Plângere Impotriva Deciziei Prin Care A Fost Respinsa Solicitarea Sa Privind Reinnoirea Licentei De Functionare Acordata Pentru A Desfasura Activitati In Domeniul Sistemelor De Alarmare. Retragerea Licentei De Functionare. Legalitate. Lipsa Indeplinirii Conditiilor Prevazute De Art.88 Lit. A-h Din HG Nr.301/2012 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice De Aplicare A Legii Nr. 333/2003 Privind Paza Obiectivelor, Bunurilor, Valorilor Si Protectia Persoanelor. » Consultă Avocat

 Plângere impotriva deciziei prin care a fost respinsa solicitarea sa privind reinnoirea licentei de functionare acordata pentru a desfasura activitati in domeniul sistemelor de alarmare. Retragerea licentei de functionare. Legalitate. Lipsa indeplinirii conditiilor prevazute de art.88 lit. a-h din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.