, curtea a constatat ca exceptia de tardivitate a plangerii prealabile este intemeiata, iar actiunea formulata de reclamanta este inadmisibila, a admis recursurile, a modificta in tot sentinta recurata, a admis exceptia tardivitatii plangerii prealabile si a respins actiunea ca inadmisibila.

 

(Judecator Adriana Florina Secreteanu)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *